Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 252.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981864. NAM CAO
    Tuyển tập Nam Cao.- H.: Văn học, 2016.- 939tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Văn học hiện đại Việt Nam
    ISBN: 9786046916444
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học899209. NAM CAO
    Truyện ngắn Nam Cao.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Kim Đồng, 2020.- 206tr.; 19cm.- (Tủ sách Văn học trong nhà trường)
    Phụ lục: tr. 200-206
    ISBN: 9786042156363
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học964495. LÊ HẢI ANH
    Ngôn ngữ nghệ thuật Nam Cao/ Lê Hải Anh.- H.: Văn học, 2017.- 210tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 197-210
    ISBN: 9786049548437
    Tóm tắt: Giới thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới sự hình thành ngôn ngữ nghệ thuật của Nam Cao; đặc điểm ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ nhân vật và đặc trưng của các yếu tố ngôn từ có giá trị nghệ thuật trong sáng tác của Nam Cao
Nam Cao; (Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Văn xuôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980122. NAM CAO
    Truyện ngắn Nam Cao: Tuyển tập những truyện ngắn hay nhất.- H.: Văn học, 2016.- 499tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046947509
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1747118. NAM CAO
    Nam Cao: Tiểu thuyết truyện người hàng xóm Sống mòn/ Nam Cao..- Hà Nội: Văn học, 2016.- 371 tr.; 21 cm.- (Văn học Việt Nam hiện đại)
    ISBN: 9786046990185
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu thuyết " Truyện người hàng xóm" và "Sống mòn" của nhà văn Nam Cao
(Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; ) |Tiểu thuyết; Tiểu thuyết; Việt Nam; |
DDC: 895.922332 /Price: 72000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1749631. NAM CAO
    Nam Cao truyện ngắn từ 1945/ Dương Phong tuyển chọn.- Hà Nội: Văn học, 2016.- 270 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786046990246
    Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu 15 truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao viết từ năm 1945 và 6 truyện ngắn không rõ năm viết như Mò sâm banh; đôi mắt, đợi chờ, ma đưa, giờ lột xác,...
(Văn học hiện đại; ) |Truyện ngắn; Việt Nam; | [Vai trò: Dương Phong; ]
DDC: 895.922334 /Price: 48000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1437591. NAM CAO
    Truyện ngắn Nam Cao: Tuyển tập những truyện ngắn hay nhất.- H.: Văn học, 2015.- 499 tr; 21 cm.
    ISBN: 9786046947509
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922332 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1742755. NAM CAO
    Tuyển tập Nam Cao/ Nam Cao.- Hà Nội: Văn học, 2015.- 667 tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046950356
    Tóm tắt: Tuyển tập các tác phẩm của Nam Cao, được chia thành hai phần: Sáng tác trước cách mạng tháng Tám và Sáng tác sau cách mạng tháng Tám gồm mảng Truyện ngắn và mảng Tiểu thuyết
(Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; ) |Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Việt Nam; |
DDC: 895.922332 /Price: 131000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923967. NAM CAO
    Nam Cao tuyển tập.- Tái bản.- H.: Văn học, 2019.- 495tr.; 21cm.- (Việt Nam danh tác)
    ISBN: 9786049690624
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học911643. NAM CAO
    Truyện ngắn Nam Cao.- H.: Kim Đồng, 2019.- 206tr.; 19cm.- (Tủ sách Văn học trong nhà trường)
    Phụ lục: tr. 200-206
    ISBN: 9786042138079
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938098. NAM CAO
    Nam Cao tuyển tập.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 495tr.; 21cm.- (Việt Nam danh tác)
    ISBN: 9786049609596
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039374. NAM CAO
    Nam Cao - Truyện ngắn/ Dương Phong tuyển chọn.- H.: Văn học, 2014.- 227tr.; 16cm.
