Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2752.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97877. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Tục ngữ ca dao Việt Nam về lao động sản xuất/ Tuyển chọn: Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Bích Dung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn học, 2016.- 171tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728772
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Bích Dung--tuyển chọn; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98200. An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng công trình giao thông.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 325tr.: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 101-156. - Thư mục: tr. 320-322
    ISBN: 9786047611751
    Tóm tắt: Giới thiệu về luật an toàn, vệ sinh lao động; quy định chi tiết một số điều của luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng; tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn thi công cầu
(Xây dựng; Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Công trình giao thông; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970465 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112801. TRẦN THỊ AN
    Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca lao động/ B.s.: Trần Thị An (ch.b.), Vũ Quang Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 279tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049025006
    Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca lao động của các dân tộc thiểu số Việt Nam như: dân ca về chăn nuôi, săn bắn, lao động sản xuất, trồng cấy, làm vườn, bài ca nông lịch...
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Quang Dũng--b.s.; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441820. Lý Luận về sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam/ Biên soạn: Vũ Minh Tiến, Hoàng Thanh Xuân.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 171tr.: biểu đồ; 21cm.
    ISBN: 9786045971413
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về khung sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam
[Việt Nam; ] {Lao động yếu thế; Sinh kế bền vững; } |Lao động yếu thế; Sinh kế bền vững; |
DDC: 305.5609597 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119038. VŨ KIM BIÊN
    Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người/ Vũ Kim Biên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 190-203
    ISBN: 9786049027253
    Tóm tắt: Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...
(Nông nghiệp; Công cụ lao động; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 631.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441895. Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ Biên soạn: Hoàng Nam, Thanh Dung.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 539tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
(Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung; Hoàng Nam; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140614. PHAN THỊ THANH HUYỀN
    Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam/ B.s.: Phan Thị Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Huy Khoa, Đoàn Xuân Trường.- H.: Tư pháp, 2014.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 250
    ISBN: 9786048104153
    Tóm tắt: Những nội dung quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động
(Pháp luật; Giải quyết tranh chấp; Hợp đồng lao động; Lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đoàn Xuân Trường--b.s.; Nguyễn Huy Khoa--b.s.; ]
DDC: 344.59701 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86584. HOÀNG VĂN BÍNH
    Độc chất, nhiễm độc và bảo vệ sức khoẻ người lao động ở Việt Nam/ Hoàng Văn Bính.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 511tr.: minh hoạ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 448-504. - Thư mục: tr. 505-511
    ISBN: 9786046706595
    Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về chất độc công nghiệp; nhiễm độc do các tác nhân hoá học: nhiếm độc kim loại, á kim, các khí gây ngạt...; và công tác dự phòng nhiễm độc trong công nghiệp
(Độc chất; Nhiễm độc; Bảo vệ sức khoẻ; Người lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 615.9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121872. NGUYỄN ĐỨC TUẤN
    Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Tuấn b.s..- H.: Lao động, 2015.- 700tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 181-694. - Thư mục: tr. 695
    ISBN: 9786045948774
    Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động. Giới thiệu một số nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động kèm theo các thông tư, nghị định và văn bản của Tổng Liên đoàn về hoạt động công đoàn
(Pháp luật; Giáo dục; Tuyên truyền; Công nhân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156083. Hỏi và đáp về bộ luật lao động.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 178tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Tên sách ngoài bìa ghi: Hỏi - Đáp bộ luật lao dộng
    ISBN: 8935075929463
    Tóm tắt: Gồm 247 câu hỏi và giải đáp những quy định trong bộ luật lao động về việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất...
