Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489419. Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng/ Chủ biên: Trần Lâm Biền.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 316tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Bảo tồn di tích
    Thư mục: tr. 312-314
    Tóm tắt: Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Bước đi của kiến trúc ở vùng châu thổ sông Hồng. Tổ chức không gian mặt bằng, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời
(Chạm khắc; Kiến trúc truyền thống; Kết cấu; ) [Đồng bằng sông Hồng; ] [Vai trò: Trần Lâm Biền; ]
DDC: 720.9597 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441808. TRẦN LÂM BIỀN
    Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng châu thổ sông Hồng/ Trần Lâm Biền.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 298tr.: ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 290-297
    ISBN: 9786049553103
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Diễn biến loại hình di tích kiến trúc hiện còn qua các thời; sự phân bố của di tích kiến trúc, niên đại của các di tích kiến trúc hiện còn qua các thời kì lịch sử. Tổ chức không gian, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời
(Kiến trúc truyền thống; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ] {Vùng châu thổ sông Hồng; } |Vùng châu thổ sông Hồng; |
DDC: 720.9597 /Price: 169000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662352. LÊ NGỌC OANH
    Kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong tổ chức không gian nhà ở dân tộc Mường tỉnh Thanh Hoá: Luận văn Thạc sỹ Kiến trúc/ Lê Ngọc Oanh, Nguyễn Đình Thi hướng dẫn.- H.: K.Nxb., 2014.- 98tr. + Phụ lục; 29cm..
(Dân tộc Mường; Thanh Hoá; Nhà ở; Kiến trúc; Luận văn; )
DDC: 721 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học528203. PHẠM THANH TRÌ
    Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Kiến trúc truyền thống Bình Định góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc trong kiến trúc hiện đại": Chuyên ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý/ Phạm Thanh Trì.- Bình Định, 2004.- 120 tr.: minh họa; 30 cm.
    ĐTTS ghi: Hội Kiến trúc sư Bình Định

DDC: 720.959754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325227. NGUYỄN ĐỨC THIỀM
    Góp phần tìm hiểu bản sắc kiến trúc truyền thống Việt Nam/ Nguyễn Đức Thiềm.- H.: Xây dựng, 2000.- 162tr : ảnh, hình vẽ; 27cm.
    Thư mục: tr. 160
    Tóm tắt: Nghiên cứu về kiến trúc và dân tộc qua các mặt: nhà ở dân gian, tổ chức không gian cư trú truyền thống, về ao và vườn, về sân và cấu trúc ngôi nhà ở nông thôn, về ngôi đình Việt Nam
{Việt Nam; Kiến trúc truyền thống; Dân tộc học; Kiến trúc; } |Việt Nam; Kiến trúc truyền thống; Dân tộc học; Kiến trúc; |
/Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24229. ĐOÀN KHẮC TÌNH
    Các ngành nghề mỹ thuật trang trí kiến trúc truyền thống Việt/ Đoàn Khắc Tình.- H.: Hồng Đức, 2019.- 64tr., 122tr. ảnh: bảng; 29cm.
    ISBN: 9786048983727
    Tóm tắt: Giới thiệu các ngành nghề mỹ thuật trang trí kiến trúc truyền thống Việt như tranh tường, tranh ghép mảnh, tranh thờ, tranh giá vẽ, trang trí bằng nề ngoã, đất không nung, đất nung, gốm, sành, sứ, thuỷ tinh màu, chạm khắc gỗ, tượng gỗ...
(Kiến trúc truyền thống; Trang trí; Mĩ thuật dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 729.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108646. Kiến trúc truyền thống và cộng đồng= Traditional architecture and community/ Ch.b.: Trần Đình Hằng, Miki Yoshizumi, Hirohide Kobayashi....- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2015.- 352tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Khoa Kiến trúc...
    Thư mục cuối mỗi bài
    Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt - Anh
    ISBN: 9786049033308
    Tóm tắt: Gồm những bài tham luận về nghiên cứu và phát triển cộng đồng; vai trò của cộng đồng trong bảo tồn kiến trúc cộng đồng; sự tác động của chính sách, của quá trình đô thị hoá, xu hướng hiện đại hoá đến kiến trúc truyền thống; các giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản cộng đồng và kiến trúc truyền thống; thực trạng và xu hướng phục hồi các kiến trúc truyền thống, kiến trúc cộng đồng...
(Kiến trúc truyền thống; Cộng đồng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Miki Yoshizumi--ch.b.; Trần Đình Hằng--ch.b.; Lê Anh Tuấn; Hirohide Kobayashi--ch.b.; Nguyễn Ngọc Tùng--ch.b.; ]
DDC: 720.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195466. Lịch sử kiến trúc truyền thống Việt Nam/ Nguyễn Sỹ Quế, Nguyễn Văn Đỉnh, Nguyễn Hồng Hương (ch.b.)....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2010.- 199tr.: hình vẽ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc
    Thư mục: tr. 195-197
    Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh ra đời, cùng quá trình hình thành và phát triển nền kiến trúc truyền thống Việt Nam. Sơ lược đặc trưng kiến trúc truyền thống vùng Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ và các giá trị cơ bản của kiến trúc truyền thống Việt Nam
(Kiến trúc truyền thống; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Đỉnh--ch.b.; Nguyễn Sỹ Quế--ch.b.; Nguyễn Hồng Hương--ch.b.; Lưu Trường Giang; Đỗ Trọng Chung; ]
DDC: 720.9597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học230170. TRẦN LÂM BIỀN
    Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng/ B.s.: Trần Lâm Biền (ch.b.), Phạm Thanh Quang, Nguyễn Thị Tuấn Tú.- H.: Văn hoá Thông tin, 2008.- 274tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Bảo tồn di tích
    Thư mục: tr. 268 - 273
    Tóm tắt: Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Bước đi của kiến trúc ở vùng châu thổ sông Hồng. Tổ chức không gian mặt bằng, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời
(Đồng bằng sông Hồng; Chạm khắc; Kết cấu; Kiến trúc truyền thống; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Tuấn Tú--b.s.; Phạm Thanh Quang--b.s.; ]
DDC: 720.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.