Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 23.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học524674. Một số văn bản về diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).- H.: Chính trị quốc gia, 2006.- 102tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các Quyết định, Nghị quyết, Thông tư, Chỉ thị về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006, về việc thành lập Ủy ban quốc gia về APEC, về việc Việt Nam tham gia chương trình Thẻ đi lại doanh nhân APEC,...
(Diễn đàn hợp tác kinh tế; Kinh tế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {APEC; } |APEC; |
DDC: 341.7 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57300. TRỊNH THỊ THANH THUỶ
    Cẩm nang về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Mexico/ B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Vũ Thị Lộc.- H.: Công Thương, 2018.- 212tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
    Phụ lục: tr. 196-210. - Thư mục: tr. 211
    ISBN: 9786049315503
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam và Mexico từ năm 2012 đến nay; nêu thực trạng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam với Mexico từ năm 2012 đến nay; những điều cần biết trong xuất khập khẩu hàng hóa với Mexico
(Hợp tác kinh tế; Đầu tư; Thương mại quốc tế; ) [Việt Nam; Mêhicô; ] [Vai trò: Vũ Thị Lộc--b.s.; ]
DDC: 382.09597072 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học47831. Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới/ Nguyễn Duy Dũng (ch.b.), Lê Hoàng Anh, Phan Cao Nhật Anh....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 205tr: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
    Thư mục: tr. 203-205
    ISBN: 9786049562617
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế mới tác động đến điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS; điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và định hướng, giải pháp điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS trong giai đoạn 2015 - 2025
(Hợp tác kinh tế; ) [Việt Nam; ] {Tiểu vùng Sông Mê Công mở rộng; } |Tiểu vùng Sông Mê Công mở rộng; | [Vai trò: Nguyễn Hà Phương; Dương Văn Huy; Lê Hoàng Anh; Nguyễn Duy Dũng--ch.b.; Phan Cao Nhật Anh; ]
DDC: 337.597059 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469989. Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á/ Chủ biên: Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân Bình, Sung-Ycal Koo.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005.- 559tr.; 24cm.
(Kinh tế; Hợp tác kinh tế; Hội nhập; Kinh tế đối ngoại; ) [Việt Nam; Hàn Quốc; Đông Á; ] [Vai trò: Sung-Ycal Koo; Ngô Xuân Bình; Đỗ Hoài Nam; ]
DDC: 337.59705195 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687387. ĐÀO DUY HUÂN
    Kinh tế các nước Đông Nam Á: Brunei, Philippines, Indonesia, Malaysia và hợp tác kinh tế của hiệp hội ASEAN/ Đào Duy Huân.- H.: Giáo dục, 2000.- 371tr.; 20 cm.
(Kinh tế; Đông Nam Á; ) [ASEAN; ]
/Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học528031. ĐỖ HOÀI NAM
    Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á= Economic cooperation between Vietnam and the republic of Korea in the East Asian integration/ Ch.b.: Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân Bình, Sung-Yeal Koo.- H.: Khoa học xã hội, 2005.- 559tr: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    Tóm tắt: Hội nhập kinh tế Đông Á và tác động của nó tới quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Sự phát triển gần đây của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Đông Á. FDI và ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng và triển vọng. Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và kiến nghị giải pháp.
(Hợp tác kinh tế; Kinh tế thương mại; Đầu tư nước ngoài; ) [Hàn Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Ngô Xuân Bình--ch.b; Sung - Yeal Koo--ch.b; Đỗ Hoài Nam--ch.b; ]
DDC: 337.59705195 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học628902. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á/ Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân Bình, Sung Yeal Koo (ch.b).- H.: Khoa học xã hội, 2005.- 559tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam
    Tóm tắt: Hội nhập kinh tế Đông Á và tác động của nó tới quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc. FDI và ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam. Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực
(Hàn Quốc; Quan hệ kinh tế; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; ) [Vai trò: Ngô Xuân Bình; Đỗ Hoài Nam; Sung Yeal Koo; ]
/Price: 78.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292766. CAO TRẦN QUỐC HẢI
    Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)/ B.s.: Cao Trần Quốc Hải, Đặng Thị Hải Tâm, Nguyễn Minh Hằng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 441tr.: bảng; 22cm.
