Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 17215.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63176. Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định/ Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Hồng Phong, Tạ Ngọc Tấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 599tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. Tỉnh uỷ Nam Định
    ISBN: 9786045729304
    Tóm tắt: Gồm các bài viết tại hội thảo khoa học về đồng chí Trường Chinh một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định; phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, chính trị...
(Sự nghiệp; Cuộc đời; Tổng bí thư; ) [Việt Nam; ] {Trường Chinh, 1907-1988, Chính trị gia, Việt Nam; } |Trường Chinh, 1907-1988, Chính trị gia, Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Thắng; Lê Quốc Lý; Đoàn Hồng Phong; Tạ Ngọc Tấn; Lê Quang Vĩnh; ]
DDC: 959.704092
KHXG: 923.1/TCH515Đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488957. Toàn cảnh biển đảo Việt Nam/ Nguyễn Anh Tài,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 247tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926882
(Biển; Chủ quyền; Lịch sử; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; Nguyễn Anh Tài; Nguyễn Nhã; Nguyễn Đình Chiến; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494828. Nét độc đáo trong thơ Chế Lan Viên/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 171tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925779
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922132 /Price: 33000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494503. Nét độc đáo trong thơ Hàn Mặc Tử/ Xuân Trường tuyển chọn.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 195tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925755
(Hàn Mặc Tử; Văn học hiện đại; Thơ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 38000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494490. Nét độc đáo trong thơ Nguyễn Bính/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 162tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925762
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494514. Nét độc đáo trong thơ Xuân Diệu/ Xuân Trường tuyển chọn.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925786
(Thơ; Xuân Diệu; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494481. Nét độc đáo trong thơ Xuân Quỳnh/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 163tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925793
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121249. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã/ Nguyễn Minh Phương (ch.b.), Trần Thị Hạnh, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720998
    Tóm tắt: Gồm 89 câu hỏi đáp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã; công chức cấp xã và một số nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã
(; Pháp luật; Công chức; Cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; Trần Thị Hạnh; ]
DDC: 342.59706802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131296. Trường Sa biển đảo yêu thương/ Lê Thành Nghị, Cao Duy Thảo, Nguyễn Thị Như Trang....- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 295tr.; 21cm.- (Biển Việt Nam mến yêu)
    ISBN: 8935075932791
    Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu viết về tình cảm, suy nghĩ của những người con từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thành Nghị; Cao Duy Thảo; Nguyễn Thị Như Trang; Hồng Diệu; Tô Hải Nam; ]
DDC: 895.922803 /Price: 74000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131341. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc/ Nguyên Minh, Văn Kình, Minh Lân... ; Trần Hoàng Tiến b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 224tr.: ảnh; 21cm.- (Biển Việt Nam mến yêu)
    ISBN: 8935075932524
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về con người, sự kiện gắn liền với những phần lãnh hải của đất nước Việt Nam. Hình ảnh người chiến sỹ hải quân nhân dân kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đất liền với quân dân trên các đảo...
(Biển; Chủ quyền; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Tiến; Minh Lân; Xuân Hoà; Văn Kình; Nguyên Minh; Trần Hoàng Tiến--b.s.; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153399. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Quang, Chu Ngọc Lan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045700594
    Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa cá nhân; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 172 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488959. Hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam/ Biên soạn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 147tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926905
(Biển; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121493. HỒNG QUỲNH
    Hỏi - Đáp về các vấn đề lịch sử - pháp lý liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam/ Hồng Quỳnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 143tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 134
    ISBN: 9786045721018
    Tóm tắt: Gồm 54 câu hỏi đáp, tóm lược những tư liệu lịch sử xác thực, rõ ràng về địa lý, lịch sử, các bản đồ cổ, bia chủ quyền vủa Việt Nam dựng trên các quần đảo, hiệp định, nghị định, sắc lệnh đã ký, các tuyên bố tại các hội nghị quốc tế... khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
(Chủ quyền; ) [Quần đảo Trường Sa; Việt Nam; Quần đảo Hoàng Sa; ]
DDC: 320.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494041. Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo/ Ch.b.: Nguyễn Duy Lượng, Ngô Văn Hùng, Lê Văn Khôi....- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015.- 204tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721599
    Tóm tắt: Giới thiệu 54 bài viết về 54 gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi đa canh-đa con, trồng cây công nghiệp, trang trại tổng hợp... đồng thời hướng dẫn các nông dân khác ở địa phương trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo, thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm", hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới
(Hộ nông dân; Kinh nghiệm; Làm giàu; Kinh tế nông nghiệp; ) {Gương điển hình tiên tiến; } |Gương điển hình tiên tiến; | [Vai trò: Lê Văn Khôi; Nguyễn Duy Lượng; Lê Minh Hằng; Ngô Văn Hùng; Vi Tiến Trình; ]
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86871. Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam/ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Duy Quý....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 832tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045724279
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Hà Huy Tập; những đóng góp về lý luận và thực tiễn của ông với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là đối với quê hương Hà Tĩnh cùng một số tác phẩm chọn lọc của ông
Hà Huy Tập; (Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; ) [Vai trò: Đỗ Mười; Lê Khả Phiêu; Lê Khả Phiêu; Tô Bửu Giám; Vũ Hữu Ngoạn; ]
DDC: 959.703092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86789. HỒ THÀNH QUỐC
    Đạo làm quan: Sách tham khảo/ Hồ Thành Quang ; Dịch: Trần Khang, Lê Cự Lộc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 907tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045713112
    Tóm tắt: Trình bày về những vấn đề: Làm quan như thế nào, tăng cường tu dưỡng đạo đức; kiên trì phòng, chống thoái hoá, biến chất; làm tốt công tác xây dựng tác phong, đạo đức liêm chính; mổ xẻ tâm lý thối nát của quan chức trong đảng và chính quyền...
(Quan chức; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Cự Lộc--dịch; Trần Khang--dịch; ]
DDC: 172.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494123. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T.2/ Biên soạn: Trương Minh Tuấn (chủ biên),...[và những người khác].- Xuất bản lần thứ 2.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo
    ISBN: 9786045713273
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Bình; Ngô Bá Toại; Lương Thị Bích Hường; Trương Minh Tuấn; Trịnh Duy Kim; ]
DDC: 170 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.