Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học671881. NGUYỄN VĂN PHÚ
    Liệu pháp ăn uống và sức khỏe/ Nguyễn Văn Phú, Ngô Xuân Thiều.- H.: Y học, 2011.- 135tr.; 19cm.
(Chăm sóc sức khỏe; Liệu pháp; Món ăn; ) [Vai trò: Ngô Xuân Thiều; ]
DDC: 613.2 /Price: 32000đ., 1000b. /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467058. LƯU QUỐC PHỔ
    Liệu pháp ăn uống phòng trị bệnh cho người già/ Lưu Quốc Phổ, Tăng Đức Hoàn ; Trần Bá Hiền dịch.- Hà Nội: Y học, 2001.- 232tr.; 19cm.- (Tủ sách trị bệnh bằng phương pháp ăn uống)
    Tóm tắt: 30 bệnh tuổi già thường gặp và 500 cách ăn uống trị bệnh giản dị, thực dụng, có giá trị lâm sàng.
{Chăm sóc sức khoẻ; Lão khoa; Điều trị bệnh; Y tế; Y học; } |Chăm sóc sức khoẻ; Lão khoa; Điều trị bệnh; Y tế; Y học; | [Vai trò: Trần Bá Hiền; Tăng Đức Hoàn; ]
DDC: 613.2 /Price: 21.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học316600. LƯU QUỐC PHỔ
    Liệu pháp ăn uống phòng trị bịnh cho người già/ Lưu Quốc Phổ, Tăng Đức Hoàn ; Ng. dịch: Trần Bá Hiền.- H.: Y học, 2001.- 232tr; 19cm.- (Tủ sách Trị bịnh bằng phương pháp ăn uống)
    Tóm tắt: Giới thiệu hơn 30 bệnh tuổi già và 500 cách ăn uống trị bệnh có giá trị lâm sàng được căn cứ vào lý luận Đông y. Một số dược thiện lưu truyền và những bài thuốc thông thường bồi bổ tăng tuổi thọ cho người già
{ăn uống; Bệnh người cao tuổi; Người cao tuổi; Đông y; Điều trị; } |ăn uống; Bệnh người cao tuổi; Người cao tuổi; Đông y; Điều trị; | [Vai trò: Tăng Đức Hoàn; Trần Bá Hiền; ]
/Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học219604. THÁI HÀ
    Ẩm thực dưỡng sinh: Liệu pháp ăn uống tăng cường sức khoẻ/ Thái Hà.- H.: Nxb. Hà Nội, 2009.- 231tr.: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Những điều cần biết về ẩm thực dưỡng sinh. Cách lựa chọn các loại thức ăn theo mùa, theo thể trạng, phòng trị bệnh... để có một sức khoẻ tốt và chống lão hoá.
(Sức khoẻ; Phòng bệnh; Ăn uống; Dưỡng sinh; )
DDC: 613.2 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.