Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1514.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63176. Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định/ Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Hồng Phong, Tạ Ngọc Tấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 599tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. Tỉnh uỷ Nam Định
    ISBN: 9786045729304
    Tóm tắt: Gồm các bài viết tại hội thảo khoa học về đồng chí Trường Chinh một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định; phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, chính trị...
(Sự nghiệp; Cuộc đời; Tổng bí thư; ) [Việt Nam; ] {Trường Chinh, 1907-1988, Chính trị gia, Việt Nam; } |Trường Chinh, 1907-1988, Chính trị gia, Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Thắng; Lê Quốc Lý; Đoàn Hồng Phong; Tạ Ngọc Tấn; Lê Quang Vĩnh; ]
DDC: 959.704092
KHXG: 923.1/TCH515Đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121249. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã/ Nguyễn Minh Phương (ch.b.), Trần Thị Hạnh, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720998
    Tóm tắt: Gồm 89 câu hỏi đáp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã; công chức cấp xã và một số nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã
(; Pháp luật; Công chức; Cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; Trần Thị Hạnh; ]
DDC: 342.59706802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86871. Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam/ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Duy Quý....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 832tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045724279
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Hà Huy Tập; những đóng góp về lý luận và thực tiễn của ông với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là đối với quê hương Hà Tĩnh cùng một số tác phẩm chọn lọc của ông
Hà Huy Tập; (Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; ) [Vai trò: Đỗ Mười; Lê Khả Phiêu; Lê Khả Phiêu; Tô Bửu Giám; Vũ Hữu Ngoạn; ]
DDC: 959.703092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121208. TRẦN LONG VĂN
    Nghệ thuật lãnh đạo: Sách tham khảo/ Trần Long Văn ; Dịch: Thanh Huyền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 503tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 领导者的艺术: 从起步到成功
    ISBN: 9786045717431
    Tóm tắt: Trình bày về phương pháp, nghệ thuật nắm bắt tình hình của người lãnh đạo khi mới nhậm chức, phân tích quá trình xây dựng, sử dụng quyền lãnh đạo; diễn giải phương pháp, trình tự quyết sách người lãnh đạo để xây dựng tinh thần đồng đội; làm rõ tố chất người đứng đầu cần có để vạch ra đường lối tư duy, làm tốt vai trò lãnh đạo; xác định ý nghĩa, quá trình hình thành chỉ số EQ; khái quát quy luật và mối quan hệ giữa quy luật lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo
(Tâm lí học ứng dụng; Nghệ thuật lãnh đạo; ) [Vai trò: Thành Giang--dịch; Thuý Lan--dịch; Thanh Huyền--dịch; ]
DDC: 158.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97896. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam/ B.s.: Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Võ Văn Bé, Phạm Hồng Chương....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 215tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728383
    Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn, cô động nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước
Hồ Chí Minh; (Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Thu Hồng--b.s.; Nguyễn Thị Kim Dung--b.s.; Phạm Ngọc Anh--ch.b.; Võ Văn Bé--b.s.; Phạm Hồng Chương--b.s.; ]
DDC: 959.70099 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67414. ANCELOTTI, CARLO
    Lãnh đạo trầm lặng: Thu phục nhân tâm và chiến thắng các trận đấu/ Carlo Ancelotti, Chris Brady, Mike Forde ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017.- 302tr.; 23cm.
    Tên sách tiếng Anh: Quiet leadership : Winning hearts, minds and matches
    ISBN: 9786041098275
    Tóm tắt: Tập hợp những suy nghĩ của huấn luyện viên Carlo Ancelotti về khoảng thời gian trong thế giới bóng đá, và triết lý về cái giá để trở thành một nhà lãnh đạo trong thế giới túc cầu...
(Điều hành; Lãnh đạo; Bóng đá; ) {Ancelotti, Carlo, 1959-, Huấn luyện viên, Italia; } |Ancelotti, Carlo, 1959-, Huấn luyện viên, Italia; | [Vai trò: Nguyễn Phúc Hoàng--dịch; Nguyễn Dương Hiếu--dịch; Forde, Mike; Brady, Chris; Lê Minh Loan--dịch; ]
DDC: 796.334092 /Price: 162000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74338. NGUYỄN VĂN KHOA
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp/ Nguyễn Văn Khoa.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 213-233. - Thư mục: tr. 234-253
    ISBN: 9786048111380
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, chủ trương, quá trình triển khai, kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta
(Tư pháp; Hành chính công; Cán bộ; )
DDC: 353.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442870. Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ/ Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Tuyết, Mai Quý Dân.- Hà Nội: Hồng Đức, 2018.- 250tr.; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921248
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói và các câu chuyện sâu sắc về phong cách lãnh đạo của Bác Hồ. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và sẽ càng thấm thía hơn những ý nghĩa trong lời dạy của Người.
Hồ Chí Minh; (Phong cách lãnh đạo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mai Quý Dân; Phan Tuyết; ]
DDC: 959.704092 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447399. SOUPIOS, M. A.
