Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 516.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111296. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975: Thắng lợi và bài học/ B.s.: Lê Bằng, Phạm Quang Cận, Hoàng Dũng....- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 607tr., 40tr. ảnh: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị
    Phụ lục: tr. 463-604
    ISBN: 9786045714782
    Tóm tắt: Khái quát những sự kiện lịch sử và bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Phân tích ý nghĩa lịch sử và thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng nước, giữ nước lâu dài của dân tộc Việt Nam
(1945-1975; Chiến tranh cách mạng; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Bằng--b.s.; Phạm Quang Cận--b.s.; Nguyễn Quốc Dũng--b.s.; Trần Quang Khánh--b.s.; Hoàng Dũng--b.s.; ]
DDC: 959.704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487916. Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cưc Nam Trung Bộ kháng chiến (1945-1975)/ Ban biên soạn: Hồ Sơn Đài (ch.b.), ...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 912tr.: bản đồ, ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
    Phụ lục: tr. 899-908
    ISBN: 8935211115248
    Tóm tắt: Giới thiệu vị trí chiến lược, tiềm năng về tự nhiên và xã hội của miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trong 30 năm kháng chiến (1945-1975)
(Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; ) [Nam Trung Bộ; Đông Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Sơn Đài; Trương Nguyên Tuệ; Trần Phấn Chấn; Nguyễn Viết Tá; ]
DDC: 959.77 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36106. TẠ VĂN SỸ
    Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945-1975): Nghiên cứu, phê bình văn học/ Tạ Văn Sỹ s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 123-424. - Thư mục: tr. 425-429
    ISBN: 9786049838637
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về văn học kháng chiến Kon Tum có nội dung phản ánh hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ 1945 - 1975. Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này
(Nghiên cứu văn học; 1945-1975; Dân tộc thiểu số; Thơ ca; ) [Kon Tum; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108321. TƯỜNG HỮU
    Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945-1975/ Tường Hữu b.s..- Tái bản.- H.: Công an nhân dân, 2015.- 351tr.; 21cm.- (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)
    ISBN: 9786047202560
    Tóm tắt: Khắc hoạ bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975, cung cấp nhiều tư liệu thú vị về những chuyện hậu trường đằng sau những sự kiện chính trị quan trọng của lịch sử. Qua đó thấy được mối mâu thuẫn, bất hoà trong nội bộ giới cầm quyền Pháp, Mỹ và chính phủ bù nhìn tay sai, đồng thời khẳng định cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam là chính nghĩa
(Lịch sử; 1945-1975; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443093. PHẠM NGỌC HIỀN
    Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975: Tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền Bắc/ Phạm Ngọc Hiền.- In lần thứ 3, có sửa chữa.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 413tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 258-395. - Thư mục: tr. 396-413
    ISBN: 9786045878699
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở của sự ra đời và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam; giới thiệu về tiểu thuyết cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1975; đặc điểm, đánh giá tiểu thuyết cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn từ 1945-1975...
(1945-1975; Văn học cách mạng; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92233409 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học740551. TẠ VĂN SỸ
    Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945-1975): Nghiên cứu, phê bình văn học/ Tạ Văn Sỹ s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 123-424. - Thư mục: tr. 425-429
    ISBN: 9786049838637
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về văn học kháng chiến Kon Tum có nội dung phản ánh hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ 1945 - 1975. Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này
(Nghiên cứu văn học; 1945-1975; Dân tộc thiểu số; Thơ ca; ) [Kon Tum; ]
DDC: 895.92213409

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451352. NGUYỄN ĐỨC HÙNG
    Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975)= Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh special forces in the 30 year periodof liberation war (1945-1975)/ Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu).- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 439tr: ảnh, bảng; 21cm.
    Phụ lục tr. : 335 - 439
    Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt-Anh
    ISBN: 9786046829560
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử 30 năm xây dựng và những chiến thắng vẻ vang của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975). Trình bày kinh nghiệm xây dựng lực lượng và tổ chức chiến đấu của đội Biệt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
(1945 - 1975; Lịch sử; Biệt động Sài Gòn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Price: 150000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học101962. Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945-1975). T.2/ Trần Văn Khá, Nguyễn Thị Một, Mai Chí Thọ... ; B.s.: Thân Thị Thư....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 526tr.: ảnh; 29cm.