    ĐTTS ghi: Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao). Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Thương mại)
    Thư mục: tr. 439-441
    Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh ra đời, quá trình phát triển mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu, các hoạt động hợp tác trong APEC và sự tham gia của Việt Nam. Một số văn kiện quan trọng quyết định phương hướng và nội dung các hoạt động hợp tác trong APEC từ 1998 đến nay
(Hợp tác kinh tế; Kinh tế quốc tế; ) [Vai trò: Đặng Thị Hải Tâm--b.s.; Nguyễn Minh Hằng--b.s.; ]
DDC: 337.1 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620852. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC).- H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 441tr.; 22cm.
    ĐTTS ghi : Vụ hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao). Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Thương mại)
    Tóm tắt: Bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu, các hoạt động hợp tác trong APEC và sự tham gia của Việt Nam. Các văn kiện quan trọng quyết định phương hướng và nội dung các hoạt động trong APEC từ năm 1998 đến nay
(Châu Á; Việt Nam; Kinh tế; Hợp tác kinh tế; ) {APEC; Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương; } |APEC; Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương; |
/Price: 55.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học358051. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu A - Thái Bình Dương (APEC).- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 569tr : bảng; 22cm.
    ĐTTS ghi: Bộ ngoại giao. Vụ tổng hợp kinh tế. - Danh mục từ viết tắt: tr. 559 - 566
    Tóm tắt: Quá trình ra đời và phát triển của APEC từ khi thành lập đến nay. Cơ cấu hợp tác và quá trình tự do hoá thương mại của một số thành viên. Một số văn kiện cơ bản quan trọng của APEC
{Diễn đàn hợp tác kinh tế châu A - Thái Bình Dương; Văn kiện; hợp tác kinh tế; } |Diễn đàn hợp tác kinh tế châu A - Thái Bình Dương; Văn kiện; hợp tác kinh tế; |
DDC: 337.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606407. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương(APEC).- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.- 569tr.; 22cm.
    ĐTTSghi: Bộ ngoại giao.Vụ tổng hợp kinh tế
(Apec; Châu Á; Thái Bình Dương; Hợp tác kinh tế; )
DDC: 337.50164 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462674. ĐÀO DUY HUÂN
    Kinh tế các nước Đông Nam á: Brunei, Philippines, Indonesia, malaysia và hợp tác kinh tế của Hiệp hội Asean/ Đào Duy Huân.- Hà Nội: Giáo dục, 1997.- 371tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Tổng quan ban đầu về chính sách kinh tế vĩ mô của Hiệp hội Asean và các nước Asian. Sách viết trên cơ sở tổng hợp tư liệu và số liệu của những tác giả trong và ngoài nước, qua khảo sát thực tế của tác giả.
{Asean; Đông Nam á; Quốc gia; Kinh tế; } |Asean; Đông Nam á; Quốc gia; Kinh tế; |
DDC: 330.959 /Price: 28.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học386527. Hợp tác kinh tế và thương mại với EU: Thông tin chuyên đề.- H.: UBKH nhà nước, 1995.- 236tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tổ chức EU (liên minh châu âu): quá trình hình thành, phát triển, hoạt động, các chính sách. Hiệp đinh khung hợp tác Việt Nam EU.Các ngân hàng và công ty EU tại Việt Nam
{hợp tác kinh tế; Kinh tế; việt nam; EU; } |hợp tác kinh tế; Kinh tế; việt nam; EU; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học400257. Vấn đề hợp tác kinh tế giữa các nước Đông Dương và cộng đồng xã hội chủ nghĩa.- H.: Knxb, 1988.- 153tr; 19cm.
