Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 17409.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168517. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời kỳ 1858 đến 1945/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 102tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922730
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công
(Lịch sử hiện đại; Lịch sử cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189438. Lịch sử Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam (1954-1975)/ Nguyễn Quý (ch.b.), Trình Mưu, Trần Trọng Thơ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 595tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
    Thư mục: tr. 579-592
    ISBN: 9786045716380
    Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam, các liên tỉnh uỷ, khu uỷ, các cơ quan chuyên môn giúp việc. Vai trò chỉ đạo, sự sáng tạo của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử hiện đại; ) [Miền Nam; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quý--ch.b.; Trần Trọng Thơ; Vũ Nhai; Trần Bích Hải; Trình Mưu; ]
DDC: 959.704332 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168544. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời nguyên thuỷ đến năm 1858/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 154tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 8935075922723
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho tới năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
(Lịch sử cận đại; Lịch sử cổ đại; Lịch sử trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483799. NGUYỄN BÍCH NGỌC
    Từ điển lịch sử Việt Nam phổ thông/ Nguyễn Bích Ngọc, Lưu Hùng Chương, Nguyễn Văn Thu.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2010.- 501tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075921290
(Lịch sử; Từ điển; ) [Việt Nam; ] {Lịch sử Việt Nam; } |Lịch sử Việt Nam; | [Vai trò: Lưu Hùng Chương; Nguyễn Văn Thu; ]
DDC: 959.7003 /Price: 90000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194365. PHẠM TRƯỜNG KHANG
    Các nhân vật phản diện trong lịch sử Việt Nam/ Phạm Trường Khang b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 239tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 236-237
    ISBN: 8935075921764
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhân vật lịch sử đã từng có những hành vi bán nước hại dân trong lịch sử Việt Nam giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn những thăng trầm trong quá trình phát triển của dân tộc mà một phần do chính những con người này gây nên: Cù Thị, Nhã Lang, Kiều Công Tiễn,...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70092 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121493. HỒNG QUỲNH
    Hỏi - Đáp về các vấn đề lịch sử - pháp lý liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam/ Hồng Quỳnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 143tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 134
    ISBN: 9786045721018
    Tóm tắt: Gồm 54 câu hỏi đáp, tóm lược những tư liệu lịch sử xác thực, rõ ràng về địa lý, lịch sử, các bản đồ cổ, bia chủ quyền vủa Việt Nam dựng trên các quần đảo, hiệp định, nghị định, sắc lệnh đã ký, các tuyên bố tại các hội nghị quốc tế... khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
(Chủ quyền; ) [Quần đảo Trường Sa; Việt Nam; Quần đảo Hoàng Sa; ]
DDC: 320.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168571. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời kỳ 1945 đến 2006/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 142tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 141
    ISBN: 8935075922747
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2006
(Lịch sử hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195093. 101 bí ẩn trong lịch sử văn minh nhân loại/ Thu Hà s.t. và b.s..- H.: Dân trí, 2010.- 212tr.; 20cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 8935211700291
    Tóm tắt: Khám phá những bí ẩn trong lịch sử văn minh nhân loại như: Ai dạy người Maya cách tính lịch? Ai chế tạo ra đầu người thuỷ tinh? Nghệ thuật thời tiền sử, bí mật Kim Tự Tháp
(Văn minh nhân loại; Lịch sử; ) [Vai trò: Thu Hà--s.t. và b.s.; ]
DDC: 001.94 /Price: 37500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38069. Lịch sử Việt Nam phổ thông. T.5: Từ năm 1858 đến năm 1930/ Tạ Thị Thúy (ch.b.), Đỗ Xuân Trường, Nguyễn Lan Dung, Phạm Như Thơm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 560tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    Thư mục: tr. 527-558
    ISBN: 9786045735992
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1930
(Lịch sử; 1858-1930; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tạ Thị Thúy--ch.b.; Phạm Như Thơm; Đỗ Xuân Trường; Nguyễn Lan Dung; ]
DDC: 959.7028 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học128201. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.4: Từ năm 1945 đến năm 1975/ Hồ Khang (ch.b.), Trịnh Vương Hồng, Phạm Văn Thạch....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 575tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
    Thư mục: tr. 567-573
    ISBN: 9786045711866
    Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kháng chiến vì hoà bình, độc lập, tự do, thực hiện đoàn kết dân tộc; chiến tranh quân sự và nghệ thuật quân sự; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng căn cứ địa - hậu phương và nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
(Lịch sử tư tưởng; 1945-1975; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Khang--ch.b.; Trịnh Vương Hồng; Trần Ngọc Long; Nguyễn Mạnh Hà; Phạm Văn Thạch; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443977. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, Q.1: T.1: 1930-1954, Q.1: 1930-1945/ Trịnh Nhu (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2018.- 768tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
    Thư mục: tr. 741-761
    ISBN: 9786045741436
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 gồm: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1931); đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng, Đại hội lần thứ I của Đảng (1932-1935), Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936-1939)...
