Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 27.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học290622. NGUYỄN VĂN KIỆM
    Góp phần tìm hiểu một số vấn đề lịch sử cận đại Việt Nam/ Nguyễn Văn Kiệm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2003.- 645tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích và dẫn giải những sự kiện lịch sử góp phần tìm hiểu một số vấn đề lịch sử cận đại Việt Nam như: Sự du nhập của Đạo Thiên chúa vào Việt Nam, Tập đoàn phong kiến triều Nguyễn, Sự bóc lột của thực dân - phong kiến đối với nông dân Việt Nam, các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX..
(Việt Nam; Lịch sử cận đại; )
DDC: 959.7029 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học653365. Các nhân vật lịch sử Cận đại. T.1: Mỹ/ Lê Vinh Quốc: Chủ biên, Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị Kim Dung, Cao Thị Lan Chi: Biên soạn.- H.: Giáo dục, 1996.- 151tr; 20cm.
    Tóm tắt: Các nhân vật lịch sử đã có đóng góp lớn lao trong lịch sử nước Mỹ cũng như lịch sử Cận đại thế giới
(Lịch sử; Lịch sử trung đại; Đông nam á; Nhân vật lịch sử; ) [Vai trò: Cao Thị Lan Chi; Lê Vinh Quốc; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Thư; ]
DDC: 909.092 /Price: 5.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685487. LÊ VINH QUỐC
    Các nhân vật lịch sử cận đại. T.4: Ấn Độ : Rammohun Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Ban Gaggada Tilak // Lê Vinh Quốc, Ngô Minh Oanh.- H.: Giáo dục, 2003.- 115tr.: minh họa (1 phần màu); 20cm.
    T.m. : tr.114
(Danh nhân; Ấn Độ; ) [Vai trò: Ngô Minh Oanh--; ]
DDC: 900 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193825. HOÀNG TIẾN
    Hồn thiêng sông núi: Tiểu thuyết lịch sử cận đại/ Hoàng Tiến.- H.: Phụ nữ, 2010.- 387tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học551805. VŨ DƯƠNG NINH
    Lịch sử cận đại thế giới/ Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 495 tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài giảng về các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Nhật. Sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học và hoạt động của quốc tế thứ nhất. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... trong chiến tranh thế giới...
{giai đoạn 1640-1870; Lịch sử cận đại; giáo trình; thế giới; } |giai đoạn 1640-1870; Lịch sử cận đại; giáo trình; thế giới; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hồng--Tác giả; Võ Mai Bạch Tuyết--Tác giả; Vũ Dương Ninh--Tác giả; ]
/Price: 32đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học391689. VŨ DƯƠNG NINH
    Lịch sử cận đại thế giới. Q.1/ Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 490tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài giảng về các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Nhật. Sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học và hoạt động của quốc tế thứ nhất. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... trong chiến tranh thế giới...
{giáo trình; giai đoạn 1640-1870; Lịch sử cận đại; thế giới; } |giáo trình; giai đoạn 1640-1870; Lịch sử cận đại; thế giới; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hồng; Võ Mai Bạch Tuyết; ]
DDC: 909.08 /Price: 32đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học408296. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới. Q.3/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.- 559tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử các nước châu A trừ Nhật bản, châu Phi và châu Mỹ la tinh trong thời kỳ cận đại. Tình trạng khủng khoảng của chế độ phong kiến và mâu thuẫn xã hội gay gắt. Sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào các quốc gia phương đông. Phong troà đấu tranh chống xâm lược diễn ra trong các nước
{giáo trình; ấn độ; châu phi; Lịch sử cận đại; mỹ latinh; Trung quốc; cănpuchia; lào; Inđônêxia; Malaixia; Philippin; Thái lan; miến điện; triều tiên; Tây nam á; } |giáo trình; ấn độ; châu phi; Lịch sử cận đại; mỹ latinh; Trung quốc; cănpuchia; lào; Inđônêxia; Malaixia; Philippin; Thái lan; miến điện; triều tiên; Tây nam á; | [Vai trò: Vũ Dương Ninh; Võ Mai Bạch Tuyết; ]
DDC: 909 /Price: 17,00d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học391860. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới. Q.2/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1987.- 358tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do cạnh tranh sang lũng đoạn; Công xã Pari; các nước đế quốc chủ nghĩa, phong trào công nhân thế giới và quốc tế II cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
