Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 122.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học985053. NGUYÊN HỒNG
    Tuyển tập Nguyên Hồng.- H.: Văn học, 2016.- 675tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng
    ISBN: 9786046973263
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 132000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947021. NGUYÊN HỒNG
    Nhật ký Nguyên Hồng/ Thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thư, Nguyễn Thị Nhã Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 619tr.; 23cm.
    ISBN: 9786041131897
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Nhã Nam; Nguyễn Thị Thanh Thư; ]
DDC: 895.92283203 /Price: 240000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986887. NGUYÊN HỒNG
    Truyện ngắn Nguyên Hồng.- H.: Văn học, 2016.- 183tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng
    ISBN: 9786046972587
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học944248. NGUYÊN HỒNG
    Tuyển tập Nguyên Hồng/ Nguyên Hồng.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học, 2018.- 675tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046973263
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 132000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học967861. NGUYÊN HỒNG
    Truyện ngắn Nguyên Hồng: Tập truyện ngắn.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Văn học ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017.- 234tr.; 21cm.- (Danh tác Việt Nam)
    ISBN: 9786049541650
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1056845. NGUYÊN HỒNG
    Nguyên Hồng tác phẩm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2013.- 446tr.; 21cm.
(Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1158207. NGUYÊN HỒNG
    Nguyên Hồng toàn tập. T.1: Truyện ngắn, hồi ký/ Phan Cự Đệ b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2008.- 1241tr.: ảnh; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Cự Đệ; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1158210. NGUYÊN HỒNG
    Nguyên Hồng toàn tập. T.2: Truyện vừa, tiểu thuyết/ Phan Cự Đệ b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2008.- 1348tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Cự Đệ; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1158209. NGUYÊN HỒNG
    Nguyên Hồng toàn tập. T.4: Tiểu thuyết, tạp văn/ Phan Cự Đệ b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2008.- 1058tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Cự Đệ; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1158208. NGUYÊN HỒNG
    Nguyên Hồng toàn tập. T.3: Tiểu thuyết/ Phan Cự Đệ b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2008.- 1136tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Cự Đệ; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1356935. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Nguyên Hồng và Hải Phòng/ Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên), Đoàn Trọng Huy, Trần Hạnh Mai.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1987.- 250tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những tiểu luận, nghiên cứu về Nguyên Hồng, đối với thành phố cảng Hải Phòng, trích tuyển các trang viết của Nguyên Hồng, bài viết về chân dung tác giả dựa voà những mẩu chuyện "người thật việc thật", ... về quan hệ giữa Nguyên Hồng và Hải Phòng
{Hải Phòng; Nghiên cứu văn học; Nguyên Hồng; Việt Nam; } |Hải Phòng; Nghiên cứu văn học; Nguyên Hồng; Việt Nam; |
/Price: 120đ00 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1514311. Nguyên Hồng về tác gia và tác phẩm/ Hà Minh Đức giới thiệu; Hữu Nhuận tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2001.- 391tr; 24cm.
    Tóm tắt: Sách tập hợp những công trình nghiên cứu, những lý luận và ký ức bạn bè về nhà văn Nguyên Hồng
{tác gia và tác phẩm; văn học; } |tác gia và tác phẩm; văn học; | [Vai trò: Hữu Nhuận tuyển chọn; Hà Minh Đức giới thiệu; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 33000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1578884. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Nguyên Hồng con người và sự nghiệp/ Nguyễn Đăng Mạnh, Chu Văn Sơn.- Hải Phòng: Hải Phòng, 1997; 20cm.
    Tóm tắt: Phần thứ nhất; Nguyễn Hồng con người và sự nghiệp; Phần thứ 2: các nhà văn, nhà thơ viết về Nguyên Hồng
{nghiên cứu văn học; nguyên hồng; } |nghiên cứu văn học; nguyên hồng; |
DDC: 895.9223009 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1561451. NGUYÊN HỒNG
    Tuyển tập Nguyên Hồng/ Nguyên Hồng, Phan Cự Đệ sưu tầm tuyển chọn.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Văn học, 1997.- 466tr; 19cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
{Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học; tuyển tập; văn học hiện đại; } |Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học; tuyển tập; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyên Hồng; ]
DDC: 895.922331 /Price: 34.000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1443694. Nguyên Hồng - Quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 355tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học Việt Nam)
    Tóm tắt: Giới thiệu niên biểu về nhà văn Nguyên Hồng và tập hợp những bài bình luận, phân tích, bình giảng của những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà văn tiêu biểu... về tài năng và lòng nhân ái của nhà văn Nguyên Hồng.
Nguyên Hồng; (Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Thao Nguyễn; ]
DDC: 895.922334 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540146. Nguyên Hồng quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa Thông tin, 2013.- 353tr; 21cm.
    Tinh hoa văn học Việt Nam
    Tóm tắt: Nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và các tác phẩm văn học của Nguyên Hồng
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Phê bình văn học; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Phê bình văn học; | [Vai trò: Thao Nguyễn; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1342636. VƯƠNG TRÍ NHÀN
    Nguyên Hồng cát bụi và ánh sáng/ Vương Trí Nhàn, Nguyễn Quang Thân biên soạn.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 1992.- 149tr; 19cm.- (Tủ sách "thế giới văn học")
    Tóm tắt: Niên biểu về Nguyên Hồng. Những bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học về những nét sinh hoat, tính cách và sự cống hiến của Nguyên Hồng với nền văn học Việt Nam
{Nghiên cứu văn học; Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Quang Thân; ]
DDC: 895.9223092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1565757. Nguyên Hồng con người và sự nghiệp/ Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên; Chu Văn Sơn biên soạn.- Hải Phòng.: Nxb.Hải Phòng, 1988.- 210tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tiểu sử, sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyên Hồng
{Nguyên Hồng; Việt nam; Văn học; con người; di cảo; sự nghiệp; tác gia; tác phẩm; } |Nguyên Hồng; Việt nam; Văn học; con người; di cảo; sự nghiệp; tác gia; tác phẩm; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
/Price: 1.000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1532125. Tuyển tập Nguyên Hồng.- H.: Văn học, 1985.- 2tập; 19cm.- (Văn học hiện đại Việt nam)

/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1504198. NGUYÊN HỒNG
    Tuyển tập Nguyên Hồng: Ba tập. T.2.- H.: Văn học, 1984.- 482tr.; 19cm..- (Văn học hiện đại Việt Nam)
{Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học hiện đại; truyện ngắn; } |Nguyên Hồng; Việt Nam; Văn học hiện đại; truyện ngắn; | [Vai trò: Nguyên Hồng; ]
/Price: 40đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.