Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 315.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121004. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 121tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 86-120
    ISBN: 9786046522836
    Tóm tắt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số
(Pháp luật; Chính sách; Dân tộc thiểu số; Việc làm; Dạy nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970767 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75495. Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí: Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề/ B.s.: Đàm Ngạn Phú (ch.b.), Đặng Chúc Hoa, La Thuận Minh (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Tăng Huy h.đ..- Tái bản lần 2.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2017.- 347tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 345-347
    ISBN: 9786049502408
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về truyền động cơ khí, cơ cấu cơ khí, các chi tiết cơ khí, thuỷ khí động lực, gia công tiện, gia công phay, gia công mài, gia công bào và gia công hàn nối
(Gia công cơ khí; ) [Vai trò: Đàm Ngạn Phú--ch.b.; Đặng Chúc Hoa--phó ch.b.; Vi Lực Huy--phó ch.b.; Tăng Huy--h.đ.; Nguyễn Văn Chử--dịch; La Thuận Minh--phó ch.b.; Quế Lệ--phó ch.b.; ]
DDC: 671.0711 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75532. Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa điện nhà: Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề/ B.s.: Âu Chí Bách (ch.b.), Sầm Khải Trung (phó ch.b.), Giả Cương Trọng... ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Bùi Đức Hùng h.đ..- H.: Bách khoa Hà Nội, 2017.- 227tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786049500862
    Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa đồ điện nhà công suất nhỏ phạm vi nhà ở, nhà bếp, nhà tắm, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, bếp điện từ và lò vi sóng
(Điện dân dụng; Thiết bị điện; Sửa chữa; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Chử--dịch; Bùi Đức Hùng--h.đ.; Đường Thành Tường--b.s.; Giả Cương Trọng--b.s.; Lôi Diễm Thu--b.s.; Âu Chí Bách--ch.b.; Sầm Khải Trung--phó ch.b.; ]
DDC: 621.310420711 /Price: 92000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75533. Phân biệt và hàn nối linh kiện, thiết bị điện tử: Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề/ B.s.: Đường Thành Tường (ch.b.), Âu Chí Bách (phó ch.b.), Ngô Quế Hải... ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Nguyễn Vũ Thanh h.đ..- H.: Bách khoa Hà Nội, 2017.- 314tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786049502057
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về phân biệt và kiểm tra linh kiện điện tử, phân biệt và đo kiểm tra linh kiện ứng dụng, phân biệt và đo kiểm tra mạch điện IC, kỹ thuật và thực tập hàn nối điện tử
(Linh kiện điện tử; Thiết bị điện tử; ) [Vai trò: Lôi Diễm Thu; Nguyễn Văn Chử--dịch; Nguyễn Vũ Thanh--h.đ.; Ngô Quế Hải; Giả Vĩ; Đường Thành Tường--ch.b.; Âu Chí Bách--phó ch.b.; ]
DDC: 621.38150711 /Price: 126000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75972. Thao tác điện và hàn nối mạch điện tử: Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề/ Nha Phượng Lợi (ch.b.), Vị Sâm, La Thuận Minh (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Nguyễn Vũ Thanh h.đ..- H.: Bách khoa Hà Nội, 2017.- 259tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786049389856
    Tóm tắt: Bao gồm các nội dung về dùng điện an toàn, thao tác cơ bản thợ điện, sử dụng đồng hồ kiểm tra thường dùng, lắp đặt chiếu sáng và đường dây phân phối điện, vận hành và điều khiển điện cùng kỹ thuật hàn nối sản phẩm điện tử
(Điện; Mạch điện tử; Thao tác; Hàn; Nối mạch; ) [Vai trò: Đàm kỳ Nghị--b.s.; Vương Tô--phó ch.b.; La Thuận Minh--phó ch.b.; Vị Sâm--phó ch.b.; Nha Phương Lợi--ch.b.; Nguyễn Vũ Thanh--h.đ.; Nguyễn Văn Chử--dịch; ]
DDC: 621.310712 /Price: 104000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171268. Mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.- H.: Lao động Xã hội, 2011.- 319tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Thư mục: tr. 313-317
    Tóm tắt: Khái quát về việc làm và nhu cầu dạy nghề cho lao động ở khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất. Xây dựng mô hình dạy nghề cho lao động và vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất
(Đất nông nghiệp; Chuyển đổi; Mô hình; Dạy nghề; Việc làm; )
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học236044. Hỏi đáp về Luật Dạy nghề.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 110tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giải đáp các điều trong Luật Dạy nghề và các văn bản pháp luật hiện hành về dạy nghề
(Nghề nghiệp; Luật giáo dục; )
DDC: 344.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480400. PHẠM THANH ĐƯỜNG
    Dạy và học nghề điện tử kỹ thuật số: Dành cho học sinh - sinh viên các trường dạy nghề và người tự học/ Phạm Thanh Đường; Ban biên soạn: Chí Thiện.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2009.- 326tr.: minh hoạ; 24cm.
