Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 547.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95598. LÒ VĂN CHIẾN
    Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu/ Lò Văn Chiến.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 201-217
    ISBN: 9786047850006
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm khí hậu của người Pu Nả ở Lai Châu. Giới thiệu tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên, đánh bắt thuỷ sản; trong hoạt động săn bắt, khai thác gỗ, lạt, khai thác các nguyên liệu nghề đan lát, hái lượm của người Pu Nả; những cộng cụ dùng trong săn bắt; các sản vật thu được từ săn bắt và vai trò của nó trong bữa ăn
(Văn hoá dân gian; Tài nguyên; Khai thác; Tri thức; ) [Lai Châu; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99597. LÊ THÀNH NAM
    Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu/ Ghi chép: Lê Thành Nam, Tẩn Lao U.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 255tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373606
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng người La Hủ ở Mường Tè. Giới thiệu về tri thức dân gian của người La Hủ trong các hoạt động khai thác nguồn lợi tự nhiên, hái lượm, đánh bắt cá và khai thác gỗ, lạt
(Dân tộc La Hủ; Tài nguyên thiên nhiên; Khai thác; Tri thức; Văn hoá dân gian; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Tẩn Lao U--ghi chép; ]
DDC: 390.0899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120523. Khai thác bờ biển cho du lịch biển/ Phạm Văn Giáp (ch.b.), Trần Hiếu Nhuệ, Bùi Việt Đông....- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 375tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 368-372
    ISBN: 9786047606740
    Tóm tắt: Giới thiệu về du lịch biển, các loại hình du lịch biển Việt Nam; trình bày khái niệm chung, một số nhân tố trong động lực học ven biển; đường ven biển; cảng khách - cảng phà; bến du thuyền; thiết kế bãi tắm nhân tạo... và tác động của hoạt động du lịch biển đối với môi trường cùng các giải pháp giảm thiểu
(Du lịch; Khai thác; Bờ biển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Giáp--ch.b.; Nguyễn Phú Khánh; Trần Hiếu Nhuệ; Bùi Việt Đông; Lê Bích Nhu; ]
DDC: 333.91709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120798. Quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 260tr.: minh hoạ; 28cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 122-258
    ISBN: 9786047606719
    Tóm tắt: Hướng dẫn quản lý xây dựng, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn
(Khai thác; Quản lí; Đường giao thông; Nông thôn; Bảo dưỡng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 625.709597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477888. NGUYỄN ĐỨC QUÝ
    Tưới nhỏ giọt - một công cụ hữu hiệu khai thác các vùng đất khan hiếm nước/ Nguyễn Đức Quý.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006.- 132tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 8936032941733
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về phương pháp tưới nhỏ giọt. Sự phân bố ẩm trong đất khi tưới nhỏ giọt. Cấu tạo của một hệ thống tưới nhỏ giọt và cách chọn vòi nhỏ giọt. Quy hoạch, dự toán và trang thiết bị vật tư cho tưới nhỏ giọt. Hoạt động và bảo dưỡng hệ thống
(Nông nghiệp; Tưới nước; ) {Tưới nhỏ giọt; } |Tưới nhỏ giọt; |
DDC: 631.587 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440192. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
    Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể/ Nguyễn Thị Thống Nhất.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016.- 236tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 223-236
    ISBN: 9786048414375
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, di sản văn hoá thế giới. Khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể, các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá để phát triển du lịch. Tình hình phát triển du lịch tại miền Trung,....
(Du lịch; Khai thác; Phát triển; Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.4791597 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440684. VŨ THỊ TRANG
    Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 167
    ISBN: 9786047846757
    Tóm tắt: Quan niệm của người Dao Tuyển về nguồn nước, phân loại nguồn nước. Tri thức địa phương trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn nước. Các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan đến việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước...
(Tri thức; Tài nguyên; Khai thác; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 398.36089959780597167 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685898. PHẠM, CÔNG HOAN.
    Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước/ Phạm Công Hoan..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 295 tr. ;; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    ISBN: 9786049028045
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đặc điểm kinh tế - xã hội của người Dao Đỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước.
