Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996790. Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm/ Bùi Ngọc Phúc (ch.b.), Hoàng Đình Phương, Phan Thị Thi Thơ, Trần Lê Khánh Hào.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 279tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 151-153. - Phụ lục: tr. 154-273
    ISBN: 9786047844760
    Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử, địa lý, văn hoá người Chăm. Những đặc điểm âm nhạc cổ truyền đặc sắc của họ như hệ thống các làn điệu trong sinh hoạt, trong nghi lễ; ca từ và tiết tấu; đặc điểm về nhạc khí và dàn nhạc, thanh âm trong âm nhạc của người Chăm - Ninh Thuận
(Dân tộc Chăm; Nhạc cổ truyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Ngọc Phúc; Hoàng Đình Phương; Phan Thị Thi Thơ; Trần Lê Khánh Hào; ]
DDC: 781.6299220597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1180410. NGUYỄN THUỴ LOAN
    Âm nhạc cổ truyền Việt Nam: Giáo trình cao đẳng sư phạm/ Nguyễn Thuỵ Loan.- H.: Đại học Sư phạm, 2006.- 255tr.: hình vẽ, ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo giáo viên THCS
    Phụ lục: tr. 213-251. - Thư mục: tr. 252
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc khí và ca nhạc cổ truyền Việt Nam. Sơ lược về các vùng dân ca Việt Nam. Phần phụ lục giới thiệu thêm về hát chèo hát tuồng
(Nhạc cụ dân tộc; Nhạc dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1605025. LẠI, THỊ THANH THÚY
    Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn âm nhạc cổ truyền cho sinh viên ĐHSP âm nhạc trường Đại học Đồng Tháp: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc Mã số : 60140111/ Lại Thị Thanh Thúy; Hướng dẫn khoa học: Bùi Huyền Nga.- Huế: Huế, 2015.- 84 tr.; 30 cm..
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch. Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Học Viện âm nhạc Huế
|Dạy học; Luận văn; Sinh viên; Âm nhạc cổ truyền; Đại học Đồng tháp; | [Vai trò: Bùi Huyền Nga; ]
DDC: 780.7 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1611043. NGUYỄN THỤY LOAN
    Âm nhạc cổ truyền Viêt Nam: Giáo trình CĐSP/ Nguyễn Thụy Loan.- H.: ĐH Sư phạm, 2005.- 255 tr.; 24 cm..
    ĐBS: Bộ giáo dục và đào tạo
|Nhạc cụ dân tộc; nhạc dân tộc; âm nhạc việt nam; |
DDC: 781.62 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1615599. HOÀNG, KIỀU
    Thanh điệu tiếng việt và Âm nhạc cổ truyền/ Hoàng Kiều.- Hà Nội: Viện Âm nhạc, 2001.- 472tr.; 27 cm..
|Cổ truyền; Thanh điệu; Việt nam; Âm nhạc; | [Vai trò: Nguyễn, Thiết; ]
DDC: 781.62 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1610604. NGUYỄN THỤY LOAN
    Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và lịch sử âm nhạc: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP/ Nguyễn Thụy Loan.- H.: Giáo dục, 2001.- 203 tr.; 20 cm..
    ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Âm nhạc; ) |Lịch sử; Việt Nam; Âm nhạc cổ truyền; |
DDC: 780.9 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1615689. Âm nhạc cổ truyền Quảng Trị.- Hà Nội: Viện Âm nhạc. Sở văn hóa - thông tin văn nghệ thuật Quảng T, 1997.- 349 tr.; 27 cm..
(Âm nhạc; ) |Cổ truyền; Quảng Trị; Việt Nam; Âm nhạc; |
DDC: 781.62 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1680228. Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm/ Bùi Ngọc Phúc (ch.b.), Hoàng Đình Phương, Phan Thị Thi Thơ, Trần Lê Khánh Hào.- H.: Mỹ thuật, 2018.- 273tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật cácDân tộc thiểu số Việt Nam
    Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử, địa lý, văn hoá người Chăm. Những đặc điểm âm nhạc cổ truyền đặc sắc của họ như hệ thống các làn điệu trong sinh hoạt, trong nghi lễ; ca từ và tiết tấu; đặc điểm về nhạc khí và dàn nhạc, thanh âm trong âm nhạc của người Chăm - Ninh Thuận
[Âm nhạc dân gian; ] |Dân tộc Chăm; Ninh Thuận; Việt Nam; |
/Price: 100000 /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1748919. MINH HIẾU
    Đờn ca tài tử Bình Dương - viên ngọc sáng của âm nhạc cổ truyền Nam bộ/ Minh Hiếu.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh
    Tóm tắt: Sáng 16-3, tại Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bình Dương và trường Đại học Trà Vinh đã phối hợp tổ chức Hội thảo Đờn ca tài tử Bình Dương viên ngọc sáng của âm nhạc cổ truyền Nam bộ.
(Âm nhạc dân gian; Đờn ca tài cử; ) |Cải lương; Bình Dương; |
DDC: 781.6200959774 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1748917. THỤC VĂN
    Đờn ca tài tử Bình Dương Viên ngọc sáng của âm nhạc cổ truyền Nam bộ/ Thục Văn.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh
    Tóm tắt: Tuy là loại hình âm nhạc đặc trưng của người Việt ở Nam bộ, nhưng đờn ca tài tử (ĐCTT) ở Bình Dương đã có những nét riêng độc đáo bên cạnh những nét chung có tính chất phổ biến của toàn vùng. Vậy, để tìm ra được những đường nét riêng trên bức tranh tổng thể của nghệ thuật ca cầm ở Nam bộ có lẽ là việc làm không phải dễ dàng, song lại rất cần thiết đối với công tác bảo tồn và phát huy bền vững ĐCTT ở Bình Dương.
(Âm nhạc dân gian; Đờn ca tài cử; ) |Cải lương; Bình Dương; |
DDC: 781.6200959774 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1091921. VĨNH PHÚC
    Âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua báo chí nửa sau thế kỷ XX/ Vĩnh Phúc.- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2011.- 441tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Huế. Viện Nghiên cứu Âm nhạc. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    Thư mục: tr. 204-232. - Phụ lục: tr. 234-439
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu phê bình về âm nhạc cổ truyền dân gian đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, dân ca các dân tộc thiểu số, cổ truyền dân gian tổng hợp, cổ truyền chuyên nghiệp như ca trù, hát xẩm, ca Huế, ca nhạc tài tử...
(Nghiên cứu; Nhạc dân tộc; Âm nhạc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1319369. NGUYỄN THUỦ LOAN
    Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và lịch sử âm nhạc: Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học Cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm/ Nguyễn Thuủ Loan.- H.: Giáo dục, 2001.- 203tr; 21cm.- (Sách Cao đẳng sư phạm)
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 193-199
    Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và lịch sử âm nhạc: các vùng dân ca, hát chèo, hát tuồng, âm nhạc thế giới và Việt Nam qua các thời kỳ
{Giáo trình; Lịch sử; Thế giới; Việt Nam; Âm nhạc; Âm nhạc dân gian; } |Giáo trình; Lịch sử; Thế giới; Việt Nam; Âm nhạc; Âm nhạc dân gian; |
/Price: 10800đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.