Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 18.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1459921. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử Cổ đại Việt Nam/ Đào Duy Anh.- H.: Văn hóa thông tin, 2010.- 622tr; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu về cổ sử Việt Nam của nhà sử học Đào Duy Anh như: nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hoá đồ đồng và trống đồng Lạc Việt, vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc, giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến...
(Lịch sử cổ đại; Văn hóa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.701 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1583212. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam/ Đào Duy Anh.- H.: Văn hoá thông tin, 2005.- 24cm
{Cổ đại; Lịch sử Việt Nam; } |Cổ đại; Lịch sử Việt Nam; |
DDC: 959.701 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1561818. PHẠM MINH THẢO
    Các vụ án lớn trong lịch sử cổ đại Việt Nam/ Phạm Minh Thảo.- H.: Văn hóa, 1999.- 271; 19cm.
    Tóm tắt: Truyện lịch sử
{Lịch sử; Truyện; Việt nam; Văn học; } |Lịch sử; Truyện; Việt nam; Văn học; | [Vai trò: Phạm Minh Thảo; ]
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1243906. LÊ VINH QUỐC
    Các nhân vật lịch sử cổ đại. T.1: Trung Hoa/ Lê Vinh Quốc (ch.b), Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Sơn, Trịnh Tiến Thuận.- H.: Giáo dục, 1998.- 175tr : bản đồ, hình vẽ; 21cm.
    Tóm tắt: Những nét chính về thân thế, sự nghiệp các nhân vật lịch sử Trung Quốc thời xuân thu - chiến quốc như: Đuản Di Ngô, Lão Tử, Khổng Tử, Thương ựởng, Hàn Phi, Tần Thuỷ Hoàng
{Lịch sử cổ đại; Trung Quốc; nhân vật lịch sử; thời xuân thu; } |Lịch sử cổ đại; Trung Quốc; nhân vật lịch sử; thời xuân thu; | [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Văn Sơn; Trịnh Tiến Thuận; ]
DDC: 920.51 /Price: 8.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1569065. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến/ Đào Duy Anh.- H.: Đại học Văn khoa, 1957.- 109tr; 22cm.
    Tập san Đại học Văn khoa (Chuyên san)
{Lịch sử; Việt nam; cổ đại; dựng nước; giai đoạn chuyển đổi; giữa nước; phong kiến; } |Lịch sử; Việt nam; cổ đại; dựng nước; giai đoạn chuyển đổi; giữa nước; phong kiến; | [Vai trò: Đào Duy Anh; ]
/Price: 1500c_ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1569085. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc/ Đào Duy Anh.- H.: [Knxb], 1957.- 94tr; 24cm.
    Chuyên san - Tập san Đại học Văn khoa
    Tóm tắt: Vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc
{An Dương vương; Lịch sử; Việt Nam; cổ đại; dựng nước; giữ nước; nghiên cứu; Âu Lạc; } |An Dương vương; Lịch sử; Việt Nam; cổ đại; dựng nước; giữ nước; nghiên cứu; Âu Lạc; | [Vai trò: Đào Duy Anh; ]
/Price: 1.00đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1569086. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam từ giao chỉ đến Lạc Việt/ Đào Duy Anh.- H.: [Knxb], 1957.- 96tr; 24cm.
    Tập san Đại học Văn khoa
{Lịch sử; Việt nam; cổ đại; dân tộc; nghiên cứu; nguồn gốc; người Giao Chỉ; người Lạc Việt; } |Lịch sử; Việt nam; cổ đại; dân tộc; nghiên cứu; nguồn gốc; người Giao Chỉ; người Lạc Việt; | [Vai trò: Đào Duy Anh; ]
/Price: 1.00đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1569087. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam. Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc Việt/ Đào Duy Anh.- H.: [Knxb], 1957.- 94tr; 24cm.