    ISBN: 9786045834534
    Tóm tắt: Bao gồm 85 bài viết ghi lại những ký ức thiêng liêng về những năm tháng sống, công tác, chiến đấu ở các căn cứ kháng chiến đóng trên địa bàn các tỉnh gần Tp. Hồ Chí Minh; về tình yêu thương bao la, đùm bọc, chở che của cấp uỷ Đảng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các địa phương...
(Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Kiều--b.s.; Thân Thị Thư--b.s.; Phạm Công Cảnh; Phan Văn Để; Mai Chí Thọ; Nguyễn Thị Một; Trần Văn Khá; Lê Văn Minh--b.s.; ]
DDC: 959.7041 /Price: 500000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48840. HUỲNH THIÊN KIM BỘ
    Hiện đại Việt sử diễn ca - Từ Nam Bộ kháng chiến mở màn đến chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1945-1975)/ Huỳnh Thiên Kim Bộ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 414tr.; 24cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786045879993
    Tóm tắt: Thông qua gần 4000 câu thơ đã tái hiện lại lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
(Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86599. NGUYỄN THỊ THANH
    Khát vọng: Viết về phong trào phụ nữ Sài Gòn và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)/ Nguyễn Thị Thanh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 388tr.: ảnh; 22cm.
    ISBN: 9786045836576
    Tóm tắt: Ghi lại chân thực cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phụ nữ Nam Bộ đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước
(Nhân vật lịch sử; 1945-1975; Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84722. NGUYỄN BÁ THÀNH
    Toàn cảnh thơ Việt Nam: 1945-1975/ Nguyễn Bá Thành.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 519tr.; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 489-519
    ISBN: 9786046225744
    Tóm tắt: Tổng quan về đề tài và phương pháp nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975, khái niệm về thơ Việt Nam giai đoạn này; Thơ Việt Nam thời kỳ dân chủ cộng hoà và thơ dưới chính thể quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà. Những đặc điểm chung của thơ Việt Nam 1945 - 1975
(Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; 1945 - 1975; Thơ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92213409 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96651. TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN
    Văn học trong cuộc đấu tranh tư tưởng tại miền Nam Việt Nam thời kỳ 1945-1975/ Trần Trọng Đăng Đàn.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 238tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 210-238
    ISBN: 9786049440007
    Tóm tắt: Nêu những tiền đề xã hội và lý luận cho sự phát triển văn học mang nội dung phản động tại miền Nam Việt Nam trong thời kì 1945-1975 và trình bày khuynh hướng, phê bình, nghiên cứu văn học phản động tại miền Nam Việt Nam trong thời kì này
(Đấu tranh tư tưởng; 1954-1975; Nghiên cứu văn học; ) [Miền Nam; Việt Nam; ]
DDC: 895.922090034 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111981. NGUYỄN THỊ THANH
    Khát vọng: Viết về phong trào phụ nữ Sài Gòn và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)/ Nguyễn Thị Thanh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 388tr.: ảnh; 22cm.
