Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 229.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498821. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Đám cưới của người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 222tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047849277
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Hà Nhì đen ở Bát Xát, Lào Cai. Giới thiệu đám cưới của người Hà Nhì đen xưa và nay, diễn biến của đám cưới, thơ ca trong lễ cưới của người Hà Nhì đen ở Bát Xát, Lào Cai
{Dân tộc Hà Nhì; Lào Cai; Phong tục; Việt Nam; Văn hóa dân gian; Đám cưới; } |Dân tộc Hà Nhì; Lào Cai; Phong tục; Việt Nam; Văn hóa dân gian; Đám cưới; |
DDC: 392.509597167 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119373. PHẠM CÔNG HOAN
    Văn hoá dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 307tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301
    ISBN: 9786049028052
    Tóm tắt: Khái quát về người Thu Lao ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; giới thiệu những nét đặc trưng của phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn học, văn hoá dân gian của dân tộc Thu Lao
(Văn hoá dân gian; ) [Mường Khương; Lào Cai; ] {Dân tộc Thu Lao; } |Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 390.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37467. VÀNG THUNG CHÚNG
    Nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 339tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 251-328. - Thư mục: tr. 329-330
    ISBN: 9786047025541
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và vai trò của nghề thủ công truyền thống trong đời sống của người Nùng Dín ở Lào Cai; nghề thủ công của người Nùng Dín; các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai hiện nay
(Dân tộc Nùng; Nghề thủ công truyền thống; ) [Lào Cai; Việt Nam; ] {Người Nùng Dín; } |Người Nùng Dín; |
DDC: 680.8995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37657. VÀNG THỊ NGA
    Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng cho trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 243tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 216-220. - Phụ lục: tr. 225-236
    ISBN: 9786049776014
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về trang phục và và nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín; giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai
(Đồ dùng; Dân tộc Nùng; Nghệ thuật trang trí; Trang phục; ) [Lào Cai; ]
DDC: 391.008995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100295. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Đám cưới của người Hà Nhì đen ở Bát Xát, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 222tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047849277
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và tìm hiểu về quan niệm, diễn biến, phong tục, trang phục, ẩm thực, thơ ca trong lễ cưới của người Hà Nhì đen
(Đám cưới; Phong tục; Người Hà Nhì đen; ) [Bát Xát; Lào Cai; ]
DDC: 392.509597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96855. SẦN CHÁNG
    Con gà, con vịt và con lợn trong văn hoá người Giáy Lào Cai/ Sần Cháng, Lê Thành Nam.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 232tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047849253
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Giáy ở Lào Cai. Giới thiệu tri thức dân gian về nuôi dưỡng và chăm sóc gà, vịt, lợn. Vai trò của gà, vịt, lợn trong đời sống hàng ngày và trong văn hoá của người Giáy
(Văn hoá dân gian; Động vật; Dân tộc Giáy; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Lê Thành Nam; ]
DDC: 398.36909597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679492. SẦN CHÁNG, LÊ THÀNH NAM
    Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa người Giáy Lào Cai: N120SC/ Sần Cháng, Lê Thành Nam.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 232tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047849253
[Việt Nam; ]
DDC: 398 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37672. NGUYỄN NGỌC THANH
    Trang phục truyền thống của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779947
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương; những đặc điểm cơ bản trong trang phục truyền thống của người Pa Dí: nguyên liệu và kỹ thuật cắt may, phân loại trang phục, trang sức truyền thống; một số biến đổi về trang phục hiện nay và giải pháp bảo tồn
(Người Pa Dí; Trang phục truyền thống; ) [Mường Khương; Lào Cai; ] [Vai trò: Hoàng Thị Vượng; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78349. PHAN THỊ HẰNG
    Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở Bảo Thắng (Lào Cai)/ Phan Thị Hằng tìm hiểu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 214tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 205-210
    ISBN: 9786045394854
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai; lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai; những giá trị trong lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển
(Tang lễ; Dân tộc Dao; Lễ cấp sắc; ) [Bảo Thắng; Lào Cai; ]
DDC: 390.089959780597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685895. PHẠM, CÔNG HOAN.
    Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai/ Phạm Công Hoan..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 307 tr. ;; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    Thư mục: tr. 301.
    ISBN: 9786049028052
    Tóm tắt: Khái quát về người Thu Lao ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; giới thiệu những nét đặc trưng của phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn học, văn hóa dân gian của dân tộc Thu Lao.
(Văn hóa dân gian; ) [Lào Cai; Mường Khương; ] {Dân tộc Thu Lao; } |Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 390.09597167 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686476. Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thi Trang
    ISBN: 9786047846757
(Tài nguyên nước; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699108. Tang Ma người Dao đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng; 21 cm.
