Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học167291. GIẢN TƯ HẢI
    Ổ buôn người: Tiểu thuyết trinh thám/ Giản Tư Hải.- H.: Công an nhân dân, 2011.- 383tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 6800đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28387. GIẢN TƯ HẢI
    Ổ buôn người/ Giản Tư Hải.- H.: Thanh niên ; Công ty Sách Bách Việt, 2019.- 322tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049845543
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học353943. CHRISTIE, AGATHA
    Kẻ buôn người: Tiểu thuyết/ Agatha Christie ; Hồng Phúc dịch.- H.: Công an nhân dân, 1997.- 278tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; tiểu thuyết; Anh; } |Văn học hiện đại; tiểu thuyết; Anh; | [Vai trò: Hồng Phúc; ]
DDC: 823 /Price: 22500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606167. CHRISTIE, AGATHA
    Kẻ buôn người/ Agatha Christie; Hồng Phúc dịch.- H.: Công an nhân dân, 1997.- 278tr.; 19cm.
(Tiểu thuyết; Anh; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Hồng Phúc; ]
/Price: 22500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học373814. Lũ buôn người: Truyện vụ án/ Nhiều tác giả.- H.: Công an nhân dân, 1991.- 176tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; truyện vụ án; Việt Nam; } |Văn học hiện đại; truyện vụ án; Việt Nam; |
DDC: 895.92233408 /Price: 3200d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học336819. TRUNG NGUYỆN
    Chuyện đọc lúc 0 giờ: Buôn người thời hiện đại: Truyện vụ án/ Trung Nguyện, Ngọc Ngọc, Vũ Khôi...- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1999.- 71tr : hình vẽ; 19cm.
{Việt Nam; văn học hiện đại; Truyện vụ án; } |Việt Nam; văn học hiện đại; Truyện vụ án; | [Vai trò: Ngọc Ngọc; Vũ Khôi; Hoàng Vũ; Phù Sa Lộc; Mai Tưởng Du; ]
/Price: 4800đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.