Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 119.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35079. Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng & an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình/ Hệ thống: Vũ Thị Tươi.- H.: Lao động, 2019.- 382tr.; 28cm.
    ISBN: 9786049861499
    Tóm tắt: Trình bày những quy định mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư; quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cắt thép xây dựng; quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
(Xây dựng; Pháp luật; An toàn lao động; Thi công công trình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Tươi; ]
DDC: 343.59707862402632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141416. Sổ tay an toàn lao động trong các làng nghề.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 246tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Thư mục: tr. 242-246
    ISBN: 9786046516491
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết cho người sử dụng lao động giám sát công tác an toàn, vệ sinh và cho người lao động để nhận biết những yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc. Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa những nguy cơ gây ra tai nạn lao động hoặc những ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ của người lao động
(An toàn lao động; Làng nghề; )
DDC: 363.11968 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431263. NGUYỄN ĐẮC CƠ
    An toàn lao động trong công nghiệp hoá chất/ Nguyễn Đắc Cơ, Nguyễn Quang Thiệp.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1978.- 187tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nguyên lý chung về vệ sinh công nghiệp. Kỹ thuật an toàn trong ngành sản xuất dễ nổ, dễ cháy. Các chất độc công nghiệp và biện pháp đề phòng. Kỹ thuật an toàn khi bảo quản, vận chuyển các chất độc, dễ cháy và nguy hiểm. Phương pháp làm sạch khi sử dụng bình áp lực, điện...
{An toàn lao động; công nghiệp hoá chất; } |An toàn lao động; công nghiệp hoá chất; | [Vai trò: Nguyễn Quang Thiệp; ]
DDC: 338.4 /Price: 0,60đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33138. Hỏi đáp pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.- H.: Lao động Xã hội, 2019.- 147tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046542414
    Tóm tắt: Gồm các giải đáp về các quy định pháp luật về thời giờ làm việc và có môi trường lao động bảo đảm, an toàn nhằm làm giảm các nhân tố có thể gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, áp dụng trong quá trình làm việc và cuộc sống hợp lí
(Pháp luật; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học523283. CHU THỊ THƠM
    An toàn lao động trong thủy lợi/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn.- H.: Lao động, 2006.- 139tr; 19cm.- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Thư mục: tr. 134 - 138
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản trong lao động thủy lợi và phương pháp bảo đảm an toàn lao động như: các nguy cơ gây mất an toàn lao động; an toàn lao động trong thiết kế xây dựng và thi công; an toàn nổ mìn và khai thác đá, an toàn khi đào móng và làm việc trên cao;...
(Thủy lợi; ) {An toàn lao động; } |An toàn lao động; | [Vai trò: Nguyễn Văn Tó--biên soạn; Phan Thị Lài--biên soạn; ]
DDC: 627 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547580. VA-SE-LI C.I
    500 câu hỏi đáp về kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng/ S.I. Va xét xơ, V. A. Ivanốp ; Dịch: Bùi Hữu Toại ; Nguyễn Bá Dũng h.đ..- H.: Xây dựng, 1980.- 357tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những quy định chung về bảo hộ lao động và các biện pháp về kỹ thuật an toàn trong xây dựng: an toàn trên công trường trong thời gian kỳ chuẩn bị, an toàn điện, an toàn trong bốc xếp, vận chuyển, sử dụng dàn giáo, vận hành máy móc, thiết bị, dụng cụ... và trong công tác xây dựng chính
{Bảo hộ lao động; xây dựng; an toàn lao động; } |Bảo hộ lao động; xây dựng; an toàn lao động; | [Vai trò: Bùi Hữu Toại--Dịch; Ivanốp, V. A.--Tác giả; Va xét xơ, S.I.--Tác giả; ]
DDC: 624.1 /Price: 3,5đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học415022. NGUYỄN LÊ NINH
    An toàn lao động trong sản xuất cơ khí/ Nguyễn Lê Ninh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1982.- 73tr; 22cm.
    Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong sản xuất cơ khí: Các dạng sản xuất, môi trường, kiểu tai nạn, sức khoẻ người lao động. Các kỹ thuật, biện pháp trong bảo hộ lao động, trang thiết bị bảo hộ và an toàn trong sản xuất cơ khí
{cơ khí; An tiàn lao động; sản xuất; lao động; bảo hộ lao động; } |cơ khí; An tiàn lao động; sản xuất; lao động; bảo hộ lao động; |
DDC: 331.25 /Price: 4đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432937. Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong vận hành khai thác các hệ thống cấp thoát nước.- Có hiệu lực từ 01-01-1978.- H.: Xây dựng, 1980.- 17tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng
{hệ thống cấp thoát nước; khai thác; quy phạm kỹ thuật; an toàn lao động; vận hành; tiêu chuẩn xây dựng; } |hệ thống cấp thoát nước; khai thác; quy phạm kỹ thuật; an toàn lao động; vận hành; tiêu chuẩn xây dựng; |
/Price: 0,6đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450075. Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông.- Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2020.- 451tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải
    ISBN: 9786047622436
    Tóm tắt: Trình bày về quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; an toàn trong xây dựng; quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; an toàn thi công cầu; thiết bị nâng - cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích; thiết bị nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
(An toàn lao động; Xây dựng; Công trình giao thông; )
DDC: 629.040289 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học130973. NGÔ DOÃN HÀO
    Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ/ Ngô Doãn Hào.- H.: Xây dựng, 2014.- 110tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 107
    Tóm tắt: Tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người, phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước; môi trường trong xây đựng công trình ngầm và mỏ; đánh giá tác động môi trường; những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động...
