Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 47.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115054. NGUYỄN THANH HUYỀN
    Hướng dẫn giải quyết về quan hệ việc làm, đào tạo nghề, hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012/ Nguyễn Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Tuyết Vân, Vũ Văn Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 155tr.; 19cm.- (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
    ISBN: 9786045718032
    Tóm tắt: Gồm 76 câu hỏi đáp pháp luật tìm hiểu các thuật ngữ chuyên dùng; đồng thời đưa ra các tình huống pháp luật về quan hệ việc làm, đào tạo nghề, hợp động lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo Bộ luật Lao động năm 2012
(Hợp đồng lao động; Việc làm; Pháp luật; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Tuyết Vân; Vũ Văn Tuấn; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155978. MAI PHƯƠNG BẰNG
    Đào tạo nghề và việc làm cho lao động trong các hợp tác xã/ Mai Phương Bằng b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 239tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Phụ lục: tr. 185-231. - Thư mục: tr. 232-234
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung chung về hợp tác xã, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trong hợp tác xã, đặc biệt là lao động nông thôn
(Lao động; Việc làm; Hợp tác xã; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.7009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155947. MAI PHƯƠNG BẰNG
    Kỹ năng của cán bộ cấp xã trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ Mai Phương Bằng b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 238tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Thư mục: tr. 236-238
    Tóm tắt: Tổng quan về công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kỹ năng của cán bộ cấp xã trong triển khai thực hiện Đề án 1956: "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
(Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171269. Sổ tay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ B.s.: Phạm Xuân Thu, Nguyễn Quang Việt (ch.b.), Vũ Xuân Hùng....- H.: Lao động Xã hội, 2011.- 198tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Phụ lục: tr. 179-192. - Thư mục: tr. 193
    Tóm tắt: Những nội dung cơ bản trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Xác định nhu cầu cầu học nghề và tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn. Việc làm cho lao động nông thôn. Những điển hình trong sản xuất, kinh doanh
(Nông thôn; ) [Việt Nam; ] {Đào tạo nghề; } |Đào tạo nghề; | [Vai trò: Đoàn Duy Đông--b.s.; Bùi Thị Thanh Nhàn--b.s.; Nguyễn Thị Minh Nguyệt--b.s.; Phạm Xuân Thu--ch.b.; Nguyễn Quang Việt--ch.b.; ]
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học172446. NGUYỄN QUANG VIỆT
    Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ/ Nguyễn Quang Việt, Phạm Xuân Thu.- H.: Lao động Xã hội, 2011.- 199tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Thư mục: tr. 195-196
    ISBN: 30000
    Tóm tắt: Bối cảnh tác động đến đào tạo và sử dụng lao động ở Việt Nam. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Hệ thống dạy nghề và thực trạng đào tạo ở Việt Nam. Các yếu tố bảo đảm đào tạo nghề, định hướng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số giải pháp tăng cường gắn kết giữa đào tạo nghề và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Doanh nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Đào tạo nghề; } |Đào tạo nghề; | [Vai trò: Phạm Xuân Thu; ]
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483954. NGUYỄN ĐỨC TĨNH
    Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đức Tĩnh.- Hà Nội: Dân trí, 2010.- 210tr.; 21cm.
    Thư mục: 197-208
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường. Thực trạng, định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam
(Kinh tế thị trường; Đầu tư phát triển; Đào tạo chuyên nghiệp; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 354.9 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159697. Giải pháp gắn kết đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề tại các trường dạy nghề thuộc hệ thống công đoàn/ B.s.: Vũ Quang Thọ, Vũ Thị Loan (ch.b.), Nguyễn Mạnh Thắng, Vũ Duy Tú.- H.: Lao động, 2013.- 211tr.: minh hoạ; 19cm.
    Thư mục: tr. 203-208
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề. Thực trạng đào tạo và các giải pháp tăng cường gắn kết đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề tại các trường dạy nghề thuộc hệ thống công đoàn
(Công đoàn; Nghề; Trường dạy nghề; Đào tạo; Lao động; ) [Vai trò: Vũ Quang Thọ--ch.b.; Nguyễn Mạnh Thắng--b.s.; Vũ Thị Loan--ch.b.; Vũ Duy Tú--b.s.; ]
DDC: 331.8811373246 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200306. Định hướng đào tạo nghề cho lực lượng lao động trong các làng nghề truyền thống/ B.s.: Nguyễn Quang Việt (ch.b.), Nguyễn Quang Hưng, Đặng Thị Huyền, Dương Thành Trung.- H.: Lao động Xã hội, 2010.- 238tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Thư mục: tr. 231-234
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về làng nghề và làng nghề truyền thống. Thực trạng, định hướng và một số giải pháp thực hiện đào tạo nghề trong các làng nghề truyền thống
(Làng nghề truyền thống; Đào tạo; Nguồn nhân lực; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Thành Trung--b.s.; Đặng Thị Huyền--b.s.; Nguyễn Quang Việt--ch.b.; Nguyễn Quang Hưng--b.s.; ]
DDC: 680.071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137556. NGUYỄN HÀ ANH
    Chính sách đào tạo nghề đối với lao động nông thôn/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2014.- 95tr.: bảng; 20cm.
