Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1141.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học988867. TRẦN SĨ HUỆ
    Đôi điều suy nghĩ về ca dao/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 254tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 249-250
    ISBN: 9786047013197
    Tóm tắt: Gồm những câu nhận xét, đánh giá về các sự kiện, nhân vật, hiện tượng... trong ca dao Việt Nam sắp xếp thành các mục: Đánh giá nhất nhì, so sánh hơn thua và đối ngược
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991604. PHAN VĂN PHẤN
    Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ/ Phan Văn Phấn.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 519tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 325-509. - Thư mục: tr. 511-514
    ISBN: 9786047844487
    Tóm tắt: Mô tả kết cấu, cách sử dụng từng loại nông cụ, ngư cụ truyền thống trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người của người dân Nam Bộ và những câu ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đố liên hệ
(Ca dao; Ngư cụ; Nông cụ; Tục ngữ; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 681.763095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013827. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
    Thiên nhiên với sắc thái văn hoá vùng trong ca dao trữ tình Trung Bộ: Chuyên khảo/ Nguyễn Thị Kim Ngân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 351tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-340
    ISBN: 9786049027802
    Tóm tắt: Tổng quan về vùng văn hoá và lịch sử nghiên cứu thiên nhiên trong ca dao Việt Nam. Nghiên cứu cảnh vật thiên nhiên, thiên nhiên với con người cũng như các biện pháp nghệ thuật thể hiện thiên nhiên trong ca dao Trung Bộ
(Văn học dân gian; ) [Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.8095974 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1012586. TRẦN SĨ HUỆ
    Động vật trong ca dao/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 359tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 353-354
    ISBN: 9786049027871
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung, hình thức những câu ca dao và câu đố có nói đến động vật. Tập hợp những câu ca dao có nói đến động vật được sắp xếp theo các nhóm: gia súc - gia cầm, tứ linh, dã thú, chim, cá...
(Văn học dân gian; Động vật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990894. HUỲNH VĂN TỚI
    Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ/ Huỳnh Văn Tới.- H.: Sân khấu, 2016.- 259tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 255
    ISBN: 9786049070662
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; Đông Nam Bộ; ]
DDC: 398.8095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951740. NÔNG VIẾT TOẠI
    Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày - Nùng/ Nông Viết Toại, Bế Ngọc Tượng, Lục Văn Pảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 435tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721793
(Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bế Ngọc Tượng; Lục Văn Pảo; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996361. LÂM VĂN HÙNG
    Tục ngữ - Ca dao - Câu đố - Dân ca người Sán Dìu Vĩnh Phúc/ Lâm Văn Hùng s.t., biên dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Hán
    ISBN: 9786045370575
    Tóm tắt: Khái quát về nền văn hoá truyền thống của người Sán Dìu ở Việt Nam nói chung và người Sán Dìu ở tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Giới thiệu những câu tục ngữ, ca dao, câu đố và dân ca của dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
(Dân tộc Sán Dìu; Văn học dân gian; ) [Vĩnh Phúc; ]
DDC: 398.80959723 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011652. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Văn hoá dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt: Sưu tầm - Nghiên cứu - Tuyển chọn - Chú thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 686tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 677-678
    ISBN: 9786049028984
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1037799. Tìm hiểu tục ngữ ca dao nói về đất và người Thái Bình/ Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan, Nguyễn Thanh, Vũ Đức Thơm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 202tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 187-197. - Thư mục: tr. 197-202
    ISBN: 9786045014813
    Tóm tắt: Tìm hiểu về đất và người Thái Bình - nguồn cảm hứng của mọi sáng tác. Giới thiệu về tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về tên đất, tên làng, lịch sử hình thành làng xã, cuộc sống thanh bình trong các làng quê; nghề và làng nghề, sản vật nổi tiếng; cuộc sống và ước mơ của người dân Thái Bình; tính cách, nếp sống, những con người, vùng đất nổi tiếng của Thái Bình
(Ca dao; Thành ngữ; Tục ngữ; Văn hoá dân gian; ) [Thái Bình; ] [Vai trò: Bùi Duy Lan; Nguyễn Thanh; Phạm Minh Đức; Vũ Đức Thơm; ]
DDC: 398.80959736 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1097227. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Văn hoá ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Lao động, 2011.- 264tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 261-262
    Tóm tắt bằng tiếng Anh
    ISBN: 7986045900529
    Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn một số tục ngữ ca dao về văn hoá ẩm thực kèm theo những chú giải và bình luận nhằm tìm hiểu chất văn hoá ẩm thực của chúng
(Ca dao; Tục ngữ; Ẩm thực; ) [Việt Nam; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1110366. VŨ TIẾN KỲ
    Tục ngữ ca dao Hưng Yên/ Vũ Tiến Kỳ ch.b., Nguyễn Đức Can.- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 252tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 245-247
    ISBN: 9786049170713
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về truyền thống văn học tỉnh Hưng Yên, đặc biệt ghi nhận những giá trị nổi bật của tục ngữ, ca dao được đúc kết và phản ánh qua những kinh nghiệm sản xuất, đời sống văn hoá làng quê, gia đình, đạo lí, tình yêu nam nữ...
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; Tục ngữ; Văn học dân gian; ) [Hưng Yên; ] [Vai trò: Nguyễn Đức Can; ]
DDC: 398.80959733 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013971. NGÔ SAO KIM
    Ca dao, tục ngữ nói về tướng mạo con người/ Ngô Sao Kim s.t., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 103tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027239
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu ca dao, tục ngữ nói tướng mạo con người: tướng mạo chung của đàn ông, đàn bà; tướng mạo tốt cả phái nữ; tướng mạo tốt của phái nữ địa phương...
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1111473. ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG
    Thiên nhiên trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng Thị Diệu Trang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 310tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 271-296. - Thư mục: tr. 297-312
    ISBN: 9786046200604
    Tóm tắt: Giới thiệu sắc thái văn hoá vùng của thiên nhiên trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích hình tượng thiên nhiên như là yếu tố biểu đạt chủ đề, yếu tố tạo nên thế giới nghệ thuật trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ
(Ca dao; Thiên nhiên; ) [Đồng bằng Bắc Bộ; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1522098. ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG
    So sánh thể lục bát trong ca dao với lục bát trong phong trào thơ mới/ Đặng Thị Diệu Trang.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam)
    ISBN: 9786049028724
    Tóm tắt: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thể lục bát trong ca dao với thể lục bát trong thơ mới. Lý giải về hiện tượng này
{Văn học Việt Nam; ca dao; so sánh; thể lục bát; } |Văn học Việt Nam; ca dao; so sánh; thể lục bát; |
DDC: 895.9221 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1443000. NGUYỄN HỮU PHÁCH
    Ca dao, vè và múa rối nước ở Hải Dương/ Nguyễn Hữu Phách, Lê Thị Dự, Nguyễn Thị Ánh.- H.: Thanh niên, 2011.- 222tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046400189
    Tóm tắt: Trình bày một số bài vè, ca dao giao duyên (tình yêu nam nữ), quan hệ vợ chồng, tình yêu và lòng tự hào về quê hương, lao động sản xuất...Ngoài ra giới thiệu nghệ thuật múa rối nước sẽ là một đóng góp mới cho kho tàng văn hóa dân gian Hải Dương và văn hóa văn nghệ Việt Nam
(Múa rối nước; ; Văn học dân gian; ) [Hải Dương; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Dự; Nguyễn Thị Ánh; ]
DDC: 398.80959734 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996766. TRƯƠNG THANH HÙNG
    Ca dao - hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang/ Trương Thanh Hùng s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 107tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369388
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016355. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức: Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 233tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 229-230
    ISBN: 9786049027437
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
(Văn học dân gian; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1025677. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Ca dao người Việt. Q.1/ B.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 500tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049024931
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Lan Hương; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1113287. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Đồng dao và ca dao cho trẻ em/ Nguyễn Nghĩa Dân s.t., nghiên cứu, tuyển chọn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 541tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 457-532. - Thư mục: tr. 535-538
    ISBN: 9786046200635
    Tóm tắt: Trình bày về định nghĩa, hệ thống, tính chất, chức năng, tác dụng, nội dung và đặc điểm thi pháp của đồng dao. Sưu tầm, tuyển chọn một số bài đồng dao và ca dao trẻ em
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Đồng dao; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996211. TỐNG KHẮC HÀI
    Ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long/ Tống Khắc Hài s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 421-424. - Thư mục: tr. 425
    ISBN: 9786045366844
    Tóm tắt: Giới thiệu những điều kiện đặc thù về địa lý, lịch sử và cộng đồng dân chài thuỷ cư trên vịnh Hạ Long. Các bài ca dao, dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long
(Văn học dân gian; ) [Quảng Ninh; Vịnh Hạ Long; ]
DDC: 398.80959729 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.