Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 15371.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482775. Tài hùng biện của các nguyên thủ quốc gia/ Biên soạn: Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba.- Hà Nội: Thanh niên, 2009.- 342tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047716364
(Diễn thuyết; Hùng biện; Nguyên thủ quốc gia; Thuyết trình; ) {Nói chuyện trước công chúng; } |Nói chuyện trước công chúng; | [Vai trò: Triệu Anh Ba; Dương Minh Hào; ]
DDC: 808.51 /Price: 52000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488805. Cảng biển Việt Nam/ Ngô Lực Tải,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 183tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926950
    Tóm tắt: Một số văn bản quy phạm pháp luật về cảng biển Việt Nam. Giới thiệu những bài viết tổng quát về cảng biển Việt Nam.
(Cảng biển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quang Hưng; tác giả; Sông Lam; tuyển chọn; Thái Quỳnh; tuyển chọn; Ngọc Lan; tác giả; Ngô Lực Tải; tác giả; ]
DDC: 387.109597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488957. Toàn cảnh biển đảo Việt Nam/ Nguyễn Anh Tài,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 247tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926882
(Biển; Chủ quyền; Lịch sử; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; Nguyễn Anh Tài; Nguyễn Nhã; Nguyễn Đình Chiến; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131296. Trường Sa biển đảo yêu thương/ Lê Thành Nghị, Cao Duy Thảo, Nguyễn Thị Như Trang....- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 295tr.; 21cm.- (Biển Việt Nam mến yêu)
    ISBN: 8935075932791
    Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu viết về tình cảm, suy nghĩ của những người con từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thành Nghị; Cao Duy Thảo; Nguyễn Thị Như Trang; Hồng Diệu; Tô Hải Nam; ]
DDC: 895.922803 /Price: 74000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488958. Những người giữ niềm tin cho biển/ Văn Quang,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 239tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926929
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Anh Tuấn; Đình Lâm; Văn Quang; Thái Quỳnh; Sông Lam; ]
DDC: 895.9228403 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131341. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc/ Nguyên Minh, Văn Kình, Minh Lân... ; Trần Hoàng Tiến b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 224tr.: ảnh; 21cm.- (Biển Việt Nam mến yêu)
    ISBN: 8935075932524
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về con người, sự kiện gắn liền với những phần lãnh hải của đất nước Việt Nam. Hình ảnh người chiến sỹ hải quân nhân dân kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đất liền với quân dân trên các đảo...
(Biển; Chủ quyền; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Tiến; Minh Lân; Xuân Hoà; Văn Kình; Nguyên Minh; Trần Hoàng Tiến--b.s.; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488959. Hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam/ Biên soạn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 147tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926905
(Biển; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489012. Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam/ Triều Hải Quỳnh,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 223tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926899
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam: tiềm năng biển Việt Nam và những định hướng chiến lược cơ bản để xây dựng và phát triển; Kết hợp phát triển kinh tế biển với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh...
(Biển; Chiến lược; Kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; tuyển chọn; Thái Quỳnh; tuyển chọn; Triều Hải Quỳnh; tác giả; Ngọc Hiền; tác giả; Trần Đình Thiên; tác giả; ]
DDC: 333.9109597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121493. HỒNG QUỲNH
    Hỏi - Đáp về các vấn đề lịch sử - pháp lý liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam/ Hồng Quỳnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 143tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 134
    ISBN: 9786045721018
    Tóm tắt: Gồm 54 câu hỏi đáp, tóm lược những tư liệu lịch sử xác thực, rõ ràng về địa lý, lịch sử, các bản đồ cổ, bia chủ quyền vủa Việt Nam dựng trên các quần đảo, hiệp định, nghị định, sắc lệnh đã ký, các tuyên bố tại các hội nghị quốc tế... khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
(Chủ quyền; ) [Quần đảo Trường Sa; Việt Nam; Quần đảo Hoàng Sa; ]
DDC: 320.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494041. Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo/ Ch.b.: Nguyễn Duy Lượng, Ngô Văn Hùng, Lê Văn Khôi....- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015.- 204tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721599
    Tóm tắt: Giới thiệu 54 bài viết về 54 gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi đa canh-đa con, trồng cây công nghiệp, trang trại tổng hợp... đồng thời hướng dẫn các nông dân khác ở địa phương trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo, thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm", hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới
(Hộ nông dân; Kinh nghiệm; Làm giàu; Kinh tế nông nghiệp; ) {Gương điển hình tiên tiến; } |Gương điển hình tiên tiến; | [Vai trò: Lê Văn Khôi; Nguyễn Duy Lượng; Lê Minh Hằng; Ngô Văn Hùng; Vi Tiến Trình; ]
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488979. Hải đăng Việt Nam - Mắt thần canh biển/ Sưu tầm, biên soạn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 199tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926967
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về hải đăng Việt Nam. Câu chuyện về những người gác đèn biển, họ ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
(Hải đăng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; ]
DDC: 387.15509597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489009. Thiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển/ Hoàng Thuỳ,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 251tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926912
    Tóm tắt: Lịch sử về con đường Hồ Chí Minh trên biển. Thành tích vận chuyển hàng chi viện cho chiến trường đánh thắng Mỹ, giải phóng miền Nam.
