Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 507.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75461. Địa chí vùng Tây Hồ/ B.s.: Nguyễn Vinh Phúc (ch.b.), Đặng Văn Bào, Nguyễn Như Hà....- H.: Nxb. Hà Nội, 2017.- 1099tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Phụ lục: tr. 1033-1068. - Thư mục: tr. 1069-1078
    ISBN: 9786045525227
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
(Địa chí; ) [Tây Hồ; Hà Nội; ] [Vai trò: Vũ Kiêm Ninh--b.s.; Đào Ngọc Nghiêm--b.s.; Nguyễn Vinh Phúc--ch.b.; Đặng Văn Bào--b.s.; Nguyễn Như Hà--b.s.; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65189. Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính/ Phan Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Đào Thị Diến....- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017.- 416tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 411-416
    ISBN: 9786045519608
    Tóm tắt: Nghiên cứu về khu phố Tây, Hà Nội được hình thành vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi người Pháp thực hiện ý đồ đô thị hoá hà Nội, biến Hà Nội thành thủ đô của Đông Dương và như "một Paris thu nhỏ". Quá trình quy hoạch và xây dựng Hà Nội của người Pháp kéo dài tới năm 1945 với việc hình thành 160 phố mới...
(Lịch sử; ) [Hà Nội; ] {Phố Tây; } |Phố Tây; | [Vai trò: Phan Phương Thảo--tác giả, ch.b.; Nguyễn Thừa Hỷ; Đào Thị Diến; Nguyễn Thị Bình; Tạ Thị Hoàng Vân; ]
DDC: 915.9731 /Price: 118000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72134. NGUYỄN ĐÌNH TƯ
    Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc 1859-1954/ Nguyễn Đình Tư.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 679tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 675-677
    ISBN: 9786045859551
    Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về địa chí hành chính của 21 tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc như: quá trình thành lập; vị trí, diện tích, dân số; thay đổi địa giới và địa danh hành chính cấp làng và tổng; làng lâm phần; ngày thành lập các quận trực thuộc; thành phần Hội đồng tỉnh; tên các quan chức đứng đầu tỉnh; tên đường phố; hệ thống đường làng và đường nông thôn
(Địa chí; Hành chính; Thời kì thuộc Pháp; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.7703 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137659. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 343tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045710050
    Tóm tắt: Gồm Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính
(Pháp luật; Đất; Quyền sử dụng; Quyền sở hữu; Tài sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970432 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học109054. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013.- Tái bản có bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 358tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045710050
    Tóm tắt: Gồm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính
(Pháp luật; Đất; Quyền sử dụng; Quyền sở hữu; Tài sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597043202638 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482585. ĐỖ DUY VĂN
    Địa chí làng Thổ Ngọa/ Đỗ Duy Văn.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010.- 417tr.: minh họa; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: Tr.413 - 414
    ISBN: 97860490200070
    Tóm tắt: Giới thiệu về vị trí địa lí, cơ cấu tổ chức, phong tục - lễ hội, tôn giáo - tín ngưỡng, kiến trúc công cộng, nghề nghiệp, nông cụ, y phục, đồ gia dụng, ẩm thực, văn hoá - văn nghệ dân gian, truyền thống yêu nước và cách mạng của làng Thổ Ngựa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xưa và nay
(Làng; Địa chí; ) [Quảng Bình; ] {Làng Thổ Ngọa; } |Làng Thổ Ngọa; |
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173438. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN
    Địa chí làng Đức Phổ/ Đặng Thị Kim Liên.- H.: Lao động, 2011.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 401-403. - Thư mục: 407-408
    ISBN: 9786045900208
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về làng Đức Phổ, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cùng những đặc điểm địa lí, văn hoá xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá ẩm thực, xây dựng, kiến trúc, lễ tết và văn nghệ dân gian
(Địa chí; Làng; ) [Đức Ninh; Đức Phổ; Quảng Bình; Đồng Hới; ]
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173345. ĐỖ DUY VĂN
    Địa chí Xuân Kiều/ Đỗ Duy Văn.- H.: Thời đại, 2011.- 342tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 337
    ISBN: 9786049167102
    Tóm tắt: Trình bày về lịch sử, địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, hệ thống tổ chức làng xã của thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
(Địa chí; Thôn; ) [Quảng Trạch; Quảng Bình; Quảng Xuân; Xuân Kiều; ]
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177571. TRẦN ĐÌNH HỒNG
    Địa chí văn hoá dân gian xã Yên Mạc/ Trần Đình Hồng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 501tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 465-496. - Thư mục: tr. 499
    ISBN: 9786045000632
    Tóm tắt: Giới thiệu thiên nhiên, xã hội, con người và lịch sử xã Yên Mạc. Trình bày khái quát về lịch sử phát triển kinh tế nông - ngư nghiệp, làng nghề truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo... của các làng Yên Mô Thượng, Phượng Trì, Yên Mô Càn, Kênh Đào và văn hoá dân gian xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
(Yên Mạc; Địa chí; Văn hoá dân gian; ) [Ninh Bình; Yên Mô; ]
DDC: 390.0959739 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173344. NGUYỄN THIÊN TỨ
    Địa chí xã Bế Triều - Huyện Hoà An/ Nguyễn Thiên Tứ.- H.: Thời đại, 2011.- 451tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 419-444
    ISBN: 9786049167089
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử, địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hoá, giáo dục của xã Bế Triều (huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng). Trình bày khái quát về dân tộc Tày, một số phong tục tập quán và tác phẩm văn học Tày tiêu biểu. Phân tích vai trò của dân tộc Tày trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc
(Địa chí; ; ) [Hoà An; Cao Bằng; Bế Triều; ]
DDC: 915.9712 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193951. Địa chỉ vàng Hà Nội/ S.t., tuyển chọn.: Lam Khê, Khánh Minh.- H.: Thanh niên, 2010.- 191tr.; 21cm.- (Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)
    Tóm tắt: Cung cấp cho du khách những điểm đến tham quan du lịch, tìm hiểu lịch sử văn hoá, những địa chỉ dịch vụ phục vụ đời sống, sinh hoạt... khi bạn đến Hà Nội
(Di tích lịch sử; Danh lam thắng cảnh; Địa chỉ; Địa danh; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Lam Khê--s.t., tuyển chọn; Khánh Minh--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 915.9731 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488748. Địa chí văn hoá dân gian Cẩm Khê/ Biên soạn: Đặng Xuân Tuyên,...[và những người khác].- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 181tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Hội Văn nghệ Dân gian Phú Thọ
    ISBN: 9786045000953
    Tóm tắt: Giới thiệu những nghiên cứu văn hoá dân gian địa phương huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về đất nước và con người, tri thức dân gian, truyện kể dân gian, thơ - ca - nhạc dân gian, lễ hội, phong tục tập quán...