    ISBN: 9786045836576
    Tóm tắt: Ghi lại chân thực cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phụ nữ Nam Bộ đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước
(Kháng chiến chống Mỹ; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; 1945-1975; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704092 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193720. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Ca dao Việt Nam 1945-1975/ Nguyễn Nghĩa Dân s.t., nghiên cứu, tuyển chọn, chú thích.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 261tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 259-260
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề trong nghiên cứu ca dao sau cách mạng tháng Tám. Những đặc điểm và bảng phân loại ca dao kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ theo nội dung. Sưu tầm, tuyển chọn những bài ca dao kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước từ năm 1945 đến 1975
(Văn học dân gian; Ca dao; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178825. NGUYỄN ĐỨC HẠNH
    Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt Nam hiện đại: Thơ cách mạng và kháng chiến 1945-1975/ Nguyễn Đức Hạnh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.- 300tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 281-295
    ISBN: 9786046203988
    Tóm tắt: Trình bày những nét cơ bản về thơ ca dân gian, ảnh hưởng của thơ ca dân gian đối với sự phát triển của thơ ca cách mạng, kháng chiến 1945 - 1975 và sự vận động, chuyển hoá các yếu tố thi pháp thơ ca dân gian trong thơ ca cách mạng, kháng chiến 1945 - 1975
(Nghiên cứu văn học; Thơ ca cách mạng; Thơ; ) [Việt Nam; ] {Thơ ca dân gian; } |Thơ ca dân gian; |
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117660. TRẦN XUÂN TOÀN
    Tìm hiểu ca dao Việt Nam 1945-1975/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 236tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 161-248. - Thư mục: tr. 249-256
    ISBN: 97860490282960
    Tóm tắt: Trình bày những khái niệm về ca dao Việt Nam, ca dao truyền thống, ca dao cổ truyền, ca dao trước năm 1945. Một số đặc điểm thi pháp trong ca dao hiện đại sau năm 1945. Đề tài trong ca dao Việt Nam năm 1945
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Ca dao; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học376588. NGUYỄN PHỤNG MINH
    Nam Trung bộ kháng chiến 1945-1975/ Nguyễn Phụng Minh chủ biên.- H.: Nxb. Hà Nội, 1992.- 540tr : bản đồ, ảnh; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Viện Lịch sử Đảng
    Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử và quá trình kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trong suốt 30 năm ở Nam Trung bộ. Những số liệu lịch sử cụ thể và đường lối kháng chiến của Đảng, quân và dân ta
{1945-1975; Lịch sử hiện đại; Nam bộ; Trung bộ; } |1945-1975; Lịch sử hiện đại; Nam bộ; Trung bộ; | [Vai trò: Trần Quí Cát; Phan Đấu; Nguyễn Như Cảnh; Nguyễn Thanh Hiếu; Nguyễn Văn Cao; ]
DDC: 959.75 /Price: 20.000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679549. Văn học Việt Nam thế kỷ XX: Tiểu thuyết 1945-1975. Q.1, T.14/ Mai Quốc Liên (Chủ biên) ; Sưu tầm, tuyển chọn: Chu Giang, Nguyễn Cừ..- H.: Văn học, 2003.- 1150tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm các tác phẩm: Một chuyện chép ở bệnh viện, Hòn đất / Bùi Đức Ái; Sắp cưới / Vũ Bão; Trên mảnh đất này / Hoàng Văn Bổn; Ao làng / Ngô Ngọc Bội.
(Giai đoạn 1945-1975; Thế kỷ 20; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu, Giang,; Mai, Quốc Liên,; Nguyễn, Cừ,; ]
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535292. Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945-1975): hỏi và đáp/ Cao Bắc Trung [và nh.ng. khác] b.s. ; Cao Bắc Trung ch.b..- H.: Quân đội Nhân dân, 2009.- 394tr; 21cm.
    T.m: tr.389-393
    Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử được trình bày dưới dạng hỏi đáp về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược trong đó ưu tiên cho những sự kiện quan trọng, ít được nhắc tới
(Bộ TK TVQG; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Bắc Trung--Tác giả; ]
DDC: 959.704 /Price: 0đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học463157. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 thắng lợi và bài học.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.- 603tr.; 22cm.
    Tóm tắt: Công trình khoa học tổng kết chiến tranh, dựng lại một cách khái quát, chân thực những sự kiện lịch sử chính yếu của cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng với những bài học kinh nghiệm, nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân qua 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ.
[Việt Nam; ] {Chiến tranh cách mạng Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống pháp; Kháng chiến chống Mỹ; } |Chiến tranh cách mạng Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống pháp; Kháng chiến chống Mỹ; |
DDC: 959.704 /Price: 7.000b /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.