Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 19.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học691742. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lincoln/ Jules Verne; Phạm Hậu dịch.- H.: Văn học, 2001.- 408tr; 21cm.
(Tiểu thuyết viễn tưởng; Văn học cận đại; ) [Pháp; ] [Vai trò: Phạm Hậu; ]
DDC: 843 /Price: 39.000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531877. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lincoln/ Jules Verne; Phạm Hậu dịch.- H.: Văn học, 2008.- 335tr; 21cm.
(Tiểu thuyết viễn tưởng; Văn học cận đại; ) [Pháp; ] [Vai trò: Phạm Hậu--dịch; ]
DDC: 843 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học253385. LIM, WILIAM S.W.
    Quy hoạch đô thị theo đạo lí châu Á: Viễn cảnh hậu - hiện đại cấp tiến/ Wiliam S.W. Lim ; Leon Van Schaik dẫn luận ; Dịch: Lê Phục Quốc, Trần Khang.- H.: Xây dựng, 2007.- 308tr.: hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về qui hoạch đô thị theo đạo lý châu Á: Viễn cảnh hậu - hiện đại cấp tiến và các bài phân tích lý luận được sưu tập về: kiến trúc, Châu Á trong thiên niên kỷ mới, phố cổ Hà Nội - truyền thống sống, văn hoá qui hoạch, đô thị ở Thượng Hải, kiến trúc, nghệ thuật, bản sắc ở Singapore
(Qui hoạch đô thị; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Lê Phục Quốc--dịch; Trần Khang--dịch; ]
DDC: 711 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700746. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lin-côn: Tiểu thuyết/ Jules Verne.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 408 tr.; 19 cm.
(Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp; ) {Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; } |Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; |
DDC: 843 /Price: 39000 /Nguồn thư mục: [BDIHNH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học8730. LIM, WILLIAM S. W.
    Quy hoạch đô thị theo đạo lí Châu Á: Viễn cảnh hậu - hiện đại cấp tiến/ William S. W. Lim ; Dịch: Lê Phục Quốc, Trần Khang.- Tái bản.- H.: Xây dựng, 2020.- 307tr.: hình vẽ; 24cm.
    ISBN: 9786048231231
    Tóm tắt: Giới thiệu về qui hoạch đô thị theo đạo lý châu Á. Các bài viết được sưu tập về: Kiến trúc Châu Á trong thiên niên kỷ mới; phố cổ Hà Nội - truyền thống sống; văn hoá qui hoạch đô thị ở Thượng Hải; kiến trúc, nghệ thuật, bản sắc ở Singapore
(Qui hoạch đô thị; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Trần Khang--dịch; Lê Phục Quốc--dịch; ]
DDC: 711.095 /Price: 123000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học594004. DROIT, ROGER - POL
    Đạo lí giải thích cho mọi người/ Roger - Pol Droit ; Dịch: Lê Thu Lam ; Hiệu đính: Đặng Anh Đào.- H.: Giáo dục, 2011.- 86tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Bằng lối viết rõ ràng, tác giả đã làm sáng tỏ lịch sử của thuật ngữ "đạo lí". Ông đưa ra ánh sáng những thách thức của đức tin tín ngưỡng và phân tích triết học một cách dễ hiễu và kim chỉ nam tốt nhất "đạo lý" ở mọi thời đại luôn là mối quan tâm đến người khác.
(Đạo lí; Đạo đức học; ) [Vai trò: Lê Thu Lam; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 170 /Price: 15000 /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học591286. S .W. LIM, WILLIAM
    Quy hoạch đô thị theo đạo lí châu Á: Viễn cảnh hậu - hiện đại cấp tiến/ William S .W. Lim ; Lê Phúc Quốc, Trần Khanh dịch.- H.: Xây dựng, 2010.- 307tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Qui hoạch đô thị: qui định chung, lập qui hoạch, tổ chức lập qui hoạch, lấy ý kiến, nhiệm vụ, lập đề án, đánh giá môi trường chiến lược về qui hoạch đô thị, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, quản lí không gian, xây dựng theo qui hoạch đô thị
(Pháp luật; Qui hoạch; Đô thị; Văn bản pháp luật; Việt Nam; ) [Vai trò: Lê Phúc Quốc; Trần Khanh; ]
DDC: 711 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học667124. TRẦN TRỌNG SÂM
    Kinh dịch diễn giải: Đạo lí mưu cầu tồn tại và phát triển/ Trần Trọng Sâm: Khảo cứu - biên soạn.- H.: Văn học, 2009.- 688 tr.; 27 cm..
{Kinh dịch; Triết học; } |Kinh dịch; Triết học; |
DDC: 181 /Price: 148000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học479244. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lincoln: Truyện khoa học viễn tưởng/ Jules Verne; Người dịch: Phạm Hậu.- Hà Nội: Văn học, 2008.- 335tr.; 21cm.