    Thư mục: tr. 93
    ISBN: 9786047003778
    Tóm tắt: Một số vấn đề chung về đào tạo nghề đối với lao động nông thôn và giới thiệu chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo nghề cho một số đối tượng chính sách khác thuộc khu vực nông thôn Việt Nam
(Lao động; Nông thôn; Chính sách; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1191 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685765. Quản lý nhà nước về đầu tư và phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Sách chuyên khảo.- H.: Dân trí, 2010.- 210tr.; 21cm.
(Chính sách nhà nước; Đầu tư, pháttrie6n3; đào tạo nghề; Việt Nam; )
/Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620729. Những văn bản mới về phụ cấp, trợ cấp và tiền lương, bảo hiểm xã hội, dạy nghề-đào tạo nghề, chính sách sắp xếp lao động dôi dư.- Hà Nội: Lao động, 2003.- 342tr.; 19cm.
(Bảo hiểm xã hội; Chính sách xã hội; Chế độ tiền lương; Luật lao động; Quy định pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467188. Những điều cần biết về đào tạo nghề.- Hà Nội: Nxb.Lao động xã hội, 2002.- 507tr.; 27cm.
    Tổng cục dạy nghề
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và hệ thống các cơ sở dậy nghề trên toàn quốc
{Dạy nghề; Tuyển sinh; Đào tạo; } |Dạy nghề; Tuyển sinh; Đào tạo; |
DDC: 331.59712 /Price: 1.500b /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697707. MAI PHƯƠNG BẰNG
    kỹ năng của cán bộ cấp xã trong đào tạo nghề co lao động nông thôn: Lao động - Xã hội, 2013.- 238tr; 21 cm..
(; lao động; nông thôn; cán bộ; )
DDC: 616 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449276. Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ Biên soạn: Đỗ Xuân Lân,...[và những người khác].- Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2020.- 199tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 130-196. - Thư mục: 197
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; phổ biến một số nghiệp vụ cơ bản trong tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động nông thôn
(Lao động; Chính sách; Nông thôn; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Trung Việt; Phùng Huy Cường; Nguyễn Hồng Minh; Đỗ Xuân Lân; ]
DDC: 331.259209597091734 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445860. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.- 172tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786047018246
    Tóm tắt: Những vấn đề về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn; thoát nghèo từ học nghề và những kinh nghiệm dạy nghề cho lao động nông thôn
(Nông thôn; Việc làm; Lao động; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150972. NGUYỄN ĐỨC TRÍ
    Phương pháp dạy học trong đào tạo nghề/ Nguyễn Đức Trí, Hồ Ngọc Vinh.- H.: Giáo dục, 2013.- 283tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 282-283
    Tóm tắt: Khái quát những vấn đề chung về đào tạo nghề, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, cách lập kế hoạch, tổ chức dạy và hướng dẫn thực tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở trường đào tạo nghề...
(Dạy nghề; Phương pháp giảng dạy; Đào tạo; ) [Vai trò: Hồ Ngọc Vinh; ]
DDC: 373.246 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546733. NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
    Đôi điều suy nghĩ từ công tác đào tạo nghệ sĩ Tuồng ở Bình Định/ Nguyễn Thị Hòa Bình.- Bình Định: Tạp chí Văn hóa Bình Định, 2013.- tr. 70-72: ảnh; 30cm.
    Tóm tắt: Khái quát chặng đường từ Đoàn Tuồng Liên khu V hôm qua đến nhà hát Tuồng Đào Tấn hôm nay. Đôi điều suy nghĩ và đề xuất của tác giả về công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp nghệ sĩ trẻ kế tục giữ gìn bộ môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Bình Định.
(Diễn viên; Sân khấu truyền thống; Tuồng; Đào tạo; ) [Bình Định; ]
DDC: 792.2 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490825. GESELLSCHAFT, DEUTSCHE
    Báo cáo tổng kết hội nghị khu vực về đào tạo nghề tại Việt Nam năm 2012: Đột phá chất lượng đào tạo nghề/ Deutsche Gesellschaft.- Hà Nội: [K.nxb], 2012.- 92tr.: ảnh; 26cm.
    Đầu trang bìa sách ghi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam; Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức
    Tóm tắt: Hội nghị đề cập đến một số các chủ điểm như: Tiêu chuẩn nghề, Hợp tác với Cộng đồng doanh nghiệp, Đào tạo giáo viên dạy nghề và Tài chính cho dạy nghề. Tất cả các chủ điểm này đều rất phù hợp và liên quan đến việc đạt được đột phá chất lượng đào tạo nghề
(Đào tạo nghề; Hội nghị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 370.11309597 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học594491. Cẩm nang dạy nghề quy định mới nhất về đào tạo nghề, chuẩn giáo viên dạy nghề định mức biên chế, công nhận, bổ nhiệm hiệu trưởng trường nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề năm 2011/ Thùy Linh, Việt Trinh b.s., hệ thống hóa.- H.: Lao động, 2011.- 447tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định mới nhất về bổ nhiệm, công nhận, hiệu trưởng trường nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Quy định về định mức biên chế và chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề. Quy định mới về đào tạo nghề, quy chế quản lí , tư vấn, dạy nghề...
(Biên chế; Trung tâm đào tạo; Qui định; Giáo viên; ) [Vai trò: Thùy Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 331.25 /Price: 299000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.