Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 50.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66731. GALLO, CARMINE
    9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới/ Carmine Gallo ; Tạ Thanh Hải dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 363tr.: minh hoạ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Talk like ted
    ISBN: 9786045637319
    Tóm tắt: Chia sẻ cách thuyết trình, truyền cảm hứng cho người khác; phương pháp sắp xếp và truyền tải những ý tưởng một cách thuyết phục
(Bí quyết thành công; Kinh doanh; Diễn thuyết; ) [Vai trò: Tạ Thanh Hải--dịch; ]
DDC: 658.452 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87039. DONOVAN, JEREMEY
    Hùng biện kiểu TED: Bí quyết làm nên những bài diễn thuyết hứng khởi nhất thế giới/ Jeremey Donovan ; Dịch: Nguyễn Chánh, Tiêu Long.- H.: Khoa học xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2016.- 342tr.: bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: How to deliver a TED talk
    ISBN: 9786049444401
    Tóm tắt: Giới thiệu trên 100 bí quyết giúp bạn có được những kỹ năng từ cách xây dựng nội dung, hình thức truyền đạt cho đến các công cụ hỗ trợ để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
(Nghệ thuật diễn thuyết; Kinh doanh; Bí quyết thành công; ) [Vai trò: Nguyễn Chánh--dịch; Tiêu Long--dịch; ]
DDC: 658.452 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71724. TRACY, BRIAN
    Thuật hùng biện: Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống?/ Brian Tracy ; Jessy dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 279tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Speak to win: How to present with power in any situation
    ISBN: 9786047722228
    Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một số kỹ năng diễn thuyết, biết cách quản lý tốt thời gian để trình bày bài diễn thuyết trôi chảy, dù trong cuộc họp bình thường hay trước đông đảo khán giả như: Biết cách trở nên tự tin, tích cực và thoải mái trước đông người; thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi bắt đầu; sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngôn từ và ngữ điệu để thu hút người nghe; chuyển ý nhịp nhàng; sử dụng khiếu hài hước, câu chuyện, trích dẫn và câu hỏi một cách chuyên nghiệp; giải quyết sự hoài nghi khi trình bày ý tưởng mới; tóm gọn vấn đề chắc chắn và thuyết phục
(Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; ) [Vai trò: Jessy--dịch; ]
DDC: 808.51 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129783. PAUL, THOMAS
    Đắc nhân tâm nghệ thuật diễn thuyết/ Thomas Paul.- H.: Mỹ thuật, 2014.- 159tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786047802944
    Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết hữu ích và kĩ năng về cách diễn thuyết trước công chúng: cách phát triển lòng can đảm và sự tự tin; cách chuẩn bị bài phát biểu; tăng cường trí nhớ; tư thế và phong cách diễn thuyết...
(Nghệ thuật diễn thuyết; )
DDC: 808.5 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học218826. Những bài diễn thuyết nổi tiếng nước Mỹ/ Hạ Dương Châu tuyển chọn ; Cảnh Dương dịch.- H.: Công an nhân dân, 2009.- 391tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 1000b
    Tóm tắt: Tập hợp các bài diễn thuyết nổi tiếng của các chính khách Mỹ từ thế kỉ 18 tới nay
(Chính trị gia; Diễn thuyết; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Hạ Dương Châu--tuyển chọn; Cảnh Dương--dịch; ]
DDC: 973.9 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70773. ANDERSON, CHRIS
    Hùng biện kiểu TED: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông "chuẩn" TED/ Chris Anderson ; Hồng Hạnh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 446tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: TED talks: The official ted guide to public speaking
    ISBN: 9786047732746
    Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, nguyên tắc, kỹ năng của nghệ thuật diễn thuyết trước đám đông để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn hơn: từ nền tảng ý tưởng, các công cụ hùng biện, quá trình chuẩn bị, trang phục trình diễn trên sân khấu cùng những suy ngẫm
(Bí quyết; Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; ) [Vai trò: Hồng Hạnh--dịch; ]
DDC: 808.51 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học587465. TRÍ VIỆT
    Tài diễn thuyết thay đổi thế giới của bạn/ Trí Việt.- H.: Nxb. Hà Nội, 2009.- 390tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Phương pháp loại bỏ sợ hãi tích luỹ kinh nghiệm tăng cường tư duy và bí quyết để diễn thuyết thành công
(Bí quyết thành công; Diễn thuyết; Rèn luyện; )
DDC: 808.5 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học656130. TRẦN TRỌNG KIM
    Phật giáo trong 3 bài diễn thuyết/ Trần Trọng Kim.- Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2002.- 128tr; 19cm.
