Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1052.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120252. NGUYỄN HOÀNG QUY
    Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản/ Nguyễn Hoàng Quy, Phạm Thị Thanh Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721520
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản. Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản. Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản
(Thôn; Phát triển; Kế hoạch; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Thanh Vân; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440513. HYATT, MICHAEL
    Bản kế hoạch thay đổi định mệnh: Một kế hoạch để ngừng phó mặc và có được cuộc sống bạn hằng mong muốn/ Michael Hyatt, Daniel Harkavy ; Người dịch: Tạ Thanh Hải.- Hà Nội: Thế giới, 2017.- 267tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Living Forward
    ISBN: 9786047729685
    Tóm tắt: Nếu bạn cảm thấy mất cân bằng và ý thức rõ rằng tình trjang hiện giờ sẽ không kéo dài lâu; Nếu bạn có một sự nghiệp đang lên nhưng không muốn bỏ mặc các ưu tiên cá nhân;...Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ điểm nào trong những điều trên , thì cuốn sách này chắc chắn là dành cho bạn
(Kế hoạch; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Tạ Thanh Hải; ]
DDC: 158.1 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502596. MCADAM, JOHN
    Lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ: Phương pháp đơn giản và thiết thực để khởi nghiệp/ John Mcadam ; Nguyễn Tư Thắng người dịch.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 159 tr.: bảng; 21 cm.
    ISBN: 9786049512780
    Tóm tắt: Giới thiệu 5 yếu tố lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ: Bạn đang cung cấp sản phẩm gì, bạn cung cấp sản phẩm cho ai, đối thủ của bạn là ai, bước tiếp theo là gì, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền
(Kinh doanh; ) {Kế hoạch; Kinh doanh; Quản lý; } |Kế hoạch; Kinh doanh; Quản lý; | [Vai trò: Nguyễn, Tư Thắng; ]
DDC: 658.4 /Price: 62000 VND /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604013. BUSINESS, HARVARD
    Lập kế hoạch kinh doanh trong 20 phút/ Harvard Business, Review Press ; Nam Phong dịch.- H.: Thế giới, 2016.- 143tr.; 18cm.
    Tài liệu tham khảo: tr.143
    ISBN: 9786047726004
    Tóm tắt: Vạch ra các hướng dẫn cụ thể để lập một kế hoạch kinh doanh như : mô tả cơ hội, giới thiệu đội ngũ quản lý, mang sản phẩm đến với thị trường, dự tính các rủi ro tài chính và phần thưởng...
(Kinh doanh; Kế hoạch; Quản lí; ) [Vai trò: Nam Phong; Press, Review; ]
DDC: 658.4 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66107. HEEDE, SYLVIA VANDEN
    Một kế hoạch nham hiểm/ Sylvia Vanden Heede ; Minh hoạ: Thé Tjong Khing ; Ngô Anh Thi dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 122tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Những mẩu chuyện vui của Cáo và Thỏ)
    Tên sách nguyên bản: Vos en Haas en de dief van lek
    ISBN: 9786042085885
(Văn học thiếu nhi; ) [Bỉ; ] [Vai trò: Thé Tjong Khing--minh hoạ; Ngô Anh Thi--dịch; ]
DDC: 839.313 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65016. Quy trình kiểm toán nhà nước và trình tự, nội dung, công việc, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.- H.: Tài chính, 2017.- 431tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047915514
    Tóm tắt: Giới thiệu quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước; trình tự, nội dung, công việc, trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán; công tác chuẩn bị kiểm toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý ngân sách nhà nước...
(Kiểm toán nhà nước; Cơ quan hành chính sự nghiệp; )
DDC: 657.45 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121247. Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề/ 1980 Books b.s..- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015.- 135tr.; 20cm.- (Tủ sách Kỹ năng học tập)
    ISBN: 9786049460388
    Tóm tắt: Đưa ra một số phương án giúp bạn đọc tiếp cận với những phương pháp học tập và làm việc mới, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân nhằm đưa ra những kế hoạch học tập và giải quyết vấn đề hiệu quả
(Tư duy; Sáng tạo; Lập kế hoạch; )
DDC: 153.42 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19556. Kiến và châu chấu: Làm việc cần có kế hoạch và đừng để lãng phí thời gian : Truyện tranh/ Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch.- H.: Văn học, 2019.- 16tr.: tranh màu; 20cm.- (Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống)(Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
    ISBN: 9786046995906
(Văn học dân gian; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Dương Thư Hiên; ]
DDC: 398.245 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46770. Bản kế hoạch hạnh phúc/ Huy Hiếu, Minh Hà, Anh Thư....- H.: Kim Đồng, 2018.- 118tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Quà tặng trái tim)
    ISBN: 9786042092180
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Minh; Nguyễn Tiến; Anh Thư; Minh Hà; Huy Hiếu; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73760. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786049225444
    Tóm tắt: Gồm các văn bản pháp luật quy định về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; quy trình kiểm toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; quy định mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; quy định chi tiết một số điều của luật kế toán
(Pháp luật; Ngân sách nhà nước; Tài chính; Kế hoạch; Dự toán; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451613. MCADAM, JOHN
    Lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ= The one - hour business plan: Phương pháp đơn giản và thiết thực để khởi nghiệp/ John Mcadam ; Nguyễn Tư Thắng dịch.- H.: Hồng Đức, 2017.- 159 tr: bảng; 21 cm.
    ISBN: 9786049512780
    Tóm tắt: Giới thiệu 5 yếu tố lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ: Bạn đang cung cấp sản phẩm gì, bạn cung cấp sản phẩm cho ai, đối thủ của bạn là ai, bước tiếp theo là gì, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền
(Kinh doanh; Kế hoạch; Thành công; ) [Vai trò: Nguyễn Tư Thắng--dịch; ]
DDC: 658.4012 /Price: 62000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450914. LƯU ĐAN THỌ
    Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam/ Lưu Đan Thọ.- H.: Tài chính, 2016.- 300tr: bảng, hình ảnh; 20cm.
