Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84061. Phạm Ngọc Thạch - Cuộc đời và sự nghiệp/ S.t., b.s.: Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Đình Anh, Trần Giữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 582tr., 20tr. ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Y tế
    ISBN: 9786045713884
    Tóm tắt: Tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam, phương pháp dùng kích sinh chất Filatov điều trị bệnh lao và bệnh phổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch; (Sự nghiệp; Y học; Tiểu sử; Bác sĩ; ) [Vai trò: Nguyễn Việt Thanh--s.t., b.s; Vũ Văn Mạnh--s.t., b.s; Trần Giữu--s.t., b.s; Nguyễn Thị Kim Tiến--s.t., b.s; Nguyễn Đình Anh--s.t., b.s; ]
DDC: 610.92 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414912. MAI VĂN TẠO
    Anh Tư Thạch: Truyện anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch/ Mai Văn Tạo.- H.: Y học, 1981.- 96tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những kỷ niệm của người thân kể về tư cách, cuộc sống giản dị, thương yêu bệnh nhân, người nghèo và cống hiến khoa học của bác sĩ, bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch
{Việt Nam; Phạm Ngọc Thạch; Văn học hiện đại; hồi ký; } |Việt Nam; Phạm Ngọc Thạch; Văn học hiện đại; hồi ký; |
DDC: 895.9223 /Price: 3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692220. Phạm Ngọc Thạch - Cuộc đời và sự nghiệp/ S.t., b.s.: Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Đình Anh, Trần Giữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 582tr.: 20tr. ảnh màu; 24cm..
    Tóm tắt: Tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam, phương pháp dùng kích sinh chất Filatov điều trị bệnh lao và bệnh phổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch; (Tiểu sử; Sự nghiệp; Y học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 610.92 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học235801. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và cơ sở lý luận y học Việt Nam/ Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Đình Hường, Hoàng Minh...- H.: Y học, 2008.- 123tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cùng công lao to lớn của ông với công tác phòng trừ bệnh lao ở Việt Nam
Phạm Ngọc Thạch; (Tiểu sử; Bệnh lao; Phòng chống; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Ngọc Trọng; Nguyễn Việt Cồ; Trần Văn Giàu; Nguyễn Đình Hường; Hoàng Minh; ]
DDC: 616.20092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học337503. PHẠM VĂN ĐỒNG
    Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch người thầy thuốc của dân/ Phạm Văn Đồng, Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Văn Hưởng...- H.: Y học, 1999.- 370tr : ảnh chân dung, ảnh tư ; 21cm.- (Tủ sách truyền thống ngành Y tế)
    ĐTTS ghi: Bộ Y tế. - Sách kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
    Tóm tắt: Giới thiệu bài viết của các đồng chí, đồng nghiệp đã từng chiến đấu, cộng tác với Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền y tế nhân dân ở Việt Nam
{Văn học hiện đại; Việt Nam; hồi kí; y tế; bác sĩ; Phạm Ngọc Thạch; } |Văn học hiện đại; Việt Nam; hồi kí; y tế; bác sĩ; Phạm Ngọc Thạch; | [Vai trò: Phạm Song; Đinh Văn Cẩn; Hoàng Đình Cầu; Đỗ Nguyên Phương; Nguyễn Văn Hưởng; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học337789. PHẠM NGỌC THẠCH
    Tập hợp các công trình nghiên cứu về lao và Bệnh phổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.- H.: Y học, 1999.- 532tr : chân dung; 30cm.
    ĐTTS ghi: Viện Lao và Bệnh phổi
    Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết trên tập san, tạp chí trong và ngoài nước về các khía cạnh của bệnh lao và bệnh phổi như: Dịch tế, miễn dịch học, phòng và chữa bệnh
{Dịch tễ; Bệnh phổi; Lao; Điều trị; Phòng bệnh; Miễn dịch học; } |Dịch tễ; Bệnh phổi; Lao; Điều trị; Phòng bệnh; Miễn dịch học; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.