    ISBN: 9786046916444
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Phong; ]
DDC: 895.922332 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1181031. TRẦN THỊ HỒNG
    Chuyện chưa biết về nhà văn Nam Cao/ Trần Thị Hồng.- H.: Công an nhân dân, 2006.- 311tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Ghi lại những kỉ niệm, hồi ức về nhà văn Nam Cao qua những trang viết của con gái ông-Trần Thị Hồng
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922803 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447751. PHONG LÊ
    Nam Cao sự nghiệp và chân dung/ Phong Lê.- H.: Thông tin và truyền thông, 2014.- 342 tr; 24 cm.
    ISBN: 9786048006327
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế sự nghiệp và phong cách văn chương của Nam Cao thông qua những tác phẩm tiêu biểu trong suốt cuộc đời sáng tác văn học; đồng thời ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ của các nhà thơ, nhà văn về con người và những tác phẩm của nhà văn Nam Cao
Nam Cao; (Cuộc đời; Nghiên cứu văn học; Sự nghiệp; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922322 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1262218. NGUYỄN DUY TỪ
    Truyện ngắn Nam Cao từ lãng mạn đến hiện thực/ Nguyễn Duy Từ.- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2004.- 286tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Một số tiểu luận của các tác giả viết về Nam Cao - nhà văn hiện thực xuất sắc và giới thiệu những truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao qua các thời kì
Nam Cao; (Nghiên cứu văn học; Văn học hiện thực; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1499312. NAM CAO
    Truyện ngắn Nam Cao/ Nam Cao.- H.: Văn hóa, 1976.- 357 tr.: chân dung; 19cm.
{Việt Nam; truyện ngắn; văn học hiện đại; } |Việt Nam; truyện ngắn; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nam Cao; ]
DDC: 895.922331 /Price: 1,90đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540464. Nam Cao trái tim luôn thức đập với những buồn vui, đau khổ của con người/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa Thông tin, 2013.- 355tr; 21cm.
    Tinh hoa văn học Việt Nam
    Tóm tắt: Tìm hiểu tiểu sử, sự nghiệp của nhà văn Nam Cao. Đồng thời giới thiệu nghệ thuật độc đáo trong văn học và những bài viết, đánh giá về tác phẩm của ông
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu sử nhân vật; Văn học Việt Nam; Văn học trước cách mạng; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu sử nhân vật; Văn học Việt Nam; Văn học trước cách mạng; | [Vai trò: Thao Nguyễn; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540453. Nam Cao và những truyện ngắn chọn lọc/ Trần Đăng Suyền, Nguyễn Anh Vũ biên soạn và tuyển chọn.- H.: Nxb.Văn học, 2012.- 191tr; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm chọn lọc, những bài nghiên cứu về văn học của Nam Cao
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Anh Vũ; Trần Đăng Suyền; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1294866. Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc/ Phương Ngân tuyển chọn, b.s.- H.: Văn hoá Thông tin, 2003.- 555tr.; 21cm.- (Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm và dư luận)
    Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của các nhà văn, nhà phê bình văn học phân tích tìm hiểu sâu kỹ về tài năng, phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn hiện thực Nam Cao
(Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Phong cách; Tác phẩm; Văn học hiện thực; ) [Vai trò: Hà Minh Đức; Nguyễn Đình Thi; Nguyễn Đăng Mạnh; Phong Lê; Phương Ngân; Tô Hoài; ]
/Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1320228. PHẠM MẠNH HÙNG
    Thi pháp hoàn cảnh trong tác phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao/ Phạm Mạnh Hùng.- H.: Thanh niên, 2001.- 366tr; 19cm.
    Tóm tắt: Khái niệm hoàn cảnh và quan niệm nghệ thuật về hoàn cảnh trong tác phẩm văm học hiện thực. Quan niệm nghệ thuật về hoàn cảnh trong " Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, trong " Giông tố" của Vũ Trọng Phụng, trong "Sống mòn" và một số truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao
{Nam Cao; Nghiên cứu văn học; Ngô Tất Tố; Thi pháp; Việt Nam; Văn học hiện thực; Vũ Trọng Phụng; } |Nam Cao; Nghiên cứu văn học; Ngô Tất Tố; Thi pháp; Việt Nam; Văn học hiện thực; Vũ Trọng Phụng; |
/Price: 34500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.