Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 67.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118123. LÔ CẦN
    Những sai lầm trong giáo dục gia đình/ Lô Cần ; Biên dịch: Dương Vũ, Ngô Xuân Lãng.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 214tr.; 21cm.- (Giáo dục trong gia đình)
    ISBN: 9786046519478
    Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện, tác giả đã chỉ ra những sai lầm của những bậc phụ huynh trong cách giáo dục con cái. Từ đó giúp họ biết cách nuôi dạy trẻ trở thành người có nhân cách, cá tính, kỹ năng và thích ứng với xã hội
(Dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Vai trò: Dương Vũ--biên dịch; Ngô Xuân Lãng--biên dịch; ]
DDC: 649.6 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451184. NGUYỄN KHÁNH TRUNG
    So sánh giáo dục gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam/ Nguyễn Khánh Trung.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 329tr: bảng, biểu đồ; 24cm.- (Tủ sách phát triển giáo dục)
    Thư mục : tr. 321-328
    ISBN: 9786049028256
    Tóm tắt: Mô tả, phân tích, so sánh những tương đồng và khác biệt cũng như khunh hướng biến chuyển trong nhận thức và cách thực hành giáo dục con cái của họ trong bối cảnh riêng của từng quốc gia và bối cảnh chung trên thế giới với sự tác động của toàn cầu hóa và văn hóa số hiện nay
(Giáo dục so sánh; Giáo dục gia đình; Phát triển; ) [Pháp; Việt Nam; ]
DDC: 649.68 /Price: 120000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494966. TỨ ĐỨC
    24 điều cần biết trong giáo dục gia đình/ Tứ Đức.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 114tr.; 21cm.
    Chính văn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh
    ISBN: 8935075925489
(Gia đình; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.8509597 /Price: 23000d /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480556. VƯƠNG HIỂU XUÂN
    Tư vấn giáo dục gia đình/ Vương Hiểu Xuân; Người dịch: Đỗ Quyên.- Hà Nội: Phụ nữ, 2006.- 283tr.; 21cm.
    Dịch theo nguyên bản tiếng Trung
    Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm về giáo dục trẻ em trong gia đình: vai trò, ảnh hưởng của cha mẹ- người lớn và những điều cần chú ý khi giáo dục trẻ em. Giải đáp những thắc mắc về những vấn đề thường gặp của phụ huynh trong giáo dục gia đình
(Gia đình; Trẻ em; Giáo dục; Tư vấn; ) [Vai trò: Đỗ Quyên; ]
DDC: 649.6 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học436404. VŨ HẠNH
    Bàn tay người mẹ: Kinh nghiệm giáo dục gia đình/ Vũ Hạnh, Trần Huyền, Đỗ Quảng.- H.: Kim Đồng, 1975.- 83tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số mẩu chuyện về nghệ thuật giáo dục và cách ứng xử của các bậc phụ huynh đối với con em trong gia đình. Kinh nghiệm giáo dục gia đình
{tâm lí; trẻ em; Giáo dục; thiếu nhi; gia đình; } |tâm lí; trẻ em; Giáo dục; thiếu nhi; gia đình; | [Vai trò: Đỗ Quảng; Trần Huyền; ]
DDC: 371.39 /Price: 0,25đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431686. MACARENCÔ, A.
