Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57802. BÙI TUYẾT MAI
    Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ: Chân dung nghệ sĩ/ Bùi Tuyết Mai.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 499tr.: ảnh; 21x22cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726408
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
Nguyễn Tài Tuệ; (Cuộc đời; Tác phẩm; Sự nghiệp; )
DDC: 780.92 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100665. BÙI TUYẾT MAI
    Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - Cuộc đời và tác phẩm/ Bùi Tuyết Mai.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 473tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045377758
    Tóm tắt: Gồm những bài viết viết về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc và các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
Nguyễn Tài Tuệ; (Tác phẩm; Cuộc đời; )
DDC: 780.92 /Price: 399000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học381299. NGUYỄN TÀI TUỆ
    Tuyển chọn ca khúc Nguyễn Tài Tuệ: Xuất bản theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hoá - Thông tin. Trọn bộ gồm sách và băng âm thanh cùng tên/ Nguyễn Tài Tuệ.- H.: Âm nhạc, 1994.- 24tr; 20cm.
    Tóm tắt: Nhận xét, đánh giá về nghệ thuật âm nhạc của Nguyễn Tài Tuệ. Tuyển chọn một số ca khúc tiêu biểu qua các thời kỳ
{âm nhạc; Nguyễn Tài Tuệ; Việt Nam; } |âm nhạc; Nguyễn Tài Tuệ; Việt Nam; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.