Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 51.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142669. Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ.- H.: Giao thông Vận tải, 2014.- 226tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    ISBN: 9786047602520
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải sau Cách mạng tháng Tám. Giao thông vận tải trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 cùng một số bài bài học kinh nghiệm...
(Giao thông vận tải; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 354.7609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học210326. BÙI ĐỨC TUỆ
    Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến công trường 111/ B.s.: Bùi Đức Tuệ (ch.b.), Nguyễn Tiến Năng, Nguyễn Đình Toản.- H.: Thanh niên, 2009.- 171tr., 3tr. ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Liên lạc đơn vị Truyền thống hai đội 34 và 40 đoàn TNXP (XP)
    ISBN: 8935068010048
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hai đội 30 và 40 Đoàn Thanh niên xung phong từ chiến dịch Điện Biên Phủ, đến mở đường chiến lược công trường 111
(Thanh niên xung phong; Lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Năng--b.s.; Nguyễn Đình Toản--b.s.; ]
DDC: 959.7041 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269773. LÊ TRỌNG TẤN
    Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 285tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của cố đại tướng Lê Trọng Tấn về cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang hồi kí của cố đại tướng về chiến dịch Điện Biên Phủ
(Chiến dịch Đông Xuân; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490209. Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ/ Đồng Khắc Thọ,...[và những người khác] ; Sưu tầm, tuyển chọn: Sông Lam, Dũng Quyết.- Hà Nội: Văn học, 2014.- 171tr.; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Tóm tắt: Bác Hồ với Điện Biên Phủ qua một số bài nói và viết của Người và qua một số công trình nghiên cứu và hồi ức của cán bộ, chiến sĩ
Hồ Chí Minh; (Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; V.Xuân; Văn Anh; Hoàng Đăng Vinh; Dũng Quyết; Trần Văn Lợi; Đồng Khắc Thọ; ]
DDC: 959.7041 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269776. HOÀNG VĂN THÁI
    Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 355tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết của đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang hồi ức và những kỉ niệm của đại tướng về chiến dịch Điện Biên Phủ
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử; Chiến dịch Đông Xuân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học270331. ĐỖ THIỆN
    Tiếng sấm Điện Biên Phủ: Dư luận thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ/ Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh.- In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 423tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 412-421
    Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến của chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, tác động đối với thế giới, sự khâm phục của thế giới đối với Đảng ta, nhân dân ta
(Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Kim Khánh; ]
DDC: 959.7041 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490238. Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ/ Sưu tầm, tuyển chọn: Sông Lam, Dũng Quyết.- Hà Nội: Văn học, 2014.- 131tr.; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp hoạt động cách mạng của các tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Bằng Giang, Lê Liêm, Hoàng Minh Thảo,...
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Quân đội; Tướng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dũng Quyết; Sông Lam; ]
DDC: 355.00922 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129032. Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện/ Đặng Việt Thuỷ s.t., tuyển chọn.- H.: Văn học, 2014.- 307tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 303
    Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện quan trọng mang tính chỉ đạo chiến lược đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
(Lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Văn kiện; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Việt Thuỷ--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 959.7041 /Price: 77000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131282. HOÀNG MINH PHƯƠNG
    Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ/ Hoàng Minh Phương.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 192tr.; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Phụ lục: tr. 167-192
    Tóm tắt: Trình bày về sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực, những chỉ đạo chiến lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
(Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131791. PHẠM HUY DƯƠNG
    Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ/ S.t., b.s.: Phạm Huy Dương, Nguyễn Văn Minh, Đậu Xuân Luận.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 197tr.; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Thư mục: tr. 188-192
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và đáp về chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và quá trình chuẩn bị của chiến dịch Điện Biên Phủ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ, một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ
(Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Minh--s.t., b.s.; Đậu Xuân Luận--s.t., b.s.; ]
DDC: 959.7041 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học268766. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 563tr., 9tr. ảnh; 27cm.