(Bộ luật lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55845. Cẩm nang pháp luật về quan hệ lao động/ B.s.: Phan Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Lan Anh (ch.b.), Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh.- H.: Lao động, 2018.- 481tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045959091
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quan hệ lao động; hỏi - đáp pháp luật quan hệ lao động và một số kỹ năng cần biết; giới thiệu một số văn bản pháp luật về quan hệ lao động
(Pháp luật; Quan hệ lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Thiện Thanh; Phan Thị Chiên; Nguyễn Thị Lan Anh--ch.b.; Phan Thị Ánh Tuyết--ch.b.; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85858. Bộ luật lao động - Luật bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương mới 2016.- H.: Thế giới, 2016.- 259tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047722020
    Tóm tắt: Trình bày nội dung bộ luật lao động, luật bảo hiểm xã hội với những qui định chung và qui định cụ thể liên quan tới việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỉ luật lao động, an toàn lao động... Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, quản lí nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng điều khoản thi hành
(Pháp luật; Tiền lương; Luật bảo hiểm xã hội; Bộ luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450831. ÁNH TUYẾT
    Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước/ Ánh Tuyết, Hữu Sơn biên soạn.- H.: Lao động, 2016.- 319tr; 21cm.
    ISBN: 9786045971383
    Tóm tắt: Trình bày báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 và hướng dẫn số 1762/HD-TLĐ ngày 26/11/214của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động
(Bồi dưỡng; Công đoàn; Kĩ năng nghề; Người lao động; Đào tạo; ) [Vai trò: Hữu Sơn--biên soạn; ]
DDC: 331.88 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99746. BÙI HỮU HẠNH
    Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông/ Bùi Hữu Hạnh.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 426tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 352-417. - Thư mục: tr. 418
    ISBN: 9786048021429
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, các quy định về chế độ bảo vệ cá nhân, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số nghề, công việc cũng như việc sơ cấp cứu tại nơi làm việc. Kiến thức cơ bản về phòng cháy và an toàn trong phòng chống cháy nổ và các biện pháp phòng, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cần thiết
(Truyền thông; Thông tin; An toàn lao động; Vệ sinh lao động; )
DDC: 363.119621382 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122360. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2015.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-240. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Trình bày tác động và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443774. KHÁNH TUỆ
    Giá trị của lao động/ Lời: Khánh Tuệ, Ngọc Anh ; Minh họa: AM.- Hà Nội: Văn học, 2018.- 23tr.: tranh màu; 21cm.- (Giáo dục FQ: Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ)
    Tên sách tiếng Anh: The value of labour
    ISBN: 9786049699832
(Giáo dục mẫu giáo; Chỉ số thông minh; ) [Vai trò: Ngọc Anh; AM; ]
DDC: 372.21 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6403. NGUYỄN HÀ ANH
    An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 95tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 94
    ISBN: 9786047027231
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và trong trang trại; phổ biến một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động
(Nông nghiệp; An toàn; Vệ sinh lao động; )
DDC: 363.119631 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70191. Cẩm nang công tác an toàn, vệ sinh, sức khoẻ lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giải đáp một số tình huống thường gặp.- H.: Lao động, 2017.- 427tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045977668
    Tóm tắt: Trình bày toàn văn luật an toàn, vệ sinh lao động; một số quy định pháp luật về chế độ lao động, trang bị bảo hộ cá nhân, bồi thường cho người lao động; quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư; công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2017 và điều chỉnh tiền lương; các giải đáp tình huống thường gặp về công tác an toàn, vệ sinh, sức khoẻ lao động
(Doanh nghiệp; Cơ quan; Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597046502638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121036. Chính sách đối với lao động nữ và các hướng dẫn mới nhất liên quan đến người lao động/ S.t., hệ thống: Quý Lâm, Kim Phượng.- H.: Lao động, 2015.- 411tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục cuối một số bài
    ISBN: 9786045949856
    Tóm tắt: Cung cấp thông tin mới nhất trong công tác quản lý người lao động, chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động và đặc biệt là chính sách đối với lao động nữ ở các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp
(Pháp luật; Lao động nữ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng--s.t., hệ thống; Quý Lâm--s.t., hệ thống; ]
DDC: 344.597014 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.