Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100346. NGUYỄN VĂN ĐỨC
    Thảo dược chữa bệnh lão khoa/ Nguyễn Văn Đức, Nông Thuý Ngọc.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 199tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045125366
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài thuốc dân gian hay dùng bằng các loại thảo dược để chữa trị bệnh cho người già như bệnh cảm mạo, bệnh thở khò khè ở khí quản nhánh, bệnh mạch vành của tim...
(Lão khoa; Điều trị; Bài thuốc; Thảo dược; ) [Vai trò: Nông Thuý Ngọc; ]
DDC: 615.880846 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.