(Diễn văn; Đạo phật; Tôn giáo; Phật giáo; ) [Vai trò: Trần Trọng Kim; ]
DDC: 294.3 /Price: 13.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574813. Những bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới/ B.s : Minh Phương, Nghiêm Việt Anh.- H.: Lao động Xã hội, 2008.- 455tr.; 24cm.
(Diễn thuyết; Thế giới; Văn học; ) [Vai trò: Minh Phương; Nghiêm Việt Anh; ]
DDC: 808.5 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474739. 50 cách hội họp thành công: Hoàn thiện năng lực tổ chức cuộc họp và khả năng diễn thuyết/ Tiêu Phong biên soạn.- Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006.- 247tr.; 21cm.
(Hội nghị; Giao tiếp; Diễn thuyết; Tâm lí; Văn hoá; ) {Hội họp; } |Hội họp; | [Vai trò: Tiêu Phong; ]
DDC: 808.51 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23348. TRACY, BRIAN
    Thuật hùng biện: Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống?/ Brian Tracy ; Jessy dịch.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2019.- 279tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Speak to win: How to present with power in any situation
    ISBN: 9786047761647
    Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một số kỹ năng diễn thuyết, biết cách quản lý tốt thời gian để trình bày bài diễn thuyết trôi chảy trước đông đảo khán giả như: Biết cách trở nên tự tin, tích cực và thoải mái trước đông người; thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi bắt đầu; sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngôn từ và ngữ điệu để thu hút người nghe; chuyển ý nhịp nhàng; sử dụng khiếu hài hước, tóm gọn vấn đề chắc chắn và thuyết phục...
(Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; ) [Vai trò: Jessy; ]
DDC: 808.51 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692793. TRÍ VIỆT
    Tài diễn thuyết thay đổi thế giới của bạn/ Trí Việt.- H.: Nxb. Hà Nội, 201109.- 390tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Cung cấp phương pháp loại bỏ sợ hãi, tích luỹ kinh nghiệm, tăng cường tư duy, bí quyết diễn thuyết để thành công
(Diễn thuyết; Hùng biện; Rèn luyện; )
DDC: 808.5 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692794. TRÍ VIỆT
    Tài diễn thuyết thay đổi thế giới của bạn/ Trí Việt.- H.: Nxb. Hà Nội, 2011.- 390tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Cung cấp phương pháp loại bỏ sợ hãi, tích luỹ kinh nghiệm, tăng cường tư duy, bí quyết diễn thuyết để thành công
(Diễn thuyết; Hùng biện; Rèn luyện; )
DDC: 808.5 /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699886. LÝ, BÌNH THU
    Kỹ năng diễn thuyết/ Lý Bình Thu.- H.: Thanh niên, 2003.- 168tr.; 20m..
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về nghệ thuật diễn thuyết, các sách lược, kỹ xảo, hình thức diễn thuyết,...