    Phụ lục: tr.273 - 300 . - Thư mục: tr.298 - 300
    ISBN: 9786047913183
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cốt yếu để khởi sự kinh doanh, kế hoạch khởi sự kinh doanh, chọn lựa ý tưởng để khởi sự kinh doanh, nội dung và quá trình lập kế hoạch khởi sự kinh doanh...
(Kế hoạch; Kinh doanh; Kế sách; Ý tưởng; ) {Khởi sự kinh doanh; } |Khởi sự kinh doanh; |
DDC: 658.11 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122628. HUYỀN TRANG
    Giúp con ngủ trọn đêm: Lập kế hoạch giấc ngủ hoàn hảo cho bé với 9 bước/ Huyền Trang b.s..- H.: Phụ nữ, 2015.- 161tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Để con yêu phát triển toàn diện)
    ISBN: 9786045624876
    Tóm tắt: Phân tích cho các bậc cha mẹ từng bước có thể thực hiện để giúp con ngủ ngon: Đảm bảo an toàn cho trẻ, hiểu về giấc ngủ, ghi lại nhật ký giấc ngủ, lập kế hoạch cho giấc ngủ...
(Nuôi dạy con; Giấc ngủ; )
DDC: 649.4 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105937. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
    Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi. Q.1/ Nguyễn Thị Ánh Tuyết.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2015.- 215tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ISBN: 9786040058591
    Tóm tắt: Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3 - 5 tuổi với các chủ đề: Trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới động vật
(Giáo án; Giáo dục mẫu giáo; )
DDC: 372.21071 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105938. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
    Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3-5 tuổi. Q.2/ Nguyễn Thị Ánh Tuyết.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2015.- 186tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ISBN: 9786040058607
    Tóm tắt: Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3 - 5 tuổi với các chủ đề: Thế giới thực vật, giao thông, nước, không khí và một số hiện tượng tự nhiên, quê hương, trường tiểu học
(Giáo án; Giáo dục mẫu giáo; )
DDC: 372.21071 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115322. Quy định chi tiết thi hành luật đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn: Thông tư 01/2015/TT - BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn/ Hệ thống: Quang Minh.- H.: Lao động, 2015.- 426tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045931080
    Tóm tắt: Giới thiệu luật đấu thầu và quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và hướng dẫn đấu thầu
(Pháp luật; Luật đấu thầu; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quang Minh--hệ thống; ]
DDC: 346.59709602632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37135. NGÔ THẮNG LỢI
    Giáo trình Kế hoạch hoá phát triển/ Ngô Thắng Lợi ch.b..- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- 464tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kế hoạch và Phát triển. Bộ môn Kinh tế phát triển
    Thư mục: tr. 461-464
    ISBN: 9786049465918
    Tóm tắt: Nguyên lý kế hoạch hoá phát triển; trình bày cơ sở lý luận của kế hoạch hoá phát triển; bản chất, chức năng, nguyên tắc kế hoạch hoá phát triển; hệ thống kế hoạch hoá phát triển theo nội dung; lập kế hoạch phát triển; tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển; kế hoạch tăng trưởng kinh tế...
(Kế hoạch hoá; Tăng trưởng kinh tế; Phát triển; )
DDC: 338.95970711 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33017. Marketing plan - Bản phác thảo kế hoạch marketing/ MediaZ.- H.: Thế giới ; Công ty Công nghệ truyền thông MediaZ, 2019.- 223tr.: minh hoạ; 21cm.
    ISBN: 9786047769537
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kế hoạch marketing, phác hoạ chung về bản kế hoạch marketing; các đích đến, mục tiêu và tiêu chí cần đạt; lựa chọn thị trường mục tiêu; xây dựng concept và lựa chọn thông điệp truyền thông; lựa chọn kênh truyền thông; xác định ngân sách truyền thông; đề xuất được thực hiện trong các kế hoạch truyền thông; các yếu tố làm nên bản phác thảo thành công và các vấn đề triển khai, thực thi kế hoạch
(Chiến lược; Tiếp thị; )
DDC: 658.8 /Price: 159000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45231. Lập kế hoạch kinh doanh trong 20 phút/ Nam Phong dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018.- 159tr.: hình vẽ; 18cm.- (20 minute manager)
    Tên sách tiếng Anh: 20 minute manager: Creating business plans
    Thư mục: tr. 159
    ISBN: 9786047726004
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh: Trình bày ý tưởng kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, phân tích tình hình ngành muốn kinh doanh, đội ngũ quản lý, xây dựng kế hoạch tiếp thị, lập đề án tài chính...
(Kinh doanh; Lập kế hoạch; Bí quyết thành công; ) [Vai trò: Nam Phong--dịch; ]
DDC: 658.4012 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45629. Nghệ thuật chuẩn bị và lên kế hoạch theo phương thức Toyota/ OJT Solutions ; Nhóm VietFuji dịch.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2018.- 203tr.: hình vẽ, bảng; 23cm.- (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới)
    ISBN: 9786045646083
    Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và sắp xếp công việc của Toyota như: Thành quả của công việc được quyết định bởi khâu chuẩn bị; loại bỏ bảy loại lãng phí; rút ngắn thời gian xử lý công việc; bí quyết nâng cao chất lượng của khâu chuẩn bị; nghệ thuật giao tiếp để áp dụng vào thực tiễn
(Phương thức sản xuất; Lập kế hoạch; Bí quyết thành công; )
DDC: 658.401 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.