Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 364.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52826. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 351tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 348-350
    ISBN: 9786045739914
    Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay
(Cơ chế; Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thư; Tô Văn Hoà; Hoàng Minh Hiếu; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; ]
DDC: 342.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98217. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Tiến Vinh....- H.: Tư pháp, 2016.- 519tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 489-511
    ISBN: 9786048109301
    Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; tính cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; quá trình hình thành và phát triển lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên thế giới và Việt Nam...
(Tội phạm; ) [Việt Nam; ] {Kiểm soát xã hội; } |Kiểm soát xã hội; | [Vai trò: Nguyễn Khắc Hải; Lê Lan Chi; Trịnh Tiến Việt--ch.b.; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Tiến Vinh; ]
DDC: 364.404509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65730. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh....- H.: Hồng Đức, 2017.- 335tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511806
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Quyền lực nhà nước; Cơ quan nhà nước; Kiểm soát; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thu Hạnh; Hoàng Minh Hiếu; Tô Văn Hoà; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Minh Đoan; ]
DDC: 320.4597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119894. HUNT, MARY
    7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống: Kiểm soát tương lai tài chính của bạn/ Mary Hunt ; Trung Sơn dịch.- Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2015.- 175tr.: hình vẽ; 21cm.
    Nguyên tác: 7 money rules for life : How to take control of your financial future
    ISBN: 9786047417605
    Tóm tắt: Trình bày 7 quy tắc cụ thể để kiểm soát kinh tế cá nhân, ổn định vấn đề tài chính bản thân, hướng dẫn cách sắp xếp các ý tưởng, đưa ra các thách thức của việc thu nhập không ổn định, vấn đề nợ nần, thanh toán hoá đơn như thế nào... để quản lý hiệu quả tiền bạc trong cuộc sống
(Bí quyết thành công; Quản lí tài chính; Tài chính cá nhân; ) [Vai trò: Trung Sơn--dịch; ]
DDC: 332.024 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67589. NGUYỄN LONG HẢI
    Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Long Hải.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 211tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 202-208
    ISBN: 9786045732755
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Thực trạng, thực tiễn áp dụng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Pháp luật; Nhà nước; Quyền lực; Kiểm soát; Thể chế pháp lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59704 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451331. NGUYỄN QUANG DUỆ
    Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu/ Nguyễn Quang Duệ.- H.: Thông tin và truyền thông, 2016.- 152 tr: ảnh; 24 cm.
    Phụ lục tr. : 138 - 152
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048021474
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về năng lượng, thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế chuyển tải nặng lượng - thông tin trong không gian vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe với mục đích chính là hướng dẫn phương pháp luyện tập tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, có cuộc sống tươi vui
(Sức khỏe; Y học; Điều trị; )
DDC: 615 /Price: 90000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62547. NGUYỄN ĐĂNG DUNG
    Kiểm soát quyền lực nhà nước: Sách tham khảo/ Nguyễn Đăng Dung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 570tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật
    Thư mục: tr. 559-564
    ISBN: 9786045725054
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của sự kiếm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước của Việt Nam
(Nhà nước; Quyền lực; Kiểm soát; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59704 /Price: 142000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68574. BÙI ĐỨC HIỂN
    Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Bùi Đức Hiển.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 227tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật
    Thư mục: tr. 215-221
    ISBN: 9786045733103
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam
(Kiểm soát; Pháp luật; Ô nhiễm không khí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597046342 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440330. Giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển.- Hà Nội: Tài Nguyên - Môi Trường, 2016.- 144tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục Biển và Hải đảo
    Thư mục: tr. 141-142
    ISBN: 9786049049453
    Tóm tắt: Trình bày nguyên ngân, giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố tràn dầu trên biển, thuỷ triều đỏ và sinh vật ngoại lai xâm hại.
(Sự cố; Giải pháp; Môi trường biển; Kiểm soát; )
DDC: 363.73946 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450716. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm: Sách chuyên khảo/ Trịnh Tiến Việt chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Tiến Vinh,....- In lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung.- H.: Đại học Quốc gia, 2016.- 430tr: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật
    Thư mục: tr.416 - 430
    ISBN: 9786046238713
    Tóm tắt: Khái niệm tình hình tội phạm và những tác động của nó đổi với xã hội; ý nghĩa của việc nghiện cứu, và những nội dung cơ bản trong môn học kiểm soát xã hội đối với tội phạm; nhưng phạm trù cơ bản, kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm và kiểm soát xã hội đối với tội phạm...
(Kiểm soát xã hội; Tội phạm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Khắc Hải; Lê Lan Chi; Nguyễn Tiến Vinh; Danurant, Yvon; Phan Thị Thanh Thúy; Trịnh Tiến Việt--chủ biên; ]
DDC: 364.404509597 /Price: 118000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447842. NGÔ ĐỨC HÙNG
    3 phút sơ cứu: Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các tai nạn thường gặp/ Ngô Đức Hùng.- Tái bản.- Hà Nội: Thế giới, 2020.- 203tr.: minh họa; 21cm.
    Thư mục: tr. 203
    ISBN: 9786047771073
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về sơ cứu và cách xử trí ban đầu đối với các chứng bệnh nghiêm trọng thường thấy, sơ cứu chấn thương ngoài, sơ cứu vết thương do động vật cắn và sơ cứu khi bị ngộ độc
(Sơ cứu; )
DDC: 617.10262 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441425. PHẠM VĂN QUÂN
    Mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí/ Phạm Văn Quân (chủ biên), Đinh Văn Châu.- Hà Nội: Xây dựng, 2017.- 240tr.: minh họa; 27cm.
