Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7549.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494931. NGUYỄN HỮU GIỚI
    Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng/ Nguyễn Hữu Giới.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 175-181
    ISBN: 8935077128857
    Tóm tắt: Trình bày chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Xã hội hoá, đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện. Thực trạng công tác xã hội hoá và đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng (2001 - 2010). Định hướng phát triển và các giải pháp
(Hoạt động; Xã hội hoá; Tủ sách; Tổ chức; Thư viện; ) [Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 027.6 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121591. NGUYỄN TUẤN KHANH
    Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí/ Nguyễn Tuấn Khanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721896
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Lãng phí; Tham nhũng; Phòng chống; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122223. Sổ tay an toàn thực phẩm: Dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.- H.: Chính trị Quốc gia ; Công thương, 2015.- 212tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721810
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh; các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế và các câu hỏi thường gặp trong quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh
(An toàn thực phẩm; )
DDC: 363.192 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122090. TRẦN MẠNH GIANG
    Sổ tay cán bộ thú y cơ sở/ Trần Mạnh Giang ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2015.- 152tr.: hình vẽ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721827
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các cán bộ thú y cơ sở: Các loại vacxin, các loại kháng sinh và những điều cần biết khi sử dụng; chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp của vật nuôi như bệnh do virus, bệnh do vi khuẩn, bệnh do kí sinh trùng, bệnh sản khoa và các bệnh khác
(Thú y; Cán bộ cơ sở; )
DDC: 636.089 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495151. Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở có đông đồng bào theo đạo/ Chủ biên: Ngô Đức Tính,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia- sự thật, 2015.- 152tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã, phường, thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720981
(Công tác Đảng; Cơ sở; ) [Vai trò: Lã Hoàng Trung; Lê Thị Hằng; Ngô Quốc Khánh; Ngô Đức Tính; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 0 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122023. DƯƠNG VĂN SAO
    Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở/ Dương Văn Sao.- H.: Lao động, 2015.- 251tr.: sơ đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 245
    ISBN: 9786045948743
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về lý luận công đoàn; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở; nội dung phương pháp công tác của cán bộ công đoàn; tổ chức đại hội, hội nghị của công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở...
(Nghiệp vụ; Công tác; Công đoàn cơ sở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121125. Hỏi - Đáp về công tác ở cơ sở có đông đồng bào theo đạo/ Ngô Đức Tính (ch.b.), Lã Hoàng Trung, Lê Thị Hằng, Ngô Quốc Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 151tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720981
    Tóm tắt: Gồm 31 câu hỏi và trả lời về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo, công tác đảng viên và công tác vận động quần chúng ở cơ sở có đồng bào theo đạo
(Tôn giáo; Công tác Đảng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lã Hoàng Trung; Ngô Đức Tính; Lê Thị Hằng; Ngô Quốc Khánh; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119273. QUÁCH VĂN DƯƠNG
    Công tác hoà giải ở cơ sở/ Quách Văn Dương.- H.: Tư pháp, 2015.- 326tr.: sơ đồ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 233-314. - Thư mục: tr. 315-321
    ISBN: 9786048107192
    Tóm tắt: Tổng hợp một số khái niệm, mô hình hoà giải của các nước trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển của chế định hoà giải ở Việt Nam các thời kỳ. Giới thiệu luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và kỹ năng hoà giải ở cơ sở
(Pháp luật; Hoà giải; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.59709 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75495. Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí: Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề/ B.s.: Đàm Ngạn Phú (ch.b.), Đặng Chúc Hoa, La Thuận Minh (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Tăng Huy h.đ..- Tái bản lần 2.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2017.- 347tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 345-347
    ISBN: 9786049502408
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về truyền động cơ khí, cơ cấu cơ khí, các chi tiết cơ khí, thuỷ khí động lực, gia công tiện, gia công phay, gia công mài, gia công bào và gia công hàn nối
(Gia công cơ khí; ) [Vai trò: Đàm Ngạn Phú--ch.b.; Đặng Chúc Hoa--phó ch.b.; Vi Lực Huy--phó ch.b.; Tăng Huy--h.đ.; Nguyễn Văn Chử--dịch; La Thuận Minh--phó ch.b.; Quế Lệ--phó ch.b.; ]
DDC: 671.0711 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75318. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn/ B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 430-441
    ISBN: 9786045735657
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
(Nhà nước; Nhân dân; Dân chủ; ) [Vai trò: Phan Trung Lý--ch.b.; Phan Xuân Sơn--b.s.; Nguyễn Thị Việt Hương--b.s.; Đặng Xuân Phương--ch.b.; Tường Duy Kiên--b.s.; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440192. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
    Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể/ Nguyễn Thị Thống Nhất.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016.- 236tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 223-236
    ISBN: 9786048414375
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, di sản văn hoá thế giới. Khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể, các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá để phát triển du lịch. Tình hình phát triển du lịch tại miền Trung,....
(Du lịch; Khai thác; Phát triển; Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.4791597 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83924. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương/ Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (ch.b.), Nguyễn Khắc Tiến....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 249tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045720813
    Tóm tắt: Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ đó đưa ra mục tiêu cùng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
(Cơ quan trung ương; Doanh nghiệp; Đảng bộ cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Hoán; Nguyễn Khắc Tiến; Trần Hồng Hà--ch.b.; Đỗ Việt Hà; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440396. Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông/ Hệ thống: Phương Huyền.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 583tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 345-575
    ISBN: 9786045966846
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng phụ lục văn bản tham khảo
(Pháp luật; Giáo dục trung học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phương Huyền; ]
DDC: 344.5970768302638 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136038. Tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở/ B.s.: Ngô Đình Xây, Nguyễn Hữu Thức, Trần Đức Nhâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 76tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045709405
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nghị quyết xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng
(Hội nghị 9; Nghị quyết; ) [Vai trò: Trần Đức Nhâm--b.s.; Nguyễn Khắc Dịu--b.s.; Nguyễn Văn Tùng--b.s.; Ngô Đình Xây--b.s.; Nguyễn Hữu Thức--b.s.; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 9100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507445. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 192tr.; 19cm..
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045723395
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020...
(Việt Nam; Tài liệu học tập; Văn kiện Đại hội; Đại hội đại biểu; Đảng bộ; )
DDC: 324.25970755 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99330. PHẠM HỒNG TUNG
    Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển/ Phạm Hồng Tung.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 247tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 163-170. - Phụ lục: tr. 171-247
    ISBN: 9786046266389
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về Hà Nội. Yêu cầu đặt ra đối với ngành Hà Nội học từ thực tiễn phát triển bền vững của thủ đô. Nền tảng học thuật của ngành Hà Nội học và định hướng phát triển ngành Hà Nội học
(Xã hội học; Định hướng phát triển; ) [Hà Nội; ]
DDC: 301.0959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134671. Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa/ S.t., tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Hồng Đức, 2014.- 415tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 412
    ISBN: 9786048621247
    Tóm tắt: Giới thiệu chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ. Những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Cơ sở pháp lý vững chắc xác định các vùng biển và thềm lục địa là của Việt Nam. Những quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Việt Nam. An ninh quốc gia và biện pháp vận động quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Dư luận thế giới phản đối "đường lưỡi bò" của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành chính quyền biển đảo
(Lịch sử; Chủ quyền quốc gia; ) [Quần đảo Trường Sa; Quần đảo Hoàng Sa; Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh--s.t., tuyển chọn; Tài Thành--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 320.1209597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.