(An toàn lao động; Bảo vệ môi trường; Xây dựng; Mỏ; Công trình ngầm; )
DDC: 363.119622 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189428. Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực viễn thông.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2010.- 283tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
    Phụ lục: tr. 200-280
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động nói chung và các quy định về chế độ bảo hộ lao động và yêu cầu về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nói riêng. Trình bày biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc. Hướng dẫn các kỹ thuật an toàn
(Viễn thông; Vệ sinh lao động; ) {An toàn lao động; } |An toàn lao động; |
DDC: 621.382028 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học256531. Một số quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hộ lao động.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 165tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hộ lao động.
(Qui định; An toàn; Lao động; Bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433548. VA XÉT XƠ, S.I.
    500=năm trăm câu hỏi đáp về kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng/ S.I. Va xét xơ, V. A. Ivanốp ; Dịch: Bùi Hữu Toại ; Nguyễn Bá Dũng h.đ..- H.: Xây dựng, 1980.- 357tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những quy định chung về bảo hộ lao động và các biện pháp về kỹ thuật an toàn trong xây dựng: an toàn trên công trường trong thời gian kỳ chuẩn bị, an toàn điện, an toàn trong bốc xếp, vận chuyển, sử dụng dàn giáo, vận hành máy móc, thiết bị, dụng cụ... và trong công tác xây dựng chính
{xây dựng; Bảo hộ lao động; an toàn lao động; } |xây dựng; Bảo hộ lao động; an toàn lao động; | [Vai trò: Bùi Hữu Toại; Ivanốp, V. A.; ]
DDC: 331.25 /Price: 3,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24786. NGUYỄN ĐỨC ĐÃN
    Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ năng kiểm soát/ Nguyễn Đức Đãn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 205tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 167-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786048038502
    Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; vệ sinh an toàn nơi làm việc; giới thiệu các yếu tố - các chất độc nguy hiểm, có hại đến sức khoẻ cùng các biện pháp dự phòng, kỹ năng kiểm soát như vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, rung chuyển của công cụ sản xuất, ánh sáng, bức xạ, điện từ trường, chất độc trong sản xuất, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật...; trình bày về tư thế làm việc xấu ảnh hưởng sức khoẻ, an toàn thực phẩm, vi sinh vật gây dịch bệnh cùng biện pháp dự phòng và kỹ năng kiểm tra; quản lý sức khoẻ - tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ và kỹ năng kiểm soát
(Kiểm soát; An toàn lao động; Quản lí; Vệ sinh lao động; )
DDC: 331.2596 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601531. Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2015.- 278tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động nói chung và các quy định về chế độ bảo hộ lao động và yêu cầu về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nói riêng
(An toàn lao động; Thông tin; Truyền thông; Vệ sinh lao động; )
DDC: 621.382028 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117645. NGUYỄN ĐỨC ĐÃN
    Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát/ Nguyễn Đức Đãn.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2015.- 190tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 162-186. - Thư mục: tr. 187-188
    ISBN: 9786048009960
    Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý môi trường lao động, kỹ năng kiểm soát; vệ sinh an toàn nơi làm việc; các yếu tố vật lý tác động đến sức khoẻ, biện pháp dự phòng; kỹ năng kiểm soát các chất độc nguy hại, tư thế làm việc xấu, an toàn thực phẩm, vi sinh vật gây dịch bệnh; kỹ năng kiểm soát quản lý sức khoẻ và cấp cứu tại chỗ
(Quản lí; Kiểm soát; An toàn lao động; Vệ sinh lao động; )
DDC: 331.2596 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152318. NGUYỄN VĂN MỸ
    An toàn lao động trong công trình xây dựng/ Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh.- H.: Xây dựng, 2013.- 266tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 153-262. - Thư mục: tr. 263
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, an toàn lao động khi lập mặt bằng thi công, kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng máy xây dựng...
(An toàn lao động; Công trình xây dựng; ) [Vai trò: Nguyễn Hoàng Vĩnh; ]
DDC: 690 /Price: 114000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học598696. Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013.- H.: Lao động, 2013.- 411tr.; 28cm.- (Cẩm nang pháp luật lao động dành cho trưởng phòng tổ chức hành chính và nhân sự)
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Bộ luật lao động mới hiệu lực 1-5-2013, phân tích những điểm mới trong bộ luật lao động năm 2013 cũng như những vướng mắc về luật lao động hiện hành và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung trong bộ luật lao động
(Luật Lao động; Pháp luật; Tiền lương; Việt Nam; )
DDC: 344.59701 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học597524. Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013/ Lê Anh Khoa.- H.: Lao động, 2013.- 411tr.; 28cm.- (Cẩm nang pháp luật lao động dành cho trưởng phòng tổ chức hành chính và nhân sự)
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Bộ luật lao động mới hiệu lực 1-5-2013, phân tích những điểm mới trong bộ luật lao động năm 2013 cũng như những vướng mắc về luật lao động hiện hành và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung trong bộ luật lao động
(Luật lao động; Pháp luật; Việt Nam; Văn bản pháp luật; ) [Vai trò: Lê Anh Khoa; ]
DDC: 344.59701 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149875. NGUYỄN ĐỨC ĐÃN
    Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát/ Nguyễn Đức Đãn.- Tái bản lần thứ 3 có bổ sung, sửa chữa.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 173tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 162-171. - Thư mục: tr. 172-173
    Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý môi trường lao động, kỹ năng kiểm soát; vệ sinh an toàn nơi làm việc; các yếu tố vật lý tác động đến sức khoẻ, biện pháp dự phòng, kỹ năng kiểm soát các chất độc nguy hại, tư thế làm việc xấu, an toàn thực phẩm, vi sinh vật gây dịch bệnh, kỹ năng kiểm soát quản lý sức khoẻ và cấp cứu tại chỗ
(Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Quản lí; Kiểm soát; )
DDC: 331.25 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.