Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4324.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970666. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Môi trường; Pháp luật; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên; Lê Hồng Hạnh; Phạm Văn Lợi; Vũ Duyên Thuỷ; Đặng Vũ Huân; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949548. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Doãn Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Phạm Quang Phương, Hoàng Thị Ngọc Minh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 565tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 551-565
    ISBN: 9786046268086
    Tóm tắt: Tổng quan chung về luật môi trường, cụ thể gồm: Pháp luật về tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, pháp luật về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, pháp luật phát triển năng lượng sạch, về nguồn lợi thuỷ sản, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu...
(Bảo vệ môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Doãn Hồng Nhung; Hoàng Thị Ngọc Minh; Nguyễn Thị Bình; Phạm Quang Phương; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981978. LÊ HUY BÁ
    Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam/ Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Văn Nam, Nguyễn Thị Nga.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2016.- 443tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 437-438
    ISBN: 9786046706588
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị và môi trường đô thị; khí hậu thay đổi và tác động lên môi trường đô thị; bệnh môi trường đô thị; cây xanh đô thị; chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học đô thị; chiếu sáng và ô nhiễm ánh sáng đô thị; giảm thải và tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; ngập lụt đô thị và vấn đề môi trường...
(Bảo vệ môi trường; Đô thị; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Nga; Thái Văn Nam; ]
DDC: 363.7009597091732 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959558. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh....- Nghệ An: Đại học Vinh, 2017.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049232732
    Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Bảo vệ môi trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Văn Dũng; Dương Văn Mạnh; Mai Thị Quý; Nguyễn Hoài Sanh; Đỗ Trọng Hưng; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434823. Chúng em viết về môi trường/ Nguyễn Hoàng Dung, Lê Thị Quý, Hoàng Thị Võn,...Tuyển chọn: Nguyễn Đình Kiểm, Nguyễn Phương Liên.- H.: Tài nguyên Môi trường và bản đồ Việt Nam, 2017.- 311 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786049521140
    Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm đoạt giải, những tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác truyện ngắn về bảo vệ môi trường
(Bảo vệ môi trường; Môi trường; Sách thiếu nhi; Truyện ngắn; ) [Vai trò: Nguyễn Phương Liên; Nguyễn Đình Kiểm; ]
DDC: 363.7 /Price: 94000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học972792. TRẦN VĂN MÔ
    Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam/ Trần Văn Mô.- H.: Xây dựng, 2017.- 250tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 244-246
    ISBN: 9786048222956
    Tóm tắt: Giới thiệu các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21, quản lí môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế - sinh thái, kinh nghiệm quốc tế trong quản lí ngập lụt đô thị, quy hoạch quản lí tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông...
(Thoát nước; Xử lí nước thải; Ô nhiễm môi trường; Đô thị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.7009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996990. NGUYỄN CHU HỒI
    An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông: Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển/ Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Vũ Hải Đăng.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 251tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048021412
    Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng về chủ quyền, an ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường vì một Biển Đông "xanh"
(Chủ quyền; Hợp tác quốc tế; Môi trường; ) [Biển Đông; ] {An ninh môi trường; } |An ninh môi trường; | [Vai trò: Vũ Hải Đăng; ]
DDC: 327.170916472 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học858261. Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ môi trường bền vững/ Nguyễn Hằng Thanh (ch.b.), Võ Sở, Hoàng Anh Tuấn....- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022.- 288 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786049528156
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về các tấm gương cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn từng chiến đấu ngoan cường, dũng cảm trong khói lửa trên chiến trường Trường Sơn năm xưa và hiện là những doanh nhân giỏi trên mặt mặt trận kinh tế hôm nay
(Phụ nữ; Điển hình tiên tiến; ) [VIệt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Anh Tuấn; Hương Mai; Nguyễn Hằng Thanh; Nguyễn Hằng Thanh; Võ Sở; ]
DDC: 302.08209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1002075. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Con người, môi trường và văn hoá. T.2/ Nghiên cứu, giới thiệu: Nguyễn Xuân Kính.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 571tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045371732
    Tóm tắt: Gồm 29 bài viết về con người, môi trường và văn hoá Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám trên một số khía cạnh của các phương diện mưu sinh, ẩm thực, giao thông, chăm sóc sức khoẻ, quan hệ xã hội, tư tưởng, khoa học và giáo dục
