Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 200.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448352. Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 2: Phần khu vực/ Đặng Duy Lợi chủ biên, Nguyễn Thị Kim Chương, Đặng Văn Hương,....- In lần thứ 5, có chỉnh lí.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 168tr: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr.166 - 168
    ISBN: 9786045406151
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phân vùng địa lí tự nhiên Việt Nam, đặc điểm và sự phân hoá của các khu vực địa lí miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
(Lãnh thổ; Vùng; Địa lí tự nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thục Nhu; Nguyễn Thị Kim Chương; Đặng Duy Lợi; Đặng Văn Hương; ]
DDC: 915.97 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1744064. ĐẶNG, DUY LỢI
    Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 1: Phần đại cương/ Đặng Duy Lợi chủ biên; Nguyễn Thị Kim Chương, Đặng Văn Hương, Nguyễn Thục Nhu.- Tái bản lần thứ 7.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2015.- 263 tr.: bảng, hình vẽ; 24 cm.
    Thư mục tham khảo: tr.261 - 262
    ISBN: 9786045419960
    Tóm tắt: Giới thiệu lãnh thổ và sự phát triển của tự nhiên Việt Nam. Các đặc điểm và sự phân hóa về địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn phương pháp giảng dạy môn địa lí tự nhiên Việt Nam
(Địa lí tự nhiên; ) |Giáo trình; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn, Thục Nhu; Nguyễn, Thị Kim Chương; Đặng, Văn Hương; ]
DDC: 915.97 /Price: 59000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743551. NGUYỄN, TRỌNG HIẾU
    Địa lí tự nhiên đại cương 1: Trái đất và thạch quyển/ Nguyễn Trọng Hiếu chủ biên; Phùng Ngọc Đĩnh.- In lần thứ 8.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2015.- 238 tr.: bảng, hình vẽ; 24 cm.
    Thư mục tham khảo: tr.237 - 238
    ISBN: 9786045405871
    Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về trái đất và thạch quyển, kèm theo các bài tập và bài thực hành, đồng thời vận dụng lí luận giảng dạy vào từng phần môn học ở trường phổ thông
(Địa chất học; ) |Giáo trình; Địa lí tự nhiên; Thạch quyển; Trái đất; | [Vai trò: Phùng, Ngọc Đĩnh; ]
DDC: 551 /Price: 70000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học912680. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 12.- H.: Giáo dục, 2019.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040149589
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912.0712 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học939696. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 11.- H.: Giáo dục, 2018.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040022769
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912.0712 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học964483. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 10.- H.: Giáo dục, 2017.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040022769
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983002. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 9.- H.: Giáo dục, 2016.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040022769
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1007843. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 8.- H.: Giáo dục, 2015.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040022769
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1030337. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh....- Tái bản lần thứ 7 có chỉnh lí.- H.: Giáo dục, 2014.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
    ISBN: 9786040022769
(Trường phổ thông; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1607694. NGUYỄN PHI HẠNH
    Địa lí tự nhiên các lục địa. T.1/ Nguyễn Phi Hạnh.- H.: Giáo dục, 1983.- 192 tr.; 21 cm..
    Sách Đại học sư phạm
(Giáo trình; Địa lý tự nhiên; )
DDC: 910 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1501260. Cơ sở địa lí tự nhiên. T.1/ Lê Bá Thảo (ch.b), Nguyễn Dược, Trịnh Nghĩa Uông, ....- H.: Giáo dục, 1983.- 179 tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Hệ thống các khoa học địa lý. các giai đoạn chính trong nhận thức về bề mặt quả đất và các giai đoạn phát triển chính của địa lý học; trái đất; khí quyển
{giáo trình; Địa lý tự nhiên; } |giáo trình; Địa lý tự nhiên; | [Vai trò: Lê Bá Thảo; Nguyễn Dược; Nguyễn Văn Âu; Trịnh Nghĩa Uông; Đặng Ngọc Lân; Đỗ Hưng Thành; ]
DDC: 551.071 /Price: 7,20đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1131094. Chuyên đề địa lí 12: Địa lí tự nhiên và dân cư Việt Nam/ Nguyễn Đức Vũ.- H.: Giáo dục, 2009.- 111tr.: bảng; 24cm.