(1930-1945; Lịch sử; ) [Vai trò: Khổng Đức Thiêm; Trịnh Nhu; Trần Thị Thu Hương; Trần Thị Bích Hải; Nguyễn Bình; ]
DDC: 324.259707509 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76775. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử/ Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, Ngô Xuân Lịch....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 798tr.; 30cm.
    ISBN: 9786045736821
    Tóm tắt: Các bài viết phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như giá trị lịch sử, hiện thực, những bài học kinh nghiệm quý báu của sự kiện lịch sử trọng đại này.
(Tổng tiến công mùa xuân 1968; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Đức Anh; Ngô Xuân Lịch; Phạm Bình Minh; Tô Lâm; Trần Đại Quang; ]
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83171. ĐINH XUÂN LÂM
    Truyện đọc lịch sử Việt Nam. T.2/ S.t., b.s: Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thông tin và Truyền thông, 2016.- 176tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Thư mục: tr. 171-172
    ISBN: 9786045728796
    Tóm tắt: Những câu chuyện lịch sử từ sau thất bại của phong trào Cần vương đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
(Thời kì thuộc Pháp; Lịch sử; Phong trào Cần Vương; Cách mạng tháng Tám; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Tuyết Hương--s.t., b.s.; Hoàng Thị Mỹ Hạnh--s.t., b.s.; ]
DDC: 959.703 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491518. Con đường thiên lý từ bến nhà rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử/ Kể: Hồng Hà,...[và những người khác] ; Sưu tầm và biên soạn: Lường Thị Lan.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2015.- 215tr.: minh hoạ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)
    Thư mục: tr. 213
    ISBN: 9786045038611
    Tóm tắt: Tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911 - 1945 và sưu tầm những mẩu chuyện, bài viết, bài nghiên cứu về Người trong giai đoạn này
Hồ Chí Minh; (Chính trị gia; Hoạt động cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Triều Ân; Chu Văn Tấn; Thuý Bách; Hồng Hà; Lê Quảng Ba; Lường Thị Lan; ]
DDC: 959.704092 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115869. HÀ XUÂN HƯƠNG
    Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc/ Hà Xuân Hương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 190tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-164. - Phụ lục: tr. 165-187
    ISBN: 9786049027840
    Tóm tắt: Khái quát về dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Vai trò qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc
(Văn hoá dân gian; Lễ hội truyền thống; Dân tộc Tày; ) [Đông Bắc Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83172. ĐINH XUÂN LÂM
    Truyện đọc lịch sử Việt Nam. T.3/ S.t., b.s: Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thông tin và Truyền thông, 2016.- 240tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Thư mục: tr. 235-236
    ISBN: 9786045728802
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lịch sử từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thị Mỹ Hạnh--s.t., b.s.; Bùi Tuyết Hương--s.t., b.s.; ]
DDC: 959.704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38067. NGUYỄN MINH TƯỜNG
    Lịch sử Việt Nam phổ thông. T.3: Từ thế kỷ X đến năm 1593/ B.s.: Nguyễn Minh Tường (ch.b.), Nguyễn Danh Phiệt, Phạm Văn Kính.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 572tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    Thư mục: tr. 565-571
    ISBN: 9786045737071
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1593
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Danh Phiệt--b.s.; Phạm Văn Kính--b.s.; ]
DDC: 959.702 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22785. Những Thám hoa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam/ Lê Thái Dũng s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019.- 215tr.: ảnh, tranh vẽ; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam - Đất nước, con người)
    Thư mục: tr. 208-211
    ISBN: 9786048870041
    Tóm tắt: Giới thiệu thông tin khái quát và những giai thoại về một số vị Thám hoa như: Thám hoa Quách Nhãn, nhân tài đất Song Khê; Trương Phóng, vị Thám hoa nổi tiếng về dung mạo khôi ngô, tuấn tú; khí tiết của Thám hoa Trần Đình Thám...
(Nhân vật lịch sử; Thám hoa; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thái Dũng; ]
DDC: 959.70099 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84146. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 559tr., 34tr. ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 503-516
    ISBN: 9786045706527
    Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau về trí thức, sự hình thành và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ trung đại và cận, hiện đại; giới thiệu tóm tắt thân thế và sự nghiệp các gương mặt trí thức tiêu biểu có những đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
(Trí thức; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.55209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491347. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam/ Biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hằng, Đỗ Xuân Tuất.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2015.- 303tr.: ảnh; 21cm.- (70 năm thành lập nước)
    Thư mục: tr. 301
    ISBN: 9786049029493
    Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường và những kỷ niệm của báo chí cách mạng Việt Nam
(Báo chí; Lịch sử; Báo chí cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thu Hằng; Đỗ Hoàng Linh; Đỗ Xuân Tuất; ]
DDC: 079.597 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.