(Truyện khoa học viễn tưởng; Văn học cận đại; ) [Pháp; ] [Vai trò: Phạm Hậu; ]
DDC: 843 /Price: 43000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học475782. INAZO NITOBE
    Võ sĩ đạo linh hồn của Nhật Bản: Bushido the soul of Japan/ Inazo Nitobe; Nguyễn Hải Hoành dịch.- Hà Nội: Công an nhân dân, 2006.- 279tr.; 19cm.
(Triết học; Võ sĩ; Đạo đức; ) [Nhật Bản; ] {Võ sĩ đạo; } |Võ sĩ đạo; | [Vai trò: Nguyễn Hải Hoành; ]
DDC: 796.815952 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469047. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lincoln: Tiểu thuyết viễn tưởng/ Jules Verne, André Laurie ; Người dịch: Phạm Hậu.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 408tr.; 19cm.
[Pháp; ] {Tiểu thuyết viễn tưỡng; Văn học Pháp; Văn học hiện đại; } |Tiểu thuyết viễn tưỡng; Văn học Pháp; Văn học hiện đại; | [Vai trò: André Laurie; Phạm Hậu; ]
DDC: 843 /Price: 39.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học560812. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lin Conln: Truyện khoa học viễn tưởng/ Jules Verne; Phạm Hậu dịch.- In lần thứ 3.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1996.- 369tr.; 19cm..
{Tiểu thuyết; } |Tiểu thuyết; | [Vai trò: Phạm Hậu--Dịch; Phạm Hậu--Tác giả; Verne, Jules--Tác giả; ]
/Price: 15.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học350656. INAZO NITOBÉ
    Võ sĩ đạo linh hồn nước Nhật/ Inazo Nitobé ; Người dịch: Lê Viết Thụ.- H.: Nxb. Hà Nội, 1996.- 167tr; 19cm.
    Tóm tắt: ý nghĩa, đạo đức, nguồn gốc võ sĩ đạo ở Nhật Bản. Giáo dục và đào tạo con người Samourai. ảnh hưởng của võ sĩ đạo trong đời sống tinh thần của Nhật Bản
{nhật bản; văn hoá tinh thần; võ sĩ đạo; } |nhật bản; văn hoá tinh thần; võ sĩ đạo; | [Vai trò: Lê Viết Thụ; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học614267. VERNE, JULES
    Bí mật đảo Lincoln/ Jules Verne ; Phạm Hậu dịch.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 1988.- 383tr.; 19cm.
(Pháp; Tiểu thuyết; Văn học; ) [Vai trò: Phạm Hậu; Verne, Jules; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học614289. VERNE , JULES
    Bí mật đảo Lincoln: Tiểu thuyết/ Jules Verne ; Phạm Hậu dịch.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 1988.- 383tr.; 19cm.
(Pháp; Tiểu thuyết; Văn học; ) [Vai trò: Phạm Hậu; Verne , Jules; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114453. Những bài văn nghị luận xã hội lớp 12: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí/ Hoàng Đức Huy.- Tái bản lần 2, có chỉnh sửa, bổ sung.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 176tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045420898
(Lớp 12; Văn nghị luận; Bài văn; Tập làm văn; ) [Vai trò: Hoàng Đức Huy; ]
DDC: 807 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học301308. TRUNG THẠCH
    Thuật xử thế đạo lí sinh tồn của kẻ mạnh/ Trung Thạch ; Ng. dịch: Trần Thanh Huyền.- H.: Văn hoá Thông tin, 2002.- 438tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trí tuệ đối nhân sử thế. Trí tuệ tu thân, mưu lược, tiến thủ tích cực, nghệ thuật tự bảo vệ và phương cách chế ngự người xấu. Trí tuệ kinh doanh và trí tuệ dùng quyền
{ứng xử; Trí tuệ; Tâm lí; } |ứng xử; Trí tuệ; Tâm lí; | [Vai trò: Trần Thanh Huyền; ]
/Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325579. VERNE, JULES
    Bí mật đảo LinColn: Tiểu thuyết viễn tưởng/ Jules Verne, André Laurie ; Người dịch: Phạm Hậu.- Tái bản lần thứ 4.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000.- 321tr; 19cm.
{Pháp; Văn học cận đại; Tiểu thuyết viễn tưởng; } |Pháp; Văn học cận đại; Tiểu thuyết viễn tưởng; | [Vai trò: Phạm Hậu; André Laurie; ]
/Price: 23400đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học350207. VECNƠ, GIUYN
    Bí mật đảo Lincol: Tiểu thuyết/ Giuyn Vecnơ ; Phạm Hậu dịch.- In lần 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1996.- 369tr; 18cm.
    Tên tác giả trên sách: Jules Verne
{văn học hiện đại; Pháp; tiểu thuyết; } |văn học hiện đại; Pháp; tiểu thuyết; | [Vai trò: Phạm Hậu; ]
/Price: 15000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.