Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 959762.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921282. NGUYỄN NGỌC MAI
    Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Ngọc Mai b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 407tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Thư mục: tr. 397-404
    ISBN: 9786045541647
    Tóm tắt: Cung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới
(Phụ nữ; Vai trò; ) [Hà Nội; ]
DDC: 305.420959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924309. Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Võ Thị Kim Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Hoàng Hiếu, Lê Văn Tuyên.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 234tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 186-196. - Phụ lục: tr. 197-231
    ISBN: 9786049624278
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Hiệp định Thương mại tự do và những tác động của hiệp định đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nhận diện những tác động của Hiệp định đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng bền vững trước các cam kết trong Hiệp định
(Hiệp định thương mại tự do; Nông nghiệp; Tác động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Tuyên; Nguyễn Thị Nghĩa; Trâng Hoàng Hiếu; Võ Thị Kim Thu; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923582. NGUYỄN NGUYÊN AN
    Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt/ Nguyễn Nguyên An.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2019.- 175tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 171-175
    ISBN: 9786049875014
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời trong sản xuất nước nóng; tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; một số lợi ích khi áp dụng công nghệ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời ở Việt Nam
(Bơm nhiệt; Cung cấp nước; Công nghệ; Năng lượng mặt trời; Nước nóng; )
DDC: 621.4025 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914398. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế/ Báo Nhân dân tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 620tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045748664
    Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm hết lòng vì nước vì dân, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, với dân và những tình cảm chân thành của ông với bạn bè quốc tế mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) {Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; } |Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 1944-, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926253. NÔNG QUANG KHIÊM
    Trên đỉnh La Pán Tẩn: Truyện & bút ký/ Nông Quang Khiêm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 171tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049807091
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923918. ĐẶNG VĂN TIN
    Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay/ Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 227-240
    ISBN: 9786049624162
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(Nhân dân; Trách nhiệm; ) [Vai trò: Trần Khắc Việt; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936558. Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng/ Vũ Văn Phái (ch.b.), Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 319tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 303-313. - Phụ lục: tr. 314-319
    ISBN: 9786049611773
    Tóm tắt: Trình bày biến động bờ biển với quy hoạch, quản lý môi trường đới bờ; điều kiện tự nhiên và kinh tế - nhân văn các tỉnh ven biển Nam Bộ; biến động bờ biển các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 1965-2012; tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến biến động bờ biển các tỉnh Nam Bộ; đánh giá tính dễ bị tổn thương của bờ biển và định hướng quản lý lãnh thổ vùng nghiên cứu
(Biến đổi khí hậu; Biến động; Bờ biển; Mực nước biển; Tác động; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Tuấn Ngọc; Lưu Thành Trung; Nguyễn Hiệu; Vũ Lê Phương; Vũ Văn Phái; ]
DDC: 551.36095977 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945640. HUY THẮNG
    Cuộc đời nghệ sĩ/ Huy Thắng, Trung Trung Đỉnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 395tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
    Tóm tắt bằng tiếng Anh
    ISBN: 9786049721809
    Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời, bút pháp nghệ thuật cũng như một số điểm nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của các nghệ sĩ như nhà thơ Nông Quốc Chấn, nhà văn Hoàng Quốc Hải, dịch giả Bích Lan hay nhạc sĩ, hoạ sĩ Nguyễn Đình Phúc...
(Cuộc đời; Nghệ sĩ; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trung Trung Đỉnh; ]
DDC: 895.922090034 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945901. PHẠM THỊ KIM KHÁNH
    Hai ngọn gió: Thơ/ Phạm Thị Kim Khánh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 115tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721250
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92214 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949779. NGUYỄN THỊ KIM THOA
    Ngữ âm tiếng Sán Dìu/ Nguyễn Thị Kim Thoa.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 259tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 145-153. - Phụ lục: tr. 154-259
    ISBN: 9786046249450
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử, phương pháp và phạm vi nghiên cứu ngữ âm của dân tộc Sán Dìu; đồng thời bước đầu so sánh ngữ âm tiếng Sán Dìu với một số phương ngữ Hán ở Quảng Đông, Trung Quốc và đề xuất phương án chữ viết Latinh cho dân tộc Sán dìu ở Việt Nam
(Ngôn ngữ; Ngữ âm; ) {Tiếng Sán Dìu; } |Tiếng Sán Dìu; |
DDC: 495.179597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học935389. HỮU TIẾN
    Người đàn bà bí ẩn: Tiểu thuyết/ Hữu Tiến.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 212tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045142370
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936420. LÊ QUANG THIÊM
    Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005/ Lê Quang Thiêm.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 278tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 275-278
    ISBN: 9786046217305
    Tóm tắt: Trình bày phạm vi nghiên cứu và nhân tố biến động; giới thuyết các thực thể nghĩa từ vựng và cách tiếp cận; sự phát triển nghĩa vĩ mô trường tầng nghĩa thực tiễn; sự phát triển nghĩa vĩ mô trường tầng nghĩa trí tuệ... và các nguyên nhân, tác dụng của sự phát triển nghĩa từ vựng
(Tiếng Việt; Từ vựng; )
DDC: 495.922014 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949945. NGUYÊN BÌNH
    Tập truyện Nguyên Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 447tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726453
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945642. MÃ A LỀNH
    Tập truyện thiếu nhi/ Mã A Lềnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 383tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721113
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951405. PHAN THỊ HOA LÝ
    Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hoá/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 667tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: 503-618. - Thư mục: tr. 619-660
    ISBN: 9786049724022
    Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và lan toả của tín ngưỡng thờ Thiên Hậu; tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Huế, Phố Hiến, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở Nam Bộ; giao lưu, tiếp biến và hội nnhập văn hoá trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thờ Thiên Hậu; } |Thờ Thiên Hậu; |
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950377. LÂM TẺN CUÔI
    Đêm nghe bài dạ cổ/ Lâm Tẻn Cuôi.- H.: Văn học, 2018.- 246tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693618
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92214 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949573. ĐỖ THU HIỀN
    Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông/ Đỗ Thu Hiền.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 515tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
    ISBN: 9786046249467
    Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê Thánh Tông
(Nghiên cứu văn học; Nhà Nho; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969189. TÔ NGỌC THANH
    Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam/ Tô Ngọc Thanh.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 177tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786047867363
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến nhất của một số dân tộc thiểu số Việt Nam như: Goong và goong-đe, bro, tính tảu, ta-in, ta-lư, đỉnh đơng, cò ke...
(Dân tộc thiểu số; Nhạc cụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 784.19597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996764. TÔN THẤT LANG
    Bánh dân gian có mặt ở thành phố Cần Thơ/ Tôn Thất Lang.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 207tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047849369
    Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa và giá trị văn hoá của các loại bánh dân gian trong đời sống người dân Cần Thơ. Một số loại bánh dân gian tiêu biểu làm bằng các nguyên liệu đa dạng khác nhau như bánh cúng, bánh khọt, bánh đúc, bánh tét lá cẩm, bánh ít...
(Bánh; Văn hoá ẩm thực; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 394.120959793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.