Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 96.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135878. LINH NGA NIÊ KDAM
    Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên/ Linh Nga Niê KDam.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 283tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 277-280
    ISBN: 9786045015353
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống ở Tây Nguyên: nghề dựng nhà, trang trí nóc nhà & đan lát mây tre, nghề dệt, nghề rèn, nghề làm gốm, nghề chế tác đá... Trình bày vai trò của nghề thủ công trong đời sống cộng đồng quá khứ và hiện đại
(Nghề thủ công truyền thống; Dân tộc thiểu số; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 680.95976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115869. HÀ XUÂN HƯƠNG
    Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc/ Hà Xuân Hương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 190tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-164. - Phụ lục: tr. 165-187
    ISBN: 9786049027840
    Tóm tắt: Khái quát về dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Vai trò qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc
(Văn hoá dân gian; Lễ hội truyền thống; Dân tộc Tày; ) [Đông Bắc Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77402. HOÀNG TUẤN CƯ
    Lễ hội truyền thống dân tộc Tày huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn: Khảo sát, nghiên cứu, giới thiệu/ Hoàng Tuấn Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 264-295. - Thư mục: tr. 297-298
    ISBN: 9786045395936
    Tóm tắt: Giới thiệu về một số lễ, nghi lễ, lịch sử, nội dung của một số lễ hội truyền thống dân tộc Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: lễ hội Lồng Rống (xã Quỳnh Sơn), lễ hội Ná Nhèm (xã Trấn Yên)
(Lễ hội truyền thống; Dân tộc Tày; ) [Lạng Sơn; Việt Nam; ]
DDC: 394.26959711 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504835. NGUYỄN VĂN KỂ
    May Ngần Byoóc Láp: Truyện thơ dân gian dân tộc Tày: Sưu tầm, giới thiệu/ Nguyễn Văn Kể.- Hà Nội: Hội nhà văn, 2017.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045394861
    Tóm tắt: Gồm 3 mục: Truyện thơ May Ngần Byoóc Láp - Lời Tày; Truyện thơ May Ngần Byoóc Láp - Lời Việt; Tóm tắt nội dung truyện thơ May Ngần Byoóc Láp
(Người Tày; Thơ dân gian Tày; Văn hóa dân gian; )
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78339. HOÀNG THỊ NHUẬN
    Đồng dao dân tộc Tày/ Nghiên cứu: Hoàng Thị Nhuận, Nông Thị Huế.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 270tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 253-264
    ISBN: 9786045394762
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tộc người Tày, văn học dân gian và đồng dao Tày ở Việt Nam. Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của đồng dao Tày
(Văn học dân gian; Dân tộc Tày; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nông Thị Huế--nghiên cứu; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122416. TRẦN TRÍ DÕI
    Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày - Thái/ S.t., giải nghĩa, chuyển dịch: Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun, Vương Toàn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 287tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046237150
(Dân tộc Thái; Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vi Khăm Mun--s.t., giải nghĩa, chuyển dịch; Vương Toàn--s.t., giải nghĩa, chuyển dịch; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95426. TRẦN VĂN HÀ
    Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hoá ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ-me (1980-1983)/ Ch.b.: Trần Văn Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 399tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Thư mục: tr. 395-399
    ISBN: 9786049447754
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và phân tích sơ khởi dữ liệu điều tra kinh tế gia đình và gia đình các dân tộc 1980-1983. Phân tích kết quả dữ liệu điều tra của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ-me về kinh tế gia đình; tình trạng hôn nhân, cơ cấu và quan hệ gia đình; quan hệ dân tộc; hoạt động và hưởng thụ văn hoá; sử dụng ngôn ngữ
(Kết quả điều tra; Dân tộc thiểu số; Xã hội học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Bình--ch.b.; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 102000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195651. TRIỀU ÂN
    Tục cưới xin của dân tộc Tày/ Triều Ân, Hoàng Quyết.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 216tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Tày
    ISBN: 9786046201304
    Tóm tắt: Trình bày những nét văn hoá đẹp trong tục cưới xin, lễ cưới hỏi của dân tộc Tày ở Việt Nam và một số lời thơ quan lang, pả mẻ (hát đưa dâu)
(Phong tục cổ truyền; Dân tộc Tày; Hôn lễ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Quyết; ]
DDC: 392.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135328. HOÀNG TRIỀU ÂN
    Thành ngữ - tục ngữ ca dao dân tộc Tày/ S.t., b.s.: Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 710tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015575
(Văn học dân gian; Dân tộc Tày; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Quyết--s.t., b.s.; ]
DDC: 398.99591 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487492. Khoả quan những khúc hát lễ hội dân gian dân tộc Tày/ Biên soạn: Hoàng Thị Cành(ch.b), Ma Văn Hàn, Hoàng Ngọc Hổi.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 489tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046400052
