Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học476250. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài ; Bìa và minh hoạ: Lê Minh Hải.- In lần thứ 7.- Hà Nội: Kim Đồng, 2006.- 56tr.; 19cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
    ISBN: 9786042156103
Vừ A Dính; (Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Lê Minh Hải; ]
DDC: 895.9223 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87274. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài ; Minh hoạ: Lê Minh Hải.- Tái bản lần thứ 8.- H.: Kim Đồng, 2016.- 55tr.: tranh vẽ; 19cm.
    Kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)
    ISBN: 9786042029872
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Hải--minh hoạ; ]
DDC: 895.9223 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23733. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài ; Minh hoạ: Lê Minh Hải.- Tái bản lần thứ 10.- H.: Kim Đồng, 2019.- 55tr.: tranh vẽ; 19cm.
    ISBN: 9786042142618
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Hải; ]
DDC: 895.9223 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học192959. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài.- In lần thứ 8.- H.: Kim Đồng, 2010.- 55tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học327256. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính: Tập truyện/ Tô Hoài.- H.: Kim Đồng, 2000.- 191tr; 17cm.- (Tuyển tập truyện cho thiếu nhi)
{Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; } |Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; |
DDC: 895.9223 /Price: 5500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học680190. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài.- Hà Nội: Kim Đồng, 2000.- 191tr.; 17cm..- (Tập truyện)
    Tuyển tập truyện cho thiếu nhi
Văn học thiếu nhi; [Việt Nam; ] {Truyện ngắn; Vừ A Dính; Kim Đồng; } |Truyện ngắn; Vừ A Dính; Kim Đồng; |
DDC: 895.9223 /Price: 5500đ. /Nguồn thư mục: [KHOVNI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học484219. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài ; Bìa và minh hoạ: Lê Minh Hải.- In lần thứ 8.- Hà Nội: Kim Đồng, 2007.- 56tr.: minh họa; 19cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
(Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Lê Minh Hải; ]
DDC: 895.9223 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45101. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài ; Minh hoạ: Lê Minh Hải.- Tái bản lần thứ 9.- H.: Kim Đồng, 2018.- 55tr.; 19cm.
    ISBN: 9786042107785
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Hải--minh hoạ; ]
DDC: 895.9223 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157896. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài.- H.: Kim Đồng, 2013.- 66tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Sách Nhà nước tài trợ cho thiếu nhi các trường tiểu học miền núi - vùng sâu - vùng xa
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học249413. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính: Truyện ngắn/ Tô Hoài ; Bìa, minh hoạ: Lê Minh Hải.- In lần thứ 8.- H.: Kim Đồng, 2007.- 55tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Hải--bìa, minh hoạ; ]
DDC: 895.9223 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434356. Vừ A Dính: Truyện tranh/ Lời: Tô Hoài ; Tranh: Phan Doan.- H.: Nxb. Hà Nội, 1980.- 90tr : tranh; 16cm.
{Văn học thiếu nhi; truyện tranh; Việt Nam; } |Văn học thiếu nhi; truyện tranh; Việt Nam; | [Vai trò: Phan Doan; ]
/Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học426577. TÔ HOÀI
    Vừ A Dính/ Tô Hoài.- H.: Kim Đồng, 1972.- 26tr; 26cm.
{truyện; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; } |truyện; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; |
/Price: 0,30đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.