Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 50.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83481. HOÀNG ANH NHÂN
    Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. Q.2/ B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373699
    Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong các hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò Ngô và nghệ thuật sân khấu dân gian hát bội, chèo truyền thống, chèo làng Mưng...
(Hội làng; Nghệ thuật sân khấu; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Trương Công Nhói--s.t.; Trần Thị Liên--s.t.; Lê Kim Lữ--s.t.; Hoàng Bá Tường--b.s.; ]
DDC: 394.30959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83480. HOÀNG ANH NHÂN
    Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. Q.1/ B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 622tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373682
    Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò nhại, trò có cốt truyện
(Hội làng; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Hoàng Bá Tường--b.s.; Trương Công Nhói--s.t.; Lê Kim Lữ--s.t.; Trần Thị Liên--s.t.; ]
DDC: 394.30959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100310. NGUYỄN THANH
    Hội làng truyền thống ở Thái Bình/ Nguyễn Thanh s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 297-398. - Thư mục: tr. 399-400
    ISBN: 9786045373538
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về tục thờ thuỷ thần, tục thờ tổ nghề trong tín ngưỡng dân gian của các thế hệ cư dân Thái Bình. Giới thiệu 45 hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: hội chùa keo, hội xuân làng Tống Vũ, hội Lạng, hồi đền Hét và tục thi vật cầu, hội xuân làng Hới, hội chùa Múa...
(Lễ hội cổ truyền; Hội làng; ) [Thái Bình; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học82944. LÊ HỮU BÁCH
    Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam. T.2/ Lê Hữu Bách.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 527tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 507-513
    ISBN: 9786047849963
    Tóm tắt: Sơ lược về địa lí, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa, những nét đặc trưng của hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam. Giới thiệu một số hội làng tiêu biểu: Hội chùa Đọi, hội Đình - Đền Nội Rối, hội Đình Mỹ Đôi, hội Đình Tái Kênh...
(Lễ hội cổ truyền; Hội làng; ) [Hà Nam; ]
DDC: 394.26959737 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113336. VŨ KIÊM NINH
    Hội làng/ Vũ Kiêm Ninh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 242tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục ảnh: tr. 225-237
    ISBN: 9786049027376
    Tóm tắt: Giới thiệu một số hội làng tiêu biểu của Việt Nam: hội làng Yên Thái, hội đền Thuỵ Khuê, hội làng Hồ Khẩu, lễ hội Chùa Dâu, hội làng Gia Trung, hội đình Cống Vị...
(Hội làng; Lễ hội cổ truyền; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121076. Hội làng Việt Nam/ Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý (ch.b.), Toan Ánh....- H.: Thời đại, 2015.- 999tr.: ảnh màu; 24cm.
    ISBN: 9786048714734
    Tóm tắt: Sơ lược địa lý, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa cũng như những nét đặc trưng của một số hội làng cổ truyền Việt Nam: hội làng tỉnh An Giang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh...
(Lễ hội cổ truyền; Hội làng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Toan Ánh; Tôn Thất Bình; Trần Lâm Biền; Lê Trung Vũ--tác giả, ch.b.; Lê Hồng Lý--tác giả, ch.b.; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498685. NGUYỄN THỊ MAI THOA
    Hội làng Đào Xá huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Thị Mai Thoa tìm hiểu, giới thiệu.- H.: Hội Nhà văn, 2016.- 176tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045371633
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nghiên cứu lễ hội làng Đào Xá: tìm hiểu môi trường lễ hội, các di tích trực tiếp liên quan đến lễ hội, nhận xét về các giá trị tiêu biểu của lễ hội, các lễ hội liên quan về thần tích và trò diễn...