    Thư mục: tr. 234-236
    ISBN: 9786048221836
    Tóm tắt: Cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng môi trường không khí, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này.
(Mô hình; Ô nhiễm không khí; ) [Vai trò: Đinh Văn Châu; ]
DDC: 363.73926 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441565. NEUMEIER, MARTY
    Đảo ngược: Khi khách hàng nắm quyền kiểm soát thương hiệu/ Marty Neumeier ; Người dịch: Nam Phong.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2017.- 187tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The brand flip
    ISBN: 9786046530817
    Tóm tắt: Mang đến một khái niệm mới về việc xây dựng thương hiệu, cách đảo ngược thương hiệu từ việc cung cấp sản phẩm đến cung cấp ý nghĩa, từ bảo vệ giá trị đến tạo ra giá trị, từ định giá dựa trên chi phí để định giá mối quan hệ, từ phân khúc thị trường đến hội khách hàng và từ sự hài lòng của khách hàng đến việc nâng cao vị thế của khách hàng.
(Bí quyết thành công; Thương hiệu; ) [Vai trò: Nam Phong; ]
DDC: 658.827 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92769. HIPP, EARL
    Chiến đấu với những con hổ vô hình - Cách kiểm soát stress hiệu quả dành cho teens/ Earl Hipp ; Huyền Trang dịch.- H.: Phụ nữ, 2016.- 147tr.: ảnh màu; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Fighting invisible tigers
    ISBN: 9786045632192
    Tóm tắt: Cung cấp cho những người trẻ tuổi một số hiểu biết cơ bản về stress và các ý tưởng đương đầu với stress theo những hướng tích cực
(Tâm lí cá nhân; Stress; Thanh thiếu niên; ) [Vai trò: Huyền Trang--dịch; ]
DDC: 155.5189042 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93244. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 227tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 225-227
    ISBN: 9786045719374
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; Cơ chế pháp lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tô Văn Hoà; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; Hoàng Minh Hiếu; ]
DDC: 342.59704 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97793. Những quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính, kiểm soát chi, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.- H.: Tài chính, 2016.- 415tr.; 27cm.
    ISBN: 9786047915163
    Tóm tắt: Hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiểm soát, thanh toán các khoản chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
(Cơ quan hành chính sự nghiệp; Pháp luật; Chi tiêu; Quản lí ngân sách; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học682666. HUNT, MARY
    Bảy quy tắc tiền bạc trong cuộc sống: Kiểm soát tương lai tài chính của bạn/ Mary Hunt ; Trung Sơn dịch.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2015.- 175tr.: Hình vẽ; 21cm..
    Nguyên tác: 7 money rules for life
    ISBN: 9786047417605
    Tóm tắt: Trình bày 7 quy tắc cụ thể để kiểm soát kinh tế cá nhân, ổn định vấn đề tài chính bản thân, hướng dẫn cách sắp xếp các ý tưởng, đưa ra các thách thức của việc thu nhập không ổn định, vấn đề nợ nần, thanh toán hoá đơn như thế nào... để quản lý hiệu quả tiền bạc trong cuộc sống
(Tài chính cá nhân; Quản lí tài chính; ) [Vai trò: Trung Sơn; ]
DDC: 332.024 /Price: 56.000đ. /Nguồn thư mục: [KHOVNI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67773. Cẩm nang kiểm soát quản lý chi tiêu, định mức sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ công tác phí, hội nghị, tiếp khách, chi nội bộ và các khoản phát sinh khác trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.- H.: Tài chính, 2017.- 431tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047915613
    Tóm tắt: Tìm hiểu những tiêu chuẩn, định mức các khoản chi mua sắm tài sản nhà nước; các khoản chi tiêu nội bộ; tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong các công việc tiếp khách, công tác phí, tổ chức hội nghị, tang lễ; quản lí, sắp xếp, bố trí, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; đấu thầu, mua sắm tài sản... trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
(Pháp luật; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Ngân sách nhà nước; Chi tiêu; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67581. PHẠM THỊ HƯƠNG LAN
    Quản lý và kiểm soát lũ, hạn/ Phạm Thị Hương Lan (ch.b.), Trần Kim Châu.- H.: Xây dựng, 2017.- 215tr.: minh hoạ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 195-210. - Thư mục: tr. 211-212
    ISBN: 9786048220938
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về lũ và hạn, đánh giá thiệt hại do lũ gây ra, quản lý tổng hợp lũ, kế hoạch quản lý lũ và hạn, giải pháp kiểm soát hạn
(Kiểm soát; Hạn hán; Quản lí; ; ) [Vai trò: Trần Kim Châu; ]
DDC: 363.34929 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90450. PHẠM HOÀI TUẤN
    Doanh nhân và kiểm soát quản trị/ Phạm Hoài Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 184tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045724736
    Tóm tắt: Tập hợp những bài bình luận và tư vấn của nhiều tác giả được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn và báo Diễn đàn doanh nghiệp về những tình huống và phương thức giải quyết các vụ việc liên quan đến doanh nhân và vấn đề kiểm soát quản trị doanh nghiệp
(Doanh nhân; Quản trị doanh nghiệp; )
DDC: 658 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.