Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 61.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54901. BÙI VĂN NGHIÊM
    Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 258tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 198-212. - Phụ lục: tr. 213-255
    ISBN: 9786049622076
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(Lãnh đạo; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỉnh ủy; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Trung Ý; ]
DDC: 338.1095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121467. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh/ B.s.: Đào Duy Huân, Lương Minh Cừ (ch.b.), Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 263tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 257-259
    ISBN: 9786045720233
    Tóm tắt: Trình bày về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế; khái quát một số kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia, lãnh thổ, thành phố; đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và thúc đẩy theo hướng cạnh tranh
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Nguyễn Tấn Hưng--b.s.; Phan Văn Thăng--b.s.; Lương Minh Cừ--ch.b.; Đào Duy Huân--ch.b.; Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư--b.s.; ]
DDC: 338.959779 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620192. Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế/ Trần Xuân Kiên, Ninh Văn Hiệp (ch.b).- H: Thanh niên, 2002.- 93tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những câu hỏi và trả lời vấn đề xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi Việt Nam. Các chủ trương, chính sách, giải pháp và phương hướng chỉ đạo của Chính phủ
(Cơ cấu kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; ) [Vai trò: Ninh Văn Hiệp; Trần Xuân Kiên; ]
DDC: 338.95975 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674140. LÊ ĐÌNH THẮNG
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ PGS.TS. Lê Đình Thắng chủ biên.- H.: Nông Nghiệp, 1998.- 267 tr.; 19 cm..
{Nông Nghiệp; kinh tế; nông thôn; } |Nông Nghiệp; kinh tế; nông thôn; |
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học352837. NGUYỄN CÚC
    Tác động của nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Cúc (ch.b), Nguyễn Văn Đỉnh, Hồ Văn Vĩnh...- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 233tr; 19cm.
    Tóm tắt: Vai trò nhà nước đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh nghiệm của một số nước công nghiệp mới Châu á trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực trạng tác động của nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta trong những năm qua. Đổi mới hoàn thiện chính sách mhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
{chính sách kinh tế; Việt Nam; Cơ cấu kinh tế; } |chính sách kinh tế; Việt Nam; Cơ cấu kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Văn Đỉnh; Kim Văn Chính; Hồ Văn Vĩnh; Ngô Quang Minh; Đặng Ngọc Lợi; ]
DDC: 330.9597 /Price: 15500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99618. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội: Những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Hà Văn Tuấn, Tạ Văn Nam....- H.: Lý luận Chính trị, 2016.- 358tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 353-354
    ISBN: 9786049016998
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm, khắc phục hạn chế và gỡ bỏ những rào cản làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Miền núi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tạ Văn Nam; Lê Quốc Lý--ch.b.; Lê Quốc Bang; Hà Văn Tuấn; Phạm Thị Khanh; ]
DDC: 338.95971 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học360797. LÊ ĐÌNH THẮNG
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - những vấn đề lý luận và thực tiễn/ B.s: Lê Đình Thắng (ch.b), Nguyễn Hữu Hải, Ngô Đức Cát...- H.: Nông nghiệp, 1998.- 267tr : bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Khái niệm, đặc trưng và các loại cơ cấu kinh tế nông thôn. Kinh nghiệm xây dựng cơ cấu kinh tế nông thôn ở một số nước và vùng lãnh thổ. Thực trạng, quan điểm, phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Việt Nam
{nông thôn; cơ cấu kinh tế; Việt Nam; thế giới; Kinh tế nông nghiệp; } |nông thôn; cơ cấu kinh tế; Việt Nam; thế giới; Kinh tế nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Đình Long; Dương Ngọc Thí; Ngô Đức Cát; Nguyễn Hữu Hải; ]
DDC: 333.20 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học652610. LÊ ĐÌNH THẮNG
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn- những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Lê Đình Thắng.- H.: Nông nghiệp, 1998.- 68tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở khoa học về cơ cấu kinh tế nông thôn, kinh nghiệm xây dựng cơ cấu kinh ế nông thôn ở 1 số nước và vùng lãnh thổ, thực trạng cơ cấu, các quan điểm, phương hưàng mục tiêuvà các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ông thôn ở Việt Nam
(Cơ cấu kinh tế; Kinh tế; Lý luận; Nông thôn; việt nam; ) [Vai trò: Lê Đình Thắng; ]
DDC: 338.1 /Price: 5b /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349717. ĐỖ HOÀI NAM
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam/ Đỗ Hoài Nam ch.b.- H.: Khoa học xã hội, 1996.- 547tr; 20cm.
    ĐTTS ghi:... Viện kinh tế học
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thế giới về chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế. Đặc điểm phát triển kinh tế khu vực châu a - thái Bình dương và tác động cơ cấu của kinh tế đến các nước đi sau trong khu vực
{quản lý kinh tế; cơ cấu kinh tế; kinh tế; chính sách kinh tế; việt nam; } |quản lý kinh tế; cơ cấu kinh tế; kinh tế; chính sách kinh tế; việt nam; | [Vai trò: Trần Đình Thiên; Bùi Tất Thắng; Lê Văn Châu; Nguyễn Kế Tuấn; Phí Mạnh Hồng; ]
DDC: 330.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502483. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía bắc hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý chủ biên...[et. al.].- Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2016.- 358 tr.; 21 cm..