    Lưu hành nội bộTrên đầu trang tên sách ghi: Uy ban khoa học xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kinh tế thế giới
    Tóm tắt: Giới thiệu các báo cáo của các nhà kinh tế Liên Xô trong cuộc hội thảo về chủ đề: "Sự hợp tác kinh tế giữa các nước Đông Dương và các nước xã hội chủ nghĩa thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế" tại Matxcơva tháng 5/1987
{Việt Nam; Liên Xô; thế giới; Đông dương; quan hệ kinh tế; Cămpuchia; Lào; Kinh tế; } |Việt Nam; Liên Xô; thế giới; Đông dương; quan hệ kinh tế; Cămpuchia; Lào; Kinh tế; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85246. Lịch sử hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô 1950-1990/ B.s.: Hoàng Trường, Nguyễn Thuỳ Trang, Nguyễn Minh Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 128tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước
    ISBN: 9786045721469
    Tóm tắt: Khái quát về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và liên Xô giai đoạn 1950 - 1990. Những vấn đề chung về hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật giữa 2 quốc gia đặc biệt hợp tác về các lĩnh vực nông, lâm, công nghiệp,thương mại và giao thông vận tải trong những năm gần đây
(Lịch sử; 1950-1990; Hợp tác kinh tế; ) [Liên Xô; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Sơn--b.s.; Nguyễn Thị Hà--b.s.; Nguyễn Tiến Lộc--b.s.; Hoàng Trường--b.s.; Nguyễn Thuỳ Trang--b.s.; ]
DDC: 337.597047 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112030. BÙI VĂN HÀO
    Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục và y tế giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào) từ năm 1986 đến năm 2010: Sách chuyên khảo/ Bùi Văn Hào.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 153-174
    Tóm tắt: Khái quát mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay trước năm 1986; quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục và y tế giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay từ năm 1986 đến 2010 cùng một số thành tựu, phương thức, đặc điểm và bài học kinh nghiệm của sự hợp tác trên
(Lịch sử; Hợp tác; 1986-2010; ) [Nghệ An; Lào; ]
DDC: 959.742 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195377. 15 năm quan hệ hợp tác kinh tế - Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ=15 years of economic - Trade relations between the US and Vietnam/ B.s.: Vĩnh Anh (ch.b.), Lê Hoàng Oanh, Đỗ Kim Lang....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010.- 233tr.: minh hoạ; 26cm.
    ĐTTS ghi: Cục Xúc tiến Thương mại. Công ty Truyền thông - TM - DV Nhịp Cầu Việt
    Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt - Anh
    Tóm tắt: Những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Sự hợp tác về kinh tế - Thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 15 năm qua 1995 - 2010. Giới thiệu về hoạt động của một số doanh nghiệp của Việt Nam
(Hợp tác quốc tế; Thương mại; Quan hệ kinh tế; ) [Việt Nam; Mỹ; ] [Vai trò: Vĩnh Hùng--b.s.; Nguyễn Thị Hồng Vân--b.s.; Đỗ Kim Lang--b.s.; Lê Hoàng Oanh--b.s.; Vĩnh Anh--ch.b.; ]
DDC: 337.597073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học190401. BÙI HỮU ĐẠO
    Hợp tác kinh tế Việt Nam với Asean và Asean mở rộng/ B.s.: Bùi Hữu Đạo, Nguyễn Khánh Quyền.- H.: Công thương, 2010.- 302tr.: bảng; 24cm.- (Bộ sách Hội nhập Kinh tế Quốc tế)
    ĐTTS ghi: Bộ Công thương
    Phụ lục: tr. 212-294. - Thư mục: tr. 300
    Tóm tắt: Tổng quan về ASEAN và ASEAN mở rộng. Giới thiệu về các lĩnh vực quan hệ hợp tác kinh tế trong ASEAN và ASEAN + 3. Trình bày về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với ASEAN và ASEAN + 3
(Kinh tế thương mại; Hợp tác kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Khánh Quyền--b.s.; ]
DDC: 337.597059 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học271639. Hỏi đáp về hợp tác kinh tế hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).- In lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004.- 148tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế
    Thư mục: tr. 148
    Tóm tắt: Các câu hỏi và giải đáp về hợp tác kinh tế hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Giới thiệu về chương trình thuế quan có hiệu lực chung. Khu vực thương mại tự do, hợp tác công nghiệp, khu vực đầu tư, các vấn đề liên quan đến dịch vụ và các cơ chế giải quyết tranh chấp
(Hợp tác kinh tế; )
DDC: 337.59 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289443. BÙI DANH LƯU
    Giao lưu và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước láng giềng/ Bùi Danh Lưu.- H.: Giao thông Vận tải, 2003.- 75tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Xu thế thế giới giao lưu và hợp tác kinh tế giữa các nước láng giềng. Tình hình giao lưu và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước láng giềng, một số chính sách đầu tư và ưu đãi về đầu tư
(Trung Quốc; ASEAN; Việt Nam; Hợp tác kinh tế; )
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.