    10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo/ M.A.Soupios, Panos Mourdoukoutas ; Người dịch: Quốc Việt.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 143tr.; 21cm.
    The ten golden rules of leadership
    ISBN: 9786049512773
(Lãnh đạo; Quản trị; ) [Vai trò: Quốc Việt; Mourdoukoutas, Panos; ]
DDC: 658.4092 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65447. SALONEK, TOM
    100 viên gạch xây dựng kỹ năng lãnh đạo/ Tom Salonek ; Diệu Chi dịch.- H.: Thế giới, 2017.- 282tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The 100 : Building blocks for business leadership
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786047731473
    Tóm tắt: Đưa ra các bước để lãnh đạo doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh với những hành động rõ ràng, dễ thực hiện cùng những lời khuyên thiết thực, các đề xuất cụ thể và các công cụ hỗ trợ giúp bạn thành công trong đời sống cá nhân và phát triển sự nghiệp
(Kĩ năng; Bí quyết thành công; Lãnh đạo; ) [Vai trò: Diệu Chi--dịch; ]
DDC: 658.4092 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511252. LÂM QUỐC TUẤN
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay/ Lâm Quốc Tuấn, Phạm Tất Thắng đồng chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 191tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-187
    ISBN: 132906
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm lãnh đạo công tác thanh niên và một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
(Lãnh đạo; Thanh niên; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Phạm Tất Thắng--đồng chủ biên; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64434. KRAMES, JEFFEREY A.
    Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường: 12 bài học lãnh đạo từ Giáo hoàng Francis/ Jefferey A. Krames ; Phạm Phương Thảo dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 195tr.; 19cm.
    Tên sách tiếng Anh: Lead with humility
    ISBN: 9786047731213
    Tóm tắt: Khám phá 12 nguyên tắc lãnh đạo của Giáo hoàng Francis cũng như đưa ra phương pháp vận dụng hiệu quả trong thực tế, giúp mọi người kết nối với người khác bằng sự lịch thiệp và chân thành
(Bí quyết thành công; Lãnh đạo; ) {Francis, Pope, 1936-, Giáo hoàng, Achentina; } |Francis, Pope, 1936-, Giáo hoàng, Achentina; | [Vai trò: Phạm Phương Thảo--dịch; ]
DDC: 658.4092 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học110559. Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1930-1945)/ Trần Nhu (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Hà, Phan Thị Minh Lý....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015.- 314tr.; 21cm.- (70 năm thành lập nước)
    Thư mục: tr. 313-314
    ISBN: 9786041070769
    Tóm tắt: Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến năm 1945: khởi nghĩa Châu Văn Liêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Nguyễn Nghiêm, khởi nghĩa Bắc Sơn...
(1930-1945; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Thêm; Trần Nhữ Thành--b.s.; Trần Nhu--ch.b.; Nguyễn Thị Vân Hà--b.s.; Phan Thị Minh Lý--b.s.; ]
DDC: 959.703 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54901. BÙI VĂN NGHIÊM
    Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 258tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 198-212. - Phụ lục: tr. 213-255
    ISBN: 9786049622076
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(Lãnh đạo; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỉnh ủy; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Trung Ý; ]
DDC: 338.1095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63319. NGUYỄN MAI PHƯƠNG
    Thực hiện an sinh xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mai Phương.- H.: Giáo dục, 2017.- 151tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 136-140. - Phụ lục: tr. 141-151
    ISBN: 9786040097095
    Tóm tắt: Những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong thực hiện an sinh xã hội qua các giai đoạn 2001-2006; 2006-2011. Trên cơ sở đó, đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội những năm đầu thế kỉ XXI
(An sinh xã hội; Thế kỉ 21; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.9597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76579. VŨ TRỌNG LÂM
    Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Vũ Trọng Lâm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 348tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 326-340
    ISBN: 9786045737118
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng cùng quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
(Lãnh đạo; Đổi mới; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450469. CHOPRA, SANJIV
    Hình mẫu nhà lãnh đạo tài năng/ Sanjiv Chopra, David Fisher ; Lê Minh Quân dịch.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 159 tr; 21 cm.
    Tên sách tiếng Anh : Leadership by example
    ISBN: 9786049444999
    Tóm tắt: Chia sẻ những ký năng cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo như biết : lắng nghe, thấu cảm, khiêm tôn v.v....giúp bạn trở thành người dẫn dắt thành công cuộc sống của chính mình và người khác
(Lãnh đạo; Quản lí; ) [Vai trò: Lê Minh Quân--dịch; Fisher, David; ]
DDC: 658 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84416. LƯU ĐÌNH PHÚC
    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay/ Lưu Đình Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 131tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 122-129
    ISBN: 9786045717745
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại
(Lãnh đạo; Báo chí; Đổi mới; )
DDC: 324.2597075 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.