Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 511.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36379. Rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng mềm cho sinh viên/ Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thế Huy....- H.: Giáo dục, 2019.- 156tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040191588
    Tóm tắt: Cung cấp 30 kỹ năng cần thiết để sinh viên sẵn sàng hành trang bước vào cuộc sống, như: Kỹ năng tự đánh giá bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân, hoạch định mục tiêu cuộc đời, quản lý thời gian, quản lý tài chính, thiết lập quan hệ xã hội, suy nghĩ tích cực, kỹ năng từ chối, xử lý xung đột, tìm việc làm...
(Kĩ năng sống; Sinh viên; Kĩ năng mềm; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Nhung; Mai Hiền Lê; Nguyễn Thế Huy; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Huỳnh Văn Sơn; ]
DDC: 378.019 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36400. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 10/ Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh....- H.: Giáo dục, 2019.- 88tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786040191618
(Kĩ năng sống; Lớp 10; Thực hành; ) [Vai trò: Đỗ Tất Thiên; Nguyễn Thanh Huân; Mai Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Huỳnh Văn Sơn; ]
DDC: 646.700712 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36401. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 11/ Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Lê Bảo Hoàng....- H.: Giáo dục, 2019.- 88tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786040191649
(Kĩ năng sống; Lớp 11; Thực hành; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Xuân Phương; Nguyễn Thị Diễm My; Nguyễn Lê Bảo Hoàng; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Huỳnh Văn Sơn; ]
DDC: 646.700712 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36402. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 12/ Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh....- H.: Giáo dục, 2019.- 88tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786040191656
(Kĩ năng sống; Lớp 12; Thực hành; ) [Vai trò: Bùi Hồng Quân; Nguyễn Thị Diễm My; Mai Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Huỳnh Văn Sơn; ]
DDC: 646.700712 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65322. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ Phan Quốc Việt.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Giáo dục, 2017.- 60tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040019554
(Kĩ năng sống; Lớp 1; Thực hành; ) [Vai trò: Phan Quốc Việt; ]
DDC: 372.37 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85250. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ Phan Quốc Việt.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 2016.- 60tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040019554
(Lớp 1; Thực hành; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Phan Quốc Việt; ]
DDC: 372.37 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114568. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ Phan Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Dương.- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí.- H.: Giáo dục, 2015.- 60tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040019554
(Kĩ năng sống; Lớp 1; Thực hành; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thuỳ Dương; ]
DDC: 372.37 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129794. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ Phan Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Dương.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2014.- 79tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040019554
(Thực hành; Lớp 1; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Phan Quốc Việt--ch.b.; ]
DDC: 372.37 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141200. Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng giao tiếp/ Nguyễn Khánh Hà.- H.: Đại học Sư phạm, 2014.- 75tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045416983
(Học sinh; Rèn luyện; Giao tiếp; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh Hà; ]
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141142. Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng kiểm soát cảm xúc/ Nguyễn Khánh Hà.- H.: Đại học Sư phạm, 2014.- 63tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045417010
(Kĩ năng sống; Rèn luyện; Kiểm soát; Cảm xúc; Học sinh; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh Hà; ]
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141144. Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng làm chủ bản thân/ Nguyễn Khánh Hà.- H.: Đại học Sư phạm, 2014.- 58tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045417034
(Kĩ năng sống; Rèn luyện; Học sinh; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh Hà; ]
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441538. NGUYỄN KHÁNH HÀ
    Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng đặt mục tiêu/ Nguyễn Khánh Hà.- In lần thứ 3.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2017.- 43tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về khái niệm cơ bản và thực hành về kĩ năng đặt mục tiêu góp phần nâng cao kĩ năng sống cho các em học sinh
(Học sinh; Rèn luyện; Mục tiêu; Kĩ năng sống; )
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99153. NGUYỄN NGỌC KÝ
    Lời vàng trao con: Tuyển tập thơ về kĩ năng sống/ Nguyễn Ngọc Ký.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 99tr.: tranh màu; 20cm.
    ISBN: 9786046264507
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452513. VERDICK, ELIZABETH
    Chân không phải để đá nhau: Giáo dục kĩ năng sống. 1-4 Tuổi. Song ngữ Anh - Việt/ Elizabeth Verdick; Marieka Heinlen vẽ; Thanh Vân dịch.- H.: Dân trí, 2018.- 27 tr.: tranh vẽ; 18 cm.- (Tủ sách song ngữ - Kỹ năng sống)
    ISBN: 9786048851682
(Giáo dục; Thói quen; ) [Vai trò: Thanh Vân--dịch; Heinlen, Marieka--vẽ; ]
DDC: 372.21 /Price: 39000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học496957. NGUYỄN THANH LÂM
    Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng kiểm soát cảm xúc/ Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương.- H.: Đại học sư phạm, 2017.- 63tr.: tranh màu; 24cm.
    Tóm tắt: Khái niệm cơ bản. Đọc truyện và thực hành các kĩ năng kiểm soát cảm xúc
{Giáo dục; Học sinh; Kĩ năng sống; } |Giáo dục; Học sinh; Kĩ năng sống; |
DDC: 370.15 /Price: 23000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441491. NGUYỄN KHÁNH HÀ
    Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng ra quyết định/ Nguyễn Khánh Hà.- In lần thứ 2.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2016.- 63tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045417980
    Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm cơ bản, thực hành về kỹ năng ra quyết định góp phần nâng cao kĩ năng sống cho các em học sinh
(Học sinh; Rèn luyện; Ra quyết định; Kĩ năng sống; )
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141197. Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng giải quyết vấn đề/ Nguyễn Khánh Hà.- H.: Đại học Sư phạm, 2014.- 67tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045417003
(Học sinh; Rèn luyện; Giải quyết vấn đề; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh Hà; ]
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141195. Rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực/ Nguyễn Khánh Hà.- H.: Đại học Sư phạm, 2014.- 75tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045417027
(Học sinh; Kĩ năng sống; Tư duy; Sáng tạo; Rèn luyện; ) [Vai trò: Nguyễn Khánh Hà; ]
DDC: 371.8 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439688. Kĩ năng sống: Giữ gìn vệ sinh cá nhân/ Biên soạn: Ngọc Linh.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2019.- 12tr.: minh họa; 27cm.- (Dành cho trẻ 4 - 10 tuổi)
    ISBN: 9786045456613
(Kĩ năng sống; Vệ sinh cá nhân; ) [Vai trò: Ngọc Linh; ]
DDC: 371.8 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444731. Kĩ năng sống: Không đi theo người lạ/ Biên soạn: Ngọc Linh.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2019.- 12tr.: minh họa; 27cm.- (Dành cho trẻ 4 - 10 tuổi)
    ISBN: 9786045456620
(Kĩ năng sống; Tự vệ; ) [Vai trò: Ngọc Linh; ]
DDC: 371.8 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.