{Kinh tế; Miền núi phía bắc; Việt Nam; Xã hội; } |Kinh tế; Miền núi phía bắc; Việt Nam; Xã hội; |
DDC: 331.15971 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541269. LƯƠNG MINH CỪ
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020/ Lương Minh Cừ, Đào Duy Huân, Phạm Đức Hải (ch.b.).- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 423tr: minh hoạ; 26cm.
    Thư mục: tr. 423
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay. Qua đó, nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh: đánh giá hiện trạng và giải pháp, chuyển đổi khu vực kinh tế và mô hình kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tái cấu trúc doanh nghiệp...
(Chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Cạnh tranh; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Phạm Đức Hải--ch.b.; Đào Duy Huân--ch.b.; ]
DDC: 338.959779 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462630. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới/ Biên soạn: Lê Du Phong, Nguyễn Thành Độ.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999.- 344tr.; 20cm.
    Trường Đại học kinh tế quốc dân.Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển
    Tóm tắt: Luận cứ khoa học chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta, một số vùng và thành phần kinh tế từ 1991 đến 1997.
[Việt Nam; ] {Cơ cấu kinh tế; Quản lí kinh tế; Kinh tế thế giới; Kinh tế khu vực; } |Cơ cấu kinh tế; Quản lí kinh tế; Kinh tế thế giới; Kinh tế khu vực; | [Vai trò: Lê Du Phong; Nguyễn Thành Độ; ]
DDC: 338.9597 /Price: 31.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700814. PGS.TS LÊ ĐÌNH THẮNG
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn- những vấn đề lý luận và thực tiễn: TH191PL/ PGS.TS Lê Đình Thắng.- H.: Nông nghiệp, 1998.- 268tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế nông thôn và gợi mở những vấn đề thực tiễn mà nông thôn nước ta đang đặt ra.
(Kinh tế; Nông thôn; ) [Vai trò: PGS.TS Lê Đình Thắng; ]
/Nguồn thư mục: [BDIHNH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699902. LÊ QUỐC LÝ (CH.B.)
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội: Những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Hà Văn Tuấn, Tạ Văn Nam....- 358 tr.: bảng; 21 cm..
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm, khắc phục hạn chế và gỡ bỏ những rào cản làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
{Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Miền núi; Việt Nam; Sách chuyên khảo; } |Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Miền núi; Việt Nam; Sách chuyên khảo; | [Vai trò: Lê Quốc Lý (ch.b.); Hà Văn Tuấn; Tạ Văn Nam...; ]
DDC: 338.95971 /Price: 10.000đ.- 611b. /Nguồn thư mục: [KGIABI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453509. VIẾT HIỀN
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa: Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025/ Viết Hiền.- Bình Định: Báo Bình Định, 2020.- tr.5: hình ảnh; 40cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu mô hình khuyến công hiệu quả đem lại năng suất, thu nập cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn chiếm khoảng 20% (tương đương 16.000 tỷ đồng)...theo chỉ tiêu chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 với xu thế lao động theo hướng công nghiệp hóa.
(Công nghiệp hóa; Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế địa phương; ) [Bình Định; ] {Khuyến công; } |Khuyến công; |
DDC: 338.6 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504768. LÊ QUỐC LÝ
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý.- Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2017.- 358tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm, khắc phục hạn chế và gỡ bỏ những rào cản làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Miền núi; Sách chuyên khảo; ) [VIệt Nam; ]
DDC: 338.95971 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442049. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội: Những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2017.- 358tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 353-354
    ISBN: 9786049016998
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm, khắc phục hạn chế và gỡ bỏ những rào cản làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Miền núi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc Bang; Lê Quốc Lý; Hà Văn Tuấn; Phạm Thị Khanh; Tạ Văn Nam; ]
DDC: 338.95971 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92561. ĐỖ THỊ THANH LOAN
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đỗ Thị Thanh Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 307tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 292-302
    ISBN: 9786045723937
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế những năm gần đây. Quan điểm, định hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế
(Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Hội nhập kinh tế; Nông nghiệp; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 338.1095973 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535269. PHẠM THỊ KHÁNH
    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Phạm Thị Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 178tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam;...
(Cơ cấu kinh tế; Hiện đại hoá; Nông thôn; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.1 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học250633. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Trương Thị Minh Sâm (ch.b.), Lê Quốc Sử, Trần Trọng Khuê...- H.: Khoa học xã hội, 2007.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Trung tâm Kinh tế
    Thư mục: tr. 221-226
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại. Trình bày về đặc điểm, thực trạng, dự báo phương hướng, và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh
(Kinh tế dịch vụ; Quản lí kinh tế; ) [Tp. Hồ Chí Minh; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc Sử; Trương Thị Minh Sâm--ch.b., tác giả; Văn Minh Tân; Trần Trọng Khuê; Trần Xuân Kiêm; ]
DDC: 338.4 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.