(Thuyết trình; Diễn thuyết; Hùng biện; Kĩ năng; ) {Kỹ năng; } |Kỹ năng; |
DDC: 808.5 /Price: 16.500đ /Nguồn thư mục: [KGIABI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506423. WEISSMAN, JERRY
    Nghệ thuật diễn thuyết để thành công: Bí quyết thu hút, dẫn dắt và lôi kéo khán giả thông qua nghệ thuật kể chuyện/ Jerry Weissman; T&H Communications dịch; Nguyễn Thị Thanh Hải hiệu đính.- Hà Nội: Thế giới, 2020.- 386tr.; 23cm.
    Tóm tắt: Gồm 14 chương: Quá khứ chính là điểm khởi đầu; Phù thủy Aha; Bạn và khán giả; Súc mạnh của WIIFY; Bí quyết sáng tạo; Tìm mạch thuyết trình; Thu hút khán giả ngay lập tức; Giao tiếp thị giác;...
(Bí quyết thành công; Kinh doanh; Thuyết trình; ) [Vai trò: Nguyễn, Thị Thanh Hải--Hiệu đính; ]
DDC: 651.73 /Price: 199000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453626. ZEOLI, RICHARO
    Nguyên tắc vàng trong diễn thuyết/ Richard Zeoli ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Thanh niên, 2019.- 270 tr.; 21 cm.
    Tên sách tiếng Anh: The 7 principles of public speaking : proven methods from a PR professional
    ISBN: 9786049812309
    Tóm tắt: Trình bày 7 nguyên tắc giúp bạn cải thiện nhiều kỹ năng giao tiếp: nhận thức, sự hoàn hảo, hình dung, tính kỉ luật, sự miêu tả, truyền cảm hứng, kiên trì với thông điệp, v.v...
(Bí quyết thành công; Thuyết trình; Kinh doanh; ) [Vai trò: Nguyệt Minh--dịch; ]
DDC: 808.51 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học497901. ANDERSON, CHRIS
    Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông "chuẩn" Ted/ Chris Anderson ; Hồng Hạnh dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Thế giới ; Công ty Cổ phần sách Alpha, 2018.- 446tr.; 21cm.
{Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; } |Hùng biện; Nghệ thuật diễn thuyết; |
DDC: 808.5 /Price: 169000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442620. GALLO, CARMINE
    Hùng biện kiểu TED 3: 9 bí quyết diễn thuyêt trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới/ Carmine Gallo ; Người dịch: Tạ Thanh Hải.- Hà Nội: Thế giới, 2018.- 363tr.: bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Talk like ted
    ISBN: 9786047740703
(Bí quyết thành công; Kinh doanh; Nghệ thuật diễn thuyết; ) [Vai trò: Tạ Thanh Hải; ]
DDC: 658.452 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508759. GALLO, CARMINE
    Hùng biện kiểu Ted: 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới/ Carmine Gallo; Tạ Thanh dịch.- H.: Thế giới, 2017.- 364tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Chia sẻ 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của các diễn giả thành công nhất như thành thục nghệ thuật kể chuyện, tạo ra những khoảnh khắc gây kinh ngạc, quy tắc 18 phút...
(Bí quyết; Thành công; Kinh doanh; Diễn thuyết; Công chúng; ) [Vai trò: Tạ Thanh Hải--Dịch; ]
DDC: 658.452 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68274. DONOVAN, JEREMEY
    Hùng biện kiểu TED: Bí quyết làm nên những bài diễn thuyết hứng khởi nhất thế giới/ Jeremey Donovan ; Dịch: Nguyễn Chánh, Tiêu Long.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Khoa học xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 342tr.: bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: How to deliver a TED talk
    ISBN: 9786049449727
    Tóm tắt: Giới thiệu trên 100 bí quyết giúp bạn có được những kỹ năng từ cách xây dựng nội dung, hình thức truyền đạt cho đến các công cụ hỗ trợ để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
(Nghệ thuật diễn thuyết; Bí quyết thành công; Kinh doanh; ) [Vai trò: Tiêu Long--dịch; Nguyễn Chánh--dịch; ]
DDC: 658.452 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.