Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 93.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114323. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Người Khơ Me; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77402. HOÀNG TUẤN CƯ
    Lễ hội truyền thống dân tộc Tày huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn: Khảo sát, nghiên cứu, giới thiệu/ Hoàng Tuấn Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 264-295. - Thư mục: tr. 297-298
    ISBN: 9786045395936
    Tóm tắt: Giới thiệu về một số lễ, nghi lễ, lịch sử, nội dung của một số lễ hội truyền thống dân tộc Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: lễ hội Lồng Rống (xã Quỳnh Sơn), lễ hội Ná Nhèm (xã Trấn Yên)
(Lễ hội truyền thống; Dân tộc Tày; ) [Lạng Sơn; Việt Nam; ]
DDC: 394.26959711 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443570. NGUYỄN QUANG LÊ
    Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người việt/ Nguyễn Quang Lê.- Hà Nội: Mỹ Thuật, 2017.- 694tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục ảnh: tr. 669 - 674 . - Thư mục: tr. 675 - 685
    ISBN: 9786047867677
    Tóm tắt: Khái quát về văn hóa An Giang và đặc điểm các loại thần đất ở An giang
(Lễ hội truyền thống; Văn hóa dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78089. ĐỖ THỊ THANH NHÀN
    Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt ở xứ Thanh/ Đỗ Thị Thanh Nhàn.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 327tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 227-321
    ISBN: 9786047867394
    Tóm tắt: Giới thiệu môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội tỉnh Thanh Hoá; dấu ấn vùng miền trong lễ hội truyền thống xứ Thanh qua các làn điệu: dân nhạc, dân ca, trò diễn và đặc điểm âm nhạc trong hành lễ, hội
(Nhạc dân gian; Lễ hội truyền thống; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 781.6200959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492228. Văn hoá làng Việt Nam qua lễ hội truyền thống/ Biên soạn: Vũ Kim Yến.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2015.- 247tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Văn hoá truyền thông)
    Thư mục: tr. 244-245
    ISBN: 9786045030905
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về lễ hội truyền thống Việt Nam và lễ hội làng; Một số lễ hội dân gian đặc sắc ba miền như: Hội Lồng tồng, hội bưa lừa, lễ hội Lam Kinh, lễ hội Xăng khan, lễ hội Nghinh Cô Long Hải, lễ hội Nghinh Ông Cà Mau...
(Văn hoá làng xã; Lễ hội dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Kim Yến; ]
DDC: 394.269597 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685902. Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ/ Nguyễn Quang Lê (chủ biên) ...[và những người khác]..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 566 tr. :: hình vẽ, bảng,; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    Thư mục: tr. 531-536.
    ISBN: 9786049029035
    Tóm tắt: Khái quát chung về văn hóa lễ hội truyền thống trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Khảo sát thực trạng một số lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ: Lễ hội đền Hùng, lễ hội đền thờ Thánh Gióng, lễ hội tôn thờ Chử Đồng Tử...
(Lễ hội truyền thống; Văn hóa dân gian; ) [Đồng bằng Bắc Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn, Quang Lê,; ]
DDC: 394.26095973 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115930. Khảo sát thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ/ Nguyễn Quang Lê (ch.b.), Lê Văn Kỳ, Phạm Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 566tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 531-536. - Phụ lục: tr. 539-562
    ISBN: 9786049029035
    Tóm tắt: Khái quát chung về văn hoá lễ hội truyền thống trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Khảo sát thực trạng một số lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ: Lễ hội đền Hùng, lễ hội đền thờ Thánh Gióng, lễ hội tôn thờ Chử Đồng Tử...
(Văn hoá dân gian; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; Đồng bằng Bắc Bộ; ] [Vai trò: Phạm Quỳnh Phương; Nguyễn Quang Lê--ch.b.; Lê Văn Kỳ; Nguyễn Thị Hương Liên; ]
DDC: 394.2695973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46356. Tìm hiểu văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt: Lễ hội truyền thống của vùng miền qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Nguyễn Phương tuyển chọn, hệ thống.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.: ảnh; 28cm.
    ISBN: 9786047747320
    Tóm tắt: Trình bày quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, ứng xử văn minh, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Thanh tra, xử phạt trong lĩnh vực văn hoá, du lịch. Thực trạng hoạt động lễ hội và các lễ hội lớn của Việt Nam
(Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Phương--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 394.269597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66839. Phong tục Nhật Bản: Bánh gạo, hoa anh đào, và lễ hội. Một năm của những lễ hội truyền thống Nhật Bản/ Vẽ minh hoạ: Setsu Broderick ; Lời truyện: Willimarie Moore ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017.- 48tr.: tranh vẽ; 22x28cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Japanese traditions
    ISBN: 9786045637593
    Tóm tắt: Giới thiệu những ngày lễ truyền thống trong năm của người dân Nhật Bản qua hồi ký của tác giả Setsu Broderick có kèm theo hình ảnh minh hoạ sinh động
(Lễ hội truyền thống; Phong tục cổ truyền; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Broderick, Setsu--vẽ minh hoạ, lời truyện; Moore, Willimarie--lời truyện; Nguyễn Viết Linh--dịch; ]
DDC: 394.26952 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119091. THẠCH PHƯƠNG
    60 lễ hội truyền thống Việt Nam/ Thạch Phương, Lê Trung Vũ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 427tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 425-427
    ISBN: 9786045832103
    Tóm tắt: Giới thiệu 60 lễ hội truyền thống tiêu biểu và các câu ca hội hè, trò diễn, trò chơi, cuộc thi tài trong lễ hội, đặc trưng của văn hoá dân gian Việt Nam ở các địa phương, của các dân tộc trên cả nước
(Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trung Vũ; ]
DDC: 394.269597 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học201064. PHAN ĐÌNH DŨNG
    Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống ở Biên Hoà/ Phan Đình Dũng.- H.: Thời đại, 2010.- 279tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 237-270. - Thư mục: tr. 271-277
    ISBN: 9786049167065
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về vùng đất và con người Biên Hoà. Giới thiệu các loại cơ sở tín ngưỡng như đình, đền, miếu, chùa và lễ hội của người Việt và của người Hoa ở Biên Hoà, Đồng Nai
(Lễ hội cổ truyền; Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; ) [Đồng Nai; Biên Hoà; ]
DDC: 390.0959775 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178949. TRỊNH MINH HIÊN
    Lễ hội truyền thống Hải Phòng/ Trịnh Minh Hiên.- H.: Thanh niên, 2011.- 271tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 213. - Phụ lục: tr. 215-266
    ISBN: 9786046400288
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm hội làng, hội lễ, lễ hội và đặc điểm cơ bản của lễ hội ở Hải Phòng. Giới thiệu những lễ hội truyền thống tiêu biểu ở Hải Phòng như: hội làng An Biên, hội thi hoa thuỷ tiên ở đền Nghè, hội du xuân về chùa Mỹ Cụ...