(Môi trường; Người Việt Nam; Văn hoá; Văn hoá dân gian; )
DDC: 305.895922 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học902135. Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản/ B.s.: Nguyễn Mạnh Cường (ch.b.), Hoàng Văn Long, Nguyễn Tiến Định....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2020.- 159tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
    Phụ lục: tr. 115-154. - Thư mục: tr. 155-156
    ISBN: 9786048050450
    Tóm tắt: Tổng quan về tình hình ô nhiễm môi trường và công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến nông - lâm sản vùng Đồng bằng Sông Hồng; tình hình hợp tác xã tham gia quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến nông - lâm sản
(Chế biến; Làng nghề; Lâm sản; Nông sản; Quản lí; ) [Vai trò: Hoàng Văn Long; Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Tiến Định; Trần Hữu Quang; Đỗ Phương Chi; ]
DDC: 363.737 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1065799. ĐẶNG KIM CHI
    Làng nghề Việt Nam và môi trường. T.2/ Đặng Kim Chi.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2013.- 384tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 360. - Phụ lục: tr. 361-384
    ISBN: 9786046700371
    Tóm tắt: Giới thiệu về làng nghề khu vực Bắc Đuống và làng nghề Thái Bình. Nghiên cứu về làng nghề thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy và mô hình quản lý môi trường tại một số làng nghề ở Việt Nam
(Làng nghề; Xử lí môi trường; Ô nhiễm môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.7009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học942938. BÙI VẠN TRÂN
    Cơ sở môi trường sinh thái/ Bùi Vạn Trân, Bùi Thị Trà Giang.- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018.- 235tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 233
    ISBN: 9786049522291
    Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ sinh thái và sinh thái học, môi trường thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên; năm phương thức tác động của con người đến môi trường thiên nhiên; sự ra đời và phát triển của đánh giá tác động môi trường.... Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường trên thế giới và ở Việt Nam, sơ lược về các biện pháp xử lý chất thải làm ô nhiễm môi trường
(Bảo vệ môi trường; Môi trường sinh thái; Tài nguyên thiên nhiên; Ô nhiễm môi trường; ) [Vai trò: Bùi Thị Trà Giang; ]
DDC: 333.7 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học901956. BÙI HỒNG LONG
    Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển phía Nam Việt Nam/ Bùi Hồng Long (ch.b.), Phan Minh Thụ.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020.- 365tr.: minh hoạ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 345-365
    ISBN: 9786049985546
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa mạo và trầm tích ven biển và vùng thềm lục địa phần phía Nam Việt Nam; chế độ thuỷ văn, động lực tầng nước nông và tầng nước sâu; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong vùng trũng sâu Biển Đông; hiện tượng nước trồi và tác động của các quá trình khí tượng, thuỷ văn kích thước lớn (macro) và trung bình (meso) lên vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ Việt Nam; năng suất sinh học và những biến động của nó trong vùng xáo trộn giữa khói nước sông Mê Kông và khối nước Biển Đông
(Biển; Môi trường sinh thái; Môi trường vật lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Minh Thụ; ]
DDC: 577.709597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học901957. Đánh giá diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam/ Dương Thanh Nghị (ch.b.), Đặng Hoài Nhơn, Cao Thị Thu Trang....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020.- 364tr.: minh hoạ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 335-337. - Phụ lục: 349-364
    ISBN: 9786049985522
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tự nhiên và nguồn thải vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; một số chất ô nhiễm có độc tính và tình hình nghiên cứu trong môi trường biển; phương pháp khảo sát thu mẫu phân tích đánh giá một số chất ô nhiễm có độc tính trong vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; hiện trạng chất lượng môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường nước vùng ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong mô thịt một số sinh vật vùng ven bờ miền Bắc Việt Nam; khả năng tồn lưu chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; một số giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động của chất ô nhiễm có độc tính đến môi trường
(Môi trường biển; Ven bờ; Ô nhiễm; ) [Miền Bắc; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Văn Vượng; Cao Thị Thu Trang; Dương Thanh Nghị; Lê Văn Nam; Đặng Hoài Nhơn; ]
DDC: 363.739409597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969292. Tìm hiểu luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo/ Hà Đăng tuyển soạn.- H.: Dân trí, 2017.- 71tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048844622
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với những quy định chung, quy định cụ thể về chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quản lý tài nguyên hải đảo... và các điều khoản thi hành
(Biển; Môi trường; Pháp luật; Tài nguyên; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng; ]
DDC: 344.59704602632 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1009543. ANA, DOBLADO
    Atlas môi trường sống của các loài động vật/ Doblado Ana ; Hồng Anh dịch.- H.: Mỹ thuật, 2015.- 45tr.: tranh màu; 33cm.
