Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 154.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941861. ĐOÀN TRỌNG HUY
    Nguyễn Tuân - Bậc kỳ tài sáng láng văn chương: Chân dung nghệ thuật/ Đoàn Trọng Huy.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 291tr.: ảnh; 21cm.
    Phụ lục: tr. 265-285. - Thư mục: tr. 286-287
    ISBN: 9786046843184
    Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu của tác giả về nhà văn Nguyễn Tuân với một cái nhìn toàn diện, từ góc độ nghệ thuật văn chương như ngôn từ, nghệ thuật không gian, phong cách nghệ thuật mà còn khái quát cả về mỹ học như là những quan điểm về cái đẹp chi phối đời văn Nguyễn Tuân...
Nguyễn Tuân; (Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039358. NGUYỄN TUÂN
    Nguyễn Tuân - Truyện ngắn và ký/ Dương Phong tuyển chọn.- H.: Văn học, 2014.- 239tr.; 16cm.
    ISBN: 9786046916451
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Phong; ]
DDC: 895.922334 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540568. NGUYỄN THỊ NGỌC TRAI
    Trò chuyện với Nguyễn Tuân/ Nguyễn Thị Ngọc Trai.- H.: Nxb.Hội nhà văn, 2012.- 158tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc trò chuyện, trao đổi giữa tác giả với nhà văn Nguyên Tuân về con người, tích cách, gia đình, sự nghiệp...
{Nhà văn; Phỏng vấn; Việt Nam; } |Nhà văn; Phỏng vấn; Việt Nam; |
DDC: 080 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1259615. HÀ MINH ĐỨC
    Nguyễn Tuân về tác gia và tác phẩm/ Tôn Thảo Miên tuyển chọn và giới thiệu.- H.: Giáo dục, 1998.- 599tr : chân dung; 29cm.
    Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà văn bàn về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của Nguyễn Tuân (1910-1987) từ những năm 60 trở lại đây và những hồi ức, kỷ niệm về nhà văn được viết trước khi ông qua đời
{Nguyễn Tuân; Việt Nam; nghiên cứu văn học; tác phẩm; } |Nguyễn Tuân; Việt Nam; nghiên cứu văn học; tác phẩm; | [Vai trò: Lê Hồng Trung; Nguyễn Đăng Mạnh; Trương Chính; Tôn Thảo Miên; Vũ Ngọc Phan; ]
/Price: 50.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1305912. NGUYỄN TUÂN
    Nguyễn Tuân tác phẩm và dư luận/ Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Phan Cự Đệ...- H.: Văn học, 2002.- 346tr; 19cm.- (Văn học Việt Nam hiện đại)
    Tóm tắt: Tuyển chọn một số truyện kí của Nguyễn Tuân. Dư luận nhận xét, đánh giá về một số truyện kí của Nguyễn Tuân do các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Việt Nam viết như: Thạch Lam, Phan Cự Đệ, Văn Tâm..
{Dư luận; Nghiên cứu văn học; Truyện kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Dư luận; Nghiên cứu văn học; Truyện kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Hà Bình Trị; Phan Cự Đệ; Thạch Lam; Văn Tâm; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1555475. Đến với Nguyễn Tuân: Tác phẩm tiêu biểu và lời bình/ Ngô Viết Dinh tuyển chọn và biên tập.- H.: Thanh niên, 2005.- 498tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu văn học, lý luận văn học của nhiều tác giả về các tác phẩm của Nguyễn Tuân
{Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; } |Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; | [Vai trò: Ngô Viết Dinh; ]
DDC: 895.92208 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1486199. Nguyễn Tuân người đi tìm cái đẹp/ Hoàng Xuân tuyển chọn.- H.: Văn học, 1997.- 569tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết có tính chất hồi ức viết về cuộc đời sự nghiệp nhà văn Nguyễn Tuân
{Nguyễn Tuân; hồi ức; } |Nguyễn Tuân; hồi ức; | [Vai trò: Hoàng Xuân; ]
DDC: 895.92209 /Price: 45.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1529981. Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn Hải Ông Thi Tập.- H.: Khoa học xã hội, 1982.- 319tr; 19cm.- (Ủy ban khoa học xã hội Việt nam -Viện nghiên cứu Hán Nôm)
{Thơ; Văn học; } |Thơ; Văn học; |
DDC: 895.92211 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1174524. Nguyễn Tuân về tác gia và tác phẩm/ Tuyển chọn, giới thiệu: Tôn Thảo Miên.- Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lý bổ sung.- H.: Giáo dục, 2007.- 660tr.: ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà văn về cuộc đời và nội dung, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của Nguyễn Tuân. Những hồi ức, kỷ niệm về nhà văn
Nguyễn Tuân; (Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.922332 /Price: 114000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1554738. NGUYỄN THỊ THANH MINH
    Quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân trong sáng tạo nghệ thuật/ Nguyễn Thị Thanh Minh.- H.: Văn học, 2005.- 234tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nguồn gốc phát sinh, nội dung và hình thức thể hiện, quá trình và quy luật chuyển biến quan niệm cái đẹp của Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945
