Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 220.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489345. Kỹ thuật trồng cây ăn quả/ Nhiều tác giả.- Hà Nội: Hồng Đức, 2013.- 228tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Khuyến nông)
    ISBN: 8935075928329
(Cây ăn quả; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Nhiều tác giả; ]
DDC: 634 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84095. THÁI HÀ
    Kỹ thuật bón phân cho cây ăn quả/ Thái Hà, Đặng Mai.- H.: Hồng Đức, 2016.- 159tr.: ảnh, bảng; 19cm.- (Bạn của nhà nông)
    ISBN: 9786048677640
    Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật trồng cây ăn quả và cách sử dụng phân bón. Nguyên tắc và kỹ thuật bón phân cho cây ăn quả
(Trồng trọt; Bón phân; Cây ăn quả; ) [Vai trò: Đặng Mai; ]
DDC: 634 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469631. HOÀNG MINH
    Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả/ Hoàng Minh.- Hà Nội: Lao động xã hội, 2005.- 166tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây: Vải, Xoài, Bưởi, Dứa, Hồng, Nhãn, Na.
{Chăm sóc; Cây ăn quả; Trồng trọt; Sổ tay; Kĩ thuật; } |Chăm sóc; Cây ăn quả; Trồng trọt; Sổ tay; Kĩ thuật; |
DDC: 634.04 /Price: 17.500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142042. NGUYỄN MẠNH CHINH
    Sổ tay trồng cây ăn quả/ Nguyễn Mạnh Chinh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2014.- 160tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045703502
    Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ thuật cần thiết từ khi chọn loại cây, thiết lập vườn đến kĩ thuật trồng và chăm sóc đối với từng loại cây ăn quả phổ biến ở nước ta như: bơ, cây có múi, chôm chôm, chuối, dứa, dừa...
(Kĩ thuật trồng trọt; Cây ăn quả; )
DDC: 634 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học250281. Cây ăn quả đặc sản và kỹ thuật trồng.- In lần thứ 2.- H.: Văn hoá dân tộc, 2007.- 111tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hoá giáo dục cộng đồng
    Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật trồng cây ăn quả: cam, quýt, hồng xiêm, vải, xoài, nhãn, mận. Hình thái và đặc tính của từng loại cây. Giống và phương pháp nhân giống, cách phòng trừ sâu bệnh
(Cây ăn quả; Kĩ thuật trồng trọt; Nhân giống; )
DDC: 634 /Price: 12500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474496. NGUYỄN HỮU DOANH
    Kỹ thuật chiết ghép, giâm cành, tách chồi và sản xuất giống cây ăn quả/ Nguyễn Hữu Doanh.- Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2005.- 60tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số kĩ thuật chiết ghép, giâm cành, tách chồi, nhân giống, trồng và chăm sóc cây ăn quả như: cây hồng xiêm, hồng ta, cam, chanh, quýt, bưởi, chuối...
(Cam; Trồng trọt; Kĩ thuật; Hồng xiêm; Cây ăn quả; ) {Giâm cành; Chiết ghép; } |Giâm cành; Chiết ghép; |
DDC: 634 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480154. Trồng cây ăn quả theo công nghệ mới/ Đào Hằng Trang(chủ biên), Nguyễn Văn Bảy, Trần Văn Hanh.- Hà Nội: Lao động - xã hội, 2007.- 119tr.: hình vẽ; 19cm.
    Thư mục: Tr.115
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản và công việc cần thiết khi chọn loại cây ăn quả, kĩ thuật nhân giống, trồng trọt và thu hoạch.