(Kĩ thuật số; Học nghề; Điện tử; ) [Vai trò: Ban biên soạn; ]
DDC: 621.38 /Price: 52000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433707. XCACUN, V.A.
    Hướng dẫn dạy nghề nguội/ V.A. Xcacun ; Nguyễn Tiến Đạt dịch.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1977.- 117tr; 24cm.
    Tóm tắt: Những yêu cầu cần thiết về tổ chức lao động và nơi làm việc cho học sinh nghề nguội. Các chỉ dẫn cần thiết về trình tự và quy tắc thực hiện các thao tác kỹ thuật đối với người làm nguội phổ thông
{Kỹ thuật nguội; công nhân kỹ thuật; dạy nghề; } |Kỹ thuật nguội; công nhân kỹ thuật; dạy nghề; | [Vai trò: Nguyễn Tiến Đạt; ]
DDC: 671.3 /Price: 0,85đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học528785. QUÁCH DƯƠNG
    Những nội dung cơ bản của Luật dạy nghề/ Quách Dương biên soạn.- H.: Lao động xã hội, 2007.- 287tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về Luật dạy nghề như: tuyển sinh dạy nghề, người học nghề; dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật; kiểm định chất lượng dạy nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia,... và các văn bản pháp luật có liên quan
(Pháp luật; Đào tạo chuyên nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409155. UỶ BAN DẠY NGHỀ LIÊN XÔ
    Công tác giáo dục trong trường dạy nghề/ Uỷ ban dạy nghề Liên Xô ; Dịch: Nguyễn Lộc.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1983.- 317tr; 19cm.
    Dịch theo bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích toàn diện những kinh nghiệm, nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục trong trường dạy nghề và những biện pháp để hoàn thiện công tạc đó ở Liên xô
{Giáo dục nghề; trường dạy nghề; Liên Xô; } |Giáo dục nghề; trường dạy nghề; Liên Xô; | [Vai trò: Nguyễn Lộc; ]
DDC: 370.113 /Price: 6đ5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410398. IVANỐP, G.A.
    Kinh tế dạy nghề/ G.A. Ivanốp ; Trần Vũ Chi dịch.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1982.- 205tr; 20cm.
    Tóm tắt: Đối tượng mnghiên cứu của công tác dạy nghề; những vấn đề kinh tế của sự phát triển ngành dạy nghề; hiệu quả của công tác dạy nghề
{kinh tế dạy nghề; Giáo dục nghề nghiệp; } |kinh tế dạy nghề; Giáo dục nghề nghiệp; | [Vai trò: Trần Vũ Chi; ]
DDC: 331 /Price: 4,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679498. Hỏi đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014.- 212tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giải đáp các điều trong Luật Dạy nghề và các văn bản pháp luật hiện hành về dạy nghề
(Sách hỏi đáp; giáo dục; Nghề nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học254667. Tìm hiểu Luật Dạy nghề/ Nguyễn Thành Long s.t. và hệ thống.- H.: Lao động, 2007.- 75tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Toàn văn luật dạy nghề, nghị định số 73/2006/NĐ-CP và quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐ TBXH về ban hành điều lệ Trường dạy nghề. Những qui định chung về luật dạy nghề, trình độ đào tạo, tuyển sinh, hợp đồng học nghề, các cơ sở dạy nghề...