(Lễ hội; Truyền thống; ) [Hải Phòng; ]
DDC: 394.26959735 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học231362. Văn hoá lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam/ S.t., b.s.: Nguyễn Hải Yến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 201tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 198
    Tóm tắt: Giới thiệu một số tết cổ truyền, lễ hội lịch sử và lễ hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
(Dân tộc; Lễ hội; Tết Trung thu; Tết Nguyên đán; Lễ hội cổ truyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Lan Anh--s.t., b.s.; Hoàng Trà My--s.t., b.s.; Nguyễn Hải Yến--s.t., b.s.; ]
DDC: 394.269597 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138708. NGUYỄN HỮU HIỆP
    Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang/ Nguyễn Hữu Hiệp.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 259tr.: tranh vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015384
    Tóm tắt: Ghi lại những lễ hội tiêu biểu đặc sắc đã được tổ chức hàng năm của vùng đất An Giang như: Tết Nguyên đán, cúng đình, lễ vía đức Phật thầy Tây An, lễ kỉ niệm đức Cố Quản, vía Bà chúa xứ núi Sam... và một số lễ hội đặc sắc của người Hoa, người Khơ me, người Chăm ở An Giang
(Lễ hội truyền thống; ) [An Giang; ]
DDC: 394.26959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135863. Lễ hội truyền thống vùng đất tổ/ Đặng Đình Thuận (ch.b.), Lê Thị Thoa, Lưu Thị Phát....- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045014752
    Tóm tắt: Nghiên cứu lễ hội người Việt từ đất Tổ Phú Thọ. Tìm hiểu các lễ hội diễn ra trên đất Tổ như lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội Hiền Quan...
(Lễ hội truyền thống; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Đặng Đình Thuận--ch.b.; Lưu Thị Phát; Phạm Đặng Ninh; Lê Công Luận; Lê Thị Thoa; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học160008. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam/ Trần Quốc Vượng, Quỳnh Chi, Ngô Văn Trụ... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền (trưởng ban)....- H.: Văn hoá dân tộc, 2013.- 1564tr.: ảnh; 25cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về các lễ hội truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, cùng châu thổ Bắc Bộ, vùng Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Nam Bộ như lễ hội cầu an, cầu mùa, cầu mưa, hội đình làng, hội đền, chùa, hội hát...
(Lễ hội truyền thống; Dân tộc; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Lan Oanh--tuyển chọn; Võ Hoàng Lan--tuyển chọn; Nguyễn Chí Bền--tuyển chọn; Vũ Tú Quyên; Ngô Văn Trụ; Quỳnh Chi; Trần Quốc Vượng; Dương Tuấn Nghĩa; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học128417. HOÀNG ANH NHÂN
    Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Q.1/ Hoàng Anh Nhân, Lê Huy Trâm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 617tr.: hình vẽ, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045030028
    Tóm tắt: Khái quát về lễ hội truyền thống của tỉnh Thanh Hoá. Giới thiệu một số lễ tục, lễ hội tiêu biểu như: lễ tục Pồn - Pôông của dân tộc Mường, lễ tục Kin chiêng boóc mạy của dân tộc Thái, lễ hội làng Xuân Phả, lễ hội làng Triêng, lễ hội Ngư Võng Phường...
(Lễ tục; Lệ hội; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] [Vai trò: Lê Huy Trâm; ]
DDC: 394.26959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học128418. HOÀNG ANH NHÂN
    Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Q.2/ Hoàng Anh Nhân, Lê Huy Trâm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 595tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045030035
    Tóm tắt: Khái quát về lễ hội truyền thống của tỉnh Thanh Hoá. Giới thiệu 16 lễ tục, lễ hội tiêu biểu Xứ Thanh như: lễ hội đền Đồng Cổ, lễ hội đền Lê Hoàn, lễ hội châu An Thiện, lễ hội làng Bồng Thượng...
(Lễ tục; Văn hoá dân gian; Lễ hội; ) [Thanh Hoá; ] [Vai trò: Lê Huy Trâm; ]
DDC: 394.26959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177253. HOÀNG LƯƠNG
    Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam các tỉnh phía Bắc/ Hoàng Lương.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2011.- 343tr., 14tr. ảnh màu; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    Tóm tắt: Lí thuyết chung về lễ hội cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Giới thiệu một số lễ hội tiêu biểu và những giá trị của lễ hội tiêu biểu các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam
(Dân tộc thiểu số; Lễ hội cổ truyền; ) [Việt Nam; Miền Bắc; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.