Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701415. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ (biên soạn).- Hà Nội: Lao động Xã hội, c2015.- 159tr.; 21cm..
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525336. Một số chính sách mới về cứu trợ xã hội và hỗ trợ của nhà nước/ Quách Dương sưu tầm và biên soạn.- H.: Lao động xã hội, 2006.- 220tr; 21cm.
    Tóm tắt: Các Nghị định, Quyết định, thông tư về chính sách cứu trợ xã hội ; về qui chế thành lập và hoạt động hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội, về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi;... và một số chính sách hỗ trợ của nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục - dạy nghề , về đất đai, nhà ở, xoá đói giảm nghèo, chính sách di dân
(Chính sách; Cứu trợ xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quách Dương--sưu tầm và biên soạn; ]
DDC: 344.59703 /Price: 28500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học312510. Các văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ đối với người nghèo và bảo trợ, cứu trợ xã hội: Sách tham khảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 464tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những văn bản pháp luật chủ yếu về chính sách hỗ trợ với người nghèo: chính sách về tài chính tín dụng, trợ giúp pháp lý về lao động, xoá đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện, chính sách với vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các chính sách về bảo trợ, cứu trợ xã hội đối với người tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ việc làm, trợ cấp mất sức...
{Bảo trợ xã hội; Văn bản pháp luật; Người nghèo; Người tàn tật; } |Bảo trợ xã hội; Văn bản pháp luật; Người nghèo; Người tàn tật; |
DDC: 361.1 /Price: 31500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học248920. Văn bản pháp luật về chính sách cứu trợ xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 154tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tưởng kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành về chính sách cứu trợ xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội
(Chính sách; Bảo trợ xã hội; Cứu trợ xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59703 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134236. Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 43tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046513797
    Tóm tắt: Tìm hiểu các qui định chung và qui định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em gồm: hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản thi hành
(Pháp luật; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; Bảo trợ xã hội; Phạt hành chính; )
DDC: 342.59708 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699532. ĐỒNG THỊ THU THỦY
    Hổi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình: nxb, Lao Động - Xã Hội.- 159

DDC: 808.06 /Price: Sách nhà nước đặt hàng /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661461. Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.- H.: Lao động xã hội, 2014.- 43tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Tìm hiểu các qui định chung và qui định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em gồm: hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản thi hành
(Bảo trợ xã hội; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; Pháp luật; Việt Nam; )
DDC: 342.59708 /Price: 35000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học654848. Các văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ đối với người nghèo và bảo trợ, cứu trợ xã hội.- H.: Chính trị quốc gia, 2001.- 468tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các quy định về chính sách đối với người nghèo, chính sách bảo trợ, cứu trợ xã hội
(Bảo trợ xã hội; Văn bản; Việt Nam; Pháp luật; Chính sách dân tộc; )
DDC: 344 /Price: 31.500đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học245493. NGUYỄN THỊ VÂN
    Cứu trợ xã hội: Giáo trình dùng cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội/ B.s.: Nguyễn Thị Vân (ch.b.), Đỗ Huy Hoàng.- H.: Lao động Xã hội, 2007.- 171tr.; 21cm.
    ĐTTS: Trường đại học Lao động Xã hội
    Thư mục: tr. 166-167
    Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về nội dung, hình thức nguồn lực của cứu trợ xã hội. Công tác tổ chức và quản lí hoạt động cứu trợ xã hội và thực tiễn cứu trợ xã hội ở Việt Nam
(Cứu trợ xã hội; Xóa đói giảm nghèo; Người nghèo; Người nghiện ma túy; ) [Vai trò: Đỗ Huy Hoàng--b.s.; ]
DDC: 362.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275605. CÔNG HOÀNG THUẬN
    Giáo trình cứu trợ xã hội: Dùng cho học sinh hệ trung học chuyên ngành Lao động - Xã hội/ B.s.: Công Hoàng Thuận (ch.b.), Nguyễn Thị Vân.- H.: Lao động Xã hội, 2004.- 250tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường trung học và trường cao đẳng Lao động - Xã hội
    Thư mục: tr. 247-248
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của cứu trợ xã hội, cứu trợ xã hội thường xuyên, cứu trợ xã hội đột xuất, vấn đề đói nghèo ở Việt Nam. Trợ giúp xã hội đối với người nghiện ma tuý-mại dâm. Các tổ chức thực hiện cứu trợ xã hội
(Mại dâm; Người nghiện ma tuý; Người nghèo; Cứu trợ xã hội; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Vân--b.s.; ]
DDC: 362.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học315368. NGUYỄN THỊ VÂN
    Cứu trợ xã hội: Tập bài giảng dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội/ B.s: Nguyễn Thị Vân (Ch.b), Đỗ Huy Hoàng.- H.: Lao động Xã hội, 2001.- 163tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Lao động Xã hội. - Thư mục: tr. 158-159
    Tóm tắt: Lí luận chung về cứu trợ xã hội. Nội dung và hình thức cứu trợ xã hội. Nguồn lực cứu trợ xã hội. Tổ chức và quản lý các hoạt động cứu trợ xã hội
{Bài giảng; Cứu trợ xã hội; } |Bài giảng; Cứu trợ xã hội; | [Vai trò: Đỗ Huy Hoàng; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.