Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 704138.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121407. Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 143tr.: sơ đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng
    Thư mục: tr. 136-137
    ISBN: 9786045720073
    Tóm tắt: Tổng quan về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng
(Bảo vệ môi trường; Mô hình; )
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121010. Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 111tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 106-108
    ISBN: 9786045721759
    Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của tình trạng đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng. Giải pháp sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Việt Nam
(Rạ; Rơm; Chất thải nông nghiệp; Môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.728809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121231. Sổ tay pháp luật dành cho công an xã/ Lê Văn Thiệu, Lương Thị Hiên (ch.b.), Bùi Văn Thành....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 151tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721032
    Tóm tắt: Gồm 102 câu hỏi đáp pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của công an xã; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về công an xã
(Pháp luật; ; Công an; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Hương Cúc; Lê Văn Thiệu--ch.b.; Bùi Văn Thành; Công Phương Vũ; Lương Thị Hiên--ch.b.; ]
DDC: 344.59705202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121322. DƯƠNG BẠCH LONG
    Tìm hiểu luật hộ tịch năm 2014/ Dương Bạch Long.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 108tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720134
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quản lý và đăng ký hộ tịch; đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cơ quan đại diện; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Luật hộ tịch; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121591. NGUYỄN TUẤN KHANH
    Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí/ Nguyễn Tuấn Khanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721896
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Lãng phí; Tham nhũng; Phòng chống; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97758. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất.- H.: Lao động Xã hội, 2016.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046527855
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số chính sách phát triển thuỷ sản cũng như nội dung một số văn bản liên quan đến phát triển sản xuất thuỷ sản ở nước ta như: Chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm đối với phát triển thuỷ sản, chính sách ưu đãi thuế cùng một số chính sách ưu đãi khác
(Pháp luật; Thuỷ sản; Chính sách phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970769
KHXG: 343.0769/CH519.SA /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94618. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam/ Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 951tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
    ISBN: 9786045726167
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
(Đạo đức; Người Việt Nam; Nhân cách; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Vinh; Lê Thanh Phong; Đinh Xuân Dũng; Trương Tấn Sang; Lê Khả Phiêu; ]
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482615. Việt Nam đổi mới và phát triển.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 515tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 8935211105843
    Tóm tắt: Những thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm đổi mới của Việt Nam
(Sách song ngữ; Phát triển; Kinh tế; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.9597 /Price: 51500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197488. NGUYỄN HUY CÔN
    Từ điển tài nguyên môi trường: Các thuật ngữ có đối chiếu Anh - Việt/ Nguyễn Huy Côn, Võ Kim Long.- H.: Từ điển Bách khoa, 2010.- 331tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049002397
    Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ về tài nguyên, môi trường, trang bị công trình, kỹ thuật vệ sinh, có đối chiếu Anh - Việt, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A - Z
(Tài nguyên; Môi trường; ) [Vai trò: Võ Kim Long; ]
DDC: 333.703 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487117. Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay: Cách phát hiện bệnh cho trẻ em/ Trần Lệ Xuân biên dịch.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 235tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 8936446520173
    Tóm tắt: Cơ sở chẩn đoán bệnh qua vân tay, móng tay trẻ em; đặc điểm sinh lý và bệnh lý; dự đoán, phán đoán sức khoẻ, bệnh tật cho trẻ.
(Trẻ em; Chẩn đoán; Bệnh; Vân tay; Điều trị; ) [Vai trò: Trần Lệ Xuân; ]
DDC: 618.92 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168517. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời kỳ 1858 đến 1945/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 102tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922730
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công
(Lịch sử hiện đại; Lịch sử cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66030. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Tô Huy Rứa--ch.b.; Tô Duy Hợp; Phạm Xuân Nam; Hoàng Chí Bảo--ch.b.; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121303. "Đôi mắt" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật/ Nguyễn Văn Dân, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721902
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên báo Nhân dân nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật hiện nay nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
(Nghệ thuật; Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu; Nguyễn Hoà; Trần Hoàng Sơn; Nguyễn Văn Dân; Tiến Mạnh; ]
DDC: 709.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121248. ĐỖ CẢNH THÌN
    Câu hỏi - giải đáp về hôn nhân và gia đình/ Đỗ Cảnh Thìn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 167tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721001
    Tóm tắt: Gồm 65 câu hỏi đáp pháp luật về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình...
(Pháp luật; Gia đình; Hôn nhân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701602638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121283. NGUYỄN HÀ ANH
    Hỏi - Đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 248tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721667
    Tóm tắt: Gồm 78 câu hỏi đáp đề cập những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư, nghiệp và một số chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Chính sách phát triển; Kinh tế ngư nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế lâm nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120636. LÊ THANH TÙNG
    Hỏi - Đáp về kiến thức khoa học phổ thông/ Lê Thanh Tùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 227tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045703472
    Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các kiến thức phổ thông thuộc nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, hoá học, văn học, địa lý, lịch sử...
(Kiến thức; Khoa học thường thức; Trung học phổ thông; )
DDC: 001 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121028. TRẦN VĂN VỸ
    Hướng dẫn áp dụng Vietgap cho cá nuôi thương phẩm trong ao/ Trần Văn Vỹ.- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2015.- 195tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 139-188. - Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786045721698
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về nghề nuôi thâm canh cá trong ao ở Việt Nam. Hướng dẫn áp dụng Vietgap nuôi cá thâm canh trong ao
(Cá nước ngọt; Thực hành; Nuôi trồng thuỷ sản; )
DDC: 639.31 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121261. PHÙNG THỊ THU HÀ
    Làm giàu từ chăn nuôi/ Phùng Thị Thu Hà, Nguyễn Xuân Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 220tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721605
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi bò sữa, nuôi cá chình, nuôi kỳ đà, nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giới thiệu quy trình ương cá rô phi đơn tính 21 ngày tuổi lên cá 3-4 cm; làm giàu từ nuôi dê; kỹ thuật nuôi rắn ri voi...
(Kĩ thuật chăn nuôi; Bí quyết làm giàu; ) [Vai trò: Nguyễn Xuân Nam; ]
DDC: 636 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91666. TRƯƠNG TẤN SANG
    Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 635tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045726037
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển
(Lịch sử; Xã hội; Văn hoá; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194363. PHẠM KHANG
    Các công chúa nước Việt/ Phạm Khang b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 167tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 164-165
    ISBN: 8935075921771
    Tóm tắt: Giới thiệu các công chúa nước Việt theo suốt lịch sử Việt Nam kể cả trong tiểu thuyết cho đến trong chính sử và dã sử với những đóng góp của họ đối với lịch sử nước nhà: Công chúa Minh Hoa, công chúa Ngọc Côi, công chúa con vua Đinh Tiên Hoàng, ...
(Lịch sử; Công chúa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70092 /Price: 29500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.