{Thế giới; công xã Pari; cách mạng Nga; Lịch sử cận đại; chủ nghĩa tư bản; phong trào công nhân; } |Thế giới; công xã Pari; cách mạng Nga; Lịch sử cận đại; chủ nghĩa tư bản; phong trào công nhân; | [Vai trò: Võ Mai Bạch Tuyết; Vũ Dương Ninh; ]
/Price: 110d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689758. Lịch sử cận đại trung quốc.- H: CTQG, 2004

/Price: 17.5 /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701276. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới Q.3. Q.3/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.- 557tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử các nước châu A trừ Nhật bản, châu Phi và châu Mỹ la tinh trong thời kỳ cận đại. Tình trạng khủng khoảng của chế độ phong kiến và mâu thuẫn xã hội gay gắt. Sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào các quốc gia phương đông. Phong troà đấu tranh chống xâm lược diễn ra trong các nước
(miến điện; triều tiên; Tây nam á; châu phi; mỹ latinh; ) [Vai trò: Võ Mai Bạch Tuyết; Vũ Dương Ninh; ]
/Price: 1700đ /Nguồn thư mục: [BDIHNH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697371. Các nhân vật lịch sử cận đại. T.4: Ấn Độ: Rammohun Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Ban Gaggada Tilak. - 2003. - 115tr : ảnh/ B.s: Lê Vinh Quốc (ch.b), Ngô Minh Oanh.- H.: Giáo dục; 21cm.
    Thư mục: tr. 114
    Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp to lớn của 4 nhân vật lịch sử trong công cuộc đấu tranh cho nên độc lập, tự do của nhân dân ấn độ thời cận đại: Rammohun Roy, Ramakrishna, Swami Vivekananda, Ran Gagagda Tilak
(Lịch sử cận đại; Ấn độ; Nhân vật lịch sử; ) {Lịch sử Ấn Độ; Nhân vật lịch sử; } |Lịch sử Ấn Độ; Nhân vật lịch sử; |
DDC: 954 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học520568. NGUYỄN HUY QUÝ
    Lịch sử cận đại Trung Quốc: sách tham khảo/ Nguyễn Huy Quý.- H.: Chính trị quốc gia, 2004.- 232tr; 21cm.
    Tóm tắt: Lịch sử Trung quốc từ cuộc chiến tranh nha phiến cho đến cuộc cách mạng dân chủ mới thành công, dẫn đến sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
(Lịch sử cận đại; Tài liệu tham khảo; ) [Trung Quốc; ]
/Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học570410. PHAN VĂN CẢNH
    Phong trào Cần Vương ở Bình Định (1885-1887): Chuyên ngành lịch sử cận đại và hiện đại. Mã số: 50304. Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử/ Phan Văn Cảnh; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Đình Lễ.- H.: Trường đại học sư phạm Hà Nội, 1997.- 192 tr.; 27 cm.
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về xã hội lịch sử tỉnh Bình Định trước phong trào Cần Vương và sự bùng nổ, quá trình phát triển, diễn biến của phong trào Cần Vương Bình Định (1885-1887) và nhận xét về phong trào Cần Vương Bình Định
(Nhân vật lịch sử; Phong trào Cần Vương; ) [Bình Định; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Cơ--người hướng dẫn khoa học; Nguyễn Đình Lễ--người hướng dẫn khoa học; ]
DDC: 959.7 /Price: 45000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574675. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới. Q.3/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987.- 557tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tình hình khủng khoảng sâu sắc của chế độ phong kiến, sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương tây đã lần lượt biến các quốc gia Phương Đông thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa; phong trào đấu tranh chống xâm lược đã diễn ra trong hầu khắp các nước bị xâm lược ở á-Phi-Mỹ la tinh.
(Châu Phi; Lịch sử cận đại; Thế giới; ) [Vai trò: Võ Mai Bạch Tuyết; Vũ Dương Ninh; ]
/Price: 110đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456224. VŨ DƯƠNG NINH
    Lịch sử cận đại thế giới. T.1/ Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Võ Mai Bạch Tuyết.- Hà Nội: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 490tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài giảng về các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Nhật. Sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học và hoạt động của quốc tế thứ nhất. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... trong chiến tranh thế giới...