(Văn hoá dân gian; Địa chí; ) [Việt Nam; Phú Thọ; Cẩm Khê - Huyện; ] [Vai trò: Trần Quang Vinh; Nguyễn Đình Vị; Nguyễn Năm Châu; Đặng Xuân Tuyên; ]
DDC: 390.0959721 /Price: 18000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150867. TRẦN THỊ CÚC
    Hỏi - Đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã/ Trần Thị Cúc, Lê Thị Thảo.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 8935211103825
    Tóm tắt: Tìm hiểu, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về địa chính - đất đai, và các kĩ năng cần thiết trong công tác quản lí đất đai ở cấp xã
(Pháp luật; Quản lí; ; Đất đai; Địa chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Thảo; ]
DDC: 346.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177548. NGUYỄN THIÊN TỨ
    Dư địa chí văn hoá truyền thống huyện Hoà An - tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Thiên Tứ.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 417tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045000601
    Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất con người, lịch sử, địa lí, kinh tế, thể thao, giáo dục, y tế, văn hoá, làng nghề truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng... của huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
(Địa chí; Văn hoá cổ truyền; ) [Cao Bằng; Hoà An; ]
DDC: 390.0959712 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học175093. BÙI VĂN TAM
    Địa chí văn hoá xã Vĩnh Hào/ Khảo cứu, b.s.: Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 206tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 166-202
    ISBN: 9786049020650
    Tóm tắt: Khái quát chung về xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định cùng những đặc điểm địa lí, xã hội, các ngành nghề, làng xã, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc, lễ tiết trong năm
(Địa chí; Văn hoá dân gian; ) [Vụ Bản; Nam Định; Vĩnh Hào; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Nhiên--khảo cứu, b.s.; ]
DDC: 390.0959738 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480930. GIANG QUÂN
    Ký sự Địa chí Hà Nội/ Giang Quân.- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2010.- 496tr.; 21cm.- (Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)
    Tóm tắt: Sách thu nhặt, tổng hợp và kể lại ngắn gọn về vùng đất Hà Nội - Nơi lưu giữ cả một kho tàng văn hóa - văn nghệ dân gian vô thể và hữu thể vô cùng phong phú... "Nơi hội tụ - kết tinh - giao lưu - tỏa sáng"
(Kí sự; Lịch sử; Địa chí; ) [Hà Nội; Việt Nam; ] {Thăng Long; Đông Đô; } |Thăng Long; Đông Đô; |
DDC: 915.9731 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139051. DŨNG QUYẾT
    Địa chỉ đỏ dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại/ Dũng Quyết b.s..- H.: Thanh niên, 2014.- 147tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075934030
    Tóm tắt: Giới thiệu các địa chỉ đỏ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại gắn với những dấu ấn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân ta từ Nghệ An đến Đồng Nai như ngã ba Lạt, Truông Bồn, bến đò Vạn Rú, Nam Thượng, Nam Thanh (Nghệ An), Hương Đô, ngã ba Đồng Lộc, đồi La Thị Tám (Hà Tĩnh)...
(Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Đường Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7043 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487389. Địa chí văn hoá xã Đại Thắng/ Khảo cứu và biên soạn: Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.- 293tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049020667
    Tóm tắt: Khái quát chung về xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định cùng những đặc điểm địa lí, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá nghệ thuật dân gian, sự phát tri6ẻn nghề nông ven sông và các ngành nghề thủ công - thương nghiệp...
(Văn hoá dân gian; Địa chí; ) [Nam Định; Đại Thắng - xã; Vụ Bản - huyện; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Nhiên; Bùi Văn Tam; ]
DDC: 390.0959738 /Price: 29000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487228. TRIỀU ÂN
    Địa chí xã Hồng Việt huyện Hoà An - tỉnh Cao Bằng/ Triều Ân.- Hà Nội: Lao động, 2011.- 337tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục tr.855
(Địa chí; Văn hoá dân gian; ) [Cao Bằng; Hoà An; Hồng Việt; Việt Nam; ]
DDC: 915.9712 /Price: 34000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487596. Nghiên cứu, xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941/ Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.- Hà Nội: Chính trị Quốc Gia ; Sự thật, 2011.- 444tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động của Bác trong những năm từ 1911 - 1941
Hồ Chí Minh; (Hoạt động cách mạng; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Nghiên cứu; Tư liệu; Địa chỉ; } |Nghiên cứu; Tư liệu; Địa chỉ; | [Vai trò: Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Sở văn hoá; ]
DDC: 959.704092 /Price: 44500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.