Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 110.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441748. Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 131tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049499647
    Tóm tắt: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Giới thiệu các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình
(Bạo lực gia đình; Pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701502632 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701415. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ (biên soạn).- Hà Nội: Lao động Xã hội, c2015.- 159tr.; 21cm..
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43921. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ
    Hỏi - Đáp về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em/ Đỗ Đức Hồng Hà, Lê Thị Mai Hoa, Phạm Minh Chiêu.- H.: Lao động, 2018.- 171tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045990926
    Tóm tắt: Gồm 111 câu hỏi - đáp quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại đối với trẻ em; tình hình, nguyên nhân bạo lực và xâm hại đối với trẻ em ở nước ta hiện nay; cách phòng, chống bạo lực và xâm hại và bảo đảm an toàn cho trẻ em...
(Phòng chống; Pháp luật; Bạo lực gia đình; ) [Việt Nam; ] {Xâm hại trẻ em; } |Xâm hại trẻ em; | [Vai trò: Phạm Minh Chiêu; Lê Thị Mai Hoa; ]
DDC: 344.597032829202638 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142191. Cẩm nang công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 94tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046519188
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về trẻ em; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở nước ta; công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình
(Pháp luật; Phòng chống; Bạo lực gia đình; Trẻ em; Giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156138. Hỏi đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình.- In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 137tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật)
    Phụ lục: tr. 74-136
    ISBN: 8935075929418
    Tóm tắt: Gồm 65 câu hỏi và đáp pháp luật liên quan đến những qui định chung và qui định cụ thể về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình cũng như xử lý vi phạm pháp luật và khiếu nại, tố cáo
(Pháp luật; Bạo lực gia đình; Phòng chống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121003. TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN
    Cẩm nang về phòng, chống bạo lực gia đình/ Trương Thị Ngọc Lan (ch.b.), Đặng Thị Minh, Tạ Thị Hương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 208tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 183-185
    ISBN: 9786045721919
    Tóm tắt: Gồm 190 câu hỏi - trả lời cụ thể, chi tiết rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
(Phòng chống; Bạo lực gia đình; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Thị Minh; Tạ Thị Hương; ]
DDC: 344.5970328292 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học220803. BÙI VĂN THẤM
    Hỏi - đáp luật phòng chống bạo lực gia đình/ Bùi Văn Thấm.- H.: Phụ nữ, 2009.- 175tr.; 19cm.
    Phụ lục: tr. 110-173
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các quy định liên quan tới các hành vi bạo lực gia đình và nguyên tắc phòng chống, công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và các qui định xử lí vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
(Pháp luật; Phòng chống; Bạo lực gia đình; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học227188. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.- H.: Tư pháp, 2008.- 35tr.; 13x19cm.

DDC: 346.59701 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học219873. PHẠM VĂN DŨNG
    Tìm hiểu và thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình/ Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ.- H.: Tư pháp, 2009.- 178tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về thực trạng bạo lực gia đình, các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình
(Bạo lực gia đình; Pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đình Thơ; ]
DDC: 346.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657411. Tìm hiểu luật phòng, chống bạo lực gia đình.- H.: Lao động - xã hội, 2008.- 50tr.; 19cm..
(Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp luật; Việt Nam; )
DDC: 346.01 /Price: 6500 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học694522. Luật bình đẳng giới hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.- Hà Nội: Lao động, 2012.- 138tr; 19 cm..
(Luật hôn nhân và gia đình; Luật; Hôn nhân và gia đình; )
DDC: 346.59701 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [DLAESU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học256192. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.- H.: Tư pháp, 2007.- 35tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu luật, chống bạo lực gia đình. Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức và xử lí vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Vấn đề khiếu nại, tố cáo và điều khoản thi hành
(Xử lí; Phòng chống; Vi phạm; Bạo lực gia đình; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150923. LAN ANH
    Hỏi - Đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình/ Lan Anh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 172tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 125-155
    Tóm tắt: Giới thiệu 101 câu hỏi - đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình và toàn văn nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 với những qui định chung và qui định cụ thể: phòng ngừa bạo lực gia đình, hoà giải mâu thuẫn tranh tranh chấp, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và việc xử lí vi phạm, khiếu nại tố cáo cùng các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Bạo lực gia đình; Phòng chống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480585. Luật hôn nhân và gia đình. Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Luật bình đẳng giới.- Hà Nội: Lao động - xã hội, 2008.- 135tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những qui định chung về Luật hôn nhân gia đình. Hướng dẫn áp dụng một số qui định của Luật hôn nhân gia đình năm 2000. Những qui định chung về luật bình đẳng giới
(Gia đình; Bạo lực gia đình; Hôn nhân; Văn bản pháp luật; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật bình đẳng giới; } |Luật bình đẳng giới; |
DDC: 346.59701602632 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học676416. Luật bình đẳng giới hôn nhân và gia đình phòng, chống bạo lực gia đình.- H.: Lao động, 2012

DDC: 342.597 /Price: 25.000đ.- 2000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679314. Luật bình đẳng giới. Luật hôn nhân và gia đình. Luật phòng, chống bạo lực gia đình.- H.: Lao động, 2012.- 138tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu văn bản pháp luật về bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình,...
(Luật hôn nhân; Luật bình đẳng giới; Bạo lực gia đình; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; } |Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; |
DDC: 342.59708 /Price: 25000 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học688685. BÙI VĂN THẤM|CLUẬT SƯ
    Hỏi - đáp luật phòng chống bạo lực gia đình|cLuật sư Bùi Văn Thấm.- H.: Phụ nữ, 2009.- 175 tr.; 19 cm.
(Bạo lực gia đình; Luật phòng chống; Pháp luật; Việt Nam; ) {Bạo lực trong gia đình; Gia đình; Hành vi; Bình đẳng; Phụ nữ; } |Bạo lực trong gia đình; Gia đình; Hành vi; Bình đẳng; Phụ nữ; |
DDC: 346.59701 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695978. Tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình.- H.: Lao động xã hội, 2008.- 47tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về biện pháp phòng, Bạo lực gia đình
(Luật phòng chống rửa tiền; Pháp luật; Phòng chống; Bạo lực gia đình; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.01 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [DLAKNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học256893. Tập kịch ngắn - tiểu phẩm đề tài dân số kế hoạch hoá gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình/ Vũ Ngọc Hoàng, Phùng Khánh, Nguyễn Công Xình...- H.: Văn hoá Thông tin, 2007.- 241tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Bộ Y tế
(Kịch nói; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Ngọc Tranh; Nông Mạnh Kiểm; Nguyễn Công Xình; Phùng Khánh; Vũ Ngọc Hoàng; ]
DDC: 895.92224 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.