    Tóm tắt: Một số bài viết, tác phẩm của đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích hình thái chiến sự mùa hè năm 1953, âm mưu mới của địch và kế hoạch quân sự Nava, tình hình và chủ trương tác chiến của ta, diễn biến... về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Một số tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử và Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Lịch sử hiện đại; Chiến dịch Điện Biên Phủ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 275000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131334. VŨ NHƯ KHÔI
    Chiến dịch Điện Biên Phủ - Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam/ Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 251tr.; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Thư mục: tr. 246-250
    Tóm tắt: Trình bày quá trình Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tiếp đến lãnh đạo thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ
(Lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Hữu; Trần Thị Thái; ]
DDC: 959.7041 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269381. PHẠM CHÍ NHÂN
    Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ/ Phạm Chí Nhân.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 262tr.; 19cm.
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131330. NGUYỄN VĂN THIẾT
    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sự kiện - Con số/ S.t., b.s.: Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân Thành.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 258tr.: bảng; 21cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Thư mục: tr. 256-257
    Tóm tắt: Trình bày tình hình chuẩn bị chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Sơ lược những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ (1945-1954)
(Sự kiện; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Xuân Thành--s.t., b.s.; ]
DDC: 959.7041 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131781. VÕ NGUYÊN GIÁP
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp.- In lần thứ 2, có sửa chữa.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 615tr.: tranh vẽ, ảnh; 24cm.- (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, tác phẩm và những lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ. Giới thiệu một số tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041 /Price: 222000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269685. Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ/ Trần Trọng Trung s.t., chọn lọc.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 633tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đảng uỷ Quân sự Trung ương. Bộ Quốc phòng
    Tóm tắt: Quá trình tiến hành sự chỉ đạo của Tổng quân uỷ và Bộ Quốc phòng trong quá trình các chiến trường chuẩn bị xây dựng đề án quân sự Thu Đông 1953. Những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong đợt 2 của chiến cuộc trên chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước (1/1954 - 5/1954)
(Chiến thuật quân sự; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Trọng Trung--s.t., chọn lọc; ]
DDC: 959.7041 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661270. NGUYỄN VĂN THIẾT
    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sự kiện - Con số/ S.t, b.s.: Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân Thành.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 258tr.; 21cm..
    Thư mục: tr.256-257
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử; Việt Nam; ) [Vai trò: Lê Xuân Thành; ]
DDC: 959.7041 /Price: 65000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412250. ĐỖ THIỆN
    Tiếng sấm Điện Biên Phủ: Dư luận thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ/ Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh.- In lần 3, có sửa chữa bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 1984.- 439tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu diến biến của chiến cuộc Đông xuân 1953-1954 đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác động mạnh mẽ của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với thế giới. Khâm phục của thế giới đối với Đảng ta, nhân dân ta
{kháng chiến chống pháp; giai đoạn 1953-1954; chiến cuộc đông xuân; chiến dịch điện biên phủ; } |kháng chiến chống pháp; giai đoạn 1953-1954; chiến cuộc đông xuân; chiến dịch điện biên phủ; | [Vai trò: Đinh Kim Khánh; ]
DDC: 959.7042 /Price: 16,0d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học670940. VŨ NHƯ KHÔI
    Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và tài trí Việt Nam/ Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái.- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2014.- 251 tr.; 21 cm.
    tr.246-250
(Chiến tranh Đông Dương, 1946-1954; Điện Biên Phủ, trận đánh, Điện Biên Phủ, Việt Nam, 1954; Chiến dịch; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Hữu; Trần Thị Thái; ]
DDC: 959.7041 /Price: 63.000đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138198. HỮU MAI
    Không phải huyền thoại: Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ/ Hữu Mai.- Tái bản lần thứ 8.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014.- 569tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 560-561
    ISBN: 9786041007659
    Tóm tắt: Giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch Điện Biên Phủ. Những ưu tư và sức ép mà Đại tướng phải mang trên vai khi nhận trọng trách làm Tổng tư lệnh
Võ Nguyên Giáp; (Sự nghiệp; Tiểu sử; )
DDC: 959.704092 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.