(Dân tộc Dao; Dân tộc học; ) [Lào Cai; Sa Pa; ]
DDC: 305.895978 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440943. TRẦN TUẤN ANH
    Khai thác nhanh các tính chất của hàm số trong giải toán sơ cấp: Luyện thi THPT Quốc gia/ Trần Tuấn Anh.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 291tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046264064
(Hàm số; Trung học phổ thông; )
DDC: 511.3260712 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63546. Khai thác phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá hữu cơ/ Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 503tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786046215318
(Trung học phổ thông; Bài tập trắc nghiệm; Hoá hữu cơ; ) [Vai trò: Nguyễn Xuân Trường; Quách Văn Long; Hoàng Thị Thuý Hương; ]
DDC: 547.00712 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686476. Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thi Trang
    ISBN: 9786047846757
(Tài nguyên nước; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học500095. TRẦN TUẤN ANH
    Khai thác nhanh các tính chất của hàm số trong giải toán sơ cấp/ Trần Tuấn Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 291tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046264064
(Hàm số; Toán sơ cấp; ) [Vai trò: Trần Tuấn Anh; ]
DDC: 515 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88935. PHẠM NGỌC TRÂM
    Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975-2014): Sách chuyên khảo/ Phạm Ngọc Trâm.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 300tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 231-246. - Phụ lục: tr. 249-300
    ISBN: 9786045848180
    Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên và tiềm năng biển đảo Việt Nam. Quá trình xác lập chủ quyền và những yếu tố chi phối hoạt động bảo vệ chủ quyền và quản lý khai thác biển đảo. Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khái thác biển đảo Việt Nam giai đoạn 1975 - 2014
(Biển; 1975-2014; Khai thác; Chủ quyền; Đảo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119966. PHẠM CÔNG HOAN
    Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 295tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028045
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đặc điểm kinh tế - xã hội của người Dao Đỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước
(Dân tộc Dao; Dân tộc học; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 305.895978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học8333. HOÀNG PHƯƠNG HOA
    Giáo trình Khai thác và Thí nghiệm cầu: Dành cho học viên các trường Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông/ Hoàng Phương Hoa.- H.: Xây dựng, 2020.- 302tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 289-292
    ISBN: 9786048231194
    Tóm tắt: Phân tích, đánh giá và nêu các bước tiến hành đối với công tác quản lý khai thác; công tác thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định; công tác sửa chữa và gia cố, tăng cường đối với công trình cầu giao thông
(Thí nghiệm; Khai thác; Cầu; )
DDC: 624.20711 /Price: 163000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93576. NGUYỄN ANH TUẤN
    Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến/ Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- VII, 290tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 285-290
    ISBN: 9786049134630
    Tóm tắt: Tổng quan công nghệ khai thác đá khối; công tác quy hoạch và quản lý hoạt động khai thác đá khối ở Việt Nam; các yếu tố kỹ thuật công nghệ cơ bản ảnh hưởng đến công tác khai thác đá khối; kỹ thuật và công nghệ khai thác đá khối tiên tiến; kỹ thuât an toàn và bảo vệ môi trường trong khai thác đá khối
(Công nghệ; Đá khối; Khai thác đá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Việt; Trần Quang Hiếu; ]
DDC: 622.3509597 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84415. NGUYỄN BÍNH
    Kỹ thuật khai thác đội máy thi công mặt đường bê tông nhựa/ Nguyễn Bính (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quang Phúc.- H.: Xây dựng, 2016.- 278tr.: minh hoạ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 263-274. - Thư mục: tr. 275-277
    ISBN: 9786048217471
    Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật khai thác máy, tổ chức đội máy, gồm các máy trong dây chuyền sản xuất vật liệu, thi công, tái chế mặt đường bê tông nhựa và công trình phụ trợ trên đường với các nội dung: Công tác quản lý máy, tổ chức đội máy, kỹ thuật khai thác trạm sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa nóng, kỹ thuật khai thác máy rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng, lựa chọn máy lu bánh thép thi công mặt đường, khác thác máy lu bánh lốp trơn...
(Kĩ thuật; Máy thi công; Mặt đường bê tông nhựa; ) [Vai trò: Nguyễn Quang Phúc; Nguyễn Hữu Chí; ]
DDC: 625.85 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604104. Quá trình khai thác, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử quân sự: Sách tham khảo/ Đinh Xuân Lâm, Ngô Văn Minh, Trần Công Trục....- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 479tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
    ISBN: 9786045126646
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, bài giới thiệu tư liệu phản ánh quá trình các thế hệ người Việt Nam khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo, các hồi ký của người từng công tác và chiến đấu tại Hoàng Sa và Trường Sa
(Quần đảo Trường Sa; Quần đảo Hoàng Sa; Chủ quyền; Sách tham khảo; Việt Nam; ) [Vai trò: Nguyễn Nhã; Nguyễn Quang Ngọc; Ngô Văn Minh; Trần Công Trục; Đinh Xuân Lâm; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 1000000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107308. Khai thác phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá hữu cơ/ Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 503tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786046215318
(Trung học phổ thông; Bài tập trắc nghiệm; Hoá hữu cơ; ) [Vai trò: Quách Văn Long; Hoàng Thị Thuý Hương; Nguyễn Xuân Trường; ]
DDC: 547.0076 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121647. ĐINH VĂN CHIẾN
    Tính toán áp dụng hợp lý giá khung thuỷ lực di động dùng trong khai thác hầm lò/ Đinh Văn Chiến (ch.b.), Bùi Thanh Nhu.- H.: Xây dựng, 2015.- 204tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 198-200
    ISBN: 9786048216900
    Tóm tắt: Tổng quan về khả năng cơ giới hoá khai thác hầm lò ở Việt Nam. Giới thiệu một số loại thiết bị chống trên thế giới và ở nước ta. Xây dựng mô hình chịu tải của giá khung thuỷ lực, phương pháp tính toán mái trên giá khung, đường kính cột chống, phương pháp đánh giá thông số hợp lý của giá khung, thuỷ lực di động, vận hành, bảo dưỡng giá khung
(Hầm lò; Khai thác than; ) {Khung thuỷ lực; } |Khung thuỷ lực; | [Vai trò: Bùi Thanh Nhu; ]
DDC: 622.334 /Price: 114000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.