(Kĩ thuật; Cây ăn quả; Trồng trọt; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Bảy; Trần Văn Hanh; Đào Hằng Trang; ]
DDC: 634.04 /Price: 14000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học277538. Sử dụng dầu khoáng làm vườn và dầu khoáng nông nghiệp trong phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây ăn quả có múi/ D.J Rae, G.A.C Beattie, Nguyễn Văn Tuất...- Tái bản.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 135tr.: hình vẽ; 22cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Làm vườn và Trồng trọt (Trường Đại học Tây Sydney). Viện Bảo vệ Thực vật
    Phụ lục: tr. 115-134. - Thư mục: tr. 134
    Tóm tắt: Giới thiệu dầu thực vật, dầu động vật và các sản phẩm dầu mỏ. Tính chất hoá học của sản phẩm dầu mỏ trong mối quan hệ giữa hiệu quả và an toàn của cây. Các tác động của dầu khoáng làm vườn và dầu khoáng nông nghiệp đối với loài động vật chân khớp. Kỹ thuật dùng dầu khoáng trồng vườn và dầu khoáng nông nghiệp trong các chương trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây ăn quả có múi
(Phòng trừ sâu bệnh; Cây ăn quả; Nông nghiệp; Dầu; ) {Dầu khoáng; } |Dầu khoáng; | [Vai trò: Rae, D. J; Beattie, G. A. C.; Nguyễn Văn Cảm; Phạm Văn Lầm; Nguyễn Văn Tuất; ]
DDC: 634 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576773. Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao. T.2: Cây lê, cây mận,cây đào ăn quả.- H.: Lao động xã hội, 2002.- 70tr.; 19cm.- (Kỹ thuật trồng cây ăn qủa hiệu quả kinh tế cao)
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức vế kỹ thuật canh tác trên địa hình dốc của cây lê, cây mận và cây đào ăn quả
(; Kĩ thuật trồng trọt; Hiệu qủa kinh tế; Mận; Đào; )
DDC: 634 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học522693. CHU THỊ THƠM
    Ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng cây ăn quả/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn.- H.: Lao động, 2005.- 199tr; 19cm.- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Tóm tắt: Nêu vài nét về công nghệ gen và công nghệ sinh học. Công nghệ gen trong tạo giống cây trồng mới, bảo vệ cây trồng, sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu. Công nghệ sinh học trong cải tạo giống để đạt năng suất cao và một số ứng dụng trong trồng cây ăn quả ở Việt Nam
(Cây ăn quả; Công nghệ sinh học; Trồng trọt; Ứng dụng; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Tó--biên soạn; Phan Thị Lài--biên soạn; ]
DDC: 634 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159208. ĐẶNG VŨ THỊ THANH
    Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng/ Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Đức Khánh.- H.: Nông nghiệp, 2013.- 180tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 169-179
    ISBN: 9786046007685
    Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, vị trí phân loại và đặc điểm thực vật học; kỹ thuật trồng cây ăn quả yêu cầu độ lạnh thấp; quản lý vườn mận, đào; các loại sâu bệnh hại mận, đào và quản lý sau thu hoạch
(Kĩ thuật trồng trọt; Cây ăn quả; ) {Hạt cứng; } |Hạt cứng; | [Vai trò: Lê Đức Khánh; ]
DDC: 634.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441905. NGUYỄN MAI THƠM
    Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới/ Nguyễn Mai Thơm.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2017.- 63tr.: sơ đồ, hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 60-61
    ISBN: 9786046024248
    Tóm tắt: Trình bày các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất cây ăn quả từ khâu chọn đất, chuẩn bị đất trồng, thiết kế vườn, xác định giống trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh...giúp chủ trang trại đạt được năng suất cao, chất lượng quả tốt, lợi nhuận cao.
(Cây ăn quả; Trồng trọt; )
DDC: 634 /Price: 6000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học238135. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Sâu bệnh hại cây ăn quả và biện pháp phòng trừ/ Đường Hồng Dật.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2008.- 239tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu 173 loài sâu bệnh hại cây ăn quả như cam, chanh, bưởi, vải, mận...và biện pháp phòng trừ các loài sâu bệnh
(Phòng trừ sâu bệnh; Cây ăn quả; Sâu hại; )
DDC: 634 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học420806. Cây ăn quả nhiệt đới. T.1: chuối - dứa/ Đỗ Ngọc An dịch....- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1972.- 495tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài dịch của 24 bài nghiên cứu trích trong những sách, báo nước ngoài về sinh học và kỹ thuật trồng trọt vủa hai cây ăn quả nhiệt đới: Cây chuối và cây dứa
{chuối; dứa; kĩ thuật trồng trọt; Cây ăn quả; } |chuối; dứa; kĩ thuật trồng trọt; Cây ăn quả; | [Vai trò: Trần thanh Vân; Nguyễn Văn Trung; Trần Văn Phú; Nguyễn Định; Đỗ Ngọc An; ]
DDC: 634 /Price: 1,55đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685674. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo Iso. Q.1: Cây có múi.- H.: Lao động xã hội, 2006.- 143tr; 21cm.- (Dự án phát triển chè và cây ăn quả. Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí (RPC))
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi: Kỹ thuật nhân giống, bệnh hại vườn ươm và biện pháp phòng trừ, kỹ thuật trồng bưởi ở miền Bắc và miền Nam; Hệ thống đảm bảo chất lượng trong sản xuất cây có múi...