(Đào tạo chuyên nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thành Long--s.t.; ]
DDC: 344.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học245579. Luật Dạy nghề.- H.: Tư pháp, 2007.- 71tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các điều khoản qui định về việc tổ chức dạy nghề, tuyển sinh học nghề, các cơ sở dạy nghề, chất lượng dạy nghề và quản lý nhà nước về dạy nghề ở Việt Nam
(Giáo dục; Pháp luật; Đào tạo chuyên nghiệp; Nghề nghiệp; Đào tạo; ) [Việt Nam; ] {Luật dạy nghề; } |Luật dạy nghề; |
DDC: 344.597 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159697. Giải pháp gắn kết đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề tại các trường dạy nghề thuộc hệ thống công đoàn/ B.s.: Vũ Quang Thọ, Vũ Thị Loan (ch.b.), Nguyễn Mạnh Thắng, Vũ Duy Tú.- H.: Lao động, 2013.- 211tr.: minh hoạ; 19cm.
    Thư mục: tr. 203-208
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề. Thực trạng đào tạo và các giải pháp tăng cường gắn kết đào tạo với sử dụng lao động sau đào tạo nghề tại các trường dạy nghề thuộc hệ thống công đoàn
(Công đoàn; Nghề; Trường dạy nghề; Đào tạo; Lao động; ) [Vai trò: Vũ Quang Thọ--ch.b.; Nguyễn Mạnh Thắng--b.s.; Vũ Thị Loan--ch.b.; Vũ Duy Tú--b.s.; ]
DDC: 331.8811373246 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413431. NGUYỄN CẢNH HỒ
    Công tác quản lý trường dạy nghề/ Nguyễn Cảnh Hồ.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1984.- 365tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của các vấn đề lý luận và cụ thể về công tác quản lý trường dạy nghề; Vai trò, công tác của cqc nhà quản lý trong các trường dạy nghề
{Quản lý; trường dạy nghề; } |Quản lý; trường dạy nghề; |
DDC: 370.113 /Price: 10đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411193. NGUYỄN QUANG HUỲNH
    Một số vấn đề về sư phạm dạy nghề/ Nguyễn Quang Huỳnh, Lê Minh Trang, Phan Lãm.- Hà Bắc: Trường công nhân cơ khí hoá chất Hà Bắc, 1983.- 191tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 187
    Tóm tắt: Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ của việc luyện tập thực hành; nội dung phương pháp, hình thức luyện tập thực hành; Thày dạy nghề; Thợ học nghề
{dạy nghề; sư phạm; Giáo dục; } |dạy nghề; sư phạm; Giáo dục; | [Vai trò: Lê Minh Trang; Phan Lãm; ]
/Price: 5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học552611. Một số nghị quyết và chế độ chính sách của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1986.- ...tập; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục dạy nghề
    Tóm tắt: Một số nghị quyết của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề; Những quy chế và chính sách, chế độ về công tác dạy nghề
{Công tác dạy nghề; chế độ; nghị quyết; quy chế; } |Công tác dạy nghề; chế độ; nghị quyết; quy chế; |
/Price: 5,50đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142071. Hỏi - Đáp về giáo dục và đào tạo, dạy nghề.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 212tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề
    Thư mục: tr. 197-204
    ISBN: 9786045703557
    Tóm tắt: Cung cấp những nội dung cơ bản, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, dạy nghề; một số khái niệm cơ bản về giáo dục và đào tạo, dạy nghề; trách nhiệm quản lý nhà nước ở các cấp đối với giáo dục đào tạo và dạy nghề dưới dạng hỏi đáp
(Dạy nghề; Giáo dục; Đào tạo; Pháp luật; )
DDC: 344.5970767 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.