Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 28.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học246414. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Khămtày Xiphănđon.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 99tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Chính trị và chính quyền Quốc gia Lào
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, lãnh đạo của Chủ tịch nước Lào - ông Khămtày Xiphănđon - người cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, chăm lo xây dựng và vun đắp các mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, lãnh đạo quân
Khăm tày Xiphănđon; (Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Chính trị gia; ) [Lào; ]
DDC: 959.404092 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425415. Những người cộng sản trẻ tuổi: Hồi ký về những thanh niên hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1930-1941.- Tái bản có bổ sung.- H.: Thanh niên, 1974.- 110tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hồi ký về những thanh niên cách mạng thời kì 1930-1941 như: Lý Tự Trọng, Cao Xuân Quế, Nguyễn Hoàng Tôn, Lê Cảnh Nhượng, Hồng Quang
{hồi kí; Văn học hiện đại; người cộng sản; Việt Nam; } |hồi kí; Văn học hiện đại; người cộng sản; Việt Nam; |
DDC: 895.922803 /Price: 15100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512877. Lưu danh anh hùng - liệt sỹ - chiến sỹ thành phố Quy Nhơn hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày qua các thời kỳ.- Bình Định: Cựu tù chính trị cách mạng thành phố Quy Nhơn, 2011.- 643 tr.: ảnh chân dung; 27 cm.
    Tên sách ngoài bìa: Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày 1930 -1975
    Tóm tắt: Giới thiệu tập sổ vàng ghi danh tiểu sử, năm tham gia cách mạng, năm vào Đảng, năm bị địch bắt... của các đồng chí cựu tù chính trị bị địch bắt tù đày thành phố Quy Nhơn
(Anh hùng; Tiểu sử; Liệt sĩ; Kháng chiến chống Mỹ; Chiến sĩ; ) [Bình Định; Quy Nhơn; ]
DDC: 959.7043092 /Price: 300000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học324747. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng: Đã sửa đổi.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 26tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nội dung pháp lệnh sửa đổi điều 21 và toàn bộ pháp lệnh (đã sửa đổi)
{Việt Nam; Bệnh binh; Thương binh; Liệt sĩ; Pháp lệnh; } |Việt Nam; Bệnh binh; Thương binh; Liệt sĩ; Pháp lệnh; |
DDC: 344.597 /Price: 2500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học564906. Pháp lệnh sửa đổi điều 21 của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến người có công giúp đỡ cách mạng.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 925tr.; 19cm..
{Pháp lệnh; bệnh binh; thương binh; liệt sĩ; cách mạng; gia đình liệt sĩ; } |Pháp lệnh; bệnh binh; thương binh; liệt sĩ; cách mạng; gia đình liệt sĩ; |
DDC: 344.597 /Price: 2.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698244. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (Đã sửa đổi).- H.: Chính trị quốc gia, 2000.- 26 tr.; 19 cm..
    Tóm tắt: Toàn bộ pháp lệnh về chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đà Cách mạng
(Bảo hiểm xã hội; Pháp lệnh; )
/Price: 2500 đ /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học454101. PHẠM ĐÌNH ĐÔN
    Cuộc đời hoạt động cách mạng và những chiến công thầm lặng của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Trần Bá (1923-1963)/ Phạm Đình Đôn.- H.: Hồng đức, 2020.- 119 tr.: ảnh; 21 cm.
    ISBN: 9786043028317
    Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của liệt sĩ Trần Bá - Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, người tình báo binh vận phụ trách nội tuyến xuất sắc của Đảng.
(Anh hùng lực lượng vũ trang; Liệt sĩ; Tiểu sử; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Trần Bá, 1923-1963, Anh hùng lực lượng vũ trang, Liệt sĩ, Việt Nam; } |Trần Bá, 1923-1963, Anh hùng lực lượng vũ trang, Liệt sĩ, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học454236. Truyền thống lưu danh: Anh hùng - liệt sĩ - cán bộ - chiến sĩ huyện Phù Mỹ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày qua các thời kỳ 1930-1975. T.1.- Bình Định: kxđ nxb, 2019.- 600 tr.: ảnh; 27 cm.
    Tên sách ngoài bìa: Sổ truyền thống lưu danh
(1930-1975; Chiến sĩ cách mạng; ) [Bình Định; Phù Mỹ; ] {Sổ truyền thống; } |Sổ truyền thống; |
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học669284. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người/ Nhóm trí thức Việt tuyển chọn.- Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động, 2012.- 391 tr.; 27 cm..