(Dân cư; Lớp 12; Địa lí tự nhiên; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Vũ; ]
DDC: 915.97 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1610974. TRẦN TRỌNG HÀ
    Kinh nghiệm giảng dạy địa lí tự nhiên ở trường phổ thông/ Trần Trọng Hà, Trịnh Văn Ngân, Hồng Hà.- H.: Giáo dục, 1978.- 168 tr.; 27 cm..
(Kinh nghiệm; Địa lí tự nhiên; ) |Giảng dạy; | [Vai trò: Hồng Hà; Trịnh Văn Ngân; ]
DDC: 373.238 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1506424. Cơ sở địa lí tự nhiên. T.2/ Lê Bá Thảo (ch.b), Nguyễn Dược, Trịnh Nghĩa Uông, ....- H.: Giáo dục, 1983.- 179 tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Hệ thống các khoa học địa lý. các giai đoạn chính trong nhận thức về bề mặt quả đất và các giai đoạn phát triển chính của địa lý học; trái đất; khí quyển
{giáo trình; Địa lý tự nhiên; } |giáo trình; Địa lý tự nhiên; | [Vai trò: Lê Bá Thảo; Nguyễn Dược; Nguyễn Văn Âu; Trịnh Nghĩa Uông; Đặng Ngọc Lân; Đỗ Hưng Thành; ]
DDC: 551.071 /Price: 7,20đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1501114. SUBAEV, L.P.
    Địa lí tự nhiên đại cương: Sách dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP. T.2/ L.P. Subaev; Đào Trọng Năng ...dịch.- H.: Giáo dục, 1981.- 119 tr.: minh họa; 27cm.
    Tóm tắt: Chương 3 về khí quyển và khí hậu của trái đất: thành phần cấu trúc của khí quyển, bức xạ mặt trời, nhiệt trong khí quyển, trường khí áp của trái đất và hoàn lưu không khí, vòng tuần hoàn của nước và các loại khí hậu
{giáo trình; Địa lý tự nhiên; } |giáo trình; Địa lý tự nhiên; | [Vai trò: Subaev, L.P.; Trịnh Nghĩa Vông; Đào Trọng Năng; ]
DDC: 551.071 /Price: 6,6đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1105954. NGUYỄN PHI HẠNH
    Địa lí tự nhiên các lục địa. T.2: Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Nam Cực, lục địa Ôxtrâylia và các đảo châu Đại Dương/ Nguyễn Phi Hạnh.- H.: Giáo dục, 2010.- 180tr.: bản đồ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 175-177
(Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ]
DDC: 910 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1118024. VŨ TỰ LẬP
    Địa lí tự nhiên Việt Nam/ Vũ Tự Lập.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Đại học Sư phạm, 2010.- 351tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 346-351
    Tóm tắt: Trình bày về đặc điểm chung và lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Tổng quan về địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, sinh vật và biển Đông Việt Nam cùng vấn đề bảo vệ và cải tạo tự nhiên Việt Nam
(Địa lí tự nhiên; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1144127. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong nhà trường phổ thông/ B.s.: Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh...- H.: Giáo dục ; Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, 2008.- 39tr.: hình vẽ, ảnh; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
(Trường phổ thông; Địa lí tự nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Đặng Duy Lợi; ]
DDC: 912 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1147170. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương: Dùng trong trường phổ thông/ B.s.: Ngô Đạt Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh...- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2008.- 39tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 39
(Trường phổ thông; Địa lí tự nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Huỳnh; Lê Ngọc Nam; Nguyễn Trần Cầu; Ngô Đạt Tam; Phan Văn Quýnh; ]
DDC: 912 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049934. Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 2: Phần khu vực/ Đặng Duy Lợi (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Chương, Đặng Văn Hương, Nguyễn Thục Nhu.- In lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2013.- 184tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo giáo viên THCS
    Thư mục: tr. 181-183
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phân vùng địa lí tự nhiên Việt Nam, đặc điểm và sự phân hoá của các khu vực địa lí miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
(Địa lí tự nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thục Nhu; Nguyễn Thị Kim Chương; Đặng Duy Lợi; Đặng Văn Hương; ]
DDC: 915.9700711 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.