Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 195.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991719. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng - Tiểu thuyết: Giông tố và Vỡ đê.- H.: Văn học, 2016.- 411tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046991953
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991744. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng - Tiểu thuyết: Lấy nhau vì tình, Làm đĩ.- H.: Văn học, 2016.- 315tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046991960
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991741. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng: Truyện ngắn - Tạp văn - Tiểu luận.- H.: Văn học, 2016.- 279tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046991984
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017778. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Tuyển tập truyện ngắn Vũ Trọng Phụng/ Tôn Thảo Miên tuyển chọn và giới thiệu.- H.: Văn học, 2015.- 419tr.; 21cm.- (Danh tác văn học Việt Nam)
    ISBN: 9786046950387
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.922332 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1523009. Vũ Trọng Phụng - truyện ngắn - tạp văn - tiểu luận.- H.: Văn học, 2016.- 279tr.; 21cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
    ISBN: 9786046991984
{Tiểu luận; Truyện ngắn; Tạp văn; Văn học Việt nam; Vũ Trọng Phụng; } |Tiểu luận; Truyện ngắn; Tạp văn; Văn học Việt nam; Vũ Trọng Phụng; |
DDC: 895.9223 /Price: 62000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học853144. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2022.- 222 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786043727166
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991717. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng - Phóng sự: Cạm bẫy người - Kỹ năng lấy Tây - Cơm thầy cơm cô - Lục xì.- H.: Văn học, 2016.- 355tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046991946
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học992003. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng - Tiểu thuyết: Số đỏ, Trúng số độc đắc.- H.: Văn học, 2016.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046991977
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1526762. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Tuyển tập Vũ Trọng Phụng. T.1.- H.: Hội nhà văn, 2022.- 575tr.; 20.5cm.
    ISBN: 9786043836622
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1742756. VŨ, TRỌNG PHỤNG
    Tuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Vũ Trọng Phụng.- Hà Nội: Văn học, 2015.- 774 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786046950394
    Tóm tắt: Tuyển tập các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng gồm 18 truyện ngắn, 2 tiểu thuyết (Số Đỏ, Giông tố), 2 phóng sự (Cơm thầy cơm cô, Kỹ nghệ lấy Tây). Trong đó, tiểu thuyết trào phúng Số đỏ được xem là một kiệt tác
(Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; ) |Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Phóng sự; Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Phóng sự; Việt Nam; |
DDC: 895.922332 /Price: 150000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950231. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018.- 222tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049694462
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970938. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Tuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Vũ Trọng Phụng.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học, 2017.- 774tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046950394
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973052. VŨ TRỌNG PHỤNG
    Vũ Trọng Phụng: Truyện ngắn - Tạp văn - Tiểu luận.- H.: Văn học, 2017.- 266tr.; 16cm.- (Văn học Việt Nam hiện đại)
    ISBN: 9786049572234
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1247679. Vũ Trọng Phụng toàn tập. T.1/ Vũ Trọng Phụng ; Tôn Thảo Miên b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2004.- 657tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.9228 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1247682. Vũ Trọng Phụng toàn tập. T.2/ Vũ Trọng Phụng ; Tôn Thảo Miên b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2004.- 562tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1247685. Vũ Trọng Phụng toàn tập. T.4/ Vũ Trọng Phụng ; Tôn Thảo Miên b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2004.- 502tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1247687. Vũ Trọng Phụng toàn tập. T.5/ Vũ Trọng Phụng ; Tôn Thảo Miên b.s., giới thiệu.- H.: Văn học, 2004.- 638tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tôn Thảo Miên; ]
DDC: 895.9228 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1473512. ĐINH TRÍ DŨNG
    Nhân vật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng: Chuyên khảo/ Đinh Trí Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2005.- 263tr: có phụ lục kèm theo; 21cm.
    Thư mục: tr. 250 - 263
    Tóm tắt: Tìm hiểu, lí giải quan niệm về con người của Vũ Trọng Phụng, thế giới nhân vật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn, những biện pháp nghệ thuật chủ yếu,những khía cạnh sở trường, những biệt tài, những chỗ mạnh, chỗ yếu kém trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
(Con người; Nghiên cứu văn học; Nghệ thuật; ) [Việt Nam; ] {Nhân vật tiểu thuyết; } |Nhân vật tiểu thuyết; |
DDC: 895.9223009 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1144621. TRẦN ĐĂNG THAO
    Đặc sắc văn chương Vũ Trọng Phụng/ Trần Đăng Thao.- H.: Thanh niên, 2008.- 251tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 239-250
    Tóm tắt: Khái niệm phóng sự, điều kiện hình thành và phát triển của thể phóng sự ở Việt Nam. Những nét đặc sắc của phóng sự và tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng. Giới thiệu về tiểu thuyết phóng sự Kim Anh lệ sử - tiền thân của tiểu thuyết phóng sự trước năm 1930
Vũ Trọng Phụng; (Nghiên cứu văn học; Phóng sự; Tiểu thuyết; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1342914. TRẦN HỮU TÁ
    Vũ Trọng Phụng hôm qua và hôm nay/ Trần Hữu Tá biên soạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- 286tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học về tiểu sử, sự nghiệp văn học và những kỷ niệm của họ đối với nhà văn Vũ Trọng Phụng
{1912-1939; Văn học tiền chiến; Vũ Trọng Phụng; } |1912-1939; Văn học tiền chiến; Vũ Trọng Phụng; |
DDC: 801 /Price: 12.500d /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.