    Nói chuyện về giáo dục gia đình/ A. Macarencô ; Thiệu Huy dịch.- In lần 2.- H.: Kim Đồng, 1978.- 140tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số bài nói chuyện về giáo dục gia đình trẻ em: gia đình xưa và nay, những khó khăn trong việc giáo dục đứa con một, uy quyền của cha mẹ, sự chuân rbị lao động trong gia đình, giáo dục giới tính
{giáo dục gia đình; trẻ em; giáo dục giới tính; } |giáo dục gia đình; trẻ em; giáo dục giới tính; | [Vai trò: Thiệu Huy; ]
DDC: 372.21 /Price: 0,4d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học429461. ĐỨC MINH
    Giáo dục gia đình với tuổi thiếu niên/ Đức Minh.- H.: Phụ nữ, 1976.- 106tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những kiến thức cần thiết về mục đích nội dung giáo dục về tâm lý và sinh lý của trẻ em tuổi thiếu niên và cách vận dụng các phương pháp dạy trẻ vào từng gia đình
{thiếu niên; Giáo dục; gia đình; } |thiếu niên; Giáo dục; gia đình; |
/Price: 0,30đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135163. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỶ
    Gia đình và giáo dục gia đình/ Nguyễn Thị Phương Thuỷ, Nguyễn Thị Thọ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 267tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045706374
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm về gia đình, những vấn đề liên quan đến gia đình và chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam. Phân tích một số vấn đề đặt ra đối với gia đình và giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay
(Gia đình; Giáo dục gia đình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thọ; ]
DDC: 649.09597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học380290. Gia đình và vấn đề giáo dục gia đình.- H.: Khoa học xã hội, 1994.- 262tr; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ. Đề tài KX-07-09
    Tóm tắt: Quá trình biến đổi của gia đình Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Việc thực hiện các chức năng của gia đình Việt Nam hiện nay. Những kiến nghị về chính sách đối với gia đình và người phụ nữ. Vai trò của gia đình, các thành viên trong gia đình với việc giáo dục thế hệ trẻ. Những nội dung, phương pháp giáo dục trong gia đình. Sự ảnh hưởng của các tôn giáo, thời đại và các môi trường giáo dục khác đến giáo dục gia đình
{giáo dục; gia đình; Việt Nam; Phụ nữ; } |giáo dục; gia đình; Việt Nam; Phụ nữ; |
DDC: 649 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học378297. PHẠM KHẮC CHƯƠNG
    Giải pháp tình huống trong giáo dục gia đình/ Phạm Khắc Chương.- H.: Chính trị quốc gia, 1993.- 73tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số tri thức sư phạm thông qua những tình huống và những giải pháp cho các tình huống đó giúp bạn đọc lựa chọn được giải pháp phù hợp với mỗi hoàn cảnh gia đình
{giáo dục; giáo dục gia đình; } |giáo dục; giáo dục gia đình; |
DDC: 649 /Price: 4.000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học314000. TRẦN KIM BẢNG
    Giáo dục gia đình/ Trần Kim Bảng b.s.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001.- 69tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những lời hướng dẫn, lời khuyên dành cho các bậc làm cha, mẹ cách giáo dục cho con cái trong gia đình: giáo dục bằng thái độ, uy quyền của cha mẹ, bằng trò chơi, bằng việc làm, giáo dục tình trai gái và cả bằng kỷ luật
{Giáo dục gia đình; Giáo dục học; Dạy trẻ; } |Giáo dục gia đình; Giáo dục học; Dạy trẻ; |
DDC: 649 /Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học352321. PHẠM KHẮC CHƯƠNG
    Giáo dục gia đình và tâm lý trẻ ngày nay/ Phạm Khắc Chương , Tạ Văn Doanh.- H.: Thanh niên, 1997.- 160tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng, tình cảm, đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ. Phương pháp giáo dục gia đình. Triết lý về giáo dục gia đình
{giáo dục trẻ em; giáo dục gia đình; trẻ em; Tâm lí trẻ em; } |giáo dục trẻ em; giáo dục gia đình; trẻ em; Tâm lí trẻ em; | [Vai trò: Tạ Văn Doanh; ]
DDC: 300 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học544268. SỬ ĐAN
    Cách dạy con của người Đức: Những câu chuyện sâu sắc về giáo dục gia đình/ Sử Đan ; Thành Khang, Vy Thịnh dịch.- H.: Văn hóa Thông tin, 2014.- 222tr; 21cm.- (Tủ sách Tâm lý - Giáo dục)