{Lễ hội; Phú Thọ; Việt Nam; Văn hóa dân gian; } |Lễ hội; Phú Thọ; Việt Nam; Văn hóa dân gian; |
DDC: 394.26959721 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99739. Hội làng Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 176tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 169
    ISBN: 9786045371633
    Tóm tắt: Nghiên cứu lễ hội cổ truyền làng Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu môi trường lễ hội, các di tích liên quan đến lễ hội, cấu trúc lễ hội, kết cấu thành phần xã hội tham gia, biến đổi của lễ hội trong xã hội đương đại...
(Hội làng; Lễ hội cổ truyền; ) [Phú Thọ; Thanh Thuỷ; Đào Xá; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học125949. LÊ HỮU BÁCH
    Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam. T.1/ Lê Hữu Bách.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 487tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 471-475. Thư mục: tr. 477-482
    ISBN: 9786045015421
    Tóm tắt: Sơ lược về địa dư, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa cũng như những nét đặc trưng của hội làng cổ truyền ở tỉnh Hà Nam. Giới thiệu một số hội làng tiêu biểu: hội đình làng Lạt Sơn, hội đền bà Lê Chân, hội đền Ba Dân,...
(Lễ hội cổ truyền; Hội làng; ) [Hà Nam; ]
DDC: 394.26959737 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178820. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Hội làng quê đi từ đất tổ/ Nguyễn Khắc Xương.- H.: Lao động, 2011.- 640tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045900567
    Tóm tắt: Giới thiệu các lễ hội làng bắt nguồn từ cội nguồn đất tổ Hùng Vương: văn hoá Văn Lang, ẩm thực, các trò diễn trình nghề, trò chơi, ca múa...
(Văn hoá dân gian; Hội làng; Lễ hội truyền thống; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487741. Hội làng Thăng Long - Hà Nội. T.1/ Chủ biên: Lê Trung Vũ.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 607tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 594-602
    Tóm tắt: Giới thiệu 77 lễ hội làng ở Hà Nội: Hội cồng Bản Di, hội làng Kim Bông, lễ hội Vân Sa.........
(Hội làng; Phong tục cổ truyền; Văn hoá truyền thống; Văn hoá dân tộc; ) [Hà Nội; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trung Vũ; ]
DDC: 394.26959731 /Price: 60500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487743. Hội làng Thăng Long - Hà Nội. T.3/ Chủ biên: Lê Trung Vũ.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 617tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 605-610
    Tóm tắt: Giới thiệu 87 lễ hội làng ở Hà Nội: Hội đền Sa Lãng, hội thôn Thái Bình, hội làng Thọ Lão....
(Hội làng; Phong tục cổ truyền; Văn hoá truyền thống; Văn hoá dân tộc; ) [Hà Nội; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trung Vũ; ]
DDC: 394.26959731 /Price: 61500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487742. Hội làng Thăng Long - Hà Nội. T.2/ Chủ biên: Lê Trung Vũ.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 626tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 615-620
    Tóm tắt: Giới thiệu 87 lễ hội làng ở Hà Nội: Hội làng Thanh Trì, hội Chùa Nành, hội làng Thanh Lũng...
(Hội làng; Phong tục cổ truyền; Văn hoá truyền thống; Văn hoá dân tộc; ) [Hà Nội; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trung Vũ; ]
DDC: 394.26959731 /Price: 62000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178826. PHAN THỊ HOA LÝ
    Lễ hội làng Vọng Lỗ và văn hoá dân gian xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Lao động, 2011.- 310tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 275-299. - Thư mục: tr. 303-307
    ISBN: 9786045900277
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về làng Vọng Lỗ với lễ hội Tuân tòng sự tích. Giới thiệu các ngành nghề sản xuất, lễ tiết, nghi lễ, tín ngưỡng, trang phục... trong văn hoá dân gian xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)
(Văn hoá dân gian; Làng; ; Lễ hội; ) [Thái Bình; Quỳnh Phụ; ] {Làng Vọng Lỗ; Xã Quỳnh Hoa; } |Làng Vọng Lỗ; Xã Quỳnh Hoa; |
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học165412. Hội làng Thăng Long - Hà Nội. T.1/ Phùng Hoàng Anh, Phạm Lan Anh, Phạm Quỳnh Anh... ; Lê Trung Vũ (ch.b.).- H.: Thanh niên, 2012.- 607tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 594-602
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về thời gian, địa điểm, đặc điểm và sự ra đời của 77 lễ hội của Thăng Long xưa - Hà Nội ngày nay: hội làng Thanh Trì, hội chùa Nành, hội làng Thanh Lũng, hội Me, hội đền Rầm...