(Văn hoá dân gian; Lễ hội dân gian; Khúc hát lễ hội; Dân tộc Tày; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mai Văn Hàn; Hoàng Thị Cành; Hoàng Ngọc Hồi; ]
DDC: 398.809597 /Price: 49000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73563. LÈNG THỊ LAN
    Đồng dao và trò chơi trẻ em các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường và Tà Ôi/ Lèng Thị Lan.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 611tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 277-581. - Thư mục: 583-604
    ISBN: 9786047866939
    Tóm tắt: Giới thiệu đồng dao và trò chơi trẻ em các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ tương tác. Trình bày đặc điểm và nghệ thuật nội dung của đồng dao các dân tộc Tày - Nùng - Mường và Tà Ôi
(Trò chơi trẻ em; Đồng dao; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486965. Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày/ Hoàng Quyết chủ biên.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 260tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
(Dân tộc thiểu số; Dân tộc Tày; Từ điển; Văn học dân gian; Văn hóa cổ truyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Quyết; ]
DDC: 398.0959703 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40083. ĐẶNG HOÀNH LOAN
    Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.3: Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh/ B.s.: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 1175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
    ISBN: 9786047023912
    Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Tày; Hát then; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thuỷ Tiên; Phạm Minh Hương; ]
DDC: 398.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489183. TRIỆU THỊ MAI
    Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày/ Triệu Thị Mai, Triều Ân.- Hà Nội: Thời đại, 2012.- 893tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 883-887
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Tày - Việt
    ISBN: 9786049168789
(Văn học dân gian; Dân tộc Tày; Văn hoá dân gian; ) [Cao Bằng; Việt Nam; ] [Vai trò: Triều Ân; ]
DDC: 398.80959712 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486962. Truyện cổ và dân ca nghi lễ dân tộc Tày/ Vi Hồng sưu tầm, biên soạn.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 590tr.; 21cm.
    ĐTTS: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
(Dân tộc Tày; Nghi lễ; Văn hóa dân gian; ) [Việt Nam; ] {Nghi lễ truyền thống; } |Nghi lễ truyền thống; | [Vai trò: Vi Hồng; ]
DDC: 398.2095971 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541741. NGUYỄN THIÊN TỨ
    Lễ cấp sắc môn phái then nữ phía tây của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Thiên Tứ giới thiệu, s.t., b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2012.- 578tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047000036
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về then, lễ cấp sắc. Trình bày nội dung, vai trò xã hội, bản chất, ý nghĩa và giá trị của lễ kỳ yên giải hạn và lễ cấp sắc Bụt Tày phái nữ ở phía tây tỉnh Cao Bằng
(Dân tộc Tày; Nghi lễ; Tín ngưỡng dân gian; ) [Cao Bằng; ] {Lễ cấp sắc; } |Lễ cấp sắc; |
DDC: 398.0959712 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học515069. Mất tai mất tóc: Truyện cổ dân tộc Tày/ Lục Minh Thư tuyển chọn.- H.: Văn hoá thông tin, 2003.- 95 tr.; 19cm..- (Kho tàng cổ tích Việt Nam)
(Dân tộc; Truyện thiếu nhi; Tày; Văn học Việt Nam; )
DDC: 398.2 /Price: 10.000đ. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40082. ĐẶNG HOÀNH LOAN
    Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.2: Lời hát then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn/ B.s.: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 1587tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
    ISBN: 9786047023905
    Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then sa khoăn tẩu Long Vương, lễ then cấp sắc, lễ then pây thử, lễ then thôi tang, lễ then cầu hoa...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Tày; Hát then; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thuỷ Tiên--b.s.; Phạm Minh Hương--b.s.; ]
DDC: 398.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487542. Huyền thoại dân tộc Tày/ Sưu tầm, kể lại: Triều Ân.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 225tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046400370
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Dân tộc Tày; Sách song ngữ; } |Dân tộc Tày; Sách song ngữ; | [Vai trò: Triều Ân; ]
DDC: 398.209597 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40081. ĐẶNG HOÀNH LOAN
    Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.1: Âm nhạc then - Lời hát then các dân tộc Nùng, Thái/ B.s.: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 1079tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
    ISBN: 9786047023899
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về then, âm nhạc then. lời hát then dân tộc Nùng, Thái ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên và Lai Châu
(Văn hoá dân gian; Hát then; Dân tộc Thái; Dân tộc Nùng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thuỷ Tiên--b.s.; Phạm Minh Hương--b.s.; ]
DDC: 398.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.