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện một cách toàn diện những phẩm chất của người Đức, trong quá trình nuôi dạy con cái thường được biết đến với tinh thần tự lập tự cường, tôn trọng và giữ gìn kỷ cương pháp luật, nghiêm túc và cẩn thận đối với từng chi tiết nhỏ, có ý chí kiên định trong công việc lẫn trong cuộc sống,…
(Dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Vai trò: Thành Khang--dịch; Vy Thịnh--dịch; ]
DDC: 649 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học614403. BEACH, RAYMOND
    Giáo dục gia đình: Sách tham khảo/ Raymond Beach ; Vũ Hạnh giới thiệu.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố, 1990.- 142tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Đề cập đến người phụ nữ trong vai trò làm mẹ, làm vợ với vị trí là người nội trợ trong gia đình mà không nói đến người phụ nữ ngoài công việc nội trợ, còn là một người hoạt động trong xã hội
(Gia đình; Văn hóa; Giáo dục; ) [Vai trò: Beach, Raymond; Vũ Hạnh; ]
DDC: 649 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học549326. TÔ VĂN TUẤN
    Tại sao con em chúng ta hư hỏng?: Giáo dục gia đình/ Tô Văn Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 1990.- 143tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Phân tích 1 số nguyên nhân dẫn tới trẻ em hư hỏng ở nhiều khía cạnh: gia đình, nhà trường và xã hội; Đưa ra 1 số phương pháp giáo dục trẻ em. Khi chúng phạm khuyết điểm như ghen tị, ăn cắp, lười biếng..., cách giáo dục con cái
{Giáo dục; trẻ hư; gia đình; } |Giáo dục; trẻ hư; gia đình; | [Vai trò: Tô Văn Tuấn--Tác giả; ]
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414085. LÊ NGUYỄN LONG
    Tâm sự một người cha: Những câu chuyện về giáo dục gia đình/ Lê Nguyễn Long.- Tp.Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh, 1985.- 94tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đề cập đến một mặt của giáo dục gia đình là việc hướng dẫn, giúp đỡ con cái học tập văn hoá và hình thành nhân cách trong quá trình học tập ở nhà (thông qua một số câu chuyện sinh động, cụ thể của một số gia đình)
{Giáo dục gia đình; trẻ em; } |Giáo dục gia đình; trẻ em; |
DDC: 649 /Price: 6đ50 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430854. ĐỨC MINH
    Giáo dục gia đình với tuổi thiếu niên/ Đức Minh.- tái bản lần 3 có bổ sung.- H.: Phụ nữ, 1977.- 118tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những kinh nghiệm cơ bản về trách nhiệm của gia đình đối với việc dạy con nên người; Tìm hiểu tâm lý trẻ để dạy trẻ phát triển, học tập và trở thành người tốt
{thiếu niên; Giáo dục gia đình; } |thiếu niên; Giáo dục gia đình; |
DDC: 372.82 /Price: 0,35đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học429184. VŨ HẠNH
    Qua cầu: Kinh nghiệm giáo dục gia đình/ Vũ Hạnh.- H.: Kim Đồng, 1975.- 67tr; 19cm.
    Tóm tắt: Thành tích và kinh nghiệm của các bà mẹ nuôi con giỏi đã được biểu dương trong hội nghị các bà mẹ nuôi con giỏi toàn thành phố Hà Nội năm 1973
{guiáo dục; Kinh nghiệm; gia đình; Hà Nội; phụ nữ; } |guiáo dục; Kinh nghiệm; gia đình; Hà Nội; phụ nữ; |
DDC: 649 /Price: 0,2đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học427890. MACARENCÔ, A.S.
    Nói chuyện về giáo dục gia đình/ A.S. Macarencô ; Thiệu Huy dịch.- H.: Kim Đồng, 1971.- 123tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những điều kiện chung của việc giáo dục trong gia đình, vai trò cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Các kiểu giáo dục gia đình như: giáo dục con em theo những truyền thống tốt đẹp, giáo dục trong lao động, giáo dục giới tính, giáo dục cái thói quen văn hoá
{gia đình; giáo dục; giáo dục truyền thống; liên xô; giáo dục giới tính; tài liệu tham khảo; } |gia đình; giáo dục; giáo dục truyền thống; liên xô; giáo dục giới tính; tài liệu tham khảo; | [Vai trò: Thiệu Huy; ]
DDC: 649 /Price: 0,35đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686104. Sổ tay giáo dục gia đình.- Tp.Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2011.- 95tr.: ảnh minh họa;; 19cm.
    ĐTTS ghi: Gáo phận Qui Nhơn-Ban mục vụ gia đình
    ISBN: 9786045630600
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm về gia đình và những bí quyết giúp các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi từ sơ sinh đến khi vào học tiểu học, trung học cơ sở nắm bắt, chăm sóc sức khoẻ, cho các con vui chơi, trải nghiệm, tạo dựng tính cách tốt...
(Giáo dục gia đình; )
DDC: 649.0952 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.