    ISBN: 9786047846788
(Người Dao Đỏ; Người Dao Đỏ; Văn hóa dân gian; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37633. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 215tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779909
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Quan niệm và chuẩn bị trước khi người chết tắt thở, nghi thức tiến hành tang lễ, các nghi lễ diễn ra sau mai táng, lời ca, nghệ thuật và ẩm thực trong đám tang
(Tang ma; Dân tộc Pa Dí; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 393.08995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135848. TUẤN NGHĨA
    Nghi lễ tang ma của người Hà Nhì ở Lào Cai/ Tuấn Nghĩa.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 203tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 197-198
    ISBN: 9786045015186
    Tóm tắt: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và xã hội của người Hà Nhì ở Lào Cai. Một số quan niệm về thế giới sau khi chết và tang ma truyền thống của người Hà Nhì đen ở Lào Cai. Các nghi lễ trong tang ma truyền thống người Hà Nhì ở Lào Cai
(Nghi lễ; Tang lễ; Dân tộc Hà Nhì; ) [Lào Cai; ]
DDC: 395.2309597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157323. CHẢO VĂN LÂM
    Thơ ca hôn lễ người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 198tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 151-192. - Thư mục: tr. 193
    ISBN: 9786045003428
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về lễ cưới người Dao đỏ ở Lào Cai. Giới thiệu thơ ca hôn lễ và giá trị nội dung và nghệ thuật trong thơ ca hôn lễ người Dao đỏ Lào Cai
(Người Dao Đỏ; Hôn lễ; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 392.509597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157223. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Ngôi nhà truyền thống người HMông xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 171tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 165-166
    ISBN: 9786045003879
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân tộc và ngôi nhà truyền thống người HMông ở Bắc Hà, Lào Cai. Trình bày quá trình chuẩn bị và dựng nhà mới cùng các chức năng là không gian thiêng liêng, là nơi gắn liền với chu kì đời người, không gian sản xuất, sinh hoạt...
(Người Hmông; Nhà truyền thống; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Bản Phố; Bắc Hà; ]
DDC: 392.309597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72189. NGUYỄN THỊ HOA
    Thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai/ Nguyễn Thị Hoa.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 211tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 192-193. - Phụ lục: tr. 197-203
    ISBN: 9786047866922
    Tóm tắt: Khái quát về người Hà Nhì và quá trình nghiên cứu sưu tầm về thơ ca dân gian người Hà Nhì. Nhận diện các loại hình thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai. Giới thiệu những tác phẩm thơ ca dân gian người Hà Nhì bằng tiếng phổ thông và tiếng Hà Nhì
(Văn học dân gian; Thơ; Dân tộc Hà Nhì; ) [Lào Cai; ]
DDC: 398.2089540597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490203. VŨ THỊ TRANG
    Cây ngô và con trâu trong văn hoá dân gian người Pa Dí ở Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- Hà Nội: Thời đại, 2013.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr.161
    ISBN: 9786049306099
    Tóm tắt: Khái quát đặc điểm dân cư, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến trồng trọt và chăn nuôi của người Pa Dí. Giới thiệu về tri thức dân gian trong canh tác nông nghiệp cũng như chăn nuôi của người Pa Dí ở Lào Cai
(Ngô; Văn hoá dân gian; Trâu; ) [Lào Cai; Việt Nam; ] {Người Pa Dí; } |Người Pa Dí; |
DDC: 398.09597167 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136929. LÊ THÀNH NAM
    Phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển (xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)/ Lê Thành Nam (ch.b.), Đặng Văn Dồn, Bàn Văn Yên ; Triệu Văn Quẩy s.t., dịch.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 203tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015155
    Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Dao Tuyển; quan niệm về sinh đẻ của người Dao Tuyển; giai đoạn người phụ nữ mang thai và các nghi lễ liên quan đến tập quán sinh đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh; tục nhận con nuôi
(Chăm sóc trẻ em; Phong tục truyền thống; Sinh đẻ; Trẻ sơ sinh; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ] {Người Dao Tuyển; } |Người Dao Tuyển; | [Vai trò: Đặng Văn Dồn; Bàn Văn Yên; Triệu Văn Quẩy--s.t., dịch; ]
DDC: 392.109597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137533. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao: Xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Hùng Mạnh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 207tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015117
    Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử tộc người, tên gọi, dân số, địa bàn phân bố dân cư, điều kiện tự nhiên - xã hội, tri thức dân gian về việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn cùng tín ngưỡng, nghi lễ và các lễ hội liên quan đến rừng của người Thu Lao
(Bảo vệ rừng; Rừng đầu nguồn; ) [Mường Khương; Tả Gia Khâu; Lào Cai; ] {Tri thức dân gian; Dân tộc Thu Lao; } |Tri thức dân gian; Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 333.7516 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.