    ISBN: 9786047826339
    Tóm tắt: Tìm hiểu về môi trường sống của các loài động vật, thói quen sống và cả tình trạng sinh tồn hiện tại của chúng
(Atlat; Môi sinh; Động vật; ) [Vai trò: Hồng Anh; ]
DDC: 590 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987764. NGUYỄN VĂN HOÀNG
    Giáo trình mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước/ Nguyễn Văn Hoàng.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 202tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách đại học và sau đại học)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 201-202
    ISBN: 9786049134531
    Tóm tắt: Giới thiệu môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, mô hình chuyển động nước dưới đất, mô hình môi trường nước mặt, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phân tử hữu hạn
(Chất gây ô nhiễm; Môi trường nước; ) {Mô hình lan truyền; } |Mô hình lan truyền; |
DDC: 553.7 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011226. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 99tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717905
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với những qui định chung, qui định cụ thể về chiến lược khai thác, sử dụng, nghiên cứu khoa học, quản lí, kiểm soát ô nhiễm, giám sát, hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cùng các điều khoản thi hành
(Biển; Môi trường; Pháp luật; Tài nguyên; Đảo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59704602632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1088720. Giáo trình con người và môi trường/ Lê Văn Khoa (ch.b.), Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết.- H.: Giáo dục, 2011.- 311tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 309-311
    ISBN: 127944
    Tóm tắt: Trình bày các khái niệm chung về con người và môi trường. Phân tích mối quan hệ giữa môi trường và con người, môi trường và các tài nguyên sinh học. Giới thiệu một số loại tài nguyên như nước, đất, tài nguyên năng lượng, khoáng sản và các thảm họa thiên nhiên, vấn đề lương thực, chất thải và công nghiệp hoá, đô thị hóa và môi trường
(Con người; Môi trường; Tài nguyên; Ô nhiễm môi trường; ) [Vai trò: Lâm Minh Triết; Lê Văn Khoa; Nguyễn Quang Hùng; Đoàn Văn Cánh; ]
DDC: 363.7 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học859661. ĐÀO KHANG
    Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người Mông ở Việt Nam/ Đào Khang.- Nghệ An: Đại học Vinh, 2022.- 284 tr.: ảnh; 21 cm.
    Thư mục: tr. 279-283
    ISBN: 9786049236884
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm môi trường, tài nguyên thiên nhiên phát triển bền vững; giới thiệu người Mông ở miền núi Nghệ An; kiến thức môi trường trong các tập quán cư trú, sinh hoạt và sản xuất của người Mông ở miền núi Nghệ An; nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững đời sống người Mông ở miền núi Nghệ An
(Dân tộc Hmông; Môi trường; Phong tục cổ truyền; Tập quán; ) [Nghệ An; Việt Nam; ]
DDC: 333.7089959720959742 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.