(Cây ăn quả; Nông nghiệp; Cây có múi; Trồng trọt; Kỹ thuật trồng; )
DDC: 634 /Price: 18500đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679676. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Nghề làm vườn Phát triển cây ăn quả ở nước t: 171/ Đường Hồng Dật.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2002.- 135tr; 27cm.
    Tóm tắt: Phát triển cây ăn quả ở nước ta: tình hình và đặc điểm phát triển cây ăn quả ở Việt Nam, giá trị cây ăn quả và một số vấn đề cần chú ý trong phát triển, để đưa nghề trồng cây ăn quả nước ta lên bước phát triển mới - Sản xuất một số cây ăn quả nhiệt đới có khả năng thích nghi hẹp: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt...
(Cây ăn quả; Kỹ thuật nông nghiệp; Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Trồng trọt; )
DDC: 634 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482591. NGUYỄN HOÀNG ANH
    Cây ăn quả đặc sản - kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Nguyễn Hoàng Anh.- Hà Nội: Nxb.Hà Nội, 2009.- 142tr.: hình ảnh; 19cm.
    Thư mục: Tr.139 - 140
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết về kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả đặc sản: na , xoài, hồng xiêm
(Cây ăn quả; Kĩ thuật trồng trọt; )
DDC: 634 /Price: 29000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học236715. HOÀNG HỮU BÌNH
    Sổ tay kỹ thuật trồng một số loại cây ăn quả/ Hoàng Hữu Bình (ch.b.), Hoàng Minh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2008.- 151tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về giá trị kinh tế, đặc điểm sinh học, kĩ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đối với một số loài cây ăn quả như: vải, xoài, bưởi, dứa, hồng, nhãn, na
(Cây ăn quả; Kĩ thuật trồng trọt; Phòng trừ sâu bệnh; ) [Vai trò: Hoàng Minh; ]
DDC: 634 /Price: 21500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học561666. VŨ CÔNG HẬU
    Trồng cây ăn quả ở Việt Nam/ Vũ Công Hậu.- H.: Nông nghiệp, 1996.- 489tr.: hình ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung liên quan đến việc trồng cây ăn quả như chọn đất vườn, trồng, bón phân, tưới nước... cũng như nhấn mạnh về đặc tính sinh lý, sinh thái, giống, cách chăm sóc đối với các loại cây ăn quả có giá trị cao và cây có tầm quan trọng trong thị trường quốc tế và trong sản xuất
{Nông nhgiệp; Việt Nam; trồng cây ăn quả; } |Nông nhgiệp; Việt Nam; trồng cây ăn quả; | [Vai trò: Vũ Công Hậu--Tác giả; ]
DDC: 634.9597 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397444. VŨ KHẮC NHƯỢNG
    Sổ tay sâu bệnh hại cây công nghiệp và cây ăn quả/ Vũ Khắc Nhượng.- H.: Nông nghiệp, 1987.- 103tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các loại sâu bệnh thường gặp và gây những tổn thất về năng suất sản phẩm, về tuổi thọ của cây... trên những cây ăn quả, cây công nghiệp
{sâu bệnh; sách tra cứu; Cây công nghiệp; cây ăn quả; } |sâu bệnh; sách tra cứu; Cây công nghiệp; cây ăn quả; |
DDC: 632 /Price: 90d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.