(Lễ hội; Văn hoá dân gian; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Phạm Quỳnh Anh; Trần Lâm Biền; Phùng Hoàng Anh; Lê Trung Vũ--ch.b.; Phạm Lan Anh; Lê Quốc Ân; ]
DDC: 394.26959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học165413. Hội làng Thăng Long - Hà Nội. T.2/ Phùng Hoàng Anh, Phạm Lan Anh, Phạm Quỳnh Anh... ; Lê Trung Vũ (ch.b.).- H.: Thanh niên, 2012.- 626tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 615-620
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về thời gian, địa điểm, đặc điểm và sự ra đời của 91 lễ hội của Thăng Long xưa - Hà Nội ngày nay: hội đền Sa Lãng, hội thôn Thái Bình, hội làng Thọ Lão, hội làng Bồng Mạc, lễ hội giá...
(Lễ hội; Văn hoá dân gian; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Phạm Quỳnh Anh; Trần Lâm Biền; Nguyễn Quốc Ân; Phạm Lan Anh; Phùng Hoàng Anh; Lê Trung Vũ--ch.b.; ]
DDC: 394.26959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học214954. Hỏi đáp về hội làng Việt Nam.- H.: Quân đội nhân dân, 2009.- 227tr.; 20cm.- (Tủ sách Văn hoá)
    Tóm tắt: Gồm 67 câu hỏi đáp về hội làng Việt Nam với những nét văn hoá đặc sắc riêng của từng vùng miền, từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam: hội đình làng An Hải (Đà Nẵng), hội làng An Lễ (Thái Bình), hội thả diều ở làng Bá Giang (Hà Nội)...
(Tập quán; Phong tục; Dân tộc học; Hội làng; Văn hoá cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học593825. Hội làng Thăng Long Hà Nội. T.3/ Lê Trung Vũ ch.b., Phùng Hoàng Anh, Phạm Lan Anh....- H.: Thanh niên, 2011.- 617tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu địa điểm, thời gian và đặc điểm của những hội làng trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Hội làng Thanh Trì, hội chùa Nành, Hội làng Thanh Lũng...
(Hội làng; Hà Nội; Việt Nam; Văn hóa cổ truyền; ) [Vai trò: Lê Trung Vũ; Nguyễn Quốc Ân; Phùng Hoàng Anh; Phạm Lan Anh; Phạm Quỳnh Anh; Trần Lâm Biền; ]
DDC: 394.26959731 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512449. PHAN THỊ HOA LÝ
    Lễ hội làng Vọng Lỗ và văn hóa dân gian xã Quỳnh Hoa: Huyện Huỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Lao động, 2011.- 310tr: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, môi trường, tự nhiên, lịch sử hình thành, phát triển làng, kinh tế, văn hóa, xã hội và lễ hội làng Vọng Lỗ; Khái quát về văn hóa dân gian, đời sống vật chất, đời sống tinh thần xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
(Lễ hội; Văn hóa dân gian; ) [Thái Bình; Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480874. THÙY TRANG
    Văn hóa làng xã: Tín ngưỡng, tục lệ & hội làng/ Thùy Trang.- Hà Nội: Thời đại, 2009.- 215tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tổng hợp văn hóa làng xã như: tập tục, tín ngưỡng, hội làng đặc sắc để nêu cao ý thức bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
(Hội làng; Tập tục; Văn hóa tín ngưỡng; Tín ngưỡng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.