{Danh nhân; Địa danh lịch sử; Hồ Chí Minh; Di chúc; } |Danh nhân; Địa danh lịch sử; Hồ Chí Minh; Di chúc; |
DDC: 335.4346 /Price: 325000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657512. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Khăm Tài Xi Phăn Đon.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 99tr.; 19cm..
(Chủ tịch nước; Cuộc đời; Lịch sử; Công hòa dân chủ Lào; Hoạt động cách mạng; )
DDC: 959.404092 /Price: 10000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304597. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 28tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm những lệnh và pháp lệnh của các nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
{Bệnh binh; Pháp lệnh; Văn bản pháp qui; Thương binh; Liệt sĩ; } |Bệnh binh; Pháp lệnh; Văn bản pháp qui; Thương binh; Liệt sĩ; |
/Price: 2800đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học655484. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 32tr; 19cm.
(Gia đình thương binh; Gia đình liệt sĩ; Chế độ ưu đãi; Liệt sĩ; Việt Nam; )
DDC: 343.597 /Price: 5b /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học323545. Các văn bản pháp quy liên quan đến chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở.- H.: Xây dựng, 2000.- 106tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Cục Quản lý nhà
    Tóm tắt: Một số văn bản qui định chính sách hỗ trợ nhà ở cho những người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945: Mua bán và kinh doanh nhà, giảm tiền mua nhà cho các đối tượng chính sách v.v...
{Lão thành cách mạng; Người hoạt động cách mạng; Văn bản pháp qui; Nhà ở; Chính sách xã hội; } |Lão thành cách mạng; Người hoạt động cách mạng; Văn bản pháp qui; Nhà ở; Chính sách xã hội; |
/Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462923. Pháp luật ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng: Đã sửa đổi.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.- 26tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Pháp lệnh công bố ngày 29 tháng 8 năm 1994 do chủ tịch quốc hội nông Đức Mạnh ký.
[Việt Nam; ] {Liệt sĩ; Người có công cách mạng; Người hoạt động cách mạng; Pháp lệnh; Thương binh; } |Liệt sĩ; Người có công cách mạng; Người hoạt động cách mạng; Pháp lệnh; Thương binh; |
DDC: 344.597 /Price: 2.500b /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học652696. Lê Hồng Quế cuộc đời hoạt động cách mạng/ Đoàn Văn Hạnh, Lê Viên Mai.- Thanh Hoá: Nxb .Thanh Hoá, 1999.- 92tr.; 19cm..
(Ký sự; Lê Hồng Quế; Văn học Việt Nam; Thanh Hoá; Nhân vật lịch sử; ) [Vai trò: Lê Viên Mai; ]
DDC: 895.922803 /Price: 6b /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học618636. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Pháp lệnh sửa đổi điều 21 của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến người có công giúp đà cách mạng.- H: Chính trị quốc gia, 1999.- 25tr; 19cm.
(Pháp luật Việt Nam; Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng; )
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học652279. Pháp lệnh sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đà cách mạng.- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.- 25tr; 19cm.
(Pháp lệnh; Việt Nam; thương binh; người hoạt động kháng chiến; chính sách xã hội; )
DDC: 344.59703 /Price: 2.500đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học651142. Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng", ưu đãi những người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đà cách mạng.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996.- 30tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phần 1: Lệnh công bố; Phần 2: Hướng dẫn thực hiện pháp lệnh.
(Chính sách; Pháp lệnh; Thương binh liệt sĩ; Việt Nam; )
DDC: 344.03 /Price: 2500đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học616231. Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". ựu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đà cách mạng.- H: Chính trị quốc gia, 1994.- 32tr.; 19cm.
(Pháp luật Việt Nam; ) [Vai trò: Việt Nam CHXHCN; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học555290. Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng": Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.- H.: Chính trị quốc gia, 1994.- 32tr.; 19cm.
{Pháp lệnh; anh hùng; thương binh; liệt sĩ; bà mẹ Việt nam; } |Pháp lệnh; anh hùng; thương binh; liệt sĩ; bà mẹ Việt nam; | [Vai trò: Việt nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh--Tác giả; ]
/Price: 2.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.