{1640-1870; Giáo trình; Thế giới; Lịch sử cận đại; } |1640-1870; Giáo trình; Thế giới; Lịch sử cận đại; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hồng; Võ Mai Bạch Tuyết; ]
DDC: 909 /Price: 32đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456167. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới. Q.2/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- Hà Nội: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.- 559tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử các nước châu A trừ Nhật bản, châu Phi và châu Mỹ la tinh trong thời kỳ cận đại. Tình trạng khủng khoảng của chế độ phong kiến và mâu thuẫn xã hội gay gắt. Sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào các quốc gia phương đông. Phong troà đấu tranh chống xâm lược diễn ra trong các nước
{Châu Á; Lịch sử cận đại; Thế giới; } |Châu Á; Lịch sử cận đại; Thế giới; | [Vai trò: Võ Mai Bạch Tuyết; Vũ Dương Ninh; ]
DDC: 909 /Price: 17,00d /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456007. NGUYỄN VĂN HỒNG
    Lịch sử cận đại thế giới. T.3/ Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Võ Mai Bạch Tuyết.- Hà Nội: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.- 559tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử các nước châu Á trừ Nhật bản, châu Phi và châu Mỹ la tinh trong thời kỳ cận đại. Tình trạng khủng khoảng của chế độ phong kiến và mâu thuẫn xã hội gay gắt. Sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào các quốc gia phương đông. Phong troà đấu tranh chống xâm lược diễn ra trong các nước
[Inđônêxia; Châu Phi; Campuchia; Lào; Ấn Độ; Trung Quốc; Philippin; Miến điện; ] {Lịch sử cận đại; Tây Nam Á; } |Lịch sử cận đại; Tây Nam Á; | [Vai trò: Võ Mai Bạch Tuyết; Vũ Dương Ninh; ]
DDC: 909 /Price: 17đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547589. MAI HẠNH
    Đề Thám: Tuồng lịch sử cận đại 6 đoạn/ Mai Hanh, Bửu Tiến, Doãn Khoái.- H.: Vụ nghệ thuật sân khấu, 1975.- 194tr.; 19cm.
{kịch bản; tuồng; văn học hiện đại; việt nam; } |kịch bản; tuồng; văn học hiện đại; việt nam; | [Vai trò: Bửu Tiến--Tác giả; Doãn Khoái--Tác giả; Mai Hanh--Tác giả; ]
/Price: 700b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134797. YANG HYUN HEA
    Đạo Tin lành và lịch sử cận đại Hàn Quốc/ Yang Hyun Hea ; Biên dịch: Kim Seong Beom, Đào Vũ Vũ.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 227tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử của đạo Tin lành, đặc biệt liên quan đến các phong trào chính trị, xã hội ở Hàn Quốc. Giới thiệu về Kim Gyo Shin - một trong những người chủ trương xây dựng một đạo Tin lành mang tính Hàn Quốc và tiếp cận hai dòng chảy trong đạo Tin lành Hàn Quốc dựa trên cách phân loại tôn giáo của Max Weber
(Lịch sử; Đạo Tin lành; ) [Hàn Quốc; ] [Vai trò: Kim Seong Beom--biên dịch; Đào Vũ Vũ--biên dịch; ]
DDC: 280.4095195 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học295411. LÊ VINH QUỐC
    Các nhân vật lịch sử cận đại. T.1: Mỹ / B.s: Lê Vinh Quốc (ch.b), Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị Kim Dung...- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 2002.- 150tr; 20cm.
    Phụ lục: tr. 147-158. - Thư mục: tr. 149-150
    Tóm tắt: Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử nổi tiếng nước Mỹ thời kì lịch sử cận đại là: Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson và Abraham Lincoln
{Nhân vật lịch sử; Lincoln, Abraham (1809-1865); Lịch sử cận đại; Jefferson, Thomas (1743-1826); Mỹ; Washington, Geoge (1732-1799); Franklin, Beamin (1706-1790); } |Nhân vật lịch sử; Lincoln, Abraham (1809-1865); Lịch sử cận đại; Jefferson, Thomas (1743-1826); Mỹ; Washington, Geoge (1732-1799); Franklin, Beamin (1706-1790); | [Vai trò: Cao Thị Lan Chi; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Thư; ]
/Price: 10500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.