    Chuyên san - Tập san Đại học Văn khoa
{Lạc Việt; Lịch sử; Việt nam; cổ đại; khảo cổ học; nghiên cứu; trống đồng; văn hóa; đồ đồng; } |Lạc Việt; Lịch sử; Việt nam; cổ đại; khảo cổ học; nghiên cứu; trống đồng; văn hóa; đồ đồng; | [Vai trò: Đào Duy Anh; ]
/Price: 1.00đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1659311. PHẠM, MINH THẢO
    Các vụ án lớn trong lịch sử cổ đại Việt Nam/ Phạm Minh Thảo.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2004.- 274 tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử thế giới từ lâu đã có những vụ án nổi danh, gây ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ. Có vụ án văn chương như Đrâyfut, có vụ án chính trị như vụ án Đimitơrôp. Có những vụ án gây tiếng vang và tạo nên hình tượng kỳ diệu như các "kỳ án" của Bao Công (Trung Quốc)... xem lại hồ sơ của các vụ án ấy, chúng ta như được sống lại thực tế của cả một xã hội, một giai đoạn lịch sử phương Đông, phương Tây và nhất là được thấy rõ hơn vấn đề công lý của loài người, bản chất của các chế độ xã hội. Bài học lịch sử mà đúng là bài học nhân sinh, bài học của "đời". Ở Việt Nam ta cũng đã xảy ra nhiều vụ án lớn, cả dưới thời phong kiến, thời thuộc địa và tất nhiên là cả với ngày nay. Ôn lại các "án xưa tích cũ" như vậy là một điều ích lợi, một thú vị cho sự khám phá và tìm tòi. Không phải chỉ là để thoả trí tò mò mà thực sự là để có những bài học thiết thực.
(historical fiction, vietnamese; ) |Truyện lịch sử Việt Nam; |
DDC: 895.9223081 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1694255. LÊ VINH QUỐC...[ET AL.]
    Các nhân vật lịch sử cổ đại. T1: Trung Hoa/ Lê Vinh Quốc...[et al.].- 1st.- Hà Nội: Giáo Dục, 1998; 175tr..
    Tóm tắt: Sách trình bày những nét căn bản của một số nhân vật lớn thời Xuân Thu (770 - 475 B.C.) và Chiến Quốc (475 - 221 B.C.): Quản Di Ngô, Lão Tử, Khổng Tử, Thương ựởng, Hàn Phi, Tần Thủy Hoàng
(china - history; ) |Lịch sử Trung Quốc cổ đại; |
DDC: 920 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1478514. PHẠM MINH THẢO
    Các vụ án lớn trong lịch sử cổ đại Việt Nam/ Phạm Minh Thảo; người đọc : Kim Chi.- H.: Văn hoá Thông tin, 2005.- 1 CD: âm thanh; 4 3/4in.
(Lịch sử; Thời cận đại; Thời cổ đại; Vụ án; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Chi; ]
DDC: 959.702 /Price: 37800đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1299302. LÊ VINH QUỐC
    Các nhân vật lịch sử cổ đại. T.1: Trung Hoa / B.s: Lê Vinh Quốc, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Sơn.- H.: Giáo dục, 2002.- 175tr; 20cm.
    Thư mục: tr. 172-174
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thời cổ đạỉơ Trung Quốc là: Quản Di Ngô, Khổng Tử, Hàn Phi, Tần Thuỷ Hoàng, Thương ựởng
{Hàn Phi (280 TCN-233 TCN); Khổng tử (551-479 TCN); Lịch sử cổ đại; Nhân vật lịch sử; Quản Di Ngô (?-645 TCN); Trung Quốc; Tần Thuỷ Hoàng (259-210 TCN); } |Hàn Phi (280 TCN-233 TCN); Khổng tử (551-479 TCN); Lịch sử cổ đại; Nhân vật lịch sử; Quản Di Ngô (?-645 TCN); Trung Quốc; Tần Thuỷ Hoàng (259-210 TCN); | [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Văn Sơn; Trịnh Tiến Thuận; ]
/Price: 9500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1220174. LÊ VINH QUỐC
    Các nhân vật lịch sử cổ đại. T.1: Trung Hoa: Quản Di Ngô, Lão Tử, Khổng Tử, Thương Uởng, Hàn Phi, Tần Thuỷ Hoàng/ Lê Vinh Quốc (ch.b), Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Sơn, Trịnh Tiến Thuận.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 1999.- 175tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 172-174
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng học, những học thuyết, đường lối chính trị, thân thế, sự nghiệp các nhân vật lịch sử lớn thời Xuân Thu - Chiến Quốc: Quản Di Ngô, Lão Tử, Khổng Tử, Thương ựởng, Hàn Phi, Tần Thuỷ Hoàng..
