Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 346.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060463. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 319tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 239-281. - Thư mục: tr. 283-305
    ISBN: 9786045003718
    Tóm tắt: Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
(Địa danh học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925600. ĐÀO CHUÔNG
    Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 259-298
    ISBN: 9786049775864
    Tóm tắt: Khái quát về vùng đất Kiên Giang; nguồn gốc hình thành địa danh và những nguyên nhân gọi trại trong địa danh. Giới thiệu những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer và những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Việt
(Tiếng Khơme; Địa danh; ) [Kiên Giang; ]
DDC: 915.9795 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925716. VŨ QUANG DŨNG
    Địa danh Việt Nam qua truyện kể dân gian/ Vũ Quang Dũng b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 679tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    Phụ lục: tr. 643-670
    ISBN: 9786049838668
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về các địa danh núi, đồi, đống, hang, sông, suối, thác, ghềnh, địa danh hành chính, di tích, văn hoá... của Việt Nam như: Núi Răng Cưa, hòn Trống Mái, sự tích suối Đá Bàn, địa danh Đồn Cọp, sự tích Dinh Bà, chùa Phật Đồng, sự tích Thành Cổ Loa...
(Địa danh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1001214. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Bắc Bộ. Q.1/ Lê Trung Hoa s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 553tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 537-550
    ISBN: 9786045373484
    Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ những địa danh tiêu biểu mỗi tỉnh, thành phố từ cấp ấp/thôn trở lên tại Bắc Bộ Việt Nam, được sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Bắc Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 915.973003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002698. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Bắc Bộ. Q.2/ Lê Trung Hoa s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 511tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 495-508
    ISBN: 9786045373491
    Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh tiêu biểu tại Bắc Bộ, được sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Bắc Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 915.973003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1063739. VŨ QUANG DŨNG
    Truyện kể địa danh Việt Nam. T.3: Địa danh xã hội/ Vũ Quang Dũng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 711tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 693-700
    ISBN: 9786045004081
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về các địa danh hành chính và các địa danh di tích - văn hoá như: Bản Bó ma, bản Nã Cã, bản Ná Ca, bến Voi, cầu Chẹm và khối vàng của bà Cống Kỷ...
(Di tích văn hoá; Văn học dân gian; Địa danh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002700. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.6/ Võ Văn Hoè s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 666tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 635-646. - Thư mục: tr. 647-662
    ISBN: 9786045373675
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ cái từ N - Y
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1064577. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.1/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 539tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 525-535
    ISBN: 9786045003664
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về nghiên cứu địa danh ở thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần A đến D
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1065399. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.2/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 545tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 533-543
    ISBN: 9786045003671
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần E đến M
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1065400. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.3/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 518tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 507-517
    ISBN: 9786045003688
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần N đến S
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002699. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.5/ Võ Văn Hoè s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 759tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373668
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ số từ 1 - 17 và trật tự chữ cái từ A - M
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học977397. NGÔ VĂN BAN
    Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian. T.1: Địa danh dọc đường ven biển Khánh Hoà qua ca dao, truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian địa phương.../ Ngô Văn Ban s.t., b.s..- H.: Sân khấu, 2017.- 759tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: 699-713
    ISBN: 9786049071287
    Tóm tắt: Khái quát sơ lược vùng đất Khánh Hoà xưa và nay, địa danh dọc đường ven biển qua ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, tín ngưỡng địa phương; giới thiệu địa danh vùng đất Quảng Nam, những địa danh ghi dấu qua ca dao xứ Quảng: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Trà My...
(Địa danh; ) [Việt Nam; ] {Tư liệu dân gian; } |Tư liệu dân gian; |
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951917. HUỲNH THANH HẢO
    Nguồn gốc một số địa danh, nhân danh, từ ngữ/ Huỳnh Thanh Hảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 137tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721502
    Tóm tắt: Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp nguồn gốc của một số địa danh, nhân danh và từ ngữ được sử dụng phổ biến ở miền Nam
(Nguồn gốc; Nhân danh học; Từ ngữ; Địa danh; ) [Miền Nam; Việt Nam; ]
DDC: 915.977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1021786. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Trung Bộ. Q.1/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 535tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028762
    Tóm tắt: Giới thiệu tương đối đầy đủ những địa danh tiêu biểu tại Trung Bộ Việt Nam, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 915.974003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1024178. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Trung Bộ. Q.2/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 565tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028779
    Tóm tắt: Giới thiệu tương đối đầy đủ những địa danh tiêu biểu tại Trung Bộ Việt Nam, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 915.974003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học879074. ĐỖ CAO
    Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh/ Đỗ Cao s.t., b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2021.- 99 tr.: hình vẽ; 21 cm.
    ISBN: 9786045592359
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922802 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1058703. TRỊNH ANH CƠ
    Địa danh và chủ quyền lãnh thổ/ Trịnh Anh Cơ, Kim Quang Minh.- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2013.- 187tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 83-187
    ISBN: 9786049040634
    Tóm tắt: Tổng quan về địa danh. Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn. Những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ
(Chủ quyền; Lãnh thổ; Địa danh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Quang Minh; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432579. TRUNG ĐÔ
    101 Địa danh nổi tiếng thế giới/ B.s. : Trung Đô, Bình An.- H.: Thanh niên, 2016.- 243 tr; 21 cm.
    Thư mục: tr.243
    ISBN: 9786046437208
    Tóm tắt: Giới thiệu 101 địa danh nổi tiếng thế giới như : thánh địa Mecca, quần đảo Palm Jumeirah, thung lũng Điện Biên, Berlin, eo biển Manche,v.v...
(Địa danh; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Trung Đô; ]
DDC: 910.91 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973821. ĐỖ DANH GIA
    Địa danh Ninh Bình trong tục ngữ ca dao/ Đỗ Danh Gia.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 575tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 557-562. - Thư mục: tr. 563-568
    ISBN: 9786047867790
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về con người và vùng đất Ninh Bình; địa danh thiên nhiên, hành chính, lịch sử, kinh tế xã hội Ninh Bình trong tục ngữ, ca dao
(Ca dao; Tục ngữ; Địa danh; ) [Ninh Bình; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979592. MAI ĐỨC HẠNH
    Địa danh trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình. Q.3/ Mai Đức Hạnh (ch.b.), Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh.- H.: Sân khấu, 2017.- 467tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049071225
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và ý nghĩa của các địa danh có trong phương ngữ - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ m - t
(Ca dao; Tục ngữ; Địa danh; ) [Ninh Bình; ] [Vai trò: Mai Thị Thu Minh; Mai Đức Hạnh; Đỗ Thị Bẩy; ]
DDC: 398.80959739 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.