{tư tưởng sáng tác; Nguyễn Tuân; Việt Nam; Nghiên cứu văn học; lý luận văn học; } |tư tưởng sáng tác; Nguyễn Tuân; Việt Nam; Nghiên cứu văn học; lý luận văn học; |
DDC: 895.922332 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1236857. NGUYỄN TUÂN
    Nguyễn Tuân bàn về văn học nghệ thuật/ Nguyễn Tuân ; Nguyễn Đăng Mạnh sưu tầm và b.s.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 1999.- 792tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp đầy đủ các bài viết tiểu luận phê bình văn học nghệ thuật, các bài phê bình văn học, chân dung văn học của Nguyễn Tuân đăng rải rác trên các sách, báo trước Cách mạng đến sau này
{Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Việt Nam; Văn học nghệ thuật; } |Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Việt Nam; Văn học nghệ thuật; |
DDC: 809 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1207475. NGUYỄN ĐÌNH THI
    Nguyễn Tuân cây bút tài hoa và độc đáo/ Nguyễn Đình Thi, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đăng Mạnh... ; Phương Ngân tuyển chọn và b.s.- H.: Văn hoá Thông tin, 2000.- 562tr; 21cm.- (Nhà văn Việt Nam - tác phẩm và dư luận)
    Tóm tắt: Các bài viết của các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam như: Nguyễn Đình Thi, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đăng Mạnh... về Nguyễn Tuân với các vấn đề: Nguyễn Tuân, cây bút tài hoa và độc đáo, người mải miết đi tìm cái đẹp, cái thật. Sáng tác của Nguyễn Tuân, tiếp nhận và đánh giá. Hồi nhớ về Nguyễn Tuân
{Nghiên cứu văn học; Nguyễn Tuân; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nguyễn Tuân; Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; Phan Cự Đệ; Trương Chính; Vũ Ngọc Phan; Vương Trí Nhàn; ]
/Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1609452. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Tuyển tập Nguyễn Tuân: 2 tập. T.1/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Văn học, 1981.- 383 tr.; 19 cm..- (Văn học hiện đại Việt Nam)
|Nguyễn Tuân; Tuyển tập; Văn học; |
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544442. NGUYỄN XUÂN LƯƠNG
    Thái bảo huân quận công danh tướng Nguyễn Tuấn Thiện: Truyện lịch sử/ Nguyễn Xuân Lương.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Nxb.Văn học, 2015.- 153tr; 20cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh chống giặc Minh xâm lược và tình cảm với quê hương, gia đình của danh tướng Nguyễn Tuấn Thiện
{Lịch sử Việt Nam; Nhà Hậu Lê; Nhân vật lịch sử; Thời kỳ phong kiến; Tiểu sử nhân vật; } |Lịch sử Việt Nam; Nhà Hậu Lê; Nhân vật lịch sử; Thời kỳ phong kiến; Tiểu sử nhân vật; |
DDC: 959.7026 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1670468. Nguyễn Tuân tuyển tập/ Dương Phong b.s..- H.: Văn học, 2012.- 318tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Văn học Việt Nam hiện đại
|Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Dương Phong b.s.; ]
DDC: 895.9223 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1537805. Nguyễn Tuân.- H.: Nxb.Văn học, 2011.- 279tr; 20cm.
    Tác giả trong nhà trường
    Tóm tắt: Tìm hiểu tiểu sử và sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Tuân
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.9223009 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1538553. Nguyễn Tuân: Tìm và đến với cái đẹp, cái thật/ Huy Toàn biên soạn.- H.: Nxb.Kim Đồng, 2011.- 55tr: Ảnh minh họa; 21cm.
    Nhà văn của em
    Tóm tắt: Phác thảo chân dung văn học Nguyễn Tuân qua các tác phẩm tiêu biểu
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Huy Toàn; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1597995. Tác giả trong nhà trường: Nguyễn Tuân.- Hà Nội:: Văn học,, 2011.- 279tr.;; 21cm.
    ĐTTS: Phê bình và bình luận văn học
    ISBN: 125469
(Nguyễn Tuân; Phê bình; Tác giả; Văn học Việt Nam; Văn trong nhà trường; )
DDC: 807 /Price: 38250vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1582053. Nguyễn Tuân: Tác giả trong nhà trường.- Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học, 2007.- 279 tr.; 19 cm..- (Bộ sách phê bình và bình luận văn học)
{Tác giả; Văn học Việt Nam; } |Tác giả; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 31000 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1595261. Tuyển tập Nguyễn Tuân. T.1/ Lữ Huy Nguyên tuyển chọn..- Hà Nội:: Văn học,, 2005.- 559tr.: ;; 19cm.
(Tuyển tập; Việt Nam; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.922334 /Price: 58000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.