{Lịch sử cổ đại; Nhân vật lịch sử; Trung Quốc; } |Lịch sử cổ đại; Nhân vật lịch sử; Trung Quốc; | [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Văn Sơn; Trịnh Tiến Thuận; ]
/Price: 9.500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1381091. Lịch sử cổ đại thế giới cấp 2: Sách học văn hoá cho bộ đội. T.1.- H.: Quân đội nhân dân, 1959.- 129tr : 12tr. bản đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Cục tuyên huấn-Tổng cục chính trị
{Lịch sử cổ đại; Phổ thông cơ sở; Sách BTVH; Thế giới; } |Lịch sử cổ đại; Phổ thông cơ sở; Sách BTVH; Thế giới; |
/Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1415411. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam - Nguồn gốc dân tộc Việt nam: Từ Giao chỉ đến Lạc Việt: tập san đại học (văn khoa)/ Đào Duy Anh.- H.: Knxb, 1957.- 96, 2tr: bản đồ; 23cm.
    Tóm tắt: Lịch sử nguồn gốc dân tộc Việt Nam thời cổ đại: Những người tiền sử trên đất Việt Nam, Kinh Dương Vương, nước Việt ở thời Xuân thu chiến quốc, thời Tần Hán, người Lạc Việt
{Dân tộc; Lịch sử cổ đại; Việt Nam; } |Dân tộc; Lịch sử cổ đại; Việt Nam; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1415410. ĐÀO DUY ANH
    Lịch sử cổ đại Việt Nam giai đoạn quá độ lên chế độ phong kiến: Tập san đại học (Văn khoa)/ Đào Duy Anh.- H.: Knxb, 1957.- 109tr; 23cm.
    Tóm tắt: Tình hình, sự kiện lịch sử Việt Nam giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến: Cuộc xâm lược của nhà Tây Hán, cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc, nguồn gốc nước Chiêm Thành
{Lịch sử cổ đại; Việt Nam; } |Lịch sử cổ đại; Việt Nam; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1415691. ĐÀO DUY ANH
    Văn hoá đồ đồng và trống đồng Lạc Việt: Lịch sử cổ đại Việt Nam/ Đào Duy Anh.- H.: Tập san đại học văn khoa, 1957.- 94tr; 24cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử cổ đại Việt Nam về thời đại đồ đồng văn hoá Đông Sơn vốn là văn hoá lạc Việt. Trống đồng lạc Việt. Đồ đồng ở miền Nam Trung Quốc và quan hệ giữa văn hoá đồ đồng Việt Tộc và văn hoá đồ đồng Lạc Việt
{Lịch sử cổ đại; Trống đồng; Việt Nam; Văn hoá Đông Sơn; } |Lịch sử cổ đại; Trống đồng; Việt Nam; Văn hoá Đông Sơn; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1416555. ĐÀO DUY ANH
    Vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc: Lịch sử cổ đại Việt Nam/ Đào Duy Anh.- H.: Tập san đại học (Văn khoa), 1957.- 96tr; 25cm.
    Tóm tắt: Những nghiên cứu về kinh tế, chính trị, sự tích, lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng đất nước, xã hội và văn hoá thưòi đại An Dương Vương và nước Âu Lạc
{An Dương Vương; Lịch sử cổ đại; Việt Nam; Âu Lạc; } |An Dương Vương; Lịch sử cổ đại; Việt Nam; Âu Lạc; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.