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Đường Hồ Chí Minh trên biển; } |Đường Hồ Chí Minh trên biển; | [Vai trò: Quang Phong; Sông Lam; Thái Quỳnh; Hoàng Thuỳ; Phùng Quang Thanh; ]
DDC: 959.7043 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440624. Văn hoá dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh,...[và những người khác].- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 727tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 721
    ISBN: 9786047844593
    Tóm tắt: Khái quát về người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu khảo tả về các nét văn hoá truyền thống cơ bản như: Văn hoá làm nương rẫy, văn hoá chăn nuôi gia súc và gia cầm, tập quán săn bắt, văn hoá làm nhà, tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ, cưới xin và tín ngưỡng dân gian của dân tộc Khơ Mú
(Dân tộc Khơ Mú; Văn hoá dân gian; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Tòng Văn Hà; Tòng Văn Hân; Lò Ngọc Duyên; Đặng Thị Ngọc Lan; Đặng Thị Oanh; ]
DDC: 390.09597177 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120887. "Diễn biến hoà bình" và đấu tranh chống "diễn biến hoà bình": Hỏi - đáp/ B.s.: Nguyễn Vĩnh Thắng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Như Khôi....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 179tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự
    ISBN: 9786045721506
    Tóm tắt: Tìm hiểu về chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng cũng như quan điểm, phương châm chỉ đạo, nội dung và biện pháp đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" ở nước ta
(Diễn biến hoà bình; Đấu tranh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hưởng--b.s.; Phạm Văn Nhuận--b.s.; Dương Văn Lượng--b.s.; Nguyễn Vĩnh Thắng--ch.b.; Vũ Như Khôi--b.s.; ]
DDC: 320.4597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114761. ĐẶNG THỊ OANH
    Ứng xử với rừng trong văn hoá truyền thống của người Thái ở Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thuỷ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 342tr.: sơ đồ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-327. - Thư mục: tr. 329-332
    ISBN: 9786049028281
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về vai trò của rừng trong đời sống của người Thái. Trình bày các tri thức dân gian liên quan đến săn bắt thú rừng, chim chóc, hái lượm rau, củ, quả và các loại côn trùng trong rừng; một số tri thức dân gian (khác) khi vào rừng và vấn đề rừng với các tri thức liên quan đến việc làm nương rẫy và chăn nuôi trâu trên rừng; tín ngưỡng về rừng của người Thái; rừng với tri thức liên quan tới các phong tục tập quán vòng đời của người Thái
(Văn hoá truyền thống; Người Thái; Rừng; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thuỷ; ]
DDC: 398.309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114438. LÊ VĂN KỲ
    Văn hoá biển miền Trung Việt Nam/ Lê Văn Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 567tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 557-559
    ISBN: 9786049027901
    Tóm tắt: Sơ lược về biển Việt Nam. Trình bày về văn học dân gian, tục thờ phụng thần biển, lễ hội, phong tục, dân ca, các nghề biển truyền thống, văn hoá - du lịch biển miền Trung Việt Nam
(Văn hoá dân tộc; Biển; Phong tục; ) [Miền Trung; Việt Nam; ]
DDC: 390.095974 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114326. Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An/ B.s.: Lê Văn Kỳ (ch.b.), Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-194
    ISBN: 9786049027895
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề biển truyền thống ở Thuận An (Thừa Thiên - Huế); văn học dân gian và lễ hội; phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An
(Văn hoá truyền thống; Vùng biển; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trương Duy Bích--b.s.; Nguyễn Hương Liên--b.s.; Lê Văn Kỳ--ch.b.; Trần Đình Niên--b.s.; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131318. VÕ NGUYÊN GIÁP
    Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp.- In lần thứ 8.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 399tr.: ảnh, tranh vẽ; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    ISBN: 9786045701768
    Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ hình thái chiến sự mùa hè năm 1953, âm mưu của địch và chủ trương của ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 đến thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và những bài học kinh nghiệm
(Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76023. Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu/ Phạm Tuấn Hùng (ch.b.), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng....- H.: Xây dựng, 2017.- 155tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 143-151
    ISBN: 9786048222949
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường, chất thải và quản lý chất thải, biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu KNK trong quản lý chất thải
(Quản lí; Chất thải; Biến đổi khí hậu; ) [Vai trò: Chử Thị Hồng Nhung; Ứng Thị Thuý Hà; Nguyễn Đức Lượng; Đỗ Tiến Anh; Phạm Tuấn Hùng--ch.b.; ]
DDC: 363.728 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.