Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2335.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94618. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam/ Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 951tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
    ISBN: 9786045726167
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
(Đạo đức; Người Việt Nam; Nhân cách; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Vinh; Lê Thanh Phong; Đinh Xuân Dũng; Trương Tấn Sang; Lê Khả Phiêu; ]
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99474. VŨ TIẾN KỲ
    Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên/ Vũ Tiến Kỳ nghiên cứu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 559tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 487-548. - Thư mục: tr. 549-551
    ISBN: 9786045369319
    Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, địa lí tỉnh Hưng Yên. Tìm hiểu tập tục chăm sóc bảo vệ con người; khẳng định thân phận, vai trò của con người trong gia đình và cộng đồng làng - xã cũng như tập tục tôn vinh con người tại đây
(Bảo vệ; Phong tục; Làng xã; Văn hoá dân gian; Con người; ) [Hưng Yên; ]
DDC: 390.0959733 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119038. VŨ KIM BIÊN
    Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người/ Vũ Kim Biên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 190-203
    ISBN: 9786049027253
    Tóm tắt: Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...
(Nông nghiệp; Công cụ lao động; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 631.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142288. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG
    Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại/ Nguyễn Đình Thống.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Chính trị Quốc gia ; Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 136tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 132-134
    ISBN: 9786045703625
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu
Võ Thị Sáu; (Hoạt động cách mạng; Tiểu sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7041092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492468. Dương Bá Trạc - con người và thơ văn/ Biên soạn: Chương Thâu.- Tái bản có bổ sung.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 427tr.: ảnh chân dung; 24cm.- (Tủ sách Danh nhân yêu nước)
    ISBN: 8935075927025
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về thân thế, sự nghiệp cách mạng cũng như văn học của Nguyễn Bá Trạc. Tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm nhiều thể loại khác nhau: Thơ, văn vần, văn xuôi, thảo luận, kí, truyện.
Dương Bá Trạc; (Nhân vật lịch sử; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chương Thâu; ]
DDC: 895.922832 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70372. SÁNDOR, MÁRAI
    Lời cỏ cây: Bàn về thân phận con người trong cuộc đời/ Márai Sándor ; Nguyễn Hồng Nhung dịch.- H.: Lao động, 2017.- 219tr.; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Hungari: Füves Könyv
    ISBN: 9786045978177
(Văn học hiện đại; ) [Hungari; ] [Vai trò: Nguyễn Hồng Nhung--dịch; ]
DDC: 894.51143 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36646. TRẦN NGỌC TRÁC
    Duyên nợ Đà Lạt: Viết về vùng đất và con người của các dân tộc gắn bó với mảnh đất Đà Lạt/ Trần Ngọc Trác.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 711tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 699-703
    ISBN: 9786049842030
    Tóm tắt: Giới thiệu về thành phố ngàn hoa thơ mộng Đà Lạt cùng những gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu và những chính khách đã từng gắn bó và làm nên diện mạo đáng tự hào của thành phố Đà Lạt từ xa xưa, từ hôm qua cho đến hôm nay như: Alexandre Yersin, Hoàng hậu Nam Phương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...; các ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly...; hoạ sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Thị, Đinh Cường...; nhà văn, nhà thơ Hàn Mạc Tử, Bùi Giảng, Nhất Linh...
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71964. ĐỖ TRỌNG KHƠI
    Trần trụi con người: Tập truyện ngắn chọn lọc/ Đỗ Trọng Khơi.- H.: Phụ nữ, 2017.- 319tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045641262
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học187735. Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam= Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpe. T.1/ B.s.: Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt (ch.b.), Đậu Văn Nam....- H.: Từ điển Bách khoa, 2010.- 969tr.: minh hoạ; 27cm.
    ISBN: 9786049002236
    Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 2 vạn mục từ tiếng Việt, phản ánh các lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam như: lịch sử, địa lí, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế, giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động thực vật...
(Đất nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Chiển--ch.b.; Trịnh Tất Đạt--ch.b.; Đậu Văn Nam--b.s.; Giang Thiệu Thanh--b.s.; Nam Hải--b.s.; ]
DDC: 915.97003 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học187736. Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt Nam= Encyclopedia of Việt Nam: Country and peolpe. T.2/ B.s.: Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt (ch.b.), Đậu Văn Nam....- H.: Từ điển Bách khoa, 2010.- 1047tr.: minh hoạ; 27cm.- (Thư mục cuối chính văn)
    ISBN: 9786049002236
    Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 2 vạn mục từ tiếng Việt, phản ánh các lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam như: lịch sử, địa lí, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế, giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động thực vật...
(Đất nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trịnh Tất Đạt--ch.b.; Đậu Văn Nam--b.s.; Giang Thiệu Thanh--b.s.; Nam Hải--b.s.; Nguyễn Văn Chiển--ch.b.; ]
DDC: 915.97003 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học499831. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 253-260
    ISBN: 9786045729205
    Tóm tắt: Trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước. Định hướng học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới
(Phát triển; Con người; Văn hóa; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng; ) [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hưởng--b.s.; Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Hữu--b.s.; Nguyễn Văn Thanh--b.s.; Đặng Văn Sánh--ch.b.; ]
DDC: 306.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68772. MICHAELS, J. C.
    Bụng lửa: Hành trình khám phá tư duy con người/ J. C. Michaels ; Hoàng Thị Thuỳ dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 290tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Firebelly: A journey into the heart of thinking
    ISBN: 9786042085915
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Hoàng Thị Thuỳ--dịch; ]
DDC: 813.6 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440813. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng/ Biên soạn: Nguyễn Bá Dương (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 263tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 253-260
    ISBN: 9786045729205
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới hiện nay
(Văn hoá; Con người; Văn kiện đại hội; Đại hội 7; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hưởng; Nguyễn Văn Hữu; Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Bá Dương; Đặng Văn Sánh; ]
DDC: 306.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452291. NGÔ VĂN BAN
    Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam: Dân tộc Kinh (Việt). T.4 ; Q.2/ Ngô Văn Ban s.t., b.s..- H.: Mỹ thuật, 2017.- 559 tr.: bảng, tranh vẽ; 21 cm.
    Phụ lục: tr. 541-548
    ISBN: 9786047867721
    Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố... của một số dân tộc ít người ở nước ta
(Chân dung; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Con người; Con người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học596278. Lê Đại - con người và thơ văn/ B.s.: Chương Thâu, Tôn Long.- Tái bản có sữa chữa và bổ sung.- H.: Văn hóa Thông tin, 2012.- 392tr.: ảnh chân dung; 24cm.
    ISBN: 8935075927032
(Lê Đại (1875-1951); Việt Nam; Tác phẩm; Nhà thơ; ) [Vai trò: Chương Thâu; ]
DDC: 895.922132 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học669635. CHƯƠNG CHÂU
    Lê Đại con người và thơ văn/ Chương Châu, Tôn Long biên soạn.- Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2012.- 392tr.; 24cm..- (Tủ sách danh nhân yêu nước)
    ISBN: 8935075927032
{Lê Đại; Tác phẩm; Việt nam; } |Lê Đại; Tác phẩm; Việt nam; |
DDC: 895.9221 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90366. PHẠM MẬU TUYỂN
    Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta/ Phạm Mậu Tuyển.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 210tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 201-207
    ISBN: 9786045714416
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về con người và sự hình thành con người mới. Những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng quá trình hình thành con người mới. Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay
(Con người mới XHCN; ) [Việt Nam; ]
DDC: 301.09597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63161. CLOTAIRE, RAPAILLE
    Mật mã văn hoá: Giải mã động cơ mua bán và cách sống của con người trên thế giới/ Clotaire Rapaille ; Tương Phùng dịch.- H.: Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 331tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The culture code
    ISBN: 9786045971116
    Tóm tắt: Đưa ra những quan điểm mới để khám phá những mật mã quan trọng, có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới mà chúng ta đang sống: Những nỗi đau lớn dần của một nền văn hoá vị thành niên, sống trên trục dọc, tồn tại là trên hết, làm việc để sống, không bao giờ là đủ, vượt ra khỏi lập trình sinh học...
(Hành vi; Tiêu dùng; Nhận thức; Văn hoá; Dân tộc học; ) [Vai trò: Tương Phùng--dịch; ]
DDC: 305.8 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97791. Vấn đề xây dựng phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 253-260
    ISBN: 9786045729205
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới hiện nay
(Văn hoá; Con người; Văn kiện đại hội; Đại hội 7; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Thanh--b.s.; Nguyễn Văn Hữu--b.s.; Nguyễn Mạnh Hưởng--b.s.; Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Đặng Văn Sánh--ch.b.; ]
DDC: 306.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686576. NGÔ VĂN BAN
    Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam [dân tộc Kinh Việt]. T.4, : Q.1 // Ngô Văn Ban.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2017.- 575 tr.: hình vẽ; 21 cm.
    Đầu trang tên sách ghi : Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047867714
(Người Việt; Người Việt; Văn hóa dân gian; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.