Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2183.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97758. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất.- H.: Lao động Xã hội, 2016.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046527855
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số chính sách phát triển thuỷ sản cũng như nội dung một số văn bản liên quan đến phát triển sản xuất thuỷ sản ở nước ta như: Chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm đối với phát triển thuỷ sản, chính sách ưu đãi thuế cùng một số chính sách ưu đãi khác
(Pháp luật; Thuỷ sản; Chính sách phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970769
KHXG: 343.0769/CH519.SA /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121283. NGUYỄN HÀ ANH
    Hỏi - Đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 248tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721667
    Tóm tắt: Gồm 78 câu hỏi đáp đề cập những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư, nghiệp và một số chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Chính sách phát triển; Kinh tế ngư nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế lâm nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121043. Cẩm nang chính sách pháp luật đối với người nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi HIV, người điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện, người cai nghiện và người bán dâm.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 211tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 154-210
    ISBN: 9786046522843
    Tóm tắt: Trình bày dưới dạng những hỏi - đáp những tình huống pháp luật về người nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; người điều trị thay thế nghiện chất thuốc phiện và người cai nghiện; người bán dâm
(Pháp luật; Chính sách; ) [Việt Nam; ] {Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; Người bán dâm; } |Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; Người bán dâm; |
DDC: 344.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121004. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 121tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 86-120
    ISBN: 9786046522836
    Tóm tắt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số
(Pháp luật; Chính sách; Dân tộc thiểu số; Việc làm; Dạy nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970767 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152808. SỞ THỤ LONG
    Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ/ Ch.b.: Sở Thụ Long, Kim Uy ; Dịch: Hoàng Như Lý....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 622tr.; 24cm.
    ISBN: 8935211126572
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc. Truyền thống văn hoá, triết học và ngoại giao Trung Quốc. Cơ sở lý luận về tư tưởng chính trị của ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực. Ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế
(Chiến lược; Chính sách đối ngoại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Hoàng Như Lý--dịch; Kim Uy--ch.b.; Nguyễn Hoà Khánh--dịch; Nguyễn Trí Hiệp--dịch; ]
DDC: 327.51 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85912. LÊ ANH THƠ
    Chính sách đối với thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi/ B.s.: Lê Anh Thơ, Nguyễn Ngọc Kim Anh.- H.: Thể dục Thể thao, 2016.- 187tr.: ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao
    ISBN: 9786048504540
    Tóm tắt: Trình bày một số văn bản của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khái quát về thể dục thể thao quần chúng
(Thể dục thể thao; Chính sách; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Kim Anh--b.s.; ]
DDC: 796.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23685. PHAN HỮU DẬT
    Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam/ Phan Hữu Dật, Lâm Bá Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 119tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 99-115. - Thư mục: tr. 117-119
    ISBN: 9786047369157
    Tóm tắt: Trình bày cội nguồn hình thành chính sách dân tộc; chính sách dân tộc dưới thời Lý - Trần - Hồ, thời Lê sơ, Lê - Trịnh và Tây Sơn, thời Nguyễn
(Lịch sử; Chính sách dân tộc; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Bá Nam; ]
DDC: 959.702 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85858. Bộ luật lao động - Luật bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương mới 2016.- H.: Thế giới, 2016.- 259tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047722020
    Tóm tắt: Trình bày nội dung bộ luật lao động, luật bảo hiểm xã hội với những qui định chung và qui định cụ thể liên quan tới việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỉ luật lao động, an toàn lao động... Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, quản lí nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng điều khoản thi hành
(Pháp luật; Tiền lương; Luật bảo hiểm xã hội; Bộ luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24125. NGUYỄN THÀNH VĂN
    Chính sách đối ngoại trung lập của Campuchia giai đoạn 1953-1970/ Nguyễn Thành Văn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 250tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 232-248
    ISBN: 9786048034436
    Tóm tắt: Trình bày về chính sách đối ngoại của Campuchia: Bối cảnh lựa chọn và thực hiện; phân tích quá trình hình thành, nội dung, mục tiêu và thực hiện triển khai chính sách; đặc điểm và hệ quả của chính sách nói chung và với kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam
(Chính sách đối ngoại; 1953-1970; ) [Campuchia; Việt Nam; ]
DDC: 327.5960597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45862. VŨ DƯƠNG HUÂN
    Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam/ Vũ Dương Huân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 371tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 361-366
    ISBN: 9786045738924
    Tóm tắt: Giới thiệu nhiều vấn đề trong công tác ngoại giao và chính sách đối ngoại theo quan điểm và những đúc kết từ quá trình nghiên cứu về về ngoại giao và các vấn đề quốc tế cuả tác giả: Phân tích chính sách đối ngoại, công tác ngoại giao truyền thống Việt Nam, tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh
(Chính sách đối ngoại; Ngoại giao; ) [Việt Nam; ]
DDC: 327.597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116654. Tìm hiểu chính sách quốc phòng toàn dân trong tình hình mới/ Vũ Đình Quyền s.t., hệ thống.- H.: Lao động, 2015.- 404tr.: ảnh, bảng; 27cm.
    ISBN: 9786045947296
    Tóm tắt: Tìm hiểu về chính sách quốc phòng toàn dân trong tình hình mới ở các bộ, ngành, địa phương. Giới thiệu luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các hướng dẫn thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng không nhân dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc...
(Chính sách; Quốc phòng toàn dân; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Quyền--s.t., hệ thống; ]
DDC: 343.5970102638 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55318. HUỲNH NGỌC ĐÁNG
    Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa/ Huỳnh Ngọc Đáng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 225tr.; 24cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786045863565
    Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử di cư và sự hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Tổng kết một cách hệ thống về chính sách đối với người Hoa của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thời Lý Trần trở về trước cho đến từ sau Minh thuộc đến đầu triều Nguyễn và của triều Nguyễn nói riêng
(Lịch sử trung đại; Chính sách; Người Hoa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.702 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504151. ĐẶNG VĂN HƯỜNG
    Dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta: Hỏi - Đáp: Sách tham khảo/ Đặng Văn Hường.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016.- 152tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045122488
    Tóm tắt: Gồm 3 phần với 41 câu hỏi: Dân tộc (9 câu hỏi); tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta (27 câu hỏi); đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam (5 câu hỏi).
(Dân tộc; Sách hỏi đáp; Sách tham khảo; ) [Việt Nam; ] {Chính sách dân tộc; } |Chính sách dân tộc; |
DDC: 305.8009597 /Price: 38000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68775. PHAN THỊ ANH THƯ
    Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI/ Phan Thị Anh Thư.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- XV, 260tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 239-252. Phụ lục: tr. 253-258
    ISBN: 9786047354399
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á. Những nội dung chủ yếu và một số nhận xét về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á
(Chính sách đối ngoại; ) [Hàn Quốc; Đông Bắc Á; ]
DDC: 327.519505 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70430. LÊ VIẾT DUYÊN
    Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016: Sách chuyên khảo/ Lê Viết Duyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 228tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 213-223
    ISBN: 9786045733615
    Tóm tắt: Phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam, quá trình điều chỉnh, phát triển cả về tư duy, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của nước ta với ASEAN trong 30 năm đổi mới; đánh giá triển vọng và kiến nghị về chính sách của Việt Nam trong 10 năm tới
(Chính sách đối ngoại; 1986-2016; ) [Việt Nam; ASEAN; ]
DDC: 327.597059 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65803. TÔ THỊ ÁNH DƯƠNG
    Sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ: Tác động và hàm ý chính sách: Sách chuyên khảo/ Tô Thị Ánh Dương.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 231tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
    Phụ lục: tr. 197-221. - Thư mục: tr. 222-231
    ISBN: 9786049449628
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan, trọng tâm cải cách trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ của Trung Quốc; chiến lược quốc tế hoá đồng nhân dân tệ và các sáng kiến tài chính của Trung Quốc và tác động của sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ: giải pháp và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam
(Chính sách; Tài chính; Tiền tệ; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 332.0951 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70543. ĐỖ PHÚ HẢI
    Tổng quan về chính sách công/ Đỗ Phú Hải.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 382tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 373-380
    ISBN: 9786045733431
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về chính sách công: khái niệm, bản chất, mục đích, nguyên tắc của chính sách công, chu trình chính sách công, quá trình xây dựng chính sách công... và một số phân tích chính sách chuyên ngành ở Việt Nam
(Chính sách công; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.609597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84359. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam/ Trần Ngọc Ngoạn (ch.b.), Hà Huy Ngọc, Nguyễn Song Tùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 235tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 230-234
    ISBN: 9786045718339
    Tóm tắt: Khái quát những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tăng trưởng xanh; phân tích các cơ chế, chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam; quá trình thực hiện chính sách và thực trạng một số ngành kinh tế xanh ở Việt Nam; đưa ra một số kiến nghị về chính sách thực thi chiến lược tăng trưởng xanh Quốc gia
(Chính sách; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] {Tăng trưởng xanh; } |Tăng trưởng xanh; | [Vai trò: Hà Huy Thành; Phạm Thị Trầm; Trần Ngọc Ngoạn--ch.b.; Hà Huy Ngọc; Nguyễn Song Tùng; ]
DDC: 338.959707 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99209. NGUYỄN QUANG TUẤN
    Chính sách thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Tuấn.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 147tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
    Thư mục: tr. 141-146
    ISBN: 9786046708278
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển. Chính sách nhà nước trong việc thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Thực trạng thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển sử dụng ngân sách nhà nước. Phân tích các yếu tố cơ bản tác động đến thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Giải pháp thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển của các tổ chức khoa học và công nghệ
(Thương mại hoá; Khoa học công